Verliefd worden op een familielid

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Waarom sommigen seks hebben met hun exen?
Studentensekswerkers worden door de universiteit van Leicester positief ondersteund

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Cleopatra was naar verluid getrouwd met haar eigen broer en ook voor de Habsburgse adel was een gezin stichten met familieleden niet vreemd. Dit gebeurde veelal om politieke redenen. Ondertussen hebben dat soort ‘rationele’ beweegredenen plaatsgemaakt voor een nieuwe romantiek. Gedragsecoloog Wendt Müller (UAntwerpen) gaat dieper in op inteelt en de gruwelijke gevolgen daarvan.

Incest of bloedschande is strikt genomen en van oudsher geslachtsgemeenschap tussen naaste bloedverwanten. Het woord komt van het Latijnse incastus, hetgeen “onkuis” betekent.

Voor zover de incest wordt gepleegd tussen volwassenen en jonge kinderen, is er sprake van seksueel misbruik, en meestal een overlap met pedoseksualiteit. Incest kan ook plaatsvinden tussen volwassenen.

Er bestaat een zekere tendens om ook andere seksuele handelingen tussen dergelijke personen als incest te betitelen en zelfs seksuele handelingen tussen pupillen en zorgbehoevenden enerzijds en personen die een opvoedende of verzorgende taak hebben anderzijds, maar geen bloedverwant zijn. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht maakt hier geen onderscheid.

Kent u die geruchtmakende zaak in Duitsland? Een jongen werd geboren in een probleemgezin en al op jonge leeftijd geadopteerd, waarna hij opgroeide zonder contact met zijn biologische familie. Hij was 24 jaar toen zijn moeder overleed, waarna hij zijn zusje ontmoette dat hij nog nooit eerder had gezien. Ze kregen een relatie en daar kwamen vier kinderen uit voort. De man kreeg daarvoor een gevangenisstraf. Waarom is de seksuele relatie tussen deze twee volwassen gezinsleden illegaal?

Omdat er verhoogde kans is op afwijkend nageslacht?

Maar mocht het dan wel als ze anticonceptiemiddelen hadden gebruikt? Twee van hun kinderen hadden inderdaad gezondheidsproblemen, waarschijnlijk door de genetische verwantschap met hun ouders, maar de andere twee niet. Trouwens, vindt u dat echt een geldig argument? Vrouwen boven de 40 hebben ook een verhoogde kans op afwijkingen bij hun kinderen. Mogen zij dan ook geen kinderen meer krijgen?”
Incest is altijd illegaal, want we voelen instinctief een sterke afschuw van seksueel contact met onze familieleden. Er is een diep besef dat we dit nooit mogen goedkeuren.

Die afschuw is onderdeel van ons biologisch mechanisme om inteelt te voorkomen. Dat mechanisme zien we ook bij andere dieren, maar het is niet altijd waterdicht. Kennelijk gebeurt het soms dat we in ons volwassen leven seksueel opgewonden raken van een naast familielid, en niet alleen als ze vanaf de geboorte gescheiden zijn. We zien het bij vaders en dochters, maar het komt ook voor tussen broers en zussen, en soms tussen moeders en zonen.

Als we horen over dergelijke gevallen doet het de meesten van ons gruwen. Het is dan ook heel gemakkelijk om te bepalen dat alle seksuele contacten tussen familieleden verkeerd en immoreel zijn en dat we het moeten bestraffen.

Wat is dan incest?

-Tussen volwassenen en kinderen. Dit is een vorm van pedoseksualiteit en kindermisbruik. Een significant deel van het kindermisbruik vindt binnen de familie plaats.
-Tussen kinderen onderling. Vaak betreft het broers en zussen (soms ook neven en nichten) die seksueel met elkaar experimenteren. Kinderen in de puberteit kunnen, wanneer de behoefte aan seks zich doet gelden, zich tot een (jonger) broertje of zusje richten, vooral wanneer ze te beschroomd zijn andere leeftijdsgenoten te benaderen. Wanneer het verschil in ontwikkeling of leeftijd groot is, of wanneer er dwang aan te pas komt, geldt dit eveneens als seksueel misbruik. Een significant deel van de misbruikte kinderen is misbruikt door een ander (ouder) kind, in veel gevallen een oudere broer.
-Tussen volwassenen. Vaak betreft het hier familieleden die op jonge leeftijd van elkaar gescheiden zijn geraakt waardoor het Westermarck-effect niet optreedt. Door genetische seksuele aantrekking worden ze vervolgens verliefd op elkaar wanneer ze elkaar voor het eerst of na lange tijd weer ontmoeten. Ook komt het voor dat volwassenen een relatie met elkaar krijgen terwijl ze onbewust zijn van hun verwantschap.
-Via opzettelijke huwelijken tussen familieleden, zoals neven en nichten of (zeldzamer) met ooms en tantes. Vaak moest burgerlijke of kerkelijke ontheffing worden aangevraagd. Voorbeelden waren de huwelijkspolitiek van adellijke families en Anton Mussert die met zijn tante was getrouwd.

Zoals eerder gezegd is seksueel contact tussen broers en zussen in een aantal landen toegestaan en in een aantal landen strafbaar. Een huwelijk tussen (half)broer en (half)zus is in de meeste gevallen eveneens verboden.

Vanwege het zogenaamde Westermarck-effect ontbreekt in de meeste gevallen de seksuele belangstelling tussen broers en zussen. Toch komt het soms voor dat een broer en een zus een seksuele relatie met elkaar krijgen. In veel gevallen betreft het een gebroken gezin of een broer en zus die voordien weinig contact met elkaar hadden. Zo deden bijvoorbeeld in 2007 Patrick Stübing en Susan Karolewski, broer en zus, een beroep op de Duitse wetgever en het Bundesverfassungsgericht om het incestverbod te herzien met een beroep op het privacyrecht zodat zij met hun kinderen een gezin konden vormen. Dit gerecht heeft Stübings claim afgewezen. Er bestaan zelfs gevallen waarin (half)broers en -zussen een relatie met elkaar kregen terwijl ze zich niet bewust waren van hun verwantschap. De oorzaken daarvan zijn vaak kunstmatige inseminatie of scheiding op jonge leeftijd door echtscheiding of adoptie.

Incest is, ook wanneer geen sprake is van misbruik, in de meeste samenlevingen een taboe. Zelfs bij onwetende partners wordt ten minste verwacht dat zij op het moment dat ze ontdekken dat ze familie zijn, direct hun seksuele relatie beëindigen. Daar waar het niet strafbaar is worden in de meeste gevallen degenen die erop betrapt worden door hun omgeving verstoten.

Toch is binnen de pornografie sprake van incestpornografie als apart subgenre, wellicht omdat het feit dat het taboe is het extra spannend maakt. De acteurs en modellen zijn meestal uiteraard geen familie van elkaar maar worden uiteraard wel zodanig geselecteerd dat ze voor elkaars familie kunnen doorgaan. Een uitzondering zijn de Tsjechische eeneiige tweelingbroers Jirka en Karel Bartok, die als acteurs in verschillende pornofilms hebben meegespeeld. In de pornofilm Double Czech (2000) komt een homoseksuele vrijpartij tussen de beide broers voor. Deze scène is in sommige versies weggelaten.

Bron

https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/kan-je-verliefd-worden-op-je-broer/

https://www.trouw.nl/nieuws/waarom-is-incest-verboden-als-het-gebeurt-tussen-twee-volwassenen-die-het-allebei-willen~b1609cca/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Incest