Eenzaam tijdens de pandemie geeft meer gezondheidsklachten

Seks is gezond, maar is geen seks hebben dan ongezond?
Neusspray met oxytocine stimuleert natuurlijke aanmaak ‘knuffelhormoon’ bij mensen met autisme
girl, forest, road

Free-Photos (CC0), Pixabay

Hoewel COVID-19 zelf de geestelijke gezondheid van een persoon in gevaar kan brengen , hebben de sociale omstandigheden van de pandemie ook een negatieve  impact . Economische tegenspoed , zware COVID-gerelateerde media – aandacht , verminderd sociaal contact en huiselijk geweld zijn slechts enkele factoren die mensen mogelijk hebben getroffen.

Twee onderzoekers hebben dit verder geanalyseerd. Ziggi Ivan Santini, onderzoekswetenschapper in geestelijke gezondheid, Universiteit van Zuid-Denemarken en Ai Koyanagi onderzoeksprofessor in Life and Medical Sciences, ICREA bestudeerden de thematiek van eenzaamheid en gezondheid meer intensief.

Studies hebben volgens hen inderdaad aangetoond dat de geestelijke gezondheid tijdens de pandemie is afgenomen . Hun onderzoek , dat kijkt naar hoe het mensen in Europa verging in de eerste helft van 2020, suggereert ook dat dit het geval is. Ze ontdekten specifiek dat verslechterende mentale gezondheidsproblemen verband houden met een verhoogde eenzaamheid.

De achteruitgang van de geestelijke gezondheid tijdens de pandemie is niet stabiel, maar is gevoelig voor maatschappelijke reacties (lockdowns, restricties, heropeningen enz.). In Denemarken bijvoorbeeld daalde de geestelijke gezondheid tijdens de lockdown van de eerste golf, maar verbeterde deze toen de Deense regering de samenleving geleidelijk heropende.

Dit maakt hun bevindingen erg relevant. Geconfronteerd met een enorme toename van het aantal COVID-19-gevallen, hebben de meeste Europese regeringen verschillende beperkingen, lockdowns, quarantaines en sociale afstandsmaatregelen opnieuw ingevoerd om te proberen het virus in te dammen. Dit heeft waarschijnlijk invloed op hoe eenzaam mensen zich voelen en bijgevolg op hun geestelijke gezondheid.

Verslechterende geestelijke gezondheid

In hun eigen onderzoek keken de onderzoekers naar mensen van 50 jaar en ouder uit 26 Europese landen. Ze hebben gegevens gebruikt die zijn verzameld als onderdeel van een groot lopend onderzoek, genaamd de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. De informatie werd verzameld via telefonische interviews tussen juni en augustus 2020. In totaal werden 50.609 deelnemers aan de enquête deelgenomen.

De onderzoekers hebben zich vooral gericht op de mate waarin mensen verslechterende psychische problemen (depressieve stemming, angstsymptomen, slaapproblemen) en eenzaamheid hadden ervaren, evenals het verband daartussen.

Ziggi Ivan Santini en Ai Koyanagi ontdekten dat ongeveer 30% van de respondenten aangaf een depressieve stemming te ervaren, en een vergelijkbaar aantal respondenten meldde angstsymptomen en slaapproblemen. Onder hen zei 64% van de mensen met een depressieve stemming en 73% van de mensen met angstsymptomen dat hun symptomen waren verergerd tijdens de pandemie. Van degenen die moeite hadden met slapen, zei 35% dat hun slaapproblemen erger waren geworden.

Met andere woorden, de gegevens suggereren dat de pandemie heeft geleid tot een verslechtering van de geestelijke gezondheid in Europa. Deze cijfers vormen een grote uitdaging voor de toekomstige planning van de geestelijke gezondheidszorg, waarbij wordt voorspeld dat de vraag naar gezondheidszorg exponentieel zal toenemen tijdens de duur van de pandemie – en mogelijk in de nasleep ervan – zonder tussenkomst en gepast gezondheids- en sociale zorgbeleid.

Eenzaamheid neemt toe

Ze ontdekten dat eenzaamheid voor velen een belangrijk onderdeel was van deze achteruitgang. 29% van de deelnemers gaf aan zich eenzaam te voelen, en onder hen zei 40% dat ze zich eenzamer voelden sinds het begin van de uitbraak in vergelijking met voorheen.

Dergelijke trends zijn niet alleen waarneembaar bij de oudere populatie die de onderzoekers hebben bekeken. Andere recente onderzoeken die zijn uitgevoerd met behulp van gegevens uit de EU-lidstaten , Noord- en West- Europese landen , het VK en de VS, hebben een vergelijkbare toename van eenzaamheid en psychische gezondheidsproblemen bij jongvolwassenen en zelfs studenten (van wie gewoonlijk niet wordt aangenomen dat ze het risico lopen op eenzaamheid) gedocumenteerd. In feite lijken oudere volwassenen tijdens de pandemie  er beter mee te kunnen omgaan dan jongeren.

In hun eigen onderzoek was de meest opvallende bevinding dat verergering van eenzaamheid tijdens de pandemie gepaard ging met een extreem hoog risico op verergering van psychische problemen. Voor degenen bij wie de eenzaamheid was toegenomen, was er een zes- tot tienvoudige toename van het risico op verslechterde depressieve stemming, angstsymptomen en slaapproblemen.

Hun analyse toonde verder aan dat deze associaties niet werden verklaard door verstorende factoren, zoals het verliezen van naaste familieleden, vertrouwelingen of vrienden aan COVID-19. Ze lijken eerder het resultaat van de pandemie te zijn dan een directer gevolg van het virus zelf.

Hoewel deze resultaten misschien ontmoedigend lijken, zijn er ook redenen om optimistisch te zijn – en ook manieren om vooruit te komen. Niet iedereen gaf aan zich eenzaam te voelen sinds het uitbreken van de pandemie. Meer dan de helft van de respondenten (57%) meldde geen verandering in eenzaamheid en een klein deel (3%) gaf aan zich minder eenzaam te voelen.

Op een vergelijkbare manier zei een aanzienlijk aantal van degenen die psychische problemen meldden dat er geen verandering in hun symptomen was sinds de uitbraak begon (34% voor depressie, 27% voor angstsymptomen en 69% voor slaapproblemen). Een kleine groep (ongeveer 2% van degenen die een van deze psychische problemen meldden) meldde een vermindering van hun symptomen.

Hoe eenzaamheid aan te pakken

Wat deze cijfers vertellen, is dat escalaties in eenzaamheid en geestelijke gezondheidsproblemen niet onvermijdelijk zijn tijdens een pandemie, en er kunnen maatregelen worden genomen om ze te voorkomen. Onderzoek is nodig om pandemie-specifieke beschermende factoren te identificeren en te onderzoeken wat degenen onderscheidt die het slechter doen dan diegenen voor wie het beter afgaat.

Interventies tussen risicogroepen zijn ook nodig om eenzaamheid en psychische problemen te verminderen. Het is van cruciaal belang om mensen bewust te maken van wat mensen zelf kunnen doen om hun eigen geestelijke gezondheid en sociaal welzijn te verbeteren, bijvoorbeeld door actief te blijven, contact te maken met anderen en betrokken te raken bij zinvolle uitdagingen of oorzaken.

Onder pandemische omstandigheden kan sociale interactie moeilijk, zo niet onmogelijk lijken. Maar een beetje creativiteit kan een lange weg afleggen om sociaal afstandelijk gezelschap mogelijk te maken zoals online samenkomsten, e-peritieven , gaan wandelen, enz.

Ten slotte kunnen telefonische of online activiteiten – waaronder digitale games , peer-supportgroepen of sociale netwerken – veel te bieden hebben. Hoewel het moeilijk is om de voordelen van een wereldwijde uitbraak van ziekten te zien, zou het in de toekomst wel eens vruchtbaar kunnen zijn als we gedwongen worden om nieuwe oplossingen te vinden voor het verlichten van eenzaamheid en psychische problemen, en tot vooruitgang leiden die we anders niet zouden bereiken.

Bronnen

https://theconversation.com/feeling-lonely-during-the-pandemic-youre-up-to-ten-times-more-likely-to-have-worse-mental-health-153064

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge