Een originelere biografie op je datingprofiel zorgt ervoor dat je slimmer, grappiger en aantrekkelijker overkomt

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)
Onderzoek suggereert dat de menstruatiecyclus van vrouwen wordt beïnvloed door pandemische lockdowns
Aandacht voor geweld via datingapps

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

smiling man while holding smartphone

Foto van Austin Distel

Uit een analyse van 308 datingprofielen bleek dat mensen die originaliteit in hun biografie laten zien, worden gezien als intelligenter en grappiger, en op hun beurt aantrekkelijker. Oorspronkelijke profielbiografieën bevatten meestal meer zelfonthulling en meer stilistische kenmerken zoals metaforen. Deze bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift PLOS One .

Originaliteit wordt vaak aangeprezen als een aantrekkelijke kwaliteit in een romantische partner, hoewel dit misschien een dunne lijn is om te betreden. Originaliteit kan intelligentie en gevoel voor humor overbrengen, maar te anders zijn kan sociale normen schenden en ongepast en vreemd overkomen. Onderzoekers Tess van der Zanden en haar collega’s kozen ervoor om deze dynamiek te verkennen binnen de context van online datingprofielen.

Online datingprofielen bevatten meestal een bio-gedeelte waarin een hoopvol zichzelf in hun eigen woorden beschrijft. Deze teksten bevatten vaak clichés en generieke uitspraken, en mensen wordt vaak geadviseerd om iets unieks te schrijven om zich te onderscheiden van anderen.

“Toen we naar bestaande datingprofielen op datingplatforms keken, merkten we dat veel profielen qua inhoud en taal erg op elkaar leken”, legt van der Zanden, universitair docent communicatie en cognitie aan de Universiteit van Tilburg, uit. “We waren hier enigszins door verrast, aangezien nogal wat datingplatforms hun gebruikers aanbevelen om creatieve, unieke en originele profielen te maken.”

“Tegelijkertijd heeft geen enkel wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat originele en unieke profielen meer gewaardeerd worden dan alledaagse en ‘saaie’ profielen. We dachten dat het heel interessant – en complex – zou zijn om creativiteit en originaliteit verder te onderzoeken, aangezien deze concepten sterk context- en persoonsafhankelijk zijn.”

Van der Zanden en haar team voerden twee onderzoeken uit om te onderzoeken welke literaire componenten deze profielteksten origineler maken, en of de originaliteit van deze teksten leidt tot een gunstiger beeld van de profieleigenaar.

Eerst verkregen de onderzoekers data van 31.163 datingprofielen van twee Nederlandse datingsites. Vervolgens selecteerden ze 308 profielbiografieën die varieerden in hun waargenomen originaliteit op basis van hun gebruik van ongebruikelijke woorden. De helft van de teksten is geschreven door mannen en de andere helft door vrouwen.

Vervolgens kreeg een steekproef van 1.234 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar een willekeurige selectie van vijf van de datingprofielen te zien. Deelnemers kregen profielen te zien die overeenkwamen met hun aangegeven seksuele voorkeur. De proefpersonen werd gevraagd om de originaliteit van het profiel en hun perceptie van de intelligentie, het gevoel voor humor en de eigenaardigheid van de profieleigenaar te beoordelen. Ze beoordeelden ook de fysieke, sociale en romantische aantrekkelijkheid van de profieleigenaar en gaven aan of ze al dan niet met hem op date wilden gaan.

Uit de resultaten bleek dat deelnemers de profieleigenaren met meer originele teksten intelligenter vonden. Op hun beurt beoordeelden ze hen hoger in fysieke en romantische aantrekkelijkheid en waren ze meer bereid om met hen te daten. Deelnemers zagen ook dat de profieleigenaren met meer originele teksten een hoger gevoel voor humor hadden, en op hun beurt beoordeelden ze hen hoger in fysieke, sociale en romantische aantrekkelijkheid en waren ze meer bereid om met hen te daten. Bemiddelingsanalyse onthulde dat een hogere intelligentie, een hoger gevoel voor humor en een lagere eigenaardigheid de relatie tussen waargenomen originaliteit van profieltekst en aantrekkelijkheid volledig mediëren.

Over het algemeen worden originele profielen gewaardeerd, terwijl eigenaren van profielen die als origineler worden ervaren, ook als aantrekkelijker worden beoordeeld. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat eigenaren van originele profielen worden gezien als intelligenter en grappiger, wat over het algemeen persoonlijkheidskenmerken zijn die we aantrekkelijk vinden in een potentiële romantische partner.

In een tweede studie voerden de onderzoekers een inhoudsanalyse uit om te bepalen welke specifieke kenmerken bijdroegen aan percepties van originaliteit. Ze codeerden de teksten voor stilistische kenmerken, zelfonthulling en het innemen van perspectieven. “Omdat er nog geen specifieke onderzoeken waren naar wat creativiteit inhoudt in online datingprofielen, hebben we besloten om de profielen die de deelnemers evalueerden inhoudelijk te analyseren om te zien welke tekstkenmerken de waargenomen originaliteit van de profieltekst voorspelden”, legt Van der Zanden uit.

Uit deze analyse bleek dat profielteksten die als origineler werden beschouwd meer metaforen bevatten en minder snel volledig vanuit het perspectief van de profieleigenaar geschreven waren. De meer originele profielen bevatten ook meer zelfonthullende verklaringen en zelfonthulling die concreet was en duidelijke beelden opriep.

“Onze resultaten toonden aan dat twee hoofdtypen tekstkenmerken de scores voor tekstoriginaliteit voorspelden: stilistische kenmerken en kenmerken voor zelfonthulling stimuleerden de waargenomen scores voor tekstoriginaliteit”, aldus van der Zanden.

