Hulplijn Awel wil meer aandacht voor de negatieve kant van vriendschap

Mannen lopen groter risico bij depressies dan vrouwen
Leer jongeren meer van hun lichaam houden.

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Vriendschap is positief, toch? Zo klinkt de sociale verwachting. En toch staat het thema

Bron www.awel.be

‘ruzie of problemen met vrienden’ jaar na jaar in de top 10 van gespreksonderwerpen bij Awel, de hulplijn voor kinderen en jongeren. Sommige jongeren hebben geen of weinig echte vrienden. Anderen voelen zich gefrustreerd door grote verschillen: mijn vriendin is knapper, ik heb andere normen, … Sommigen voelen zich door een vriend in de steek gelaten of gaan zelf gebukt onder de zorg voor een kwetsbare vriend.

Regelmatig is er sprake van jaloezie, negeren, pesten, … ‘Maar dat is dan geen vriendschap!’, horen we u denken. Het is complexer dan dat. Jongeren blijven de ander een ‘vriend’ noemen, ondanks soms sterk grensoverschrijdend gedrag. Vriendschap heeft ook een negatieve kant.

Verbondenheid, waardering en erkenning verlangen we allemaal. Het zijn fundamentele noden die vriendschap zo belangrijk maken. Daarom is het ook zo moeilijk om problemen met vrienden aan te pakken: we zijn bang om hen kwijt te raken, om alleen te staan. Jongeren vertellen vaak aan Awel dat het erger wordt wanneer ze een vriend confronteren. Mogelijks doordat ze zich erg emotioneel uiten, of de ander zich aangevallen of beschaamd voelt.

We moeten kinderen en jongeren kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen aanreiken om met conflicten om te gaan. Sabine Coppens, deskundig conflictbemiddelaar, ontwikkelde een tool die Awel kan gebruiken in haar gesprekken. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf een vereenvoudigde versie raadplegen op awel.be. Deze ‘handtool’ werkt met 5 herstelgerichte vragen, een voor elke vinger:

Bron : www.awel.be

Download hier het rapport van Awel, Het negatief van vriendschap

Bronnen

https://awel.be/over-awel/onderzoek