Romantische partners die beter bij elkaars liefdestaalvoorkeuren passen, zijn meer tevreden met hun relatie en seksuele leven

Sociale media maken niet alleen meisjes depressief, het maakt ze ook bitchy
Onderzoek suggereert dat trio's over het algemeen positieve ervaringen zijn
love one another chalk written on concrete floor

Foto van Jon Tyson

Het succes van romantische relaties kan afhankelijk zijn van het spreken van dezelfde taal – of de manier waarop mensen genegenheid uiten en de manier waarop ze die willen ontvangen. Een studie gepubliceerd in PLoS One onderzoekt hoe het matchen van liefdestalen kan leiden tot meer relatietevredenheid tussen partners.

Het concept van “liefdestalen” verwijst naar verschillende gedragingen en tendensen in hoe mensen liefde en genegenheid uitdrukken en het liefst ontvangen in hun romantische relaties. Er zijn vijf verschillende liefdestalen: woorden van bevestiging, quality time, geschenken ontvangen, daden van dienstbaarheid en fysieke aanraking.

Partners worden vaak aangemoedigd om liefde te uiten op de manier waarop hun partner het het liefst ontvangt. De huidige studie heeft tot doel te onderzoeken hoe empathie en ‘mismatches’ in liefdestalen de relatietevredenheid kunnen beïnvloeden.

Voor hun studie gebruikten Olha Mostova en collega’s 100 heteroseksuele paren om als hun steekproef te dienen. Alle koppels moesten 6 maanden of langer een relatie hebben en seksueel actief zijn. De deelnemers werden geworven via sociale media en persoonlijke connecties. Deelnemers voltooiden metingen over liefdestalen, seksuele tevredenheid, relatietevredenheid, empathie en demografische informatie.

De resultaten toonden aan dat mensen die liefde en genegenheid uitten in de liefdestalen die hun partner prefereerde, hogere niveaus van zowel relatie als seksuele bevrediging ervoeren. De lagere tevredenheid bij niet-overeenkomende paren zou erop kunnen wijzen dat seksuele ontevredenheid te wijten kan zijn aan romantische, in plaats van puur seksuele factoren.

“Onze studie levert nieuw bewijs ter ondersteuning van Chapman’s idee dat het spreken van de liefdestaal van de partner leidt tot relaties van hogere kwaliteit en een positief emotioneel klimaat binnen het paar creëert”, aldus de onderzoekers. “In het bijzonder ondersteunden de bevindingen onze belangrijkste hypothese dat individuen van wie de partners liefde uiten op de manier waarop ze die het liefst ontvangen, een verhoogde relatie en seksuele bevrediging ervaren.”

Mismatch in liefdestaal was geassocieerd met een lagere tevredenheid van zowel de gever als de ontvanger van genegenheid, wat suggereert dat het vervullen van de behoeften van een partner werd gewaardeerd naast het vervullen van de eigen behoeften. In tegenstelling tot wat de onderzoekers veronderstelden, hadden mensen met een hogere empathie niet per se meer succes in het spreken van de liefdestaal van hun partner.

Deze studie heeft belangrijke stappen gezet om het belang van het spreken van de liefdestaal van de partner beter te begrijpen. Desondanks heeft het enkele beperkingen om op te merken. Een van die beperkingen is dat de studie sterk afhankelijk was van zelfrapportage, die kwetsbaar is voor vooroordelen. Bovendien valt de richting van causaliteit buiten het bestek van deze studie en zou deze in toekomstig onderzoek kunnen worden onderzocht.

The study, “I love the way you love me: Responding to partner’s love language preference boosts satisfaction in romantic heterosexual couples“, was authored by Olha Mostova, Maciej Stolarski, and Gerald Matthews.

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/08/romantic-partners-who-better-match-each-others-love-language-preferences-are-more-satisfied-with-their-relationship-and-sexual-life-63754

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge