Perfecte date : kies hetzelfde gerecht

Waarom kussen relatiebevorderend en gezond is.
Kussen met open of gesloten ogen?

kaboompics (CC0), Pixabay

Ga je voor het eerst lunchen met een nieuwe collega en hoop je dat hij of zij jou aardig gaat vinden? Of wil je dat die ene date slaagt?

Eet hetzelfde als de persoon die tegenover je zit en het komt goed. Wat geeft de ideale match bij dating?

Onderzoekers van de universiteit van Chicago voerden verschillende experimenten uit. Zo kregen deelnemers geld en mochten zij dit uitgeven aan een investeerder. De investeerder beloofde het ingezette bedrag te verdubbelen. Voor ieder experiment mochten de proefpersonen en de investeerders een snoepje eten. Sommige paren aten hetzelfde snoepje, terwijl andere duo’s verschillende snoepjes kozen. De wetenschappers kwamen erachter dat proefpersonen meer geld aan een investeerder gaven als zij hetzelfde snoepje aten.

In een tweede experiment werd een sollicitatiegesprek nagebootst. Sommige paren aten hetzelfde eten, terwijl anderen iets anders kregen voorgeschoteld. Ook hier zaten de duo’s die hetzelfde aten meer op één lijn. Zij bereikten twee keer sneller een akkoord dan de paren die iets anders aten.

“Mensen denken vaak dat zij logica gebruiken tijdens het maken van beslissingen, maar zij weten niet dat voorkeur voor voedsel het denkproces beïnvloedt”, aldus professor Ayelet Fishback van de universiteit van Chicago. “Voedsel kan strategisch gebruikt worden om vertrouwen te kweken en om te zorgen dat mensen samenwerken.”

Moet jij een lunch organiseren voor een grotere groep mensen? Kies dan voor maximaal een paar verschillende opties, zodat veel mensen hetzelfde eten. Tijdens een blind date kies je voor hetzelfde gerecht als je partner. Tenminste, als je wil dat de date goed verloopt.

‘Opposites attract’ is een populair gezegde, maar als we getrouwde koppels vergelijken, valt iets anders op: partners lijken juist vaak op elkaar. Als stellen meer op elkaar lijken voor een bepaalde eigenschap dan willekeurige man-vrouw combinaties is er sprake van assortative mating. Dit geldt het meest voor sociale omgevingskenmerken zoals religie, opleidingsniveau, politieke voorkeur en afkomst.

Ook voor fysieke kenmerken (lengte en gewicht), leefstijl (rook- en drinkgedrag), psychologische eigenschappen (persoonlijkheidstrekken en IQ) en psychologische problemen (zoals depressie, angst of aandachtsproblemen) worden gelijkenissen gevonden tussen partners. De gelijkenissen bestaan vaak al aan het begin van een relatie, het is dus niet altijd zo dat partners in de loop van de tijd steeds meer op elkaar gaan lijken. De eigenschappen waarin koppels op elkaar lijken zijn gedeeltelijk erfelijk. Je zou verwachten dat partners dan ook genetisch meer op elkaar lijken.

Bronnen

A recipe for friendship: Similar food” – Eurekalert

https://www.scientias.nl/ga-daten-kies

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge