Drie dingen die je aantrekkelijk maken bij dating volgens onderzoek

Waarom fysieke aantrekkelijkheid bij partnerkeuze minder belangrijk moet zijn tijdens Corona
Flirtsignalen opmerken : onderzoek
dance, yoga, meditation

geralt (CC0), Pixabay

Het kiezen van een partner in de wereld van vandaag kan bijzonder ingewikkeld aanvoelen, maar onderzoek toont aan dat de meeste mensen dezelfde onuitgesproken regels volgen die al generaties lang het daten domineren. Een internationaal onderzoek weliswaar van meer dan 30 jaar geleden is nog steeds actueel schrijft Lauren Gray in Bestlife.  Het wees uit dat er drie specifieke eigenschappen zijn die destijds het meest tot aantrekkingskracht leidden. Nu bevestigt een tweede studie van de Universiteit van Texas in Austin, die gegevens probeerde te repliceren en te vergelijken met de eerste, dat deze drie kwaliteiten de tand des tijds hebben doorstaan ​​als de meest aantrekkelijke voor potentiële partners.

Bij de replicatie van het onderzoek werden maar liefst 14.000 personen in 45 verschillende landen ondervraagd, waarbij enkele fascinerende inzichten naar voren kwamen over de voorkeuren van mensen bij het selecteren van partners.

De meer oppervlakkige factoren – zoals uiterlijk en geld – waren niet voldoende voor de meest wenselijke eigenschappen.

Vriendelijkheid

Deze factor kwam als eerste en meest sterke bepalende aantrekkelijkheidsfactor naar voor. Als je, zoals veel mensen, verwachtte dat ‘verblindende schoonheid’ bovenaan de lijst zou staan, dan komt dit hopelijk als een verademing. Veel onderzoeken hebben dit bevestigd met hun eigen bevindingen, waarin wordt uitgelegd dat vriendelijkheid een ‘halo-effect’ creëert waardoor een persoon over het algemeen fysiek aantrekkelijker lijkt.

Een van deze onderzoeken kwam tot dezelfde conclusie nadat zowel vreemden als mensen die met elkaar vertrouwd waren, werd gevraagd hun jaarboekportretten te rangschikken op fysieke aantrekkelijkheid. De personen die ze persoonlijk kenden, rangschikten diezelfde foto’s ook op ‘vertrouwdheid, sympathie en respect’. Het team concludeerde dat “in het algemeen, hoe meer de mensen in het jaarboek bekend, geliefd en gerespecteerd waren, hoe lichamelijk aantrekkelijker ze werden geacht.”

Intelligentie

Er zijn voor de hand liggende redenen waarom iemand intelligentie in een partner zou kunnen waarderen, maar het gaat veel verder dan een sprankelend interessant diner. Vanuit het meest elementaire overlevingsperspectief is de kans groter dat een persoon met superieure intelligentie de grootste bedreigingen en uitdagingen overwint, waarvan de studie opmerkt dat ze “consistent zijn met evolutionaire hypothesen”.

In de wereld van vandaag zijn we ook geneigd intelligentie en opleiding gelijk te stellen, wat wordt geassocieerd met een hoger inkomen, een betere gezondheid, een hoger gezins- en werkstabiliteit en een groter vermogen om generatieoverschrijdende rijkdom te vergaren. Studies tonen aan dat deze kwaliteiten de neiging hebben om de status als potentiële gegeerde partner nog steeds te verhogen.

Gezondheid

Zoals uit de studie bleek, worden degenen die een zichtbaar goede gezondheid hebben en kunnen behouden, over het algemeen als een van de meest aantrekkelijke partners beschouwd. De auteurs van de studie schreven deze bevinding toe aan de evolutionaire wortels van onze aantrekkingskracht: dat we gedreven zijn om gezonde genen door te geven aan toekomstige generaties.

Ze merkten ook op dat in landen met een hogere “pathogeenprevalentie” – wat betekent dat er meer ziekten voorkomen in de lokale bevolking – mensen vooral bezorgd waren over hoe gezond een potentiële partner was.

Welke andere kwaliteiten heeft de studie onderzocht?
In het onderzoek werd de respondenten ook gevraagd naar het belang van fysieke aantrekkelijkheid. Een goede financiële positie, vriendelijkheid, intelligentie en welzijn spanden echter de kroon. De auteurs merkten echter op dat vrouwen meer nadruk leggen op deze drie hoofdkenmerken. Vrouwen rapporteerden meer voorkeuren voor vriendelijkere ideale partners dan mannen. Vrouwen rapporteerden gemiddeld ook voorkeuren voor meer intelligentie bij ideale partners.… Ten slotte rapporteerden vrouwen voorkeuren voor gezondere ideale partners dan mannen.

Bronnen

https://bestlifeonline.com/attractive-qualities/

https://bestlifeonline.com/marriage-decline-reason-study/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge