Nederlandse vrouwen relatief tevreden met eigen lichaam

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Eenzaamheid lijdt tot obesitas
Vrouwen boven de veertig zijn het nieuwe sexy

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Waarom zijn we (soms) niet tevreden over ons uiterlijk? Dit is een vraag waar niet

girl, the bathroom, portrait

JerzyGorecki (CC0), Pixabay

eenvoudig antwoord op te geven is omdat ‘lichaamsontevredenheid’ een complex fenomeen is. Het is te gemakkelijk om enkel en alleen de vinger naar de modewereld en de media te wijzen.

Idolen in de pubertijd

Natuurlijk doen de schoonheidsidealen en stijliconen waarmee de modewereld, media en reclamecampagnes ons dagelijks confronteren ertoe. Vooral in de puberteit voelen we vaak een sterke neiging om ons te uniformeren aan de wereld om ons heen, om het voorbeeld van onze ‘idolen’ te volgen en om te proberen er net zo uit te zien. Als volwassenen zouden we ons er echter van bewust moeten zijn dat onze waarde niet gebaseerd is op uiterlijk maar vooral op de eigen persoonlijkheid, talenten en goede eigenschappen. Kortom, onze eigenwaarde moet van binnenuit komen.

Dat neemt niet weg dat veel vrouwen ontevreden over hun uiterlijk zijn. Dit heeft vaak te maken met het zelfbeeld dat we van ons lichaam hebben.  De Telegraaf deed een enquête onder bijna 2800 deelnemers. De ruime meerderheid, nagenoeg 60% gaf aan tevreden met zichzelf te zijn. 18% was zelfs heel gelukkig. Maar ook 22% is ronduit ontevreden of ongelukkig met hun spiegelbeeld. Zeker 30% van de vrouwen geeft hun lichaam een 6 of lager. Dit resultaat staat in de Telegraaf

Het meest tevreden zijn vrouwen over hun borsten en benen, het minst over hun buik. De helft heeft met dit lichaamsdeel een probleem. Hun relatie met de weegschaal beschrijven de meeste vrouwen als wisselend: 38% heeft een haat-liefdeverhouding met het ding. Bijna 13% vindt dat de wijzer altijd naar de verkeerde kant uitslaat en 8% staat uit zelfbescherming helemaal niet meer op de weegschaal. Daarentegen is een kleine 30% juist blij met haar gewicht en zegt geen overtollige kilo’s te hebben.

In onderzoek van Yahoo Health onder 2000 tieners en volwassenen was er amper 11% van de vrouwen tevreden met hun lichaam, vergeleken met 20% van de mannen. Bij de jonge jongens was 71% wel tevreden of neutraal, bij de meisjes maar 34%.

Bij de millennials verkleint het genderverschil: 67% van de mannen kon het best vinden met zijn lichaam, vergeleken met 41% van de vrouwen.

Mannen starten dus erg positief, maar na verloop van tijd neemt dat af, terwijl het bij vrouwen de omgekeerde beweging opgaat: zij gaan van een negatieve houding ten opzichte van hun lichaam naar een meer neutrale houding.

Opvallend is dat maar liefst 94% van de vrouwelijke tieners en 95% van de vrouwelijke millennials al eens geconfronteerd werd met negatieve commentaar op hun lichaam, het zogenaamde bodyshaming. Bij mannen was dit respectievelijk 64% en 86%.

Bronnen :

http://www.telegraaf.nl/vrouw/lekkerinjevel/24944327/__Zestig_procent_van_de_vrouwen_is_tevreden_met_zichzelf__.html

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2016/01/05/hoeveel-meer-houden-mannen-van-hun-lichaam-dan-vrouwen

http://www.trendystyle.net/psyche/lichaamsontevredenheid.html