De meeste Amerikanen geloven dat de media een onbereikbaar lichaamsbeeld voor vrouwen promoot

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Amerikaanse respondenten geloven dat fysieke schoonheid subjectief is
Je top 3 ideale partnereigenschappen zijn niet zo uniek

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

woman, face, portrait

Engin_Akyurt (CC0), Pixabay

Uit gegevens van de YouGov Body Image Study 2021 blijkt dat bijna negen op de 10 (89%) Amerikanen het erover eens zijn dat fysieke verschijning op zijn minst enigszins belangrijk is in de huidige samenleving. Maar velen geloven ook dat idealen rond fysieke verschijning worden beïnvloed door media en door de mode-industrie, en dat deze normen voor de gemiddelde persoon onrealistisch kunnen zijn. 

Denken Amerikanen dat de media een onbereikbaar lichaamsbeeld promoot?  

Driekwart van de Amerikaanse volwassenen (76%) zegt dat de media een onbereikbaar lichaamsbeeld voor vrouwen promoot. De meerderheid van de mannen (73%) en vrouwen (78%) zegt beide dat dit het geval is. Hoewel meerderheden in alle leeftijdsgroepen geloven dat de media een onbereikbaar lichaamsbeeld voor vrouwen promoten, is de kans groter dat degenen die ouder zijn dit geloven. Tweederde (65%) van de 16- tot 34-jarigen gelooft dit; dit cijfer loopt op tot 79% bij 35- tot 54-jarigen en 81% bij 55-plussers.  

Ongeveer de helft (52%) van de Amerikanen gelooft ook dat de media een onbereikbaar lichaamsbeeld voor mannen promoten. Een derde (34%) denkt niet dat de media dit doen, en 14% weet het niet zeker. Mannen (56%) zeggen vaker dan vrouwen (48%) dat de media een onrealistisch lichaamsbeeld van mannen promoten.  

De meeste Amerikanen geloven dat modebedrijven een negatief effect hebben op het lichaamsbeeld  

De mode-industrie is  vaak bekritiseerd  omdat ze er niet in slaagt om verschillende lichaamsmaten op de catwalk of in advertenties weer te geven. Amerikanen zijn overtuigd dat deze bedrijven een negatief effect hebben op het lichaamsbeeld.  

Slechts een op de negen (11%) Amerikanen zegt dat modebedrijven een positieve invloed hebben gehad op de perceptie van het lichaamsbeeld. Veel meer (69%) zegt dat de mode-industrie een negatieve impact heeft gehad op dit gebied.  

Bron https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2021/05/26/body-image-media-fashion-poll-data

Meerderheden van zowel mannen (66%) als vrouwen (72%) zijn van mening dat dit het geval is. Onder leeftijdsgroepen zeggen meerderheden dat modebedrijven een negatieve impact hebben gehad, hoewel 55-plussers (72%) en 35- tot 54-jarigen (73%) meer kans hebben dan 16- tot 34-jarigen (59%) om dit te zeggen. 

Wat Amerikanen vinden van de body positivity-beweging   

In de afgelopen jaren is de  body positivity-beweging  – het idee dat alle mensen een positief lichaamsbeeld verdienen, ongeacht maatschappelijke normen en ideeën over gewicht en uiterlijk – prominenter geworden.  

Bron https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2021/05/26/body-image-media-fashion-poll-data

Tweederde (67%) van de 16- tot 34-jarigen zegt op zijn minst enigszins bekend te zijn met de body positivity-beweging. De helft (50%) van de 35- tot 54-jarigen zegt hetzelfde, en ongeveer een op de vijf (22%) volwassenen ouder dan 55 is op dezelfde manier bekend met de beweging.  

Van degenen die bekend zijn met de body positivity-beweging, beschouwt 58% het als een goede zaak voor de samenleving. Een vijfde (19%) zegt dat het noch goed noch slecht is, en 12% vindt het een slechte zaak.  

Bron https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2021/05/26/body-image-media-fashion-poll-data

Ongeveer drie op de vijf (63%) 16- tot 34-jarigen die bekend zijn met de beweging, zeggen dat het een goede zaak is. Van de 35- tot 54-jarigen is 57% het hiermee eens. Iets meer dan de helft (53%) van de 55-plussers zegt hetzelfde.  

Bron https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2021/05/26/body-image-media-fashion-poll-data

Onder degenen die bekend zijn met de beweging, zeggen vrouwen (64%) vaker dan mannen (52%) dat het goed is voor de samenleving.  

Bronnen https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2021/05/26/body-image-media-fashion-poll-data

Naar de resultaten hier .