Personen met ADHD nemen vaker deel aan politiek

Uit een onderzoek dat vóór de nationale verkiezingen in 2019 in Israël werd uitgevoerd,

A young African American woman casting her ballot in 1964

Photo by Unseen Histories

bleek dat personen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) eerder geneigd zijn deel te nemen aan de politiek dan personen zonder ADHD-symptomen. De bevindingen hielden zelfs stand nadat de onderzoekers hadden gecontroleerd op leeftijd, geslacht, opleiding, politieke oriëntatie, therapie voor ADHD-symptomen en verschillende andere factoren. De studie is gepubliceerd in PLOS One .

ADHD is een neurologische ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door symptomen zoals moeite met opletten, hyperactiviteit en impulsiviteit. Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat het alleen kinderen treft, hebben recente onderzoeken aangetoond dat ADHD-symptomen kunnen aanhouden tot in de volwassenheid, waardoor het een levenslange aandoening wordt. De geschatte prevalentie van ADHD in de bevolking varieert van 1% tot 7,3%.

Politieke participatie, dat verwijst naar vrijwillige betrokkenheid bij politieke activiteiten door leden van het publiek, is een cruciaal aspect van goed functionerende democratieën. Het stelt burgers die geen professionele politici zijn in staat om het overheidsbeleid en de gekozen functionarissen die dat beleid vormgeven, te beïnvloeden. Bijgevolg richten veel onderzoekers zich op het bestuderen van factoren die de deelname van individuen aan de politiek beïnvloeden. Een onderwerp dat veel aandacht krijgt, is hoe neuropsychiatrische aandoeningen, zoals ADHD, politiek gedrag beïnvloeden.

Lees meer

Eye-tracking-onderzoek vindt een verband tussen het visuele gedrag van vrouwen op Instagram en het lichaamsbeeld

Kan hoe je je voelt over je lichaam verband houden met hoe je naar posts op sociale

woman in red jacket holding white smartphone

Photo by Magnet.me

media kijkt? Een studie gepubliceerd in Computers in Human Behavior volgde de oogbewegingen van vrouwen tijdens het bekijken van Instagram-berichten om te bepalen hoe hun kijkgedrag zich verhoudt tot hun lichaamsbeeld.

Sociale media zijn voor de meeste mensen een bijna onontkoombaar onderdeel van het dagelijks leven. Hoewel sociale media verbinding en communicatie kunnen bevorderen, is er met toenemende populariteit een verhoogd risico om te worden blootgesteld aan schadelijke ideeën of afbeeldingen. Een bijzonder vaak voorkomend negatief resultaat van het gebruik van sociale media is de sociale vergelijking van zichzelf met geïdealiseerde lichaamstypes, wat leidt tot een negatief zelfbeeld en een lager zelfbeeld.

Dit fenomeen komt vooral voor bij het gebruik van Instagram, een sociale mediasite die zich specifiek richt op afbeeldingen. Eye-tracking is een handig hulpmiddel voor dergelijke situaties en kan helpen bepalen hoe mensen omgaan met afbeeldingen, inclusief het suggereren of ze top-down of bottom-up verwerking gebruiken. Deze studie probeerde te begrijpen waar de ogen van mensen op gefixeerd zijn in beelden en hoe dat zich verhoudt tot het lichaamsbeeld.

Lees meer

Onderzoek suggereert dat het DNA van uw romantische partner uw eigen gezondheidsgedrag kan beïnvloeden

Nieuw onderzoek levert bewijs dat het gezondheidsgedrag en de resultaten van een

woman in white long sleeve shirt wearing blue gloves

Photo by National Cancer Institute

individu worden beïnvloed door de genetische samenstelling van hun romantische partner. De bevindingen, gepubliceerd in Behavior Genetics , geven aan dat de genetische neigingen van uw partner in de loop van de tijd kunnen leiden tot veranderingen in uw eigen gewicht, rookgewoonten of alcoholgebruik.

De onderzoekers voerden deze studie uit om te onderzoeken hoe de partner van een persoon hun gezondheid kan beïnvloeden. Ze wilden het concept van sociaal-genetische effecten onderzoeken, dat verwijst naar de impact van genetische factoren in de omgeving van één persoon, zoals het genotype van hun partner, op hun eigen fenotype (waarneembare kenmerken of eigenschappen).

“Ik was vooral geïnteresseerd in het verkennen van de combinatie van sociale wetenschappen en genetica”, legt studieauteur Kasper Otten van de Universiteit Utrecht uit. “Het is duidelijk dat gedrag deels genetisch wordt beïnvloed, maar veel sociale wetenschappen houden zich niet bezig met dit biologische feit.

“Bovendien, als je het bewijs in de sociale wetenschappen voor sociale invloed in gedrag tussen partners combineert met de wetenschap dat gedrag een genetische component heeft, kom je tot de interessante implicatie dat de genen van de partner ook belangrijk zouden moeten zijn voor het eigen gedrag.”

Lees meer

Onderzoek suggereert dat de onbeleefdheid van politici op sociale media averechts werkt

In tijden van intense politieke onenigheid laten politici soms beleefdheid varen en nemen

man holding telephone screaming

Photo by Icons8 Team

ze hun toevlucht tot respectloos gedrag. Maar hoe beïnvloedt dit de publieke opinie? Volgens een studie gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science trekt onbeleefdheid niet de publieke belangstelling zoals eerder werd gedacht. In plaats daarvan lokt het vaak negatieve reacties uit bij het grote publiek.

Onbeleefdheid verwijst naar het gebruik van grof of respectloos taalgebruik, zoals uitschelden, spot en vulgariteit. Sommigen geloven dat het gebruik van onbeleefdheid in de politiek de aandacht van het publiek kan trekken, wat kan leiden tot voordelen zoals een groter publiek en meer invloed. Deze studie daagt echter het idee uit dat onbeleefdheid een effectieve politieke strategie is. Het onderzoekt de mogelijkheid dat onbeleefdheid daadwerkelijk kan leiden tot morele afkeuring en verminderde belangstelling van het publiek.

De studie, uitgevoerd door Matthew Feinberg en Jeremy A. Frimer, bestond uit meerdere onderzoeksmethoden, waaronder longitudinale en experimentele benaderingen. In studies 1a en 1b analyseerden de onderzoekers bijvoorbeeld de Twitter-feeds van Donald Trump en Joe Biden in de loop van de tijd. Ze onderzochten de relatie tussen onbeleefdheid in hun tweets en het aantal nieuwe volgers de volgende dag.

Lees meer

Onderzoek suggereert dat twee belangrijke factoren die bijdragen aan suïcidaal gedrag kunnen veranderen naarmate we ouder worden

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Affective Disorders, had tot doel de

grayscale portrait of person

Photo by Bianca Berg

relatie te onderzoeken tussen gevoelens van beknelling, sociale probleemoplossende vaardigheden en suïcidaal gedrag bij personen met een depressie gedurende de volwassenheid. De bevindingen geven aan dat gevoelens van beknelling en sociale probleemoplossende vaardigheden beide verband houden met zelfmoord, maar meer impact hebben op verschillende momenten in het leven.

Zelfmoord is een groot probleem voor de volksgezondheid en depressie is een belangrijke risicofactor voor suïcidaal gedrag. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat gevoelens van beknelling en slechte sociale probleemoplossende vaardigheden kunnen bijdragen aan suïcidaal gedrag. Beknelling wordt gedefinieerd als de perceptie vast te zitten in een ondraaglijke situatie, wat kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid en uiteindelijk tot zelfmoordgedachten en -gedrag.

Sociale probleemoplossende vaardigheden verwijzen naar het vermogen om mogelijke oplossingen voor problemen te identificeren en te evalueren en om de effectiviteit van die oplossingen te implementeren en te evalueren. Personen die deze vaardigheden niet hebben, kunnen het gevoel hebben vast te zitten in moeilijke situaties, wat kan bijdragen aan hopeloosheid en zelfmoordgedachten.

Lees meer

Vrouwen vertonen meer intraseksuele competitie dan mannen

Onderzoek gepubliceerd in Scientific Reports daagt het idee uit dat mannen competitiever

2 women holding yellow paper

Photo by Ashley Piszek

zijn dan vrouwen. De bevindingen suggereren dat als het gaat om concurrentie om middelen, vrouwen vaak competitiever zijn dan mannen, hoewel ze meer geheime methoden kunnen gebruiken om te concurreren. Onderzoekers Joyce Benenson en Henry Markovits veronderstellen dat vrouwen zich misschien meer gedreven voelen om te strijden om middelen, zodat ze voor hun kinderen kunnen zorgen.

Over de vraag wie het meest competitieve geslacht is, is eindeloos gedebatteerd en onderzoek gedaan . Sommige onderzoeken vinden dat mannen competitiever zijn, terwijl andere vinden dat vrouwen, althans met andere vrouwen, even competitief of competitiever zijn dan mannen. Er zijn uitdagingen bij het verzamelen van gegevens over het concurrentievermogen, aangezien indirecte vormen van concurrentie mogelijk niet zijn gemeten.

Uit onderzoek is gebleken dat concurrentie vaak voorkomt wanneer middelen niet gelijk verdeeld zijn – dit staat bekend als asymmetrie van middelen. Competitie tussen personen van hetzelfde geslacht is gebruikelijk en daarom concludeerden Benenson en Markovits dat het onderzoeken van hulpbronnenconcurrentie tussen leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht een nuttige methode zou zijn om mogelijke verschillen in concurrentievermogen tussen mannen en vrouwen te ontwarren. Lees meer

Het machiavellisme (manipulatiedrang) is het meest uitgesproken bij studenten rechten

Een studie waarin studenten van verschillende universitaire richtingen in de VS werden

group of people using laptop computer

Photo by Annie Spratt

vergeleken op het kenmerk van machiavellisme, meldde dat studenten politiek en rechten de hoogste gemiddelde scores hadden, terwijl studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde en onderwijs het laagst scoorden. In alle richtingen scoorden mannen veel hoger op machiavellisme dan vrouwen. Het onderzoek is gepubliceerd in Personality and Individual Differences . Het doel heiligt de middelen. Dit bekende gezegde wordt toegeschreven aan de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli. Naar hem werd ook de donkere negatieve persoonlijkheidseigenschap Machiavellisme genoemd. Machiavelli was zoon van een advocaat en werd zelf later ook advocaat….Niccolò Machiavelli is altijd een beetje een ongrijpbare figuur geweest. Voor sommigen is hij een moreel onverschillige duivel in de geschiedenis van het denken over politiek; voor anderen is hij de politieke denker die met zijn scherpe oog voor realisme nu eens eindelijk zei waar het in menselijke verhoudingen werkelijk op staat. Een machiavellist ontbeert niet noodzakelijk emoties en moraal, maar is wel goed in staat tot emotionele en morele ontkoppeling en enkel zijn eigenbelang voorop stellen.

Lees meer

Uit onderzoek blijkt dat mannen zullen overdrijven wanneer ze mannelijkheidsgerelateerde eigenschappen zelf rapporteren

Een recent onderzoek onder Nederlandse mannen, gepubliceerd in Frontiers in

man wearing black notched lapel suit jacket in focus photography

Photo by Ali Morshedlou

Psychology, onthulde dat de mannen geneigd waren te overdrijven wanneer hen werd gevraagd om zelf eigenschappen te rapporteren die relevant zijn voor mannelijkheid (atletiek, lengte, gewicht en penisgrootte). De grootste overdrijving was de grootte van de penis in erectie, die 21% boven het gemiddelde lag. Toen de mannen financieel goed werden gecompenseerd voor hun tijd, nam de omvang van hun overdrijving af, maar was nog steeds bovengemiddeld.

Verschillende fysieke kenmerken van mannen, waaronder hun lengte, lichaamsbouw en penisgrootte, zijn in verband gebracht met lichaamstevredenheid, zelfbeeld, gevoelens van mannelijkheid en succes bij het paren. Hoewel er geen duidelijke consensus bestaat over de vraag of vrouwen de voorkeur geven aan mannen met grotere penissen, is het algemeen bekend dat penisgrootte wordt gezien als een kenmerk van mannelijkheid.

Naast de penisgrootte zijn lengte en andere fysieke kenmerken die duiden op fysieke dominantie cruciaal voor het reproductieve, beroepsmatige en financiële succes van mannen. Mannen overdrijven vaak hun lengte en atletisch vermogen op online datingsites om hun kansen op de paringsmarkt te vergroten.

Studieauteur Jacob Dalgaard Christensen en zijn collega’s probeerden de omvang van de overdrijving van gerapporteerde fysieke kenmerken te onderzoeken en of de hoeveelheid financiële compensatie die ze voor de taak ontvingen een verschil maakte in hoeveel iemand overdreef.

Lees meer

Vrouwen besteden wereldwijd meer tijd aan schoonheid dan mannen.

Lang voordat mensen spiegels hadden, hielden ze zich bezig met praktijken die bedoeld

selective focus photography of jolly woman using peace hand gesture

Photo by Brooke Cagle

waren om hun fysieke aantrekkelijkheid te vergroten . Bewijs van lichamelijke versiering en verbetering gaat tienduizenden jaren terug, inclusief vroege cosmetica, kralenversieringen en zelfs huidverzorgingsproducten. Tegenwoordig kunnen we een breed scala aan behandelingen aan deze lijst toevoegen, van wimperextensions en laserontharing tot cosmetische chirurgie. Een enquête onder duizenden mensen uit 93 verschillende landen werpt licht op hoeveel tijd mensen over de hele wereld besteden aan een poging om aantrekkelijker te zijn, en welke factoren voorspellen dat ze meer of minder tijd besteden aan je uiterlijk.

Na zorgvuldige vertaling van de vragen in 43 talen, voerde een enorme groep onderzoekers een enquête uit onder meer dan 100.000 deelnemers in 93 landen over de hele wereld. De gegevens zijn allemaal verzameld in het voorjaar en de zomer van 2021. De paper met de bevindingen van dit onderzoek is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Evolution and Human Behavior.

Lees meer

Hoe het verschil te zien tussen lichaamsdysmorfe stoornis en een slecht lichaamsbeeld

Je bent zeker niet de enige als je lichaam gecompliceerde gevoelens

woman wearing hoodie by the yacht

Photo by Christopher Campbell

oproept. Lichaamsbeeld – gedefinieerd door de  American Psychological Association (APA) als het mentale beeld dat je hebt van je lichaam, inclusief zowel fysieke kenmerken als je houding ten opzichte van deze eigenschappen – is iets waar veel mensen tot op zekere hoogte mee  worstelen Een  gezond lichaamsbeeld betekent objectief naar je uiterlijk kijken en je waarde niet afmeten aan hoe je eruit ziet, zoals SELF eerder meldde. Een niet-gezond perspectief kan daarentegen een negatieve invloed hebben op uw fysieke en mentale welzijn en kan van invloed zijn op alles, van zelfrespect en gemoedstoestand tot hoe u functioneert op het werk en in sociale situaties. 1

Een van de meer ernstige problemen met het lichaamsbeeld is een psychische aandoening die bekend staat als body dysmorphic disorder (BDD). “BDD is een relatief veel voorkomende psychiatrische stoornis die bij ongeveer 2 op de 100 mensen voorkomt”, vertelt  Angela Fang, PhD , een assistent-professor in de psychologie aan de Universiteit van Washington die de aandoening bestudeert, aan SELF. 2

In de huidige wereld van geretoucheerde afbeeldingen op sociale media, uiterlijkveranderende plastische operaties en ongebreideld perfectionisme  komt een slecht lichaamsbeeld maar al te vaak voor  . vrouwen, 39% van de mannen en 75% van de 16- tot 25-jarigen rapporteerden problemen met het lichaamsbeeld. 3 De prevalentie van deze problemen kan het moeilijk maken om erachter te komen of  negatieve gedachten over je lichaam een ​​lichamelijke dysmorfe stoornis zijn of iets minder ernstigs (maar niettemin verontrustend!). 

Lees meer

1 2 3 29