Barbie: een wereld vol mogelijkheden of een onbereikbaar schoonheidsideaal?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
Eye-tracking-onderzoek vindt een verband tussen het visuele gedrag van vrouwen op Instagram en het lichaamsbeeld
Waarom narcisten hun eigen slechte gedrag kunnen vergeten

Enige tijd geleden verscheen de langverwachte film “Barbie” in de Belgische cinema. In

ai generated, barbie, girl

JuliusH (CC0), Pixabay

deze film wordt Barbie verbannen uit Barbieland en onderneemt ze een buitengewone reis naar de “echte” wereld. Hoewel specifieke details over het plot nog niet bekend zijn, lijkt de film een reactie te zijn op de ambivalente status van de Barbie-pop gedurende de afgelopen decennia. Voor sommigen betekent Barbie een wereld vol mogelijkheden. Voor anderen staat Barbie voor een vrouwelijk ideaal dat onbereikbaar en objectiverend is. Sinds het debuut van de eerste Barbie-pop in 1959 zijn er talloze varianten op de markt gebracht. Er zijn verschillende veranderingen geweest in het haar, de kleding en de accessoires van Barbie-poppen, terwijl de fysieke verschijning grotendeels ongewijzigd is gebleven. Nochtans heeft onderzoek uitgewezen dat de lichaamsverhoudingen van deze poppen onbereikbaar zijn voor de meeste vrouwen (Brownell, 1995).

De grootste bezorgdheid rond de impact van het spelen met Barbie-poppen heeft te maken met de lichaamstevredenheid en de internalisering van een slank ideaal bij kinderen. Ouders, leerkrachten en onderzoekers delen de vrees dat jonge kinderen, en vooral jonge meisjes, die worden blootgesteld aan Barbiepoppen minder tevreden zullen zijn met hun eigen lichaam en zullen streven naar een slanker figuur. Verschillende onderzoeken  hebben de effecten van het spelen met Barbiepoppen onderzocht en laten zien dat het kan leiden tot een hogere internalisering van het slankheidsideaal in vergelijking met het spelen met poppen met een meer gemiddeld figuur of andere soorten speelgoed, zoals auto’s (Boothroyd et al., 2021; Dittmar et al., 2006; Jellinek et al., 2016; Rice et al., 2016). De bevindingen van deze studies suggereren dat meisjes tussen de 5 en 8 jaar de neiging hebben een verlangen te ontwikkelen naar een uiterlijk dat meer overeenkomt met de pop waarmee ze spelen. Bovendien hebben sommige van deze onderzoeken (Dittmar et al., 2006; Jellinek et al., 2016) aangetoond dat het spelen met Barbies of het kijken naar foto’s van Barbies kan worden geassocieerd met een verhoogde ontevredenheid over het lichaam en een verminderde waardering voor het lichaam in vergelijking met controlegroepen die zijn blootgesteld aan poppen met een meer gemiddeld figuur.

Het is echter belangrijk om op te merken dat in andere onderzoeken dit effect niet werd gevonden (Anschutz & Engels, 2010; Rice et al., 2016). Barbiepoppen kunnen ook de carrièrevooruitzichten van jonge meisjes beïnvloeden. Uit een onderzoek bleek dat meisjes die met Barbiepoppen speelden, in vergelijking met meisjes die met een controlepop (Mrs. Potato Head) speelden, minder toekomstige carrièremogelijkheden voor zichzelf en meer carrièremogelijkheden voor jongens zagen (Sherman & Zurbriggen, 2014).

 

Sinds 2016 introduceerde Mattel, het bedrijf achter de Barbie-poppen, een nieuwe reeks, genaamd de Fashionista Line. Deze reeks bevatte initieel poppen met verschillende lichaamstypes zoals kleine poppen, grote poppen en curvy poppen. De nieuwe reeks kwam er voornamelijk als reactie op de vraag naar meer diversiteit in kinderspeelgoed. Gaandeweg zijn er steeds nieuwe poppen bijgekomen, waaronder poppen met diverse lichaamskenmerken zoals prothetische ledematen, vitiligo, alopecia en poppen die een rolstoel gebruiken.

Een recente studie (Harriger et al., 2019) onderzocht de houding van jonge kinderen ten opzichte van Barbies met verschillende lichaamstypes. De resultaten gaven aan dat positieve eigenschappen zoals geluk, intelligentie, het hebben van vrienden, schoonheid en behulpzaamheid meer werden geassocieerd met de originele pop. De curvy pop werd daarentegen vaker geassocieerd met negatieve eigenschappen zoals geen vrienden hebben, niet aantrekkelijk zijn en gemeen zijn. Bovendien werd de curvy pop het vaakst gekozen als de pop waarmee ze niet wilden spelen, terwijl de originele pop het minst werd gekozen bij deze vraag. Kinderen gaven aan dat het lichaamstype van de curvy pop een factor was waardoor ze minder geneigd waren om ermee te spelen. Deze bevindingen komen overeen met eerder onderzoek dat suggereert dat gewichtsvooroordelen ten opzichte van dikkere individuen en positieve attitudes ten opzichte van dunnere individuen al aanwezig zijn bij jonge kinderen (Harriger et al., 2019). Bovendien suggereert het onderzoek dat het louter aanbieden van poppen met verschillende lichaamstypes onvoldoende is om vooroordelen tegen lichaamstypes die afwijken van het schoonheidsideaal volledig aan te pakken.

Samengevat, Barbie-poppen lijken niet alleen invloed te hebben op het lichaamsbeeld en schoonheidsidealen van jonge meisjes, maar ook op hun carrièrepercepties. Hoewel Mattel zich heeft ingespannen om meer verschillende lichaamstypes in hun Barbie-assortiment te introduceren, geeft onderzoek aan dat maatschappelijke vooroordelen nog steeds van invloed zijn op de houding en voorkeuren van kinderen, wat de noodzaak onderstreept van verdere initiatieven om vooroordelen te bestrijden en inclusiviteit te bevorderen.

Referenties
Anschutz, D. J., & Engels, R. C. M. E. (2010). The Effects of Playing with Thin Dolls on Body Image and Food Intake in Young Girls. Sex Roles63(9–10), 621–630. https://doi.org/10.1007/S11199-010-9871-6
Boothroyd, L. G., Tovée, M. J., & Evans, E. H. (2021). Can realistic dolls protect body satisfaction in young girls? Body Image37, 172–180. https://doi.org/10.1016/J.BODYIM.2021.02.004

Brownell. (1995). Distorting reality for children: Body size proportions of Barbie and Ken dolls. International Journal of Eating Disordershttps://onlinelibrary-wiley-com.kuleuven.e-bronnen.be/doi/pdf/10.1002/1098-108X%28199511%2918%3A3%3C295%3A%3AAID-EAT2260180313%3E3.0.CO%3B2-R

Dittmar, H., Halliwell, E., & Ive, S. (2006). Does Barbie make girls want to be thin? the effect of experimental exposure to images of dolls on the body image of 5- to 8-year-old girls. Developmental Psychology42(2), 283–292. https://doi.org/10.1037/0012-1649.42.2.283

Harriger, J. A., Schaefer, L. M., Kevin Thompson, J., & Cao, L. (2019). You can buy a child a curvy Barbie doll, but you can’t make her like it: Young girls’ beliefs about Barbie dolls with diverse shapes and sizes. Body Image30, 107–113. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.06.005

Harriger, J., Trammell, J., Wick, M., & Luedke, M. (2019). Gender and age differences in pre-schoolers’ weight bias beliefs and behavioural intentions. British Journal of Developmental Psychology37(4), 461–465. https://doi.org/10.1111/BJDP.12286

Jellinek, R. D., Myers, T. A., & Keller, K. L. (2016). The impact of doll style of dress and familiarity on body dissatisfaction in 6- to 8-year-old girls. Body Image18, 78–85. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.05.003
Rice, K., Prichard, I., Tiggemann, M., & Slater, A. (2016). Exposure to Barbie: Effects on thin-ideal internalisation, body esteem, and body dissatisfaction among young girls. Body Image19, 142–149. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.09.005

Sherman, A. M., & Zurbriggen, E. L. (2014). “Boys Can Be Anything”: Effect of Barbie Play on Girls’ Career Cognitions. Sex Roles70(5–6), 195–208. https://doi.org/10.1007/S11199-014-0347-Y

Bronnen

https://opgroeienblog.wordpress.com/2023/07/18/barbie-een-wereld-vol-mogelijkheden-of-een-onbereikbaar-schoonheidsideaal/