Elkaar in ogen kijken voelt ongemakkelijk

Zoenafknappers : wat bij het kussen niet kan.
Effecten van porno op liefdesleven

Copyright Gerard Gielen

De ogen zijn de ramen van de ziel en fungeren als een poort tussen wat wij zien en wat wij voelen.

Vandaar ook dat het diep in de ogen kijken zo onvoorstelbaar intiem, zo confronterend, zo transcenderend is. Je kunt je ogen niet losmaken omdat de ander zo aantrekkelijk is, omdat je verliefd bent op de ander. Wat is een doordringende blik? Is het een bedreigende blik of een blik van een verliefd persoon? Wat zeg je als je een doordringende blik beantwoordt?

Gemiddeld vinden mensen oogcontact na 3,3 seconden al ongemakkelijk worden en wenden ze hun hoofd af.

Dat blijkt uit onderzoek van het University College in Londen, waarover is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

498 studenten werden geconfronteerd met een filmpje van een acteur die hen minutenlang aankeek. Op het moment dat de deelnemers het oogcontact ongemakkelijk begonnen te vinden, drukten ze op een rode knop.

De deelnemers die het snelst genoeg kregen van de priemende blik drukten na 2,6 seconden. De sterksten maakten na 4 seconden gebruik van de rode knop.

Met speciale camera’s werden de oogbewegingen van alle deelnemers nauwkeurig gevolgd. Uit slowmotion-beelden bleek dat liefhebbers van lang oogcontact zijn te herkennen aan uitzettende pupillen. Hoe langer mensen oogcontact willen maken, hoe eerder hun pupillen zich verwijden nadat hun blik zich kruist met die van de ander.

Zonder speciale camera’s zijn de uitzettende pupillen echter niet of nauwelijks waarneembaar, aldus hoofdonderzoeker Nicola Binetti. Het heeft dus weinig zin om te proberen de pupillen van een ander te ‘lezen’.

Als je met al jouw kracht en diepte in iemands ogen kijkt, is jouw blik een doordringende blik, een blik die dieper gaat. Zo´n doordringende blik wordt niet door iedereen als prettig of plezierig ervaren, laat staan dat zo´n blik verliefde gevoelens opwekt.

Om je te beschermen tegen indringers in jouw veilige diepte, heeft de maatschappij een veiligheidsnorm: kijk niemand doordringend aan, tenzij je verliefd bent op de ander. Het is een soort code en ondertussen worden onze seksuele gevoelens onderdrukt.

Als je seksueel geïnteresseerd bent in een man/vrouw, is oogcontact blijkbaar nochtans een van de eenvoudigste en duidelijkste manieren om dat te laten blijken. Je kijkt hem/haar langer aan dan je in andere omstandigheden zou doen, zonder te overdrijven. Zijn/haar gevoelens kun je beoordelen aan zijn/haar reactie. Als de ander je blik rustig beantwoordt, kan dat betekenen dat die eveneens geïnteresseerd is. Als hij/zij de blik afwendt, kan dat zijn omdat hij/zij geen belangstelling heeft óf gewoon dat ze verlegen is en jij te hard van stapel loopt.

Door iemand recht in de ogen te kijken, zorgt men voor een zogenaamde activering. De andere persoon zal zijn niveau van emotionele prikkeling verhogen, waardoor hij zich meer betrokken voelt, net alsof iemand hem een vraag gaat stellen of iets anders gaat vragen. Wanneer u wilt dat uw uitwisseling een persoonlijk karakter krijgt, dan is iemand recht in de ogen kijken in elk geval de aangewezen houding.

Iemand in de ogen kijken beïnvloedt bovendien ook de reacties. Oogcontact betekent zowat “ik ben klaar om te aanvaarden wat je me zal vragen”. Oogcontact is dus nuttig wanneer u iemand iets wil vragen. Dit verklaart waarom mensen die verliefd zijn en die zich bij elkaar goed voelen, elkaar veel meer in de ogen kijken.

 

Men kan afleiden dat mensen die anderen dikwijls in de ogen kijken door hun omgeving beschouwd worden als sterke en bekwame mensen. Dit verschijnsel wordt al heel wat jaren bestudeerd (Massillon). Mensen daarentegen die anderen nooit in de ogen kijken, beschouwt men als zenuwachtige en verlegen mensen zonder zelfvertrouwen.

En zelfs wanneer u de persoon tegenover u niets te vragen hebt, dan is elkaar in de ogen kijken nog altijd een bewijs van belangstelling voor elkaar. Om de andere niet lastig te vallen, kijkt u hem nu en dan in de ogen, net voldoende om belangstelling te tonen en niet te veel om de andere niet in verlegenheid te brengen.

Nog een tip voor wie eerder verlegen is: iemand in de ogen kijken vergt een zekere zelfverzekerdheid. Indien u voelt dat het u niet zal lukken, kijk de andere dan aan tussen de ogen, op het voorhoofd, op het topje van de neus… De andere zal het verschil heus niet merken en uw blik zal hetzelfde effect hebben, hoewel hij u veel minder moeite zal gekost hebben.

Bronnen

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2016/07/07/hoe-lang-kunnen-jullie-elkaar-recht-in-de-ogen-kijken

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/62776-doordringende-blik-diep-in-de-ogen-kijken-van-de-ander.html

http://www.e-gezondheid.be/ook-uw-blik-kan-boodschappen-overbrengen/actueel/789

Massillon, A.M. en Hillabrant, W. (1978) Effects or a stimulus person’s non verbal displays on impression formation. Voorgesteld op het Congres van de American Psychological Association Toronto 1978.

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge