Gegevens uit 62 landen leveren bewijs voor een dubbele standaard in genderregels

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Vrouwen die mannelijke vrienden prefereren, worden negatief beoordeeld door hun vrouwelijke leeftijdsgenoten,
Onderzoek identificeert het type persoon dat het meest waarschijnlijk probeert je romantische partner te stelen

Een studie gepubliceerd in Sex Roles stelt dat mannen een dubbele standaard ervaren in

topless man in black shorts carrying black dumbbell

Foto van Anastase Maragos

genderregels. Het onderzoeksteam verzamelde gegevens uit 62 landen en stelde vast dat er bewijs is voor de precaire mannelijkheidstheorie. De theorie stelt “dat mannelijkheid, in verhouding tot vrouwelijkheid, algemeen wordt geconceptualiseerd als een sociale status die moeilijk te winnen is, gemakkelijk te verliezen, en die herhaaldelijk moet worden bewezen door middel van actie.”

Met andere woorden, men wordt niet als man geboren, men moet er een worden. Eenmaal behaald, moet het label “man” herhaaldelijk worden verdiend. Daarentegen hebben vrouwen die ooit als vrouwelijk werden bestempeld, de flexibiliteit van gedrag dat geen consistent bewijs vereist dat ze “vrouw” genoeg zijn om het label te hebben. Reacties van over de hele wereld wijzen op universele minachting voor mannelijke zwakte in vergelijking met vrouwelijke dominantie, twee niet-traditionele genderrollen.

Onderzoeker Jennifer Bosson en haar collega’s zijn van mening dat genderrollen voor mannen aanzienlijk minder flexibel kunnen zijn dan voor vrouwen. Genderrollen zijn een reeks regels die door de cultuur worden bepaald en die bedoeld zijn om gendergerelateerd gedrag te beheersen. Genderrollen kunnen van cultuur tot cultuur verschillen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de genderrollen die culturen over de hele wereld gemeen hebben. Bosso en collega’s probeerden te ontdekken welke genderrollen universeel waren en of mannen minder flexibel waren met hun genderrollen.

De deelnemers waren niet-afgestudeerde studenten uit 62 verschillende landen die universiteiten bezochten die hadden ingestemd met deelname aan het onderzoek. Alle deelnemers stemden in met deelname. In totaal namen 27.343 personen deel aan het onderzoek. De studie vroeg deelnemers om persoonlijkheidskenmerken te beoordelen op basis van hoe wenselijk het was voor een man of een vrouw om ze te hebben.

Er waren zowel positieve als negatieve eigenschappen om te analyseren. De positieve eigenschap voor mannen was agency (=agentschap), wat betekent dat ze competent en zelfverzekerd waren. Voor vrouwen was de onderzochte positieve eigenschap ‘communion’ (=gemeenschappelijkheid), bedoeld om mededogen, behulpzaamheid en sympathie af te leiden. De negatieve mannelijke eigenschap was zwakte en, voor vrouwen, dominantie.

De resultaten wijzen op een dubbele standaard voor mannen, het sterkst als we kijken naar de negatieve eigenschap zwakte. Uit de resultaten van de vergelijking van positieve eigenschappen bleek dat slechts 58% van de landen vond dat ‘competent en zelfverzekerd’ een meer noodzakelijke eigenschap was voor mannen dan ‘sympathiek’ voor vrouwen. De landen met deze dubbele standaard voor mannen (de 58%) kennen een lage gelijkheid voor mannen en vrouwen.

Hoe meer gelijkheid een land toonde tussen de binaire geslachten, des te minder een dubbele standaard werd gevonden met de positieve eigenschappen. Deelnemers in deze landen zagen de mannelijke eigenschap van ‘competent en zelfverzekerd’ niet als wenselijker dan de vrouwelijke eigenschap van ‘sympathiek’.

Dit gold niet voor de negatieve eigenschappen ‘zwakte’ en ‘dominantie’. In 95% van de 62 deelnemende landen werd zwakte gezien als minder wenselijk dan dominantie van vrouwen. Bosson en collega’s stellen het volgende met betrekking tot de consequentie van deze bevinding: “Genderregels kunnen zich vertalen in een sterkere socialisatiedruk op mannelijke leeftijdsgenoten en kinderen. Op deze manier kunnen onzekere mannelijkheidsovertuigingen worden doorgegeven via overtuigingen over het grotere belang van mannen, versus de conformiteit van vrouwen met op kenmerken gebaseerde genderrollen.”

De studie is correlatief en kan geen oorzaak en gevolg claimen tussen houdingen tussen genderrollen en gendergelijkheid in een land. Bovendien waren de deelnemers allemaal studenten aan universiteiten, en de meningen van dit cohort weerspiegelen mogelijk niet de populatie als geheel.

De studie, “Harder Won and Easier Lost? Testing the Double Standard in Gender Rules in 62 Countries, is geschreven door Jennifer Bosson, Mariah Wilderson, Natalia Kosakowska-Berezecka, Pawel Jurek en Michal Olech.

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/11/data-from-62-countries-provides-evidence-for-a-double-standard-in-gender-rules-64287