Hoe belangrijk is de penisgrootte? Urologen onderzoeken het wetenschappelijke bewijs

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Binnen romantische relaties kan een vicieuze cirkel van sedentair gedrag en depressie ontstaan
Grotere interpersoonlijke complementariteit tijdens romantische conflicten voorspelt verbeterde relatiekwaliteit

Een team van urologen uit België en Turkije heeft onlangs de wetenschappelijke gegevens

paprika, vegetables, sharp

KlausHausmann (CC0), Pixabay

over het belang van penisgrootte geëvalueerd. In hun wetenschappelijke recensie, gepubliceerd in het International Journal of Impotentie Research , schrijven ze dat tekortkomingen in het huidige onderzoek geen definitieve conclusies kunnen trekken over het belang van penisgrootte voor seksuele bevrediging bij zowel vrouwen als mannen die seks hebben met mannen.

Hoewel sommige onderzoeken suggereren dat de grootte van de penis geen significante factor is, geven andere een voorkeur aan voor iets grotere maten, met name wat betreft de omvang en vooral voor “hook-ups”.

Veel mannen uiten ontevredenheid of schaamte over hun penisgrootte. Deze ontevredenheid kan voortkomen uit maatschappelijke druk, vergelijking met waargenomen normen of angsten over het bieden van seksuele bevrediging aan hun partners. Het begrijpen van de impact van deze zorgen op het welzijn van individuen is belangrijk voor het aanpakken van mogelijke psychologische en seksuele gezondheidsproblemen.

Sommige onderzoeken hebben ook aangetoond dat de angsten van mannen over hun penisgrootte kunnen leiden tot seksuele disfuncties en aan angst gerelateerde stoornissen, die zowel hun eigen seksuele ervaringen als die van hun partners beïnvloeden.

De onderzoekers gebruikten een verhalende beoordelingsmethode om het bestaande bewijsmateriaal over het verband tussen de penisgrootte van mannen en de seksuele bevrediging van hun partners samen te vatten. Ze voerden een systematisch literatuuronderzoek uit met behulp van databases zoals MEDLINE en PubMed, gericht op Engelstalige peer-reviewed artikelen. De zoekopdracht gebruikte trefwoorden met betrekking tot penisgrootte, seksuele bevrediging en partnertevredenheid.

Door deze beoordeling uit te voeren, probeerden de onderzoekers een uitgebreid overzicht te geven van het bestaande bewijsmateriaal, waardoor individuen en hun partners toegang kregen tot betrouwbare informatie over normale penisverhoudingen en het complexe samenspel tussen penisgrootte en seksuele bevrediging.

De onderzoekers vonden tegenstrijdige resultaten met betrekking tot de relatie tussen penisgrootte en seksuele bevrediging van vrouwen. Sommige studies suggereren dat de grootte van de penis geen significante factor is in de seksuele bevrediging van vrouwen. Uit een onderzoek onder universiteitsvrouwen bleek bijvoorbeeld dat zelfgerapporteerde seksuele opwinding niet verschilde bij het lezen over seksuele activiteit met mannen met verschillende penisgroottes.

Uit een andere studie bleek dat vrouwen de voorkeur gaven aan een grotere penis, vooral qua omvang, voor eenmalige minnaars in vergelijking met langdurige partners. De voorkeur voor een grotere penis was echter maar iets groter dan de gemiddelde maat. Interessant is dat een klein percentage van de vrouwen aangaf dat een discrepantie tussen hun favoriete penisgrootte en die van hun partner bijdroeg aan het einde van een relatie.

Enquêtegegevens van heteroseksuele mannen en vrouwen toonden aan dat hoewel een aanzienlijk percentage mannen een grotere penis wenste, de meerderheid van de vrouwen tevreden was met de grootte van hun partner. Slechts een klein percentage van de vrouwen wenste een grotere of kleinere penis.

Andere studies onderzochten het belang van penisgrootte in relatie tot seksuele ervaring en bevrediging, merkten de onderzoekers op. Vrouwen met meer seksuele ervaring waren geneigd de grootte van de penis belangrijker te vinden in termen van lengte en omtrek. Sommige onderzoeken hebben ook aangetoond dat vrouwen de voorkeur gaven aan grotere breedte boven lengte voor seksuele bevrediging.

Maar hoe zit het met mannen die seks hebben met mannen (bijvoorbeeld homoseksuele mannen en biseksuele mannen)? De onderzoekers vonden zeer weinig studies die de relatie tussen penisgrootte en seksuele bevrediging van mannen onderzochten.

Een studie ondervroeg 1.065 MSM om de relatie tussen waargenomen penisgrootte en psychologische uitkomsten te onderzoeken. Mannen met een ondergemiddelde penis rapporteerden een lagere tevredenheid met hun homoleven in vergelijking met mannen met een gemiddelde of bovengemiddelde penis. Mannen met een ondermaatse penis scoorden ook lager op levenspromotie, hoger op homogerelateerd stigma en hoger op levenspreventie.

Mannen met een korter dan gemiddelde penis identificeerden zich eerder als ‘billen’, terwijl mannen met een groter dan gemiddelde penis zich eerder als ‘veelzijdig’ identificeerden. Mannen met een bovengemiddelde penis meldden hogere percentages van bepaalde seksueel overdraagbare aandoeningen in vergelijking met mannen met een ondergemiddelde penis.

Vanwege de beperkingen in de bestaande onderzoeken, zeiden de onderzoekers, is er niet genoeg bewijs om een ​​definitieve conclusie te trekken over het belang van penisgrootte voor vrouwelijke of mannelijke seksuele bevrediging.

“De numerieke en methodologische onvolkomenheden van de bestaande studies in de literatuur verhinderen ons om een ​​definitieve conclusie over deze kwestie te trekken”, concluderen de onderzoekers. “Toekomstig onderzoek moet de hypothesen testen over de relatie tussen penisgrootte en de seksuele bevrediging van de partner.”

Het artikel, ” Het effect van penisgrootte op seksuele tevredenheid van partners: een literatuuroverzicht “, is geschreven door Shirley Loos, Peter De Wil, Leslie Delcarte, Ege Can Serefoglu, Koenraad Van Renterghem en Sam Ward.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/05/how-important-is-penis-size-urologists-examine-the-scientific-evidence-163187