Leeftijdsgerelateerde trends in de partnervoorkeuren van vrouwen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Een recente studie, gepubliceerd in Human Nature, heeft intrigerende inzichten opgeleverd

a man and a woman holding hands in a room

Photo by Melody Zimmerman

in de relatie tussen de voorkeuren van vrouwen voor bepaalde kenmerken bij een partnerwisseling en hun leeftijd. Uit het onderzoek bleek dat hoewel leeftijd gerelateerd is aan de voorkeuren van vrouwen voor de opvoedingsintenties en het zelfvertrouwen van een partner, dit weinig invloed heeft op andere kenmerken.

Terwijl eerdere studies zich vooral richtten op verschillen in partnervoorkeuren tussen mannen en vrouwen, wilde dit onderzoek begrijpen hoe deze voorkeuren evolueren met de leeftijd, vooral bij vrouwen. De motivatie kwam voort uit de erkenning dat naarmate mensen ouder worden, hun levensdoelen en motivaties, vooral op het gebied van relaties, aanzienlijk veranderen.

“Het meeste van wat we weten over de droompartner van mensen is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken met steekproeven van psychologiestudenten; individuen tussen de 18 en 30 jaar met een hoog opleidingsniveau, die in geïndustrialiseerde, verwesterde landen wonen”, zegt studieauteur Laura Botzet , een promovendus aan de Universiteit van Göttingen.

Lees meer

Feestdagen zijn gevaarlijk voor koppels

Geschatte tijd om tekst te lezen: 7 minu(u)t(en)

Kerstmis is een magische tijd. Het is een gelegenheid voor feest en harmonieuze

man and woman looking each other standing under green leafed tree

Photo by Rodolfo Sanches Carvalho

bijeenkomsten. Het is een tijd voor liefde, lachen en samenzijn, met prachtig ingepakte cadeaus onder de feestboom en heerlijk eten aan tafel.

Maar is Kerstmis echt dit alles? Dat is misschien de verwachting, maar voor velen is dit helaas niet de realiteit.

Kerstmis kan relaties flink onder druk zetten . De financiën kunnen onder druk komen te staan, en structuren en routines lopen niet synchroon met de kerstactiviteiten die afleiden van het normale dagelijkse leven. Chaos draagt ​​bij aan de dynamiek, er is zoveel te doen en conflicten tussen verschillende verwachtingen en familietradities komen aan de oppervlakte, waardoor de druk nog groter wordt. Paren die al moeilijkheden ervaren in hun relatie, hebben de neiging een harde herinnering te krijgen aan de scheuren in hun partnerschap.

Een  onderzoek van David McCandles en Lee Byron dateert al uit 2008. Het duo onderzocht aan de hand van relatiestatussen op Facebook wanneer we onze relatie beëindigen. Het resultaat was ietwat verrassend: tijdens de kerstperiode piekte het aantal relatiebreuken.

Lees meer

Single in de twintig? Volgens nieuw onderzoek kan het je psychologische welzijn op latere leeftijd ten goede komen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recent onderzoek heeft licht geworpen op de manier waarop ervaringen als

smiling man wearing black collared top

Photo by christian buehner

alleenstaande op jonge leeftijd van invloed kunnen zijn op de tevredenheid over het leven en op het inkomen na een relatiebreuk. De bevindingen, gepubliceerd in de Journal of Marriage and Family , geven aan dat het ervaren van de single-zijn als jonge volwassene waardevolle vaardigheden en veerkracht kan opleveren, waardoor individuen kunnen worden geholpen bij het omgaan met de uitdagingen van het verbreken van relaties op latere leeftijd.

“Veel van het onderzoek naar hoe alleenstaanden verschillen van mensen met een partner gaat over hoe ze iets missen en hoe ze slechter af zijn (bijvoorbeeld eenzaamheid)”, zegt studieauteur Lonneke van den Berg, onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

“We waren geïnteresseerd in een potentieel positief element van het single-zijn: hoe jonge single-zijn een ontwikkelingswaarde zou kunnen hebben. Deze interesse werd aangewakkerd door verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat jonge alleenstaanden het single-zijn zien als een tijd om zich te concentreren op ontwikkeling, zoals het opbouwen van een vriendengroep, het investeren in onderwijs of een carrière, en leren hoe ze op zichzelf kunnen leven. Dergelijke investeringen kunnen belangrijk zijn gedurende de hele levensloop. In dit artikel hebben we één moment onderzocht waarop zulke investeringen belangrijk kunnen zijn: bij het scheiden van je partner.”

Lees meer

Onderzoek onthult vier verschillende archetypen van stereotiepe alleenstaanden

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het Personality and Social Psychology Bulletin werpt

man learning on concrete wall

Photo by Warren

licht op hoe alleenstaande vrouwen en alleenstaande mannen discriminatie en stereotypen ervaren die verband houden met hun alleenstaande status.

Jarenlang hebben onderzoekers de ervaringen van alleenstaande individuen onderzocht, maar het snijvlak van gender en single-zijn is relatief onontgonnen gebleven. De nieuwe studie probeerde deze leemte op te vullen door te onderzoeken of alleenstaande vrouwen en alleenstaande mannen verschillen in hun perceptie van discriminatie en de stereotypen waarmee ze worden geconfronteerd vanwege hun alleenstaande status.

“Onderzoek naar gender-singlisme is echt inconsistent geweest! Aan de ene kant beschrijven tientallen kwalitatieve verhalen van alleenstaande vrouwen extreem negatieve ervaringen met op singles gebaseerde discriminatie en stereotypering, vooral met betrekking tot gendergerelateerde kwesties zoals kinderen of seksualiteit”, zegt studieauteur Hannah Dupuis, een doctoraalstudent aan de Simon Fraser Universiteit en lid van het Singlehood Experiences and Complexities Underlying Relationships (SECURE) Lab .

“Aan de andere kant hebben kwantitatieve onderzoeken geen overtuigende genderverschillen gevonden in de op singles gebaseerde discriminatie tussen alleenstaande vrouwen en alleenstaande mannen. Ik was geïnteresseerd in het proberen deze inconsistenties met elkaar te verzoenen door gebruik te maken van een aanpak met gemengde methoden om de rapporten van alleenstaande vrouwen en alleenstaande mannen over discriminatie en percepties van stereotypen te onderzoeken.

Lees meer

Studie onthult wat onvrijwillige celibatairen (incels) maakt

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Een  onderzoek  naar onvrijwillig celibataire celibatairen (vaak incels genoemd) heeft de

man in white shirt sitting on rock looking at mountains during daytime

Photo by Abhijith P

algemeen aanvaarde opvatting tegengesproken dat zij vrouwen aan onrealistische normen onderwerpen.

Incels is de term die wordt gebruikt voor een groep seksueel verbitterde mannen die hun identiteit vormen op basis van hun waargenomen onvermogen om romantische relaties met vrouwen aan te gaan.

Onlinegemeenschappen van jonge mannen hebben aanleiding gegeven tot grote bezorgdheid , nadat ze zich vaak associëren met opvattingen die vrouwonvriendelijk of vijandig zijn tegenover het andere geslacht.

Commentatoren hebben vaak gesuggereerd dat de reden dat incels falen in de datingwereld is omdat ze vrouwen aan belachelijk hoge normen houden, en onrealistisch zijn over het kaliber van de partner die ze zullen aantrekken.

Onderzoekers van de Universiteit van Texas die het eerste officiële onderzoek naar de incel- paringspsychologie hadden uitgevoerd, hebben echter gesuggereerd dat zelfverklaarde incels feitelijk minder eisen stellen aan potentiële vrouwelijke vrijers dan mannen die niet tot die groep behoren.

In dit laatste onderzoek werden 319 mannen gerekruteerd via sociale media, waarvan 139 zich identificeerden als incels met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar.

Lees meer

Onderzoek brengt trauma uit de kindertijd in verband met toegenomen woede bij volwassenen met en zonder depressieve en angststoornissen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Het is al lang bekend dat trauma uit de kindertijd blijvende psychologische gevolgen

man carrying to girls on field of red petaled flower

Photo by Juliane Liebermann

heeft. Een nieuwe studie gaat dieper in op de manier waarop verschillende soorten jeugdtrauma’s verschillende aspecten van woede op volwassen leeftijd kunnen beïnvloeden. De bevindingen, gepubliceerd in Acta Psychiatrica Scandinavica , bieden waardevolle inzichten in de mogelijke langetermijngevolgen van kindertrauma’s en kunnen belangrijke implicaties hebben voor de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg.

Trauma’s uit de kindertijd, waaronder fysiek en emotioneel misbruik, seksueel misbruik, verwaarlozing en meer, vormen een ernstig probleem voor de volksgezondheid, omdat het langdurige gevolgen kan hebben voor het mentale en emotionele welzijn van individuen. Eerder onderzoek heeft een sterk verband aangetoond tussen trauma uit de kindertijd en een verhoogd risico op depressie en angststoornissen op volwassen leeftijd.

Emotieregulatie, of het vermogen om emoties op de juiste manier te beheersen en te uiten, is een sleutelfactor in deze relatie. Kinderen die een trauma ervaren, kunnen moeite hebben met emotieregulatie vanwege de ongevoeligheid van hun verzorgers of een slechte zelfregulatie. Dit verhoogde emotionele bewustzijn kan leiden tot een snellere perceptie van dreiging op latere leeftijd en een lagere drempel voor het ervaren van woede. Bovendien kan blootstelling aan ongecontroleerde woede van zorgverleners het risico vergroten dat individuen zelf boos en agressief worden.

Lees meer

Eenzaamheid speelt een sleutelrol bij problematisch pornogebruik

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

In een recente studie gepubliceerd in het International Journal of Sexual Health hebben

a woman wearing a bra posing for a picture

Photo by Thiago Rebouças

onderzoekers ontdekt dat gevoelens van eenzaamheid een belangrijke rol spelen in de relatie tussen problemen met emotieregulatie en problematisch pornografisch gebruik.

Hoewel het verband tussen emoties en gedragingen zoals middelenmisbruik of dwangmatig gokken duidelijk lijkt, kunnen emoties een uitlaatklep vinden in ogenschijnlijk goedaardige handelingen, zoals het kijken naar pornografie. Het probleem ontstaat echter wanneer de frequentie en de afhankelijkheid van dergelijk gedrag toenemen, wat leidt tot problematisch pornografisch gebruik. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties vaak hun toevlucht nemen tot externe mechanismen om ermee om te gaan – een daarvan kan het veelvuldig consumeren van pornografie zijn.

Als zodanig werd een onderzoek uitgevoerd met als doel te begrijpen hoe specifieke emoties, en het onvermogen om deze te reguleren, kunnen escaleren tot problematisch pornografisch gebruik en waar eenzaamheid in deze vergelijking past. Onderzoekers probeerden de relaties tussen deze elementen bloot te leggen, gezien de toenemende afhankelijkheid van digitale media en de daaropvolgende toename van gevoelens van isolatie onder velen.

Lees meer

Waarom het zo gemakkelijk is om een aardige persoon te vertrouwen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Mensen die hoog in ‘mooiheid’ of aangenaamheid zijn, lijken misschien betrouwbaar, maar

selective focus photography of jolly woman using peace hand gesture

Photo by Brooke Cagle

dat kunnen ook mensen die hoog zijn in extraversie.
Nieuw onderzoek onderzoekt persoonlijkheid en betrouwbaarheid en een winnaar is duidelijk naar voren gekomen.
Door te kiezen voor wie je wilt vertrouwen, laten de bevindingen zien waar je op moet letten als je wilt dat die persoon aan jouw kant staat.

Je hebt misschien mensen in je leven die je als aardig beschouwt, en degenen die je als niet zo vriendelijk beschouwt. Wanneer je een kans krijgt, waarmee je liever tijd doorbrengt?

Hoewel het antwoord voor de hand ligt en dat je je liever associeert met mensen die vriendelijk en attent zijn, zou er een keerzijde kunnen zijn? En wat als je geen andere keuze hebt dan het chagrijnige en cynische te accepteren?

Misschien is er iemand in een vrijwilligerscommissie bij u die zich altijd op een opdringerige en dominante manier gedraagt en zoveel mogelijk in het middelpunt van de belangstelling trekt. Wanneer ze iets gedaan willen hebben, verwachten ze dat het op een bepaalde manier wordt gedaan, schreeuwend over je tactvol geformuleerde bezwaren.

Lees meer

Waarom sommige relatiepartners emotioneel verergend worden Uitdagend wantrouwen en angst voor geluk en mededogen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

De persoonlijkheidskwaliteit van alexithymie kan het risico vergroten dat mensen

woman praying

Photo by Ben White

psychische problemen ontwikkelen.
Nieuw onderzoek volgt het pad dat alexithymie door de gezamenlijke angsten voor mededogen en geluk doorneemt.
Door het vermogen om te vertrouwen te ontwikkelen, kunnen mensen met alexithymie genieten van meer levenservaringen.

Met zijn misschien mysterieuze naam is alexithymie een personalitypersoonlijkheidskenmerk dat de aandacht van onderzoek blijft trekken vanwege de relatie tot psychologische nood. Gedefinieerd als moeite om je eigen gevoelens te identificeren en vervolgens onder woorden te brengen, bevat alexithymie ook een voorkeur om “het licht te houden” bij het praten met andere mensen. Met andere woorden, in plaats van in de gevoelskant van het leven te graven, distantiëren mensen met een hoge alexithymie zich van hun eigen emoties en die van anderen.

Misschien heb je gewerkt met iemand die altijd een beetje afstandelijk lijkt in gesprekken met iets anders dan het bedrijf. Je vindt het in feite een beetje raadselachtig dat ze zo ver weg lijken, maar het lijkt niet specifiek te zijn voor iets dat je doet of zegt. Bij casual get-togethers, of gewoon tijdens het chatten in de pauzeruimte, sturen ze vibes die je ertoe leiden om alles wat persoonlijk is weg te blijven. Je kunt al jaren zo iemand kennen, maar nooit echt het gevoel hebt dat je dicht bij hen bent gekomen. Het woord ‘introvert’ lijkt niet op hen van toepassing te zijn, dus het moet iets anders zijn.

Lees meer

Onderzoek suggereert dat twee belangrijke factoren die bijdragen aan suïcidaal gedrag kunnen veranderen naarmate we ouder worden

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Affective Disorders, had tot doel de

grayscale portrait of person

Photo by Bianca Berg

relatie te onderzoeken tussen gevoelens van beknelling, sociale probleemoplossende vaardigheden en suïcidaal gedrag bij personen met een depressie gedurende de volwassenheid. De bevindingen geven aan dat gevoelens van beknelling en sociale probleemoplossende vaardigheden beide verband houden met zelfmoord, maar meer impact hebben op verschillende momenten in het leven.

Zelfmoord is een groot probleem voor de volksgezondheid en depressie is een belangrijke risicofactor voor suïcidaal gedrag. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat gevoelens van beknelling en slechte sociale probleemoplossende vaardigheden kunnen bijdragen aan suïcidaal gedrag. Beknelling wordt gedefinieerd als de perceptie vast te zitten in een ondraaglijke situatie, wat kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid en uiteindelijk tot zelfmoordgedachten en -gedrag.

Sociale probleemoplossende vaardigheden verwijzen naar het vermogen om mogelijke oplossingen voor problemen te identificeren en te evalueren en om de effectiviteit van die oplossingen te implementeren en te evalueren. Personen die deze vaardigheden niet hebben, kunnen het gevoel hebben vast te zitten in moeilijke situaties, wat kan bijdragen aan hopeloosheid en zelfmoordgedachten.

Lees meer

1 2 3 16