Wat zoeken man en vrouw in de perfecte partner?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
App om vast te leggen of je met iemand seks wilt of niet
Onderzoek over ... konten

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Ben_Kerckx / Pixabay

Mannen en vrouwen hun ideeën omtrent de perfecte partner kunnen aanzienlijk afwijken als gevolg van evolutionaire druk, volgens een cross-cultureel onderzoek door psychologen aan de Universiteit van Texas in Austin.

Uit een studie van 4764 mannen en 5389 vrouwen in 33 landen en 37 culturen is gebleken dat sexeverschillen bij partnervoorkeuren veel groter zijn dan eerder gedacht.

Er bleken grote verschillen te zijn tussen hoe een man en een vrouw de perfecte partner zag. En die verschillen waren er in alle culturen. “Velen willen geloven dat de onderliggende psychologie van mannen en vrouwen identiek is, maar de geslachten verschillen sterk als het gaat om hun partnervoorkeuren,” stelt onderzoeker David Buss. “Dat zien we in culturen waarin mannen en vrouwen zeer gelijkwaardig zijn, zoals in Zweden en Noorwegen, maar ook in culturen waar man en vrouw minder gelijkwaardig zijn, zoals in Iran.”

De onderzoekers legden de ondervraagden negentien kenmerken van een partner voor en vroegen ze welke ze het belangrijkst vonden. De verschillen tussen de wensen van man en vrouw liepen met name sterk uiteen bij kenmerken als goed financieel vooruitzicht, fysieke aantrekkelijkheid, ambitie, leeftijd en kuisheid. Zo bleken mannen een voorkeur te hebben voor partners die jonger en fysiek aantrekkelijk zijn, terwijl vrouwen een voorkeur hebben voor partners met een goed financieel vooruitzicht, hogere status en ambitie.

Paring is multidimensionaal en er moet een overeenkomst zijn tussen een patroon van  voorkeuren en het patroon van de  potentiële partner. De onderzoekers wijzen erop dat deze patronen van de mate voorkeuren veel meer verbonden zijn met het geslacht dan dan met zou verwachten.

Onderzoekers konden op basis van het  geslacht van een persoon met 92,2 procent zekerheid voorspellen welke de partnervoorkeuren waren.

Volgens de studie kiezen  mannen vooral vrouwen die jonger zijn en fysiek aantrekkelijk. Vrouwen zoeken oudere partners met goede financiële vooruitzichten, hogere status en ambitie.

“Omdat vrouwen de kosten van zwangerschap en borstvoeding moeten dragen, zijn ze vaak geconfronteerd met de moeilijkheden van het zorgen voor het nageslacht.erven van de middelen om te produceren en te ondersteunen nakomelingen, terwijl het voor mannen een probleem was om vruchtbare partners te identificeren en zij moesten zoeken naar aanwijzingen die iets zeiden over de vruchtbaarheid en het toekomstige voortplantingssucces van een partner,” vertelt onderzoeker Daniel Conroy-Beam.

Van de 19 mate voorkeuren die onderzoekers konden achterhalen waren er vijf aanzienlijk gevarieerd op basis van geslacht: goede financiële vooruitzichten, fysieke aantrekkelijkheid, kuisheid, ambitie en leeftijd. Vier andere voorkeuren zoals gedeelde gezindheid,  gezelligheid en gedeelde religieuze en politieke opvattingen – waren niet-sex gedifferentieerd.

Dat mannen en vrouwen – ongeacht uit welke cultuur ze komen – zo verschillend denken over hoe hun perfecte partner eruitziet, zou volgens de onderzoekers het resultaat zijn van selectiedruk. Blijkbaar hebben de man en vrouw als het gaat om de keuze voor een partner door de evolutie heen met verschillende uitdagingen te maken gehad en is dit het antwoord op die uitdagingen.

Partnervoorkeuren zijn de motor van de biologische evolutie.

De studie ‘Hoe seksueel dimorphic zijn menselijke partner voorkeuren?’ Werd gepubliceerd in het augustus 2015 nummer van de Persoonlijkheid en Sociale Psychologie Bulletin.

Bronnen

https://www.scientias.nl/man-en-vrouw-zoeken-heel-iets-anders-in-perfecte-partner/

http://news.utexas.edu/2015/08/06/genders-differ-dramatically-in-evolved-mate-preferences