“Met betrekking tot stilistische kenmerken laten onze bevindingen zien dat profielen die hoger scoren op gepercipieerde originaliteit van de profieltekst, vaker een of meer vaste of nieuwe metaforen bevatten (bijv. ‘Ik ben zo kleurrijk als de regenboog’). Wat betreft zelfonthulling, ontdekten we dat zowel kenmerken die keken naar de kwantiteit (d.w.z. het totale aantal woorden en de totale hoeveelheid gedeelde persoonlijke informatie) als de kwaliteit van de zelfonthulling (d.w.z. het voorkomen van concrete gedeelde persoonlijke informatie). voorspelde tekstoriginaliteitsscores. Dit kunnen dus kenmerken zijn die je misschien in hun datingprofiel wilt opnemen.

Over het algemeen suggereren de onderzoeksresultaten dat de originaliteit van een datingprofiel een positieve invloed heeft op de indruk van de persoonlijkheid van de profieleigenaar, en op zijn beurt op hun aantrekkelijkheid. Bepaalde kenmerken kunnen ervoor zorgen dat profielteksten origineler lijken, zoals het onthullen van meer concrete persoonlijke informatie en het gebruik van meer stilistische kenmerken zoals metaforen. Interessant is dat profielteksten die als vreemd werden ervaren lager scoorden op originaliteit en lager op waargenomen sociale en romantische aantrekkelijkheid.

“We hadden aanvankelijk de hypothese dat we verwachtten dat eigenaren van profielen die hoger scoorden op originaliteit, ook als vreemder/vreemder/eigenaardiger zouden worden gezien, aangezien deze originaliteit van de profieltekst wel eens zou kunnen overslaan in percepties over het gedrag of de sociale vaardigheden van deze persoon in andere situaties. zou ook vreemder en minder voorspelbaar kunnen zijn”, vertelde Van der Zanden aan PsyPost. “Onze studie bevestigde deze verwachting niet, omdat we ontdekten dat als profielen hoger scoorden op waargenomen tekstoriginaliteit, hun schrijvers als minder vreemd werden beschouwd. Dit komt overeen met de algemene positieve invloed van originaliteit op indrukvorming.”

“Een andere bevinding die we interessant vonden – en enigszins verrassend – is het feit dat ook verschillende kenmerken die verband houden met zelfonthulling voorspellers leken te zijn van waargenomen tekstoriginaliteit. Deze kenmerken leken meer gerelateerd te zijn aan inhoud, wat suggereert dat men zowel origineel kan zijn in welke informatie wordt gepresenteerd (zelfonthulling) als hoe deze informatie wordt gepresenteerd (stilistische kenmerken).”

De auteurs merken op dat hun onderzoekssteekproef bestond uit oudere volwassenen, die de neiging hebben om datingplatforms te gebruiken die sterk afhankelijk zijn van tekstuele componenten. Ze zeggen dat het verhelderend zou zijn om te onderzoeken hoe andere demografische groepen de originaliteit van datingprofielen waarnemen, zoals jongere daters die de neiging hebben om dating-apps te gebruiken die meer op afbeeldingen zijn gericht.

“Onze steekproef bestond uit leden van online datingplatforms”, legt Van der Zanden uit. “Hoewel dit een sterk punt van het onderzoek is, moet tegelijkertijd worden vermeld dat de gemiddelde leeftijd van de respondenten rond de 65 jaar lag. We werkten namelijk samen met het datingplatform 50PlusMatch, een specifiek platform voor actieve mensen van 50 jaar of ouder. Gezien deze steekproef kunnen we onze bevindingen dus niet generaliseren en conclusies trekken over algemene effecten van waargenomen originaliteit van profielteksten op indrukvorming over alle leeftijden heen.”

“Bovendien speelt op sommige platforms, zoals 50PlusMatch, de tekstuele component van het profiel ook een prominentere rol in vergelijking met meer prominente platforms, zoals Tinder en Happn. Omdat we specifiek geïnteresseerd waren in de effecten van waargenomen originaliteit in de profielteksten op de indrukvorming in dit onderzoek, denk ik dat het een sterk punt van het onderzoek is dat we deelnemers hebben opgenomen die bekend zijn met dit soort tekst-prominente datingprofielen. ”

“Desalniettemin zou er verder onderzoek moeten worden gedaan om te onderzoeken hoe verschillende demografische dateringen de originaliteit in datingprofielteksten waarderen, bijvoorbeeld door een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren onder jongere steekproeven, aangezien jongere volwassenen vaak meer geneigd zijn om datingapplicaties te gebruiken met meer op afbeeldingen gebaseerde datingprofielen. vervolgde van der Zanden.

“Ten tweede richtte het huidige onderzoek zich alleen op algemene percepties van tekstoriginaliteit en percepties van profieleigenaren. Creativiteit wordt echter over het algemeen gezien als een constructie die uit twee dimensies bestaat: nieuwheid (iets is apart, anders) en gepast (iets is gepast/betekenisvol voor de context waarvoor het wordt geproduceerd). We zijn momenteel verder aan het onderzoeken hoe deze twee dimensies van creativiteit op elkaar inwerken en indrukvorming beïnvloeden, maar deze studies zijn nog niet gepubliceerd.”

De studie, “Originality in online dating profile texts: How does perceived originality affect impression formation and what makes a text original?, is geschreven door Tess van der Zanden, Alexander P. Schouten, Maria BJ Mos en Emiel J. Krahmer.

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/12/a-more-original-bio-on-your-dating-profile-makes-you-seem-smarter-funnier-and-more-attractive-study-finds-64463