Enigszins vrouwelijke mannen hebben betere relatievooruitzichten met vrouwen zonder hun aantrekkelijkheid op de korte termijn te verliezen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Uit een recent onderzoek, gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior, is gebleken dat

man and woman kissing during daytime

Photo by GRAHAM MANSFIELD

licht vrouwelijke mannen over het algemeen betere vooruitzichten hebben op langdurige romantische relaties met vrouwen, terwijl ze toch aantrekkelijk blijven als seksuele partners voor de korte termijn. De bevindingen leveren het eerste bewijs dat genen die verband houden met de aantrekkingskracht van mannen van hetzelfde geslacht blijven bestaan, omdat ze een reproductief voordeel verlenen aan heteroseksuele mannen door het vergroten van eigenschappen die verband houden met vrouwelijkheid en vaderlijke zorg.

De aantrekking tot hetzelfde geslacht is een erfelijke eigenschap, maar het voortbestaan ​​ervan bij een stabiel percentage van ongeveer 2-10% in de bevolking vormt een evolutionaire puzzel. In theorie zouden eigenschappen die de voortplanting belemmeren, te maken krijgen met sterke negatieve selectiedruk. De aantrekkingskracht op hetzelfde geslacht blijft echter bestaan, wat erop wijst dat dit enig evolutionair voordeel kan bieden.

“Darwins evolutietheorie is een van de meest elegante en goed onderbouwde theorieën die ooit zijn geponeerd. Er zijn maar weinig theorieën met zo’n substantieel aantal consistente bewijzen. Wanneer verschijnselen de Darwinistische evolutie lijken tegen te spreken, zijn ze voor mij dan ook ongelooflijk fascinerend”, zegt studieauteur Thomas Felesina van de Universiteit van Queensland.

Lees meer

Studie wijst op online gedrag dat het beste wijst op romantische toewijding

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recent onderzoek benadrukt hoe bepaald gedrag op sociale media de stabiliteit van

woman in white shirt using smartphone

Photo by bruce mars

relaties kan versterken, vooral voor mensen met een hoge mate van hechtingsangst. De bevindingen, die zijn gepubliceerd in de Journal of Social and Personal Relationships , geven aan dat de sterkste signalen van romantische betrokkenheid op sociale media acties omvatten die interacties met aantrekkelijke alternatieven actief tegengaan.

Sociale mediaplatforms zoals Facebook en Instagram hebben het landschap van romantische relaties getransformeerd. Ze bieden ongekende toegang tot informatie over vroegere en potentiële romantische partners, wat zowel nuttig als schadelijk kan zijn.

Aan de ene kant kunnen deze platforms helpen nauwe verbindingen te onderhouden; aan de andere kant kunnen ze individuen blootstellen aan interacties met aantrekkelijke alternatieven, wat mogelijk kan leiden tot jaloezie en onzekerheid. Deze tweeledige aard van sociale media wekte de interesse van de onderzoeker om te begrijpen hoe specifiek online gedrag angstige individuen tegen deze bedreigingen zou kunnen beschermen.

Lees meer

Een verrassend eenvoudige oefening kan je relatie verbeteren

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Personal Relationships onderzoekt hoe

woman unpacking groceries from local market

Photo by DoorDash

eenvoudige reflectie-interventies koppels kunnen helpen relatieconflicten effectiever te beheren. De onderzoekers ontdekten dat het nemen van een paar minuten om nadenkend na te denken over relatieconflicten het vertrouwen van individuen in het oplossen van deze conflicten aanzienlijk kan vergroten en het leed dat zij daarover voelen kan verminderen.

Conflicten zijn een onvermijdelijk onderdeel van elke intieme relatie. De manier waarop paren met deze conflicten omgaan, kan een grote invloed hebben op hun persoonlijke en relationele welzijn. Slecht conflictbeheer wordt in verband gebracht met een slechtere fysieke en psychologische gezondheid en een lagere kwaliteit van relaties. Bovendien is het een sterke voorspeller van het uiteenvallen van relaties.

Onderzoekers erkennen het belang van effectief conflictbeheer en hebben verschillende programma’s ontwikkeld om paren te helpen hun vaardigheden op het gebied van conflictoplossing te verbeteren. Niet iedereen voelt zich echter zelfverzekerd of kalm genoeg om deze vaardigheden toe te passen in realistische, emotioneel geladen situaties. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of eenvoudige reflectieoefeningen partners kunnen helpen conflicten het hoofd te bieden op een manier die hun lijden zou verminderen en hun doeltreffendheid bij het oplossen ervan zou vergroten.

Lees meer

Studie benadrukt de psychologische voordelen van diverse vriendschappen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Uit een recent onderzoek gepubliceerd in Psychological Science is gebleken dat mensen

group of people sitting on bench near trees duting daytime

Photo by Naassom Azevedo

met diverse sociale netwerken, bestaande uit zowel vergelijkbare als verschillende individuen, de neiging hebben om een ​​hogere sociale cohesie in hun buurt te rapporteren en, op hun beurt, een hoger niveau van welzijn. De bevindingen suggereren dat, hoewel mensen van nature de neiging hebben om banden te smeden met mensen die op hen lijken, het integreren van meer diverse sociale netwerken aanzienlijke sociale en persoonlijke voordelen oplevert.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat contact met mensen uit verschillende groepen vooroordelen kan verminderen en de sociale resultaten kan verbeteren. Er blijven echter debatten bestaan, waarbij sommigen beweren dat diversiteit het vertrouwen en de sociale cohesie zou kunnen aantasten. Deze studie had tot doel deze tegenstrijdige opvattingen te verduidelijken door te onderzoeken hoe de samenstelling van iemands sociale netwerk – met name de balans tussen vergelijkbare (homofiele) en verschillende (heterofiele) vrienden – de waargenomen sociale cohesie en het subjectieve welzijn beïnvloedt.

Lees meer

De formule voor geluk? Getrouwde vrouwen uit de hogere klasse die denken dat ze aantrekkelijk zijn, hebben de hoogste tevredenheid over het leven, zeggen wetenschappers

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)

Hoe gelukkig ben je met je leven? Als het antwoord ‘zeer’ is, is de kans groot dat je een

closeup photography of woman smiling

Photo by Michael Dam

getrouwde vrouw bent die denkt dat ze aantrekkelijk is.

Dat zeggen onderzoekers van de York University, die de belangrijkste factoren hebben onthuld die bijdragen aan geluk.

Hoewel eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat geld verband houdt met geluk, geeft de nieuwe studie aan dat dit niet altijd het geval is.

“Hoewel inkomsten zeker een rol spelen, is het zeker niet de enige of zelfs de belangrijkste,” schreven de onderzoekers.

In de studie wilden de onderzoekers begrijpen welke variabelen leiden tot de hoogste mate van tevredenheid over het leven.

Meer dan 12.000 deelnemers werden in dienst gemeld voor het onderzoek, waaronder werkende en niet-werkende volwassenen in de leeftijd van 25-64 jaar.

Lees meer

Mannen zijn minder van streek door ontrouw aan vrouwen en beschouwen hen als potentiële kansen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in Personal Relationships ervaren heteroseksuele

man and woman holding wine glasses

Photo by Szabo Viktor

mannen minder last van ontrouw waarbij vrouwelijke indringers betrokken zijn dan van mannelijke, waardoor deze vrouwen mogelijk als extra seksuele kansen worden gezien, vooral als ze vrouwelijke eigenschappen vertonen.

“Het onderwerp begon als een discussie met een van mijn studenten op de middelbare school over hoe de presentatie van seksuele rollen de reacties op ontrouw kan beïnvloeden, zoals blijkt uit verschillende artikelen over ontrouw tussen mensen van hetzelfde geslacht”, zegt studieauteur Mitch Brown , PhD ( @ExtravertedFace ), een instructeur psychologische wetenschappen aan de Universiteit van Arkansas.

“Mijn student en ik hielden rekening met het feit dat dergelijke reacties meerdere oorzaken konden hebben die zich op verschillende manieren zouden manifesteren. Valt het verminderde risico op cuckoldry van een vrouwelijke indringer in de relatie van een man samen met de perceptie van de indringer als een extra seksuele kans? Zo ja, wanneer gebeurt dat eigenlijk? Dit werd een oefening in het bepalen of deze voorspellingen concurrerende of complementaire hypothesen waren.”

Lees meer

Waarom zoeken mensen naar polyamoreuze relaties?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Nieuw onderzoek werpt licht op de motivaties die individuen ertoe brengen polyamorie na

love one another chalk written on concrete floor

Photo by Jon Tyson

te streven, de praktijk van het aangaan van meerdere romantische, seksuele en/of intieme relaties met toestemming van alle betrokken partijen. Uit het onderzoek blijkt dat individuen in polyamoreuze relaties vaak worden gedreven door verlangens naar diepere emotionele verbindingen, autonomie in hun persoonlijke leven en de vervulling van behoeften waaraan in monogame arrangementen mogelijk niet wordt voldaan. De nieuwe bevindingen zijn gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior .

Consensuele niet-monogamie verwijst naar elke relatieregeling waarbij alle deelnemers expliciet overeenkomen om meer dan één romantische of seksuele partner te hebben. Dit omvat een verscheidenheid aan relatiestijlen, inclusief maar niet beperkt tot polyamorie, open relaties en swingen.

Polyamorie, een subgroep van consensuele niet-monogamie, benadrukt specifiek het nastreven van meerdere romantische en intieme relaties met medeweten en instemming van alle betrokkenen. Relaties binnen polyamorie kunnen sterk variëren, inclusief maar niet beperkt tot hiërarchische structuren (waarbij sommige relaties prioriteit krijgen boven andere) en niet-hiërarchische structuren (waar geen enkele relatie voorrang heeft).

Lees meer

De psychologie van sugerdating: Nieuw onderzoek duikt diep in de realiteit

Geschatte tijd om tekst te lezen: 9 minu(u)t(en)

Heb je je ooit afgevraagd wat de dynamiek achter sugerdating is? Een recente studie

a close up of a person with blue eyes

Photo by Alexandru Zdrobău

gepubliceerd in The Journal of Sex Research werpt licht op deze vorm van daten en onthult nieuwe inzichten in de motivaties, voordelen, waargenomen nadelen en de genuanceerde machtsdynamiek die een rol speelt.

Sugar dating is een soort relatie waarbij een rijkere persoon, vaak een ‘sugar daddy’ of ‘sugar mama’ genoemd, financiële steun, geschenken of andere materiële voordelen biedt aan een partner, in het algemeen een ‘sugar baby’ genoemd. ruil voor gezelschap, intimiteit of beide.

Eerder onderzoek naar sugerdating heeft zich vooral gericht op de differentiatie ervan met traditioneel sekswerk of op de publieke perceptie van het aangaan van dergelijke regelingen. Er is echter een merkbare leemte in het begrijpen van de ervaringen en perspectieven van de individuen die bij deze relaties betrokken zijn, evenals in de dynamiek van macht en onderhandeling binnen deze relaties.

“Er lijkt een toename te zijn in de aandacht voor sugar daddies, sugarbaby’s en de arrangementen die zij vormen in de media en in gesprekken”, legt studieauteur Kate Metcalfe uit, een PhD-student klinische psychologie aan de Universiteit van Texas in Austin.

Lees meer

Wrijven van testosterongel op de bovenarmen van mannen elimineert het publiekseffect

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Uit een experimenteel onderzoek bij gezonde jonge mannen bleek dat het aanbrengen van

topless man wearing black pants

Photo by Norbert Buduczki

150 mg testosterongel op hun bovenarmen hun strategisch prosociaal gedrag elimineerde, wat de neiging is om meer prosociaal te handelen wanneer het door anderen wordt waargenomen. Het artikel werd gepubliceerd in Neuropsychopharmacology .

Prosociaal gedrag verwijst naar vrijwillige acties die bedoeld zijn om anderen ten goede te komen of te helpen, vaak zonder direct persoonlijk gewin. Het omvat een breed scala aan activiteiten, zoals delen, troosten, redden en samenwerken. Het wordt gemotiveerd door empathie, morele principes of de wens om aan sociale normen te voldoen. Prosociaal gedrag speelt een cruciale rol bij het bevorderen van positieve sociale interacties, het versterken van gemeenschapsbanden en het bevorderen van sociale harmonie. Het wordt beschouwd als een fundamenteel aspect van het menselijke sociale leven en wordt over het algemeen aangemoedigd en beloond in verschillende culturele, educatieve en organisatorische omgevingen.

Lees meer

Studie werpt nieuw licht op de wisselwerking tussen persoonlijkheid, huwelijkstevredenheid en geestelijke gezondheid

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Een nieuwe studie biedt verrassende inzichten in de relaties tussen

man in blue suit and woman in white wedding dress

Photo by Eric TERRADE

persoonlijkheidskenmerken, huwelijkstevredenheid en geestelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat vaak wordt verwacht, bleek uit het onderzoek dat hoewel persoonlijkheid wel degelijk de tevredenheid over het huwelijk voorspelt, de tevredenheid over het huwelijk zelf niet direct geestelijke gezondheidsproblemen voorspelt. De bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Personality .

De motivatie achter het onderzoek

Eerdere studies hebben persoonlijkheidskenmerken sterk in verband gebracht met psychische stoornissen, wat suggereert dat aspecten van iemands persoonlijkheid hen vatbaar kunnen maken voor psychologische problemen. De nieuwe studie had tot doel dit verder te onderzoeken, met name gericht op de manier waarop de kwaliteit van een huwelijksrelatie, vaak beïnvloed door de persoonlijkheid, een rol zou kunnen spelen bij de ontwikkeling van geestelijke gezondheidsproblemen.

“Relaties waar we voor kiezen, vergeleken met relaties zoals familie waarin we vaak geboren worden, zijn erg interessant voor mij”, legt studieauteur Samantha Dashineau uit, een promovendus in de klinische psychologie aan de Purdue University.

Lees meer

1 2 3 59