Universiteit start datingapp voor studenten

Ga wandelen om te kijken of je bij elkaar past
Waarom (schaam)haarverwijdering bij vrouwen?
app, apple, book

freestocks-photos (CC0), Pixabay

Misschien een 1 aprilgrap gezien de datum van lancering, maar als idee is het wel goed gekozen.  Je gaat naar de unief en je zoekt jezelf een lief. Dat is de boodschap die de Open Universiteit van Heerlen wil uitdragen naar hun studenten toe. Volgens hen verhoogt de slaagkans enkel maar als je je wel en wee met iemand dierbaar kan delen. De unief start daarom een datingprogramma voor haar studenten op.

Het online platform kreeg de toepasselijke naam l’amOUr mee. Volgens de onderwijsinstelling leren studenten elkaar nauwelijks of niet fysiek kennen, waardoor het soms moeilijk is om een date te versieren. Het platform zou een direct gevolg zijn van de vraag van studenten om met hun medemens in contact te komen.


Dating voor hoger opgeleiden was er al, maar nu komt de OU ook met een platform voor degenen die het traject naar het hoger-opgeleid-zijn nog bewandelen. De Open Universiteit voegt namelijk een dating platform toe aan haar online leeromgeving yOUlearn waarmee studenten gemakkelijk contact kunnen leggen met elkaar.

Onderwijskundig onderzoek wijst uit dat een relatie het studiesucces vergroot. Rector magnificus prof. mr. Anja Oskamp: ‘Met ons online onderwijs willen we onze studenten een rijke leeromgeving bieden, in alle opzichten. Daarom ontwikkelen we het platform l’amOUr.’

Uit de Nationale Studenten Enquête blijkt al jarenlang dat studenten zeer tevreden zijn. Toch ziet rector magnificus Anja Oskamp nog een punt van verbetering: ‘Het voordeel van een campusuniversiteit is dat studenten er fysiek aanwezig zijn, waardoor ze netwerken opbouwen. En dan bedoel ik niet alleen zakelijke netwerken. Je ontmoet er ook vrienden voor het leven, of zelfs je grote liefde. Bij afstandsonderwijs is dat moeilijker. De Open Universiteit biedt al kans op dergelijke netwerken en relaties. Want via onze online leeromgeving yOUlearn hebben studenten niet alleen contact met docenten maar ook met elkaar. We willen daarin nu nog een stapje verder gaan. Daarom starten we met l’amOUr als een waardevolle aanvulling op yOUlearn.’

De Open Universiteit doet veel onderzoek op het gebied van Technology Enhanced Learning. Uit gedragsstudies daarbinnen bleken interessante correlaties tussen studenten. Na verder onderzoek is er intelligente matching software ontwikkeld en een nieuw onderzoeksterrein ontstaan: Technology Enhanced Love.

Pilot

De komende weken wordt er een pilot uitgevoerd met de bètaversie van l’amOUr. Het platform wordt niet alleen technisch getest, maar ook zal onderzocht worden welke effecten dit heeft op het welbevinden en het studiesucces van studenten. Voor studenten die hun partner al gevonden hebben of voor wie dit allemaal niet hoeft, biedt het platform ook vele mogelijkheden voor het opbouwen van een academisch en professioneel netwerk.

Bronnen

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20160330_02209944/universiteit-start-met-datingprogramma-voor-leerlingen

http://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/03/nederlandse-jeugd-vliegt-relatief-snel-uit

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge