‘Behoorlijk voorrecht’: aantrekkelijke mensen worden als betrouwbaarder beschouwd, bevestigt onderzoek

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)
Maskeraantrekkingskracht: hoe COVID-19-veiligheidsmaatregelen de online datingvoorkeuren vormden
Sexy selfies voor vrouwen: inkomensongelijkheid een sleutelfactor, suggereert onderzoek

Wat een mens mooi maakt, fascineert kunstenaars en wetenschappers al eeuwenlang.

woman wearing white tank crop top

Photo by Caique Nascimento

Schoonheid is niet, zoals vaak wordt aangenomen, ‘in the eye of the beholder’ – maar volgt bepaalde voorspelbare regels. Symmetrie en proporties spelen een rol, en hoewel cultuur en normen onze perceptie van schoonheid bepalen, observeren onderzoekers een consistent opvallende overeenstemming tussen mensen die zij als mooi beschouwen.

Het is niet verrassend dat de schoonheidsmarkt gestaag in opkomst is (afgezien van een kleine inzinking van Covid in 2020) en in 2023 een omzet van $430 miljard bereikte, volgens een recent rapport van McKinsey . De fascinatie voor de perfecte make-up of huidverzorging wordt aangewakkerd door de impact van perfecte gezichten die op sociale media worden getoond en versterkt door beeldverwerking en filters. Maar is al dat geld wel goed besteed?

Mooi voorrecht

Het korte antwoord is: ja. Op de huidige, hevig competitieve arbeidsmarkt zijn de economische voordelen van schoonheid onmiskenbaar. Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat aantrekkelijke individuen profiteren van een schoonheidsbonus en gemiddeld hogere salarissen verdienen . Bepaalde goedbetaalde beroepen zijn opgebouwd rond schoonheid (zoals de showbusiness), maar wat nog verrassender is, is dat schoonheid voor vrijwel elk soort werk tot een positief halo-effect kan leiden. Van mooie individuen wordt consequent verwacht dat ze intelligenter zijn en dat ze betere leiders zijn , wat van invloed is op carrièretrajecten en kansen.

Er wordt gedacht dat individuen die als mooi worden ervaren ook vaker zullen profiteren van het vertrouwen van mensen , waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om promotie te maken of zakelijke deals te sluiten. Het idee is dat individuen die er beter uitzien, geacht worden gezonder te zijn en/of in het verleden meer positieve sociale interacties hebben gehad, wat hun betrouwbaarheid zou kunnen beïnvloeden.

Maakt aantrekkelijk zijn je betrouwbaarder?

Maar houdt die theorie steek? In ons recente artikel gingen Adam Zylbersztejn, Zakaria Babutsidze, Nobuyuki Hanaki en ik op zoek. Eerdere studies presenteerden verschillende portretten van individuen aan waarnemers en vroegen hen naar hun opvattingen over deze mensen. Vaak zijn deze foto’s echter afkomstig uit portretdatabases of zelfs door de computer gegenereerd, waardoor onderzoekers percepties kunnen bestuderen, maar niet of deze overtuigingen juist zijn. Om deze vraag te bestuderen, moesten we een experimenteel paradigma ontwikkelen waarin we de betrouwbaarheid van verschillende mensen konden observeren, foto’s van hen konden maken en deze foto’s later ter beoordeling aan andere individuen konden presenteren. Dit is hoe wij het deden.

Ons onderzoek, bestaande uit in totaal 357 vrijwilligers, startte in oktober 2019 in Parijs, waar we een eerste groep van 76 vrijwilligers vroegen om deel te nemen aan een kort experiment over economische besluitvorming. In het onderzoek werden de deelnemers willekeurig in paren ingedeeld, zonder te weten met wie ze speelden. Sommigen speelden een rol waarbij ze een ander individu moesten vertrouwen (Groep A), terwijl anderen zich in een positie bevonden om het ontvangen vertrouwen te beantwoorden of te breken (Groep B). Om de inzet te vergroten, lag er echt geld op tafel.

Het ging als volgt: in een eerste fase moest speler A kiezen of hij speler B wilde vertrouwen (door “Rechts” te zeggen) of niet (door “Links” te zeggen). Ten tweede moest speler B beslissen of hij een dobbelsteen wilde gooien of niet.

De uitbetaling van elke speler was dus afhankelijk van zijn eigen acties en/of de acties van de andere speler:

 • Als speler A “Links” kiest, dan ongeacht de keuze van speler Bs :
  • speler A en speler B ontvangen beiden een uitbetaling van 5 euro;
 • Als speler A “Rechts” kiest en speler B “Niet rollen” kiest :
  • speler A krijgt niets en speler B ontvangt 14 euro;
 • Als speler A “Rechts” kiest en speler B “Roll” kiest :
  • Wanneer het getal op de dobbelsteen tussen 1 en 5 ligt, krijgt speler A 12 euro en speler B 10 euro;
  • Als het getal op de dobbelsteen 6 is, krijgt speler A niets en speler B 10 euro.

Deelnemers uit Groep A konden tot 12 euro verdienen, maar alleen als ze de andere speler vertrouwden. Om dit te doen kregen ze het hierboven beschreven abstracte keuzescenario te zien terwijl ze individueel in een hokje zaten.

Als ze besloten het niet te vertrouwen, zouden ze zeker een schamele vergoeding van 5 euro krijgen voor hun deelname aan het onderzoek. Zodra een A-speler echter besloot zijn B-partner te vertrouwen, lag zijn lot in de handen van de B-speler. Deze laatsten konden op een betrouwbare manier handelen door een dobbelsteen te gooien die beloofde een winst van 12 euro voor de A-speler op te leveren – of onbetrouwbaar door een beloning van 14 euro voor zichzelf te claimen en niets voor de anderen over te laten.

Dit type spel (een ‘verborgen actiespel’ genoemd) is eerder ontwikkeld als maatstaf voor de onzelfzuchtige betrouwbaarheidshouding van individuen.

We observeerden niet alleen hoe de deelnemers zich in dit spel gedroegen, maar maakten ook neutrale identiteitsfoto’s van hen voordat ze aan de taak werden voorgesteld. Deze foto’s werden gepresenteerd aan 178 deelnemers die in Lyon waren gerekruteerd. We hebben er eerst voor gezorgd dat geen van deze personen elkaar kende. Vervolgens gaven we de deelnemers in Lyon de opdracht om te proberen te voorspellen hoe de persoon die ze op de foto zagen zich in het spel gedroeg. Als ze gelijk hadden, zouden ze beloond worden door meer geld te verdienen voor hun deelname. Uiteindelijk lieten we dezelfde foto’s zien aan een derde groep van 103 mensen uit Nice, in Zuid-Frankrijk. Deze personen werd gevraagd te beoordelen hoe mooi zij de gezichten op de foto’s vonden.

Speelt geslacht een rol?

Onze resultaten bevestigen dat mensen die door onze beoordelaars als mooier worden beschouwd, ook als veel betrouwbaarder worden beschouwd. Dit impliceert dat mooie individuen in onze abstracte economische uitwisseling eerder zullen profiteren van het vertrouwen van anderen. Wanneer we feitelijk gedrag onderzoeken, zien we echter dat mooie individuen niet meer of minder betrouwbaar zijn dan wie dan ook. Met andere woorden, betrouwbaarheid wordt gedreven door goede oude individuele waarden en persoonlijkheid, die niet gecorreleerd zijn met hoe iemand eruit ziet.

Zowel voor mannen als voor vrouwen werd eerder een schoonheidspremie waargenomen . We zouden echter kunnen vermoeden dat vrouwen, van wie algemeen wordt aangenomen dat ze over een hogere mate van sociale intelligentie beschikken, wellicht beter in staat zijn de betrouwbaarheid van hun partners te bepalen. Onze resultaten tonen hiervoor geen enkel bewijs. Vrouwen worden gemiddeld als mooier beoordeeld en beoordelen anderen gemiddeld ook als mooier. Vrouwen gedragen zich echter niet eervoller in het spel dan mannen. Ten slotte zijn mannen en vrouwen het eens over hun verwachtingen over wie wel of niet betrouwbaar zal handelen, en dus zijn vrouwen niet beter in het voorspellen van gedrag dan mannen.

Zijn mooie mensen wantrouwiger tegenover hun leeftijdsgenoten?

Het adagium dat ‘niet alles wat blinkt goud is’ geldt dus ook voor schoonheid bij de mens. We kunnen ons echter afvragen wie het meest waarschijnlijk ten prooi zal vallen aan deze vooringenomenheid. Eén idee is dat mensen die zelf vaak gunstig worden behandeld vanwege hun uiterlijk zich ervan bewust kunnen zijn dat dit niet iets is dat invloed zou moeten hebben op wie je moet vertrouwen.

We hebben ons onderzoek zo opgebouwd dat we ook deze vraag konden onderzoeken. Concreet lieten de deelnemers die we in Lyon rekruteerden om hun voorspellingen te doen, ook een foto maken. We wisten dus hoeveel ze werden beïnvloed door het uiterlijk van anderen, maar ook hoe conventioneel knap ze zelf waren. Onze resultaten zijn duidelijk. De schoonheidsbias is er voor iedereen. Hoewel we misschien denken dat degenen die profiteren van een goed uiterlijk achter het masker kunnen kijken, worden ze evenzeer beïnvloed door het uiterlijk van anderen als ze beslissen wie ze kunnen vertrouwen.

De schoonheidsindustrie heeft dus gelijk. Investeren in schoonheid is echt de moeite waard omdat het echte voordelen oplevert. Recruiters of managers moeten zich er echter voor hoeden dat ze niet voor de gek worden gehouden. Eén manier om dit te doen is door cv’s anoniem te maken en foto’s in sollicitaties te verbieden. Maar in veel interacties zien we mensen die we moeten besluiten te vertrouwen. Het is daarom van cruciaal belang dat u zich bewust bent van uw vooroordelen. Onze resultaten benadrukken dat dit vooroordeel heel moeilijk te overwinnen is, omdat zelfs individuen die zich vanuit hun eigen ervaring bewust zouden moeten zijn van de diepgaande waarde van schoonheid, eraan ten prooi vallen.

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanuit The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees het originele artikel .

Bronnen

https://www.psypost.org/pretty-privilege-attractive-people-considered-more-trustworthy-research-confirms/