Vrouwen houden meer van mannen met een diepe stem

36 vragen om tot zelfinzicht te komen
Nieuw onderzoek naar verliefdheden onder heteroseksuele jongeren is in tegenspraak met het stereotype van de hook-up-cultuur

Foto van William Arndt

Is het juist dat vrouwen meer van mannen houden met een diepe, baritonstem? Onderzoek zegt dat het waar is.

Blijkbaar, hoe dieper je stem is, hoe aantrekkelijker je voor vrouwen lijkt. Deze vocale aantrekkingskracht suggereert ook dat mannen de voorkeur geven aan vrouwen met een hogere stem. Volgens een paper gepubliceerd in Plos One , werd een onderzoeksgroep bestaande uit 32 deelnemers, waaronder mannen en vrouwen, gevraagd om te reageren op een reeks digitaal gemanipuleerde stemmen. De zin “Ik ben je een jojo verschuldigd” werd in een mannen- en vrouwenstem opgenomen en in wisselende toonhoogtes gespeeld voor de deelnemers.

Het bleek dat mannen zich meer aangetrokken voelden tot vrouwenstemmen met een hogere toon, terwijl vrouwen de voorkeur gaven aan stemmen met een lagere toon. Mannen associeerden een hogere toonhoogte met een vrouw met een kleinere lichaamslengte, terwijl vrouwen dit associeerden met een grotere lichaamsgrootte. De vrouwen wezen echter op “ademhaling” als een belangrijke factor achter hun keuze. Hoewel een lage bariton wordt geassocieerd met een sterke, agressieve man, suggereert het ademen een verzachte hand over de agressie van de man, waardoor hij nog aantrekkelijker wordt voor vrouwen.

Samenvatting onderzoek

Het is bekend dat stem, als secundair seksueel kenmerk, de waargenomen aantrekkelijkheid van menselijke individuen beïnvloedt. Maar het onderliggende mechanisme van vocale aantrekkelijkheid is onduidelijk gebleven. Hier presenteerden we menselijke luisteraars met akoestisch veranderde natuurlijke zinnen en volledig synthetische zinnen met systematisch gemanipuleerde toonhoogte, formanten en stemkwaliteit op basis van een principe van lichaamsgrootteprojectie gerapporteerd voor dierlijke oproepen en emotionele menselijke vocale uitdrukkingen. De resultaten tonen aan dat mannelijke luisteraars de voorkeur gaven aan een vrouwenstem die een kleine lichaamsgrootte aangeeft, met een relatief hoge toonhoogte, brede formantspreiding en een hese stem, terwijl vrouwelijke luisteraars de voorkeur gaven aan een mannenstem die een grote lichaamsgrootte signaleert met een lage toonhoogte en smalle formantspreiding. Interessant is echter dat de mannelijke vocale aantrekkelijkheid ook werd versterkt door ademendheid, die vermoedelijk de agressiviteit verzachtte die gepaard ging met een grote lichaamsgrootte. Deze resultaten, samen met de aanvullende bevinding dat dezelfde vocale dimensies ook van invloed zijn op het oordeel over emoties, geven aan dat mensen ondanks de ontwikkeling van complexe taal nog steeds een vocale interactiestrategie gebruiken die wordt gebruikt bij het bellen van dieren.

Bronnen

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0062397

https://www.mensxp.com/special-features/features/108945-men-with-baritone-voice-more-likely-to-cheat-on-women.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge