We zoeken op Tinder niet alleen naar seks

Cyberpesten en relaties
Schoonmoeders en echtscheiding

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Sinds 2014 veroverden mobiele datingapplicaties stilaan de Vlaamse datingwereld. Dat jaar gebruikten naar schatting 50 miljoen mensen wereldwijd de mobiele datingapplicatie Tinder.

Het bedrijf zelf weigert nog steeds om gegevens over hun gebruikers te delen. Toch blijkt Tinder de meest populaire datingapp voor heteroseksuele gebruikers in verschillende westerse landen. Doordat Tinder aan Facebook gekoppeld is, is het zeer eenvoudig om een profiel aan te maken.

In tegenstelling tot bekende online datingsites, waar mensen vaak gekoppeld worden op basis van een ingewikkeld algoritme dat onder andere rekening houdt met de persoonlijkheid van de gebruiker, filtert en selecteert de Tindergebruiker andere Tinderaars op basis van een beperkt aantal zaken zoals fysieke afstand, geslacht, en leeftijd. Met uitzondering van een korte bio die beperkt is tot 500 tekens, is de selectie van potentiële partners voornamelijk gebaseerd op enkele foto’s. Daardoor durven sommige gebruikers de app ook wel eens te omschrijven als “pure vleeskeuring.”

Tinder is laagdrempelig en kost in verhouding weinig moeite. Het is redelijk gemakkelijk om een account aan te maken. Met als gevolg dat het in eerste instantie meer mensen aantrekt die uit gemakzucht zich aanmelden, en dus ook geen serieuze relatie zoeken. Anonimiteit speelt ook een rol. Immers, online is er minder sociale controle dan in het dagelijkse leven.

Kritiek

Tinder kreeg de afgelopen jaren veel kritiek. Zo brak er eind 2015 een Twitteroorlog uit tussen Tinder en Vanity Fair, nadat journaliste Nancy Jo Sales een artikel gepubliceerd had waarin ze beweerde dat Tinder een hookup applicatie is die ervoor zorgt dat er geen interesse meer is voor het aangaan van serieuze relaties. De media en menig onderzoeker zijn er stellig van overtuigd dat Tinder voornamelijk een seksapplicatie is, die grotendeels gebruikt wordt om casual seksuele ontmoetingen zoals one night stands en casual sekspartners zoals friends with benefits te vinden.

Wetenschappelijke Tinderstudie

Om dit te onderzoeken startte Elisabeth Timmermans (KULeuven) in samenwerking met Elien de Caluwé, onderzoekster persoonlijkheidspsychologie aan de UGent in 2015 het Grote Tinderproject. Iets meer dan 3000 Tindergebruikers namen ondertussen al deel. Samen ontwikkelden ze  de Tindermotievenschaal (TMS) op basis van vier verschillende studies.

Studie 1 bestond uit een kwalitatief onderzoek dat uitgevoerd werd in de Verenigde Staten. Achttien studenten vertelden tijdens een diepte-interview uitgebreid over hun Tindergebruik, -motieven en -ervaringen.

Studie 2, 3, en 4 bestonden daarentegen uit kwantitatieve vragenlijsten die online ingevuld werden in Vlaanderen.

Op basis van studie 1 konden ze 8 Tindermotieven opstellen die bevraagd werden aan de hand van verschillende items.

Studie 2 bevatte een open vraag die peilde naar redenen om Tinder te gebruiken die volgens de respondenten niet voorkwamen in de lijst met motieven die ze in Studie 1 vonden. Welgeteld 1728 Vlaamse Tindergebruikers namen deel aan deze studie en hielpen om nog 5 andere motieven te onderscheppen.

Studie 3, waaraan 485 Vlaamse Tindergebruikers deelnamen, diende om de uitgebreide, finale versie van de Tindermotievenschaal bestaande uit 71 items te reduceren tot 58 items aan de hand van factor- en betrouwbaarheidsanalyses. Deze finale versie werd uiteindelijk gevalideerd in Studie 4, waaraan 1031 Vlaamse Tindergebruikers deelnamen.

13 Motieven

In totaal vonden de onderzoeksters 13 motieven om Tinder te gebruiken. Elke respondent kon voor elk motief aan de hand van een aantal items aangeven in hoeverre hij of zij Tinder helemaal niet (1) tot helemaal wel (7) gebruikte voor deze redenen.

“Reden nummer één om Tinder te gebruiken, zowel bij mannen als vrouwen, is tijd verdrijven. Mensen openen Tinder voornamelijk wanneer ze niks beter te doen hebben. Ten tweede gebruiken mensen Tinder vooral uit nieuwsgierigheid.

Enerzijds installeren ze de applicatie om te zien wat het precies inhoudt, anderzijds zijn ze nieuwsgierig naar de personen met wie ze kunnen matchen of die een gesprek zullen beginnen met hen.

 

Ten slotte is Tinder voor veel gebruikers een ideale manier om nieuwe vrienden te maken of om hun sociaal netwerk uit te bouwen. Doordat Tinder enkel filtert op leeftijd, geslacht en afstand, kan je makkelijk in contact komen met mensen die je anders niet snel zou ontmoeten.”

 

De meeste respondenten gaven aan Tinder te gebruiken als vorm van entertainment wanneer ze zich verveelden.

Een groot aantal van de respondenten gaf ook toe vooral nieuwsgierig te zijn naar wat de applicatie precies inhoudt. Ten derde kan de applicatie ook gebruikt worden als een tool om nieuwe vrienden te vinden.

Het bedrijf zelf zag ook in dat mobiele datingapplicaties tegenwoordig een sterke sociale rol spelen. Daarom lanceerden ze in juli 2016 Tinder Social. Die functie zorgt ervoor dat het makkelijker is om nieuwe vrienden te maken binnen de directe omgeving en benadrukt het swipen als groepsgelegenheid, gezien vriendengroepen voortaan ook met elkaar kunnen afspreken.

Relatiemotief niet het belangrijkste

Het relatiemotief staat, tegen de verwachtingen in, op de vierde plaats. Dat impliceert dat Tinder door de meeste Tindergebruikers toch gepercipieerd wordt als succesvol middel om op zoek te gaan naar een serieuze relatie.

Daarnaast functioneert Tinder ook als een soort van “ego-booster”. Heel wat Tinderaars geven eerlijk toe Tinder wel eens te gebruiken als een instrument om beter in te schatten hoe goed ze nog in de markt liggen. Dat was significant verschillend naargelang geslacht. Vrouwen gebruiken de applicatie iets vaker om zelfbevestiging bij anderen te zoeken dan mannen.

Ondanks het imago van de app, is wie op Tinder zit zelden op zoek naar seks. Veel gebruikers willen een serieuze relatie. Maar helaas voor hen zitten nóg meer mensen op Tinder zonder dat ze van plan zijn om ooit te daten. Ze willen gewoon weten of ze nog goed in de markt liggen, of lachen met de profielen van andere gebruikers.

Op de zesde plaats staat afleiding. Voor veel studenten is Tinder de ideale afleiding tijdens examens. Om het in de woorden van één van onze respondenten te omschrijven: “Ik praat liever met iemand die ik niet ken wanneer ik wat afleiding nodig heb, dan dat ik mijn vrienden lastig val en hen daardoor ook nog eens afleid.”

Daarnaast geven sommige Tinderaars aan de applicatie te gebruiken om hun sociale vaardigheden en flirttechnieken te verbeteren. Doordat het eerste contact via Tinder meestal online plaatsvindt, creëert de applicatie een veilige omgeving om de eerste stap te zetten.

In de steekproeven zaten ook een aantal holebi’s. Deze mensen gaven aan dat ze Tinder een handige applicatie vonden om mensen met dezelfde seksuele geaardheid in hun buurt te vinden. Ondanks dat er gelijkaardige applicaties bestaan voor dit doelpubliek, zoals Grindr, benadrukten homoseksuele mannen in onze steekproef dat ze Tinder liever gebruiken wanneer ze op zoek zijn naar een serieuze relatie. Grindr is naar hun mening te sterk gefocust op het seksuele aspect van online ontmoetingen.

Een aantal Tinderaars geeft ook aan Tinder te gebruiken omdat ze druk voelen van hun vriendenkring. Een vrouwelijke respondent vertelde dat haar vriendin het beu was dat zij nog steeds over haar ex zeurde, bijgevolg haar smartphone overnam, in haar naam een Tinderprofiel aanmaakte en enthousiast begon te swipen. Samen startten ze een handvol gesprekken met haar Tinder-matches en diezelfde avond nog had de respondent al een Tinderdate.

Op de tiende plaats staat reizen. Voor reizigers en expats blijkt Tinder handig te zijn om in contact te komen met locals. Zo leer je meteen waar de beste restaurants zijn, de tofste uitgaansbuurt en kan je soms zelfs privé taallessen scoren.

Op de elfde plaats staat dan uiteindelijk het seksuele motief. Slechts een klein aantal Tindergebruikers geeft toe Tinder te gebruiken om one night stands of een friend with benefits te vinden. Belangrijk is wel om te vermelden dat mannen toch een significant hogere score rapporteerden dan vrouwen.

Een relatief klein aantal Tindergebruikers gaf aan Tinder te gebruiken om over hun ex heen te raken. Tinder representeert voor hen een soort van statement dat ze genoeg gerouwd hebben om de relatie en dus helemaal klaar zijn voor iets nieuws. In sommige gevallen is het ook gewoon om te checken of hun ex zelf al actief is op Tinder.

Tot slot, op de dertiende plaats en dus het laagst scorende motief: Tinder gebruiken omdat je het gevoel hebt dat tegenwoordig iedereen Tinder gebruikt.

Elisabeth Timmermans
Bron www.liefdeintijdenvantinder.be

Algemene onderzoeksgegevens

Ruim 75% van de mensen zit op Tinder om de tijd te doden. Wie via de app een lief zoekt, komt mogelijk bedrogen uit: minder dan de helft van de tinderaars gebruikt de tool om een partner te vinden. Gebruikers zijn vooral nieuwsgierig naar de app zelf (69%) en naar de matches (66,5%). Vrienden maken (55,2%) is ook een reden om naar links of rechts te swipen. 45,2% is op zoek naar zelfbevestiging. Of de app wordt gebruikt om met anderen te lachen (36%).

Onderzoekster Elisabeth Timmermans (KU Leuven) ontdekte ook opvallende verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke tinderaars. De (beperkte) groep die seks zoekt via Tinder, bestaat vooral uit mannen, terwijl de meeste vrouwen afkerig staan tegen onenightstands via de app. Geen succesrecept, dus. Zo gebruiken beide groepen de app om te checken of ze goed in de markt liggen, maar vrouwen toch iets meer dan mannen. Vrouwen lachen ook vaker dan mannen met andere Tindergebruikers. Zelfbevestiging zoeken ze wel allebei op Tinder, maar vrouwen toch vaker dan mannen. En ook opvallend: nog meer dan de mannen, zijn het de vrouwen die op Tinder lachen met anderen.

 

 

tinder2

Toch veel gebruikers op zoek naar seks?
De helft van de gebruikers van dating-app Tinder heeft al een afspraakje gemaakt via de app. Van deze groep wist 27 procent minstens één serieuze relatie uit te bouwen. 31 procent had via de app al een casual seksuele relatie en 23 procent een onenightstand.  Timmermans vermoedt dat het hoge aantal onenightstands het gevolg is van het feit dat de gebruikers meer zelfvertrouwen hebben als ze elkaar voor het eerst ontmoeten dan bij een blind date of een andere eerste afspraak.

“Doordat ze weten dat er wederzijdse interesse is, komt het makkelijker tot seks, ook al zit er misschien geen relatie in”, aldus Timmermans in Campuskrant, het maandblad van de KU Leuven. Bij Tinder kan je immers pas contact leggen met iemand als er wederzijdse interesse getoond is op basis van foto’s.

Gevraagd naar hun motieven geven echter slechts weinigen aan op zoek te zijn naar een onenightstand. Bij mannen is dat vaker het geval dan bij vrouwen, die eerder uit zijn op een “ego boost”. “Amusement” en “nieuwsgierigheid” zijn de motieven die het hoogst scoren. Een partner zoeken komt op de vierde plaats.

In vergelijking met anderen zijn Tinder-gebruikers extraverter en staan ze meer open voor nieuwe ervaringen. Uit het onderzoek blijkt voorts dat Tinder vooral mensen aantrekt tussen 18 en 29. Het aantal gebruikers daalt met de leeftijd. “De oudste deelnemer aan het onderzoek was 69 jaar”, zegt Timmermans.

Opvallend is voorts dat 12 procent een relatie heeft. “Het gaat wellicht om mensen die pas uit hun relatie durven stappen wanneer ze via Tinder een nieuw opvangnet gevonden hebben”, aldus Timmermans.

Hebben we meer seks door Tinder?

Neen. Alleszins, dat impliceren de resultaten van dit onderzoek aangezien de gemiddelde Tindergebruiker laag scoort op het seksuele motief. Toch is het belangrijk om te benadrukken dat deze vier studies slechts de eerste stap zijn om deze ingewikkelde relatie nauwkeurig te onderzoeken. Motieven komen immers niet altijd overeen met feitelijk gedrag. Het zou dus kunnen dat het Tindergebruik toch leidt tot meer seksuele ontmoetingen, hoewel dat niet het voornaamste motief van de gebruikers is. Het is ook plausibel dat Tindergebruikers niet durven toegeven dat ze een seksueel motief hebben. Volgens sommige onderzoekers is het mogelijk dat gebruikers zich veroordeeld voelen als ze toegeven de applicatie om seksuele redenen te gebruiken. Er is dus meer onderzoek nodig om een helder antwoord op onze vraag te formuleren.

Timmermans wil nu weten of de reden waarom mensen met Tinder beginnen ook overeenkomt met het resultaat van al dat swipen.  Je kan hier de Internation Tinder Quiz invullen om je eigen Tinder profiel te leren kennen en mee te helpen aan verder onderzoek.

Wil je tips hoe je profielen kunt vermijden van personen op Tinder die alleen op seks uit zijn. Lees dan deze tips.

Bronnen

http://www.liefdeintijdenvantinder.be/nl/2016/12/28/13-tinder-motieven/

http://www.hbvl.be/

http://www.hln.be/

http://charliemag.be/wereld/tinderen/

https://dezwijger.nl/programma/match-me-if-you-can

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2854311