Waarom is stief-incest-porno nu zo waanzinnig populair?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Vanaf januari 2024 waren van de 100 populairste video’s op Pornhub 4,1 miljard views

man in black t-shirt using black laptop computer

Photo by franco alva

voor stief-incestvideo’s en 3,3 miljard views voor alle andere video’s samen.

Niemand zal tegenwoordig geschokt zijn dat Pornhub.com de 13e meest bezochte website ter wereld is . Wat je misschien zal verbazen, is dat wanneer je ze sorteert naar de meest bekeken video’s aller tijden, zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd, één genre domineert. Het is stief-incest (of ‘fauxcest’), wat seks betekent tussen familieleden die geen biologische verwantschap hebben, zoals stiefbroers en stiefzussen; stiefzusters; stiefzonen en stiefmoeders; en stiefvaders en stiefdochters (stiefbroers zijn ook een populair genre in de homovideo’s van Pornhub). De telling komt niet eens in de buurt. Vanaf januari 2024 waren van de 100 populairste video’s 4,1 miljard views voor stief-incestvideo’s en 3,3 miljard views voor alle andere video’s samen.

Wat kan in vredesnaam de populariteit ervan verklaren? Pornografie draait uiteraard om het doorbreken van taboes. Gezien hoe krachtig en diepgeworteld het verbod op incest is in vrijwel elke historische en hedendaagse samenleving, lijkt het erop dat we niet ver hoeven te zoeken naar een antwoord. Het is duidelijk de incest. Maar dat is nu juist het probleem: als vrijwel elke samenleving, in de hele menselijke geschiedenis, incest heeft verboden, verklaart dat niet waarom dit specifieke genre van porno nu zo populair is . Als het incesttaboe er altijd al is geweest, waarom is incest (of aan incest gerelateerde) porno dan niet altijd mainstream en razend populair geweest?

Lees meer

Blootstelling aan pornografie vóór de leeftijd van 16 jaar gekoppeld aan verminderde levenstevredenheid op volwassen leeftijd

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Uit een recent onderzoek blijkt dat de leeftijd waarop individuen voor het eerst aan

woman in white shirt standing in front of window

Photo by Daniil Onischenko

pornografie worden blootgesteld, van invloed is op hun levenstevredenheid en andere factoren. De bevindingen, gