Genetische seksuele aantrekkingskracht

Een legalisering van prostitutie?
Frappante seksgegevens

Photo by JJ Jordan

Studies uit de jaren ’80 tonen aan dat het na lange tijd weer ontmoeten van volwassen familieleden vaak resulteert in wat ‘Genetic Sexual Attraction’ (GSA) wordt genoemd. Tekenen van seksuele aantrekking zouden zelfs in de helft van deze gevallen voorkomen.

Barbara Gonyo lanceerde de term GSA en is oprichtster van ‘Truth Seekers in Adoption’, een hulpverleningsgroep voor adoptiekinderen en hun teruggevonden familieleden.

Mensen voelen zich aangetrokken tot mensen die op zichzelf of op hun familieleden lijken.

Toch blijft dit een taboe. “Die groep houdt zich doorgaans gedeisd. Seks tussen vader en dochter wordt nog altijd als misbruik gezien, hoewel het niet verschilt van andere vormen van GSA”, aldus Barbara Gonyo in 2003 in The Guardian.

In 2010 bracht een wetenschappelijke studie aan het licht dat mensen zich aangetrokken voelen tot mensen die op zichzelf of op hun familieleden lijken. Dit gebeurt dus als de familieleden niet samen zijn opgegroeid.

De 31-jarige Julie DeNeen werd, nadat ze haar biologische vader 30 jaar niet had gezien, verliefd op deze man. Ze richtte een website op om lotgenoten te helpen.

Psychologe Julie, moeder van twee, had haar vader bijna 30 jaar niet meer gezien. Toen de twee op volwassen leeftijd GSA-500x268elkaar leerden kennen, voelden ze beiden een enorme aantrekkingskracht. Deze seksuele vonk tussen vader en dochter ruïneerde bijna het huwelijk van Julie.
De vrouw lanceerde een therapeutische website die lotgenoten moet helpen. Het fenomeen is relatief onbekend en wordt genetische seksuele aantrekking (GSA) genoemd. “Ik voelde dat ik verliefd aan het worden was, ik zag mijn vader ook als een held.
Julie maakte een website, waarmee ze wil voorkomen dat andere pas verenigde gezinnen het gevaar lopen in dezelfde emotionele val te lopen.De psychologe slaagde er zelf in haar huwelijk en de platonische relatie met haar vader te redden. Het fenomeen werd voor het eerst beschreven door Barbara Gonyo in de jaren 80 in haar boek ‘I’m His Mother, But He’s Not My Son’. Zij geeft hierin haar persoonlijke kijk op de reünie met haar zoon die ze opgaf voor adoptie. Barbara begon een seksuele relatie en werd zelfs verliefd op hem. Dit zou een normaal gevolg zijn van de intieme band die ontstaat op latere leeftijd terwijl dit normaal op veel jongere leeftijd gebeurt.
Onderzoekers geloven  dat wanneer familieleden in elkaars nabijheid opgroeien, er een onbewust taboe ontstaat wat latere seksuele aantrekkingskracht voorkomt. Maar wanneer ouders hun kinderen pas op latere leeftijd ontmoeten zorgen de lichamelijke gelijkenissen voor erg complexe gevoelens die met seksuele aantrekkingskracht verward kunnen worden en dus tot problematische situaties kunnen leiden.
Bronnen
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_sexual_attraction
http://www.telegraph.co.uk/women/family/disgusted-by-incest-genetic-sexual-attraction-is-real-and-on-the/
http://www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/relationships/news/a43973/genetic-sexual-attraction-incest-fall-in-love-with-dad/
https://www.theguardian.com/theguardian/2003/may/17/weekend7.weekend2
http://relatie.blog.nl/allemaal-familie/2015/01/17/dochter-trouwt-vader-vreemde-vorm-van-incest-diehttp://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/1442193/2012/05/22/Julie-31-Ik-werd-verliefd-op-mijn-biologische-vader.dhtml

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge