Hoe koppels het gewicht van hun partner ervaren, kan de latere huwelijkstevredenheid beïnvloeden

Slagingskans bij online daten? (+video)
De kick van SM: unief doet onderzoek in seksclub in Ham

Photo by AllGo

Mannen moeten meer met aandacht letten op de berichten die ze over het gewicht van hun vrouw de wereld insturen, leert onderzoek dat suggereert dat de perceptie van een man dat zijn vrouw te zwaar is, een afname van haar huwelijkstevredenheid kan voorspellen.

In een onderzoek onderzochten wetenschappers van Penn State de relatie tussen of mensen het gevoel hadden dat hun echtgenoten te dik zijn en hun gevoelens over hun huwelijk. Ze ontdekten dat de tevredenheid over het huwelijk zowel afnam bij de mannen als bij de vrouwen als de partner te dik was.

Volgens de onderzoekers kwam dit patroon naar voor, hoewel mannen gemiddeld minder geneigd waren dan vrouwen om te melden dat hun echtgenoot te zwaar was.

Anna Hochgraf, predoctorale stagiair in Prevention and Methodology Training Program (PAMT) in het Edna Bennett Pierce Prevention Research Center van Penn State, was de hoofdauteur van het artikel, dat  gepubliceerd werd in het Journal of Social and Personal Relationships.

De studie omvatte een steekproef van 197 heteroseksuele getrouwde paren met adolescente kinderen en gegevens over een periode van twee jaar. Ten tijde van het onderzoek waren de koppels gemiddeld 18,6 jaar getrouwd.

De onderzoekers verzamelden gegevens op twee tijdstippen, één jaar van elkaar verwijderd. Ze maten de huwelijkstevredenheid op beide tijdstippen door de deelnemers te vragen een vragenlijst met zeven items in te vullen. De deelnemers rapporteerden ook of ze het gevoel hadden dat hun partner te zwaar was.

Naast de eerste resultaten, vonden de onderzoekers dat 44 procent van de vrouwen en 72 procent van de mannen die lengte en gewicht rapporteerden, geclassificeerd konden worden als met overgewicht of obesitas op basis van de Centers for Disease Control and Prevention BMI-categorieën. Deze geslachtsverschillen zijn volgens Hochgraf van bijzonder belang.

“Onderzoek wijst consequent uit dat vrouwen ontevredener zijn over hun gewicht dan mannen,” zei Hochgraf. “Dit kan komen door de verschillende idealen van aantrekkelijkheid voor vrouwen en mannen, evenals door gender-socialisatieprocessen die het belang van het uiterlijk van vrouwen benadrukken.”

Interessant is dat, hoewel de meerderheid van de Amerikaanse volwassenen te zwaar of zwaarlijvig is, westerse idealen weinig lichaamsvet weergeven als een bepalende factor voor fysieke aantrekkelijkheid.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek overduidelijk dat vooral wanneer mannen negatieve kritiek gaven op hun vrouw omtrent haar volgens de man zwaarlijvigheid, de huwelijkstevredenheid vooral bij de vrouwen zeer sterk afnam. Het was minder uitgesproken wanneer vrouwen tegen hun man zegden dat hij te dik was.

“Deze bevindingen suggereren het belang van het aanpakken van gewichtsproblemen en het in diskrediet brengen van het dunne schoonheidsideaal in de context van interventies gericht op het bevorderen van positieve paarrelaties,” zei Hochgraf. “Hedendaagse schoonheidsidealen in de Verenigde Staten zijn onrealistisch voor de meeste volwassenen, dus het is belangrijk om de implicaties te begrijpen van de bezorgdheid van volwassenen over het gewicht en de perceptie van het gewicht van romantische partners voor de kwaliteit van de relatie.”

Bronnen

https://phys.org/news/2019-11-husbands-wives-weight-affect-marriage.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge