Hoe is het om te daten met iemand die geen seks wil voor het huwelijk?

Niet het gebrek aan seks, maar het uitblijven van een gesprek daarover, nekt relaties
Steeds meer bedrog bij online datingssites

Er is een groeiende groep jongeren die vooral uit religieuze overwegingen beslissen om

Photo by Roman Kraft

geen seks te hebben met elkaar tot aan het huwelijk.

Het komt niet alleen voor bij Islamjongeren (vooral meisjes die hun maagdelijkheid willen behouden voor hun man) maar ook bij streng christelijke jongeren of bij jongeren die het juist doen als reactie op de in hun ogen andere losbandige jongeren.

Het probleem stelt zich vooral wanneer in een datingsituatie één van de partners wel seks wil en de ander wil wachten.  Volgens een online enquête van Online College Social Life Survey, zou ongeveer 20% van de Amerikaanse jongeren bewust willen wachten tot aan het huwelijk met het hebben van seks, maar dit gaat over intenties. Velen houden dit niet vol.   Dezelfde studie suggereert dat 12,3% van de vrouwen en 14,3% van de mannen tussen 20 en 24 en 5% van de mannen en vrouwen tussen 25 en 29 nog nooit seks hebben gehad.

Ongeveer 25% van de hogeschoolstudenten in de VS zijn nog maagd, beweert Kathleen Bogle, auteur van ‘Hooking up : Sex, dating and relationships on Campus’. En diegenen die al seks gehad hadden, hadden dat vaak maar met één en dezelfde partner gehad.

Niet iedereen wil maagd blijven om religieuze redenen.  Vooral in de VS volgen jongeren het voorbeeld van bekende acteurs of zangers zoals Nick Jonas, Selena Gomez of Miley Cyrus die daar openlijk voor uitkwamen.

Bij interviews met koppels waarbij één van beiden geen seks wil tot aan het huwelijk, blijkt dat niet de seksonthouding de reden kan zijn om de relatie te verbreken, maar vaak de sterk religieuze ingesteldheid die botst met de eigen waarden.  Het verschil in waarden en opvattingen die ook religieus gekleurd zijn, maakte dat de koppels uit elkaar gingen.  Onderzoek wijst uit dat bij koppels waarbij niet beiden overtuigd zijn dat seks voor het huwelijk niet kan, het moeilijk is om later een standvastige relatie aan te gaan. De meeste koppels houden het dan soms wel vol tot aan het huwelijk, maar dan blijken de tegenstellingen toch groot te zijn. Sommige relatie-adviseurs geven dan ook de raad aan koppels waarbij één van beiden geen seks wil voor het huwelijk goed na te denken over hun relatie en hun kans op welslagen in de toekomst.

9780814799697_DetailMasterthesis van  Bieke Steenhaut UGent 2012-2013

Van stoere praat vertellen tot maagdenvliezen herstellen Een kwalitatief onderzoek naar de attitudes van jongeren tegenover het seksueel verleden van hun persoonlijke partner en maagdelijkheid in het bijzonder aan de hand van focusgroepsgesprekken bij jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge