Wat maakt je aantrekkelijk: elkaars gevoelens kunnen lezen.

Waarom (schaam)haarverwijdering bij vrouwen?
Donkere lingerie vinden mannen het mooist

Er zijn allerlei factoren die bepalen of mensen zich aangetrokken voelen tot elkaar, verliefd

girl, woman, character

JerzyGorecki (CC0), Pixabay

worden en van elkaar gaan houden. Maar er is één ding dat als een paal boven water staat: als je je gevoelens makkelijk kunt tonen bij hem of haar en de ander kan ze van je gezicht aflezen, vormen jullie een potentiële match

Wetenschappers hebben één eigenschap ontdekt die mensen aantrekkelijk maakt. Volgens hen is het heel simpel: als je gevoelens makkelijk kan tonen en een ander kan ze van je gezicht aflezen, zijn jullie een mogelijke match.

Een team wetenschappers aan de universiteit van Lübeck in Duitsland nodigden 90 proefpersonen uit om naar videobeelden te kijken. De vrouwen in de hoofdrollen hadden een gelukkige of trieste uitdrukking op hun gelaat. Na het zien van de beelden moesten de proefpersonen, wiens hersenactiviteit tijdens de proef werd gemeten, inschatten hoe de vrouwen zich voelden. Daarnaast moesten ze aangeven hoe zeker ze waren van hun antwoorden.

De vorsers wilden hiermee achterhalen of er een neuraal mechanisme bestaat dat het vermogen van een persoon om andermans emoties te lezen versterkt. Ze waren ook benieuwd of dat gevoelens van aantrekking zou aanwakkeren. Wat blijkt? Hoe zekerder de proefpersonen waren van hun antwoord, hoe meer ze zich aangetrokken voelden. Die zekerheid en aantrekking worden geassocieerd met meer activiteit in het beloningscentrum van ons brein en meer aantrekking.


“In staat zijn om iemands emoties te begrijpen is essentieel voor een succesvolle sociale interactie”, zegt hoofdonderzoekster Silke Anders. “Om een gemeenschappelijk doel te bereiken, moeten partners elkaar immers begrijpen en continu updates krijgen over de gevoelens van hun partner. Zo kunnen ze op anticiperen op het gedrag van de ander en hun eigen gedrag aanpassen. “Ons onderzoek toont aan dat aantrekkingskracht lijkt af te hangen van de hersenen van de afzender en de waarnemer. Als de emotionele signalen van een zender goed worden verwerkt door de hersenen van de waarnemer, fungeert het begrijpen als een beloning en voelen de twee zich tot elkaar aangetrokken.”

Het onderzoek bewijst dat aantrekkingskracht alles te maken heeft met de hersenen van de afzender en de waarnemer. Als de emotionele signalen goed worden verwerkt, dient het begrijpen als een beloning en voelen mensen zich tot elkaar aangetrokken.

Anders voegt eraan toe dat deze studie, verschenen in vakblad PNAS, heel klein is en meer onderzoek nodig is om het fenomeen uit te verduidelijken. Ze wil graag bestuderen hoe het begrijpen van elkaars emoties door de jaren heen is veranderd en in welke mate mensen naar elkaar toe kunnen groeien door elkaars emoties beter te leren lezen.

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160405_02220010

http://www.gva.be/cnt/dmf20160405_02220010/deze-factor-bepaalt-hoe-aantrekkelijk-je-bent

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2016/04/05/als-2-mensen-elkaars-gevoelens-kunnen-lezen-vormen-ze-een-match

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge