Hebben aantrekkelijke mensen meer seks?

Delirium, depressie, angst, PTSS - de minder besproken effecten van COVID-19
Hoe gevoelig je bent, hangt mogelijk deels af van je genen - nieuw onderzoek

Seksuoloog en onderzoeker Justin Lehmiller bekeek recent onderzoek omtrent de vraag

beautiful body, beautiful legs, beautiful girl

Victoria_Borodinova (CC0), Pixabay

of er een verband blijkt te bestaan ​​tussen fysieke aantrekkelijkheid en het aantal seksuele partners bij zowel vrouwen als mannen. Maar het verhaal is niet zo simpel als gewoon gaan tellen omdat er bij relaties uiteraard nog veel andere dingen een rol spelen buiten louter fysieke aantrekkelijkheid, zoals de persoonlijkheid bijvoorbeeld.

In een onderzoek onder 166 mannen en 196 vrouwen (allemaal heteroseksueel en meestal jongvolwassenen), vroegen onderzoekers een groep vrijwilligers van studenten om de aantrekkelijkheid van het gezicht en het lichaam van elke deelnemer te beoordelen [1]. Vervolgens keken ze om te zien hoe deze aantrekkelijkheidsclassificaties correleerden met het aantal gerapporteerde seksuele partners.

Voor mannen werd zowel de aantrekkelijkheid van het gezicht als het lichaam geassocieerd met het hebben van een groter aantal kortstondige seksuele partners; er was echter geen verband tussen de aantrekkelijkheid van mannen en het aantal langetermijnpartners.

Voor vrouwen werd de aantrekkelijkheid van het gezicht (maar niet het lichaam) geassocieerd met meer langdurige partners; er was echter geen koppeling met het aantal kortetermijnpartners.

Volgens deze studie lijkt het dus zo te zijn dat hoe aantrekkelijker mensen zijn, hoe meer partners ze geneigd zijn te melden; het onderscheid op korte en lange termijn lijkt echter belangrijk wanneer men kijkt naar hoe dit zich voor mannen en vrouwen afspeelt.

Enkele andere studies hebben verbanden gevonden tussen fysieke aantrekkelijkheid en aantal partners; ze maakten echter geen onderscheid tussen type partner (korte versus lange termijn). Bovendien hebben sommige van deze onderzoeken alleen effecten binnen één geslacht onderzocht.

In een onderzoek onder 215 mannen van middelbare leeftijd werd fysieke aantrekkelijkheid bijvoorbeeld geassocieerd met meer partners in het algemeen [2].

Evenzo meldden aantrekkelijke vrouwen in een onderzoek onder 101 vrouwelijke studenten dat ze meer seksuele partners hadden [3]. Uit deze studie bleek echter ook dat vrouwen met een lagere aantrekkelijkheid meldden dat ze ook meer partners hadden, terwijl vrouwen met een gemiddelde aantrekkelijkheid de minste partners rapporteerden. Dit suggereert de mogelijkheid dat voor vrouwen het verband tussen aantrekkelijkheid en aantal partners mogelijk niet lineair is.

Dat gezegd hebbende, lijkt er een vrij consistente associatie te zijn tussen hogere aantrekkelijkheid en meer partners; het is echter belangrijk op te merken dat vrijwel alle onderzoeken die Lehmiller tegenkwam, betrekking hadden op jonge, heteroseksuele, blanke volwassenen. Als gevolg hiervan zou het belangrijk zijn om te zien of deze effecten zich vermenigvuldigen in meer diverse doelgroepen voordat definitieve conclusies worden getrokken over de mate waarin deze resultaten kunnen worden gegeneraliseerd.

[1] Rhodes, G., Simmons, L. W., & Peters, M. (2005). Attractiveness and sexual behavior: Does attractiveness enhance mating success?. Evolution and human behavior26(2), 186-201.

[2] Bogaert, A. F., & Fisher, W. A. (1995). Predictors of university men’s number of sexual partners. Journal of Sex Research32(2), 119-130.

[3] Stelzer, C., Desmond, S. M., & Price, J. H. (1987). Physical attractiveness and sexual activity of college students. Psychological Reports60(2), 567-573.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2020/5/29/do-more-attractive-people-have-more-sexual-partners