Mannen daten niet graag met hoogopgeleide vrouw.

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
Drinken maakt eerste seksuele ervaring van tieners riskanter en minder bevredigend
Hoe uw liefde voor boeken uw liefdesleven kan verbeteren
love4 photo by daniele pieroni

Bron www.flickr.com Daniele Pieroni

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Noem jezelf ‘de mooiste vrouw ter wereld’ en een heel leger prinsen smeekt gegarandeerd om je hand. Noem jezelf ‘de slimste vrouw ter wereld’ en de kans is groot dat datzelfde leger prinsen in geen tijd op de vlucht slaat. Waarom vinden vrouwen met brains, diploma’s en hoge functies zo moeilijk de man van hun leven?

De onderzoekers Lora E. Park, Ariana F. Young, en Paul W. Eastwick ondervonden dat mannen misschien wel fan zijn van het idee om met een slimme vrouw uit te gaan, maar in werkelijkheid eigenlijk liever niet worden afgetroefd door een vrouw.

Een Amerikaanse studie in samenwerking met de universiteiten van Buffalo, California en Texas toonde aan dat mannen wel de idee van een slimme vrouw bejubelen, maar zichin real life toch bedreigd voelen door zulke vrouwen.

De studie plaatste 105 mannen voor twee scenario’s: in de eerste situatie ontmoetten de mannen een hypothetische vrouw die beter of slechter scoorde dan hen in een taal- of wiskundetest, waarna de mannen ze moesten voorstellen als hun lief. De vrouwen die betere punten haalden, kregen algemeen een hogere waardering.Mannen, denken dat slimme vrouwen hun mannelijkheid bedreigen? Een nieuwe studie suggereert dat mannen liever niet daten met hoog opgeleide vrouwen. Ze vinden die te bedreigend voor hun mannelijkheid.  Mannen vertelden dat ze geen problemen hadden met hoog opgeleide vrouwen maar als het er op aan kwam om met hen te daten, waren ze veel minder enthousiast.  Dit onderzoek werd gepubliceerd  tijdschrift “Personality and Social Psychology Bulletin”

In het eerste deel van de studie hadden 105 mannelijke deelnemers een hypothetisch scenario gelezen waarin een vrouw die, buiten andere voortreffelijke kenmerken, bijzondere prestaties had geleverd op vlak van wiskunde of engels.  De mannen werden vervolgens gevraagd om zich voor te stellen hoe wenselijk die persoon zou zijn als een romantische partner.

In dit scenario, hadden mannen een zeer positieve indruk over de vrouw en toonden ze meer interesse in vrouwen die meer intelligentie uitstraalden dan zichzelf. Uit eerder onderzoek dit jaar was gebleken dat mannen vertelden dat intelligentie  erg belangrijk voor hen is bij  een romantische partner.

Maar in het tweede deel van het onderzoek – waar mannen werden verteld dat ze nu de vrouw persoonlijk zouden ontmoeten, werkte die hoge intelligentie juist tegen de vrouw in en waren ze opeens veel minder geïnteresseerd.

De deelnemers werd verteld dat ze deelnamen aan een intelligentietest waarbij daarna werd gezegd dat ze de persoon, een vrouw, die ofwel beter ofwel slechter dan hen op de test presteerde, zouden ontmoeten.

Toen de mannen geconfronteerd werden met een vrouw die slimmer zou zijn dan henzelf, distantieerden de mannen zich meer van haar en gaven aan als minder aantrekkelijk te zien.  Ze wilden er geen contact mee hebben en wilden ook geen date met haar ook al zag ze er aantrekkelijk uit.  Als dezelfde vrouw een lagere score dan henzelf had gehaald, toonden ze wel interesse om de vrouw daarna te ontmoeten.

Mannen die een vrouw ontmoetten die intelligenter was dan zijzelf, zetten niet alleen hun stoel verder weg, ze beoordeelden haar ook als onaantrekkelijker en oninteressanter dan wanneer de vrouwen lager hadden gescoord dan zijzelf.

Dit laat pijnlijk duidelijk zien dat mannen wel worden aangetrokken door slimmere vrouwen,  zolang zij fysiek maar niet aanwezig zijn. Wanneer de vrouwen tegenover hen zitten, hebben diezelfde heren opeens veel minder interesse. Overigens geldt hetzelfde voor vrouwen die meer verdienen en/of succesvoller zijn.

Een opmerkelijk fenomeen. Als je aan mannen vraagt of ze een intelligente vrouw sexy vinden, dan krijg je gegarandeerd het antwoord: ‘Natuurlijk. Een vrouw met wie je kunt doorbomen over existentiële vraagstukken, over de gedichten van Claus, de staatshervorming of de milieuproblematiek geeft net diepte, pit en gelijkwaardigheid aan een relatie.’ Geen man die zal verklaren dat hij liever een dom blondje in huis haalt.

Mannen vermijden bijgevolg liever intelligente of ambitieuze vrouwen.

Simpel gezegd: in een hypothetisch scenario toonden mannen grotere aantrekkingskracht in de richting van een vrouw die slimmer was dan hen zelf, maar wanneer ze werden geconfronteerd met het daadwerkelijk ontmoeten van een  meer intelligente vrouw, bleek dat die aantrekkingskracht en verlangen naar daten met haar veel minder was.

De reden, concludeerden de onderzoekers, heeft te maken met bedreigingen van hun mannelijkheid. Mogelijks speelde ook de angst dat ze door de vrouwen afgewezen zouden worden omdat ze minder zouden presteren dan hen.

Volgens de onderzoekers is het onderzoek te kleinschalig om algemeen te kunnen zeggen dat “mannen zich bedreigd voelen door slimmere vrouwen”. Zij formuleren het als “bepaalde factoren die te maken hebben met zelfbescherming kunnen kwaliteiten van partners die vanop afstand aantrekkelijker lijken, overtroeven”

Uit vroeger onderzoek was ook al gebleken dat hoger opgeleide vrouwen moeilijker aan een partner geraken en dat mannen die een relatie hebben met een hoger opgeleide vrouw zich meer ongelukkig voelen in die relatie. Een van de verklaringen zou ook kunnen zijn dat vrouwen nog vaak denken vanuit een minderwaardige positie omdat vrouwen eeuwenlang onderdrukt werden. Als vrouwen er dan wel in slagen om hogerop te geraken bijvoorbeeld door een hogere intelligentie, slagen ze er niet altijd in deze hogere intelligentie en ambitie op een aimabele manier te tonen en komen ze meer arrogant of uit de hoogte over. Ze kunnen met andere woorden moeilijk omgaan met die hogere intelligentie of carrière en dat schrikt mannen enorm af.

De studie besluit dat de mannen wel beweren een vrouw die intellectueel een stapje hoger staat te verkiezen, maar in een echte confrontatie met zo’n vrouw toch op hun stappen terugkeren. De slimme vrouw wordt anno 2015 nog steeds als intimiderend ervaren


Rika Ponnet, die in haar relatiebureau Duet een duidelijk overschot van hoogopgeleide, intelligente vrouwen heeft, zowel jong als oud, oordeelt als volgt. ‘Het is vandaag echt een van de belangrijkste problemen op de relatiemarkt’, zegt ze. ‘Een van de populaire verklaringen is, makkelijk gezegd, dat mannen zulke vrouwen niet aankunnen, dat ze zich bedreigd voelen. Maar dat is lang niet het hele verhaal. Je moet naar de sociale context kijken. In de hele emancipatiebeweging hebben vrouwen steeds meer plaatsen ingenomen in domeinen die traditioneel aan mannen voorbehouden waren. Ze voelen zich daar vaak ook goed bij, ze hebben gestudeerd, ze kunnen hun mannetje staan en hebben hun eigen prioriteiten opgebouwd. Maar in hun relatie houden ze er toch nog vaak typische, “oude” verwachtingen op na. Ze willen een man naar wie ze kunnen opkijken. Ridders, zeg maar. Nu, als je zelf al wat bereikt hebt en een man zoekt die een nog een trapje hoger staat, wordt de visvijver wel heel klein.’

Bronnen

http://nypost.com/2015/10/16/men-feel-threatened-by-smarter-women-science-says/

http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/studie-mannen-houden-van-slimme-vrouwen-maar-willen-er-niet-mee-op-date/article-normal-619485.html

http://it-forensic.org/wp/slimme-vrouwen/

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151022_01933185

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2501333/2015/10/24/Mannen-willen-graag-een-slimme-vrouw-maar-niet-echt.dhtml

http://relatie.blog.nl/aantrekkingskracht-2/2015/06/10/mannen-denken-nog-steeds-sexy-dom