Psychopathische vrouwen die willen trouwen, hebben meer kans om beledigingen van hun partner te ervaren

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Op welke leeftijd stoppen mensen met seksuele relaties?
Vrouwen die zich uitdagend kleden, worden door andere vrouwen negatief beoordeeld vanwege de perceptie van promiscuïteit

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

woman holding her hair during sunset

Foto van Xan Griffin

Nieuw onderzoek suggereert dat vrouwen die hoog scoren op narcisme minder beledigingen ontvangen van hun romantische partner, terwijl vrouwen die hoog scoren op psychopathie hogere niveaus van verbale beledigingen ontvangen, wat wordt geassocieerd met partnerbehoudgedrag door hun partner. De bevindingen zijn gepubliceerd in Personality and Individual Differences .

Mensen houden zich vaak bezig met het vasthouden van partners om hun reproductief succes te maximaliseren en proberen te voorkomen dat hun partner wordt gestroopt (achtervolgd door iemand anders). Mannen hebben de neiging om vaker partnerretentiegedrag te vertonen wanneer hun partner een hoge partnerwaarde heeft. Mannen met een lagere partnerwaarde houden zich doorgaans bezig met kostenveroorzakend gedrag, terwijl mannen met een hoge partnerwaarde zich bezighouden met het verstrekken van voordelen. Personen die hoog scoren op de Dark Triad-kenmerken (machiavellisme, psychopathie en narcisme) gebruiken doorgaans vaker partnerretentiegedrag.

Onderzoekers Vlad Burtăverde, Todd Shackelford en Mohaned Abed waren geïnteresseerd in het onderzoeken hoe vrouwen die hoog scoren op Dark Triad-kenmerken reageren op partnerretentiegedrag. Burtăverde en collega’s rekruteerden 223 vrouwelijke niet-gegradueerde deelnemers. 62,4% van de deelnemers had een relatie. Deelnemers reageerden op 27 items van de Short Dark Triad Insults Scale.

De resultaten van deze studie laten zien dat machiavellisme van de Dark Triad-kenmerken niet geassocieerd was met kostenveroorzakend partnerretentiegedrag. Vrouwen die hoog scoorden op narcisme ervoeren minder denigrerende waarde van hun partner en vrouwen die hoog scoorden op psychopathie ervoeren meer denigrerende fysieke aantrekkelijkheid, denigrerende waarde als partner, beschuldigd worden van ontrouw en kosten veroorzakend partnerbehoud, zoals verbaal worden beledigd. Vrouwen die hoger scoorden op psychopathie en een gewenst huwelijk ervoeren meer denigrerende waarde als persoon, beschuldigingen van seksuele ontrouw en kostenveroorzakend partnerbehoud door hun partner.

Burtăverde en collega’s beweren dat vrouwen die hoog scoren op narcisme waarschijnlijk minder vaak kostenveroorzakend partnerretentiegedrag ervaren door hun partners, omdat deze vrouwen een hogere partnerwaarde hebben. Hun partners kunnen zich meer bezighouden met het behouden van partners die voordelen bieden, omdat er minder negatieve gevolgen zijn.

Mannen die afbreuk doen aan de fysieke aantrekkelijkheid van hun partner, haar waarde als partner, haar beschuldigen van seksuele ontrouw, kunnen zich bezighouden met kostenveroorzakende partnerretentie wanneer de vrouw hoog scoort op psychopathie, omdat bekend is dat deze vrouwen hogere paringsinspanningen, socioseksualiteit en meer geneigd om ontrouw te plegen.

Deze mannen kunnen dus meer wantrouwend zijn ten aanzien van de trouw van hun partner en meer kostenverhogende tactieken gebruiken om ervoor te zorgen dat hun partner geen seksuele omgang met andere mannen heeft. Burtăverde en collega’s stellen dat vrouwen die hoog scoren op psychopathie en een huwelijkswens hebben, meer kans lopen het slachtoffer te worden van kostenverhogende pogingen om partner te behouden door hun partner, omdat deze vrouwen zeer gewild zijn bij mannen die geïnteresseerd zijn in het nastreven van een langdurige relatie.

Een beperking van dit onderzoek is dat jonge vrouwen werden bestudeerd, dus de bevindingen zijn mogelijk niet generaliseerbaar naar populaties van verschillende leeftijden. Een andere beperking is dat vrouwen wel rapporteerden of ze van plan waren te trouwen, maar dat ze niet werden gevraagd naar verdere informatie over de huwelijkswens, wat kan leiden tot construct-irrelevante variantie. Ten slotte was deze studie gebaseerd op een cross-sectioneel ontwerp, en causale verbanden kunnen niet worden afgeleid.

Women higher in psychopathy and more interested in marriage are subjected to more verbal insults by their long-term partner

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/05/psychopathic-women-who-desire-marriage-are-more-likely-to-experience-insults-from-their-partner-63197