Bij mooie vrouwen nemen mannen grotere risico’s

Mannen in stabiele relatie onderdrukken hun verleidingsreacties op vruchtbare vrouw
Eerst opwinding, dan verlangen: libido bestaat niet

Bron commons.wikimedia.org

Mooie vrouwen zijn levensgevaarlijk? Het cliché van de bloedmooie maar levensgevaarlijke femme fatale wordt bewaarheid: mannen lopen meer risico op ongelukken als er een mooie vrouw in de buurt is. Kijken naar een mooie vrouw spoort mannen aan om meer fysieke risico’s te nemen. Hiermee hopen ze de aanwezige schoonheden te imponeren, maar vaak resulteert zulk gedrag in genante mislukkingen of zelfs verwondingen. Dat blijkt uit een psychologisch onderzoek van de universiteit van Brisbane, in Australië, gepubliceerd in vakblad ‘Social Psychological and Personality Science’.

Uit Australisch onderzoek blijkt dat mannen meer risico’s nemen als er vrouwelijk schoon in de buurt is. En dat kan vervelende gevolgen hebben.

Bill von Hippel van de Universiteit van Queensland voerde een experiment uit met een aantal skateboarders. Uit dit veldonderzoek bleek dat de skaters beduidend meer risico’s nemen als er een mooie vrouw staat te kijken. Ook steeg de hoeveelheid testosteron van de stuntende mannen. Deze combinatie leidde weliswaar tot meer succes, maar ook tot veel meer valpartijen.

Vallende skaters zijn nog tot daar aan toe. Maar volgens Von Hippel is het ook mogelijk dat hetzelfde effect optreedt bij mannelijke automobilisten waar een mooie vrouw naast gaat zitten. En dan is het nemen van wat extra risico toch een stuk gevaarlijker.

Professor Von Hippel heeft een historische verklaring voor dit alles. “Mannen hebben altijd met elkaar moeten strijden voor vruchtbare vrouwen. De winnaars van deze strijd konden hun genen doorgeven aan de volgende generaties.

Het nemen van risico’s is te linken aan deze competitieve paringsstrategie. Het is een soort hormonaal gestuurde uiting van de eigen kracht en gezondheid voor potentiële partners.”

Dit geldt ook op andere terreinen. Intuïtief weet je het vast al wel: mannen nemen domme risico’s! Maar ook serieuze onderzoeken geven aan dat mannen in het algemeen meer risico’s nemen dan vrouwen. Zo zijn ze geprogrammeerd. Vooral als ze geen vaste partner hebben: single mannen kunnen mannen riskant gedrag vertonen, soms zelfs met fatale afloop!

Iedereen kent de mannen die zich uitsloven en daarbij ‘onverantwoorde’ risico’s nemen. Ongelukken op de weg, bij het vuurwerk afsteken, sky-diven of bergbeklimmen: ze komen grotendeels op het conto van de man. Wat is dat toch, die drang om grenzen te tarten, met soms zelfs fatale afloop? Het antwoord op die vraag is zoals vaker evolutionair : single mannen die op zoek zijn naar een partner en zich moeten manifesteren.

Dat mannen in het algemeen meer risico’s nemen dan vrouwen is genetisch ingebouwd. Mannen hebben meer concurrentie onderling om seks te krijgen en moeten daarom meer moeite doen om hun fitheid en kracht te tonen. Ook is onderzocht dat mannen meer risico’s nemen wanneer er vrouwen naar hen kijken. En als een man met zijn vrienden is vertoont hij eveneens riskanter gedrag dan wanneer hij alleen is. Zo probeert hij zich te onderscheiden van zijn seksegenoten in de concurrentiestrijd om de gunst van de vrouw.
Vrouwen hebben minder concurrentie als het om seks gaat, zijn veel kieskeuriger dan mannen in het uitzoeken van een partner en mede daarom vertonen ze minder riskant gedrag en nemen meer verantwoorde, overwogen beslissingen.

Er zijn ook inzichten waaruit blijkt dat niet alleen de liefde een rol speelt. De genetisch ingebouwde verantwoordelijkheid bij mannen om voor voedsel en onderdak te zorgen zou ook een verklaring kunnen zijn voor hun risicogedrag. Zonder risico’s te nemen had je in vroeger tijden minder kans om te overleven.

Het risico nemende gedrag van mannen neemt af wanneer ze een vaste relatie hebben en wanneer ze ouder worden. En daar is natuurlijk dezelfde evolutionaire verklaring voor.

Zijn het mannen of vrouwen die meer risico nemen? Dat hangt er vanaf hoe je het gaat meten volgens sommige onderzoekers. Als je bijvoorbeeld naar het verkeer kijkt is de kans groot dat je op mannen uitkomt. En als je naar shoppen kijkt zijn het vaak vrouwen die meer uitgeven dan ze eigenlijk zouden moeten doen. Natuurlijk zijn dit stereotypes en voelt een grote groep mensen zich nu beledigd. Daarom heeft een groep Engelse onderzoekers het verschil in risico nemen getest aan de hand van de Darwin Awards. Deze awards worden uitgedeeld aan mensen die een buitensporig risico nemen.

Bronnen:

University of Queensland, via PhysOrg.com

http://www.kijkmagazine.nl/nieuws/skaters-vallen-letterlijk-voor-mooie-vrouwen/

http://www.41magazine.nl/mannen/single-mannen-nemen-domme-risicos/

https://www.want.nl/onderzoekers-checken-wie-het-meeste-risico-neemt-mannen-vrouwen/

https://www.demorgen.be/lifestyle/mannen-lopen-vaker-in-hun-ongeluk-door-mooie-vrouwen-b63be704/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge