Het belang van liefdestaal

Dingen die even erg zijn als overspel
Ocytocine: niet enkel knuffelhormoon, ook behoorlijk negatieve eigenschappen…

Copyright Christopher Campbell www.unsplash.com

Mensen met relatieproblemen en gescheiden mensen vragen zich vaak af wat er verkeerd gaat of verkeerd is gegaan in hun relatie. Vaak waren ze in het begin erg verliefd op hun partner, maar na de bruiloft leek die verliefdheid langzaam weg te ebben.

“Het verlangen naar ‘de romantische liefde’ zit diepgeworteld in onze ziel’, zegt de Amerikaanse schrijver en pastoor dr. Gary Chapman in zijn boek ‘de 5 talen van de liefde’. In het begin van zijn boek stelt Chapman een belangrijke vraag: ‘Hoe komt het dat tegenwoordig maar zo weinig echtparen het geheim gevonden hebben om de liefde na de trouwdag levend te houden?’ Meteen erna geeft hij een antwoord op die vraag; huwelijkspartners hebben meestal een verschillende ’taal’ om hun liefde te uiten en te ontvangen.

Relatietherapeut Gary Chapman, auteur van De 5 talen van de liefde, ziet vaak bij de koppels 
die hij begeleidt dat ze  verschillende liefdestalen spreken. Chapman ontdekte het gegeven van ‘liefdestalen’ toen hij notities zat door te nemen die hij tijdens zijn sessies gemaakt had.

Bijvoorbeeld. “Waar klaagt hij of zij eigenlijk echt over?” De antwoorden vielen uiteen in vijf categorieën: dingen doen, lichamelijk contact, geschenken geven, samen zijn en positieve woorden.’

Chapman realiseerde zich dat die vijf manieren waarop mensen zich geliefd willen voelen te vertalen zijn in vijf manieren van affectie tonen en krijgen.  Verrassend genoeg kiezen we als partner niet noodzakelijk iemand die onze liefdestaal spreekt. ‘Partners spreken bijna altijd een andere liefdestaal.

In de eerste twee jaar van een relatie maakt dat niks uit: we zitten op een emotionele high en gebruiken alle vijf de talen om de relatie te bevorderen’, verduidelijkt Chapman. ‘Het is pas wanneer het effect van die high begint weg te ebben dat onze voorkeurliefdestaal een rol begint te spelen.’

Seks of positieve woorden?
Chapman kwam er ook achter dat iedereen liefde wil voelen in dezelfde taal als waarin hij of zij liefde toont. Als jij dus iemand bent die zijn liefde toont door de ander te overstelpen met cadeautjes zal je je verwaarloosd voelen als het enige wat je in ruil krijgt zoete woordjes zijn die in je oor gefluisterd worden.

De taal van ‘positieve woorden’ houdt in dat iemand veel liefde ervaart uit het krijgen van complimenten. Maar ook de manier van communiceren is belangrijk; de toon moet vriendelijk en beheerst zijn. Mensen die het moeilijk vinden om positieve woorden te gebruiken naar hun partner toe kunnen bijvoorbeeld een lijstje opstellen met dingen die zij leuk vinden aan hun partner. Of een lange brief schrijven. De liefdestaal ‘samen zijn’ houdt in dat iemand graag (veel) tijd met zijn/haar partner wil doorbrengen. Bij deze taal is het belangrijk dat de partner onverdeelde aandacht geeft aan de ander, zonder bijkomst van kind, televisie of welke andere afleiding ook.

Mannen en vrouwen hebben bovendien een voorliefde voor bepaalde liefdestalen, meent Susan Quilliam, psychologe en auteur van Stop Arguing, Start Talking. ‘Er is een verschil tussen de geslachten als het gaat om de taal van lichamelijk contact. Seks is een krachtige manier van appreciatie tonen voor een man, en het is dikwijls de manier waarop hij liefde uit.’ Tegelijk meent Quilliam dat vrouwen vaak de taal van samen zijn, positieve woorden of geschenken verkiezen. De taal van dingen doen voor elkaar beschouwt ze als genderneutraal.

‘In het klassieke rollenpatroon wordt “dingen doen” door de man ingevuld door uit werken te gaan, terwijl de vrouw het invult door het huishouden draaiende te houden. Als een thuisblijfmoeder dan “samen zijn” als liefdestaal heeft, stelt er zich mogelijk een probleem. Vrouwen zien dat eerder als een uiting van liefde dan mannen. “Natuurlijk zie ik je graag, ik werk toch hard voor ons gezin”, zal hij dan zeggen, waarop zij repliceert “ik wou dat je wat minder werkte en wat vaker thuis was”. Achterhalen wat de liefdestaal van je partner is en die zo vaak mogelijk zelf gebruiken is een ideale tactiek voor wie zich soms vervreemd voelt van de ander binnen zijn relatie. ‘Als koppels hun best doen om elkaars liefdestaal te spreken beïnvloedt dat het emotionele klimaat tussen hen, waardoor waardering en warmte weer deel gaan uitmaken van de relatie’, zegt Chapman.

Handige tool
Er zijn verschillende theorieën over hoe je als individu een voorkeurliefdestaal ontwikkelt, maar het is niet volledig de verantwoordelijkheid van je ouders. ‘De voorkeurliefdestaal van een kind kan zelfs al op de leeftijd van drie à vier jaar duidelijk zijn’, weet Chapman. ‘Die lijkt zich spontaan te ontwikkelen, als een onderdeel van de persoonlijkheid van het kind, en is niet noodzakelijk een kopie van het gedrag van de ouders.’ ‘Het voordeel van je liefdestaal aanpassen is dat het iets heel praktisch is wat je kan doen voor je partner, zelfs als je er zelf niet zo enthousiast over bent, precies omdat het niet gaat om interne emoties die je toch niet kan controleren, maar om externe acties waar je bewust voor kan kiezen’.

1 Dingen doen Mensen die hun affectie op deze manier tonen beschouwen kleine dingen, zoals ’s morgens voor het ontbijt zorgen, als een bewijs van liefde – en worden warm vanbinnen als je zoiets terugdoet. Het lijkt op het eerste gezicht niet romantisch om de vuilnisbak buiten zetten, maar voor iemand die deze liefdestaal spreekt kan het meehelpen in de huishouding waardevoller zijn dan het ontvangen van complimentjes of een bos bloemen.

2 Samen zijn Het gaat hierbij om tijd die je samen doorbrengt met aandacht voor elkaar, zegt relatietherapeut Gary Chapman, en dus niet voor de tv. Denk aan een diepgaand gesprek of een verbindende activiteit. Samen zijn, leuke dingen doen en aandacht hebben voor elkaars verhaal. Oprecht in elkaar geïnteresseerd zijn. Het is het waardevolle wat je iemand kan geven die deze liefdestaal spreekt.

3 Geschenken geven Het ritueel van een cadeautje geven – of er eentje krijgen – is heel erg symbolisch. Net zoals trouwringen een visueel symbool van liefde zijn, zo hebben alle cadeaus emotionele waarde voor mensen die deze liefdestaal spreken. Een bos bloemen met zorg uitgezocht of een zelf gemaakt cadeautje. Waar het geven van een cadeau om gaat, is dat je aan hem/haar denkt. Een aardigheidje kan genoeg zijn.

4 Lichamelijk contact Sommige mensen voelen zich het meest geliefd wanneer ze seks hebben, of zelfs gewoon wanneer ze hun partner een dikke knuffel geven of gezellig samen voor de tv zitten. Elkaars hand vasthouden, zoenen en omhelzen zijn allemaal manieren om liefde te uiten. Een knuffel, een zoen, een omhelzing, even elkaar aanraken. Het zijn krachtige middelen om de liefdestank van je partner te vullen als hij/zij deze taal spreekt.

5 Positieve woorden Mensen die deze liefdestaal verkiezen hebben er nood aan om geregeld te horen dat ze graag gezien worden, anders zullen ze het nooit echt geloven. Gesproken of geschreven complimentjes, bemoedigende woorden of lof komen allemaal in aanmerking. Complimenten en opbouwende woorden. Ieder mens houdt meer van positieve woorden dan van kritiek, maar mensen met de liefdestaal ‘positieve woorden’ zijn er extra gevoelig voor.

Meer info  http://liefdestalen.nl/  Je kunt hier ook een test doen om te kijken welke liefdestaal jouw voorkeur geniet.

Bronnen

http://www.psychologies.be/nl/wat-is-jouw-liefdestaa

http://liefdestalen.nl/

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/43028-gary-chapman-de-5-talen-van-de-liefde.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge