Veel sekspartners gehad hebben maakt je onaantrekkelijk

Vrouwen moeten meer plezier beleven aan seks
Advies erkenning beroep klinisch seksuoloog (België)

Free-Photos / Pixabay

Je hebt mannen en vrouwen die heel monogaam en trouw zijn en daar tegenover staat de categorie die wisselt van partner zoals van kleren.  Aan welk soort partner geven mannen en vrouwen nu de voorkeur. Kiezen voor de trouwe partner of voor de partner die veel ervaring heeft en bijgevolg vaak ook heel populair is.  Het verschilt uiteraard van persoon tot persoon, maar blijkbaar zijn personen die al veel sekspartners hebben gehad toch niet zo populair als partner als men zou vermoeden.

Als je een hele reeks exen hebt en je leven bol staat van de avontuurtjes, dan ben je minder aantrekkelijk als partner vertelt ons onderzoek.

Soms denkt men dat mannen én vrouwen de voorkeur geven aan een partner met veel sekservaringen. Dat is tenminste geen groentje en weet van aanpakken op seksueel vlak omdat die zoveel ervaring heeft en weet wat hij/zij moet doen om de ander seksueel te plezieren.

Less is more. Deze gouden regel blijkt ook op seksgebied te gelden. Britse psychologen concludeerden in een onderzoek dat hoe meer geliefden en sekspartners je hebt gehad, des te onaantrekkelijker je wordt als partner.

Volgens mannen én vrouwen is het ideale aantal exen twee.  Wetenschappers van de universiteiten van Nottingham, Bristol en Swansea hielden een enquête onder 188 mannen en vrouwen van midden 30. Ze antwoordden dat potentiële levenspartners het liefst niet meer dan twee ex-partners moeten hebben, en dat te veel sekspartners een grote afknapper was.

Vrouwen zagen mannen die meer dan zes sekspartners gehad hadden niet zitten, en mannen moesten niets hebben van vrouwen die het bed met meer dan 11 mannen hadden gedeeld.


Seksliefhebbers zijn niet te vertrouwen

‘Beide geslachten lieten zich liever niet in met iemand die een rijke seksgeschiedenis had,’ schrijft de psycholoog dr. Steve Stewart-Williams in het onderzoek. Zijn verklaring is dat losbandige mensen worden beschouwd als minder trouw en minder bereid zijn te investeren in een vaste relatie. De angst is groot dat zulk een partner met veel sekservaringen ontrouw zal zijn en snel genoeg zal hebben van de relatie. Een vrees voor ontrouw dus. Anderen zeggen ook dat een te ervaren partner mogelijks ook niet tevreden zal zijn met de onervaren partner en dus de relatie niet in evenwicht is.

Ironisch genoeg voldeden de proefpersonen niet aan hun eigen idealen. Het gemiddelde aantal exen van mannen bedroeg 5,81, en dat van vrouwen 8,4.

Bronnen

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2016.1232690?scroll=top&needAccess=true&journalCode=hjsr20

http://wibnet.nl/mens/seks/heel-veel-seks-maakt-je-onaantrekkelijk

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge