Waarom u zich later op de avond aantrekkelijker kunt voelen

Seksuele compatibiliteit bij het begin van de relatie is niet het enige wat telt
Amerikaanse respondenten geloven dat fysieke schoonheid subjectief is

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

woman, model, cocktail

Concord90 (CC0), Pixabay

Voel je je niet aantrekkelijk genoeg? Wacht tot het later in de avond wordt. Uit een gepubliceerd onderzoek in het tijdschrift Personality and Individual Differences bleek dat bar bezoekers zichzelf dichter bij sluitingstijd als aantrekkelijker beoordeelden maar ook dat andere barbezoekers jou hoe later op de avond hoe aantrekkelijker vinden. Het onderzoek gebeurde in Denemarken.

Voor het onderzoek lieten Tobias Otterbring van de Universiteit van Agder en Kristian Rolschau van de Universiteit van Aarhus in Noorwegen een barman barbezoekers een korte enquête met papier en potlood invullen. De enquête vroeg de respondenten hoeveel bieren ze al hadden gedronken, wat hun leeftijd, geslacht en relatiestatus was op dat moment, op welk tijdstip van de dag ze de enquête invulden, hoe dronken ze op dat moment waren op een schaal van één tot zeven, en hoe aantrekkelijk ze zichzelf vonden op een schaal van één tot zeven. In totaal reageerden 182 mensen tijdens de middaguren (eerder dan 18 uur), 152 tijdens de “avond” uren (van 18:00 uur tot 20:59 uur) en 141 tijdens de “nacht” uren (van 21 uur tot sluitingstijd om 2:00 uur).

De enquête liet de definitie van aantrekkelijkheid een beetje open. Het specificeerde geen fysieke aantrekkelijkheid en sloot in theorie niet noodzakelijk andere soorten aantrekkelijkheid uit, zoals het hebben van een aantrekkelijke persoonlijkheid en aantrekkelijkheid rond kleding, enz.  Hoe dan ook tijdens de nachtelijke uren waren mensen significant meer geneigd zichzelf als aantrekkelijker te beoordelen in vergelijking met mensen tijdens de middag- en avonduren. Er waren echter geen significante verschillen tussen degenen die ’s middags en ’s avonds reageerden. Deze bevindingen gelden voor mannen en alleenstaande vrouwen, maar niet voor vrouwen in relaties.

Dus wat is hier aan de hand? Worden mensen echt aantrekkelijker naarmate je dieper de nacht ingaat? Ligt het echt aan de alcohol?  Misschien voel je je in de loop van de tijd comfortabeler en zelfverzekerder omdat je je wat losser begint te gedragen of omdat je al wat leuke contacten hebt kunnen leggen.

Zou het kunnen dat aantrekkelijkere mensen juist later op de avond naar bars gaan? Of dat dingen later op de avond spannender worden, waardoor je je misschien beter over jezelf gaat voelen? Naarmate de nacht vordert, zullen mensen die een laag zelfbeeld en dus ook een lagere aantrekkelijkheid hebben misschien afhaken omdat ze dingen moeten doen zoals “gaan slapen” of “vroeg in de ochtend werken” of juist vertrekken omdat ze het gevoel hebben dat de sociale contacten in de bar niet lonend waren.

alcoholic beverages, bar, beer

Pexels (CC0), Pixabay

Alcohol maakt natuurlijk ook dat je normen inzake aantrekkelijkheid dalen en dat uw beoordelingsvermogen geschaad wordt, waardoor je mensen in een aantrekkelijker daglicht gaat zien. Hoe later het wordt, hoe meer alcohol je wellicht gedronken hebt.  Voordat je echter conclusies trekt over te diep in het glas te hebben gekeken, waren de onderzoeksresultaten nog steeds geldig toen de onderzoekers controleerden hoeveel bieren studiedeelnemers meldden te consumeren of hoe dronken studiedeelnemers zichzelf beschouwden. Het aantal geconsumeerde bieren had wel enige associatie met zelfgeschatte aantrekkelijkheid, maar kon niet alle verschillen tussen de ‘nachturen’ en de andere uren verklaren.

De onderzoekers kwamen wel met een andere mogelijke verklaring die zij benoemden als “sluitingstijdeffecten.” Dit doet denken aan het countrymuzieknummer “Don’t the Girls All Get Prettier at Closing Time”, behalve dat het niet alleen de vrouwen zijn die mooier lijken te worden. Sluitingstijd is wanneer de nacht in een bar eindigt, samen met mogelijke mogelijkheden om nog snel contacten te leggen en mogelijk nog een leuk einde aan de nacht te breien. Maar ook het sluiten van de bar, maakt dat je meer gedragsvrijheid krijgt.  Gedragsvrijheid is je waargenomen vrijheid om te doen wat je wilt, zoals straffeloos scheten laten, ontbijtgranen eten terwijl je in je ondergoed zit, of kiezen met wie je wilt praten of met wie je wilt afspreken in een bar. Wanneer je voor het eerst een bar binnengaat, geloof je misschien dat je zo’n vrijheid hebt, maar die vrijheid wordt snel ingeperkt door de reacties die je krijgt. Maar hoedanook kan je vrij kiezen met wie je babbelt, wat je drinkt en met wie je flirt. Er is een ruime keuze, maar hoe later op de avond, hoe meer mensen verdwijnen en hoe beperkter de mogelijkheden worden.

Die vrijheid verdwijnt steeds meer naarmate de mogelijkheden steeds kleiner worden naarmate de sluitingstijd nadert. Het kan zijn dat u in toenemende mate genoegen moet nemen met minder dan u wilde. Natuurlijk kun je niet bewust zeggen: “Oké, het is een klootzak”, en genoegen nemen met degene die toevallig beschikbaar is.  In plaats daarvan kun je jezelf er onbewust van overtuigen dat anderen om je heen inderdaad aantrekkelijk zijn. Tegelijkertijd is de kans groter dat u uzelf aantrekkelijk vindt, zodat het slechts een kwestie is van twee aantrekkelijke mensen die voor elkaar kiezen.

Dit zou een belichaming zijn van de reactantietheorie. Dit is de theorie dat wanneer je je tot een bepaald gedrag gedwongen voelt, je misschien terug vecht door je voorkeur voor dat gedrag te vergroten, ook al is het misschien niet wat je oorspronkelijk wilde. Een gebrek aan opties dwong je bijvoorbeeld niet om met die bepaalde specifieke klootzak naar huis te gaan.

buildings, night, urban

Free-Photos (CC0), Pixabay

“Sluitingstijdeffecten” kunnen ook deel uitmaken van het verminderen van cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is dat ongemakkelijke gevoel wanneer je acties niet echt overeenkomen met je principes, filosofie, voorkeuren of kijk op de wereld. Als je bijvoorbeeld iemand pest, kun je rationaliseren dat het slachtoffer ‘het had laten aankomen’ en de behandeling verdiende. Evenzo komt het misschien niet overeen met je mening dat je cool en aantrekkelijk bent als je bij sluitingstijd alleen wordt gelaten. Daarom kun je de situatie onbewust rationaliseren door tegen jezelf te zeggen: “Hé, alleen de coole en aantrekkelijke mensen zijn cool en aantrekkelijk genoeg om de sluitingstijd te halen.”

Natuurlijk kunnen de bevindingen van het onderzoek uiteindelijk een combinatie van verschillende factoren en effecten op het werk weerspiegelen. Deze enkele Deense barstudie kan alleen mogelijke associaties of correlaties aantonen en geen oorzaak en gevolg bewijzen. Bovendien zijn de resultaten mogelijk niet van toepassing op elke persoon en elke situatie. Niet iedereen kan onderhevig zijn aan ‘sluitingstijdeffecten’. Dus alleen omdat je deel uitmaakt van de late night-groep die een happy hour op zaterdagavond afsluit, wil nog niet zeggen dat je jezelf onbewust ervan overtuigt dat je geweldig bent.

Bronnen

https://www.forbes.com/sites/brucelee/2021/05/29/why-you-may-feel-more-attractive-later-at-nightclosing-time-effects/?sh=371bb2ed1d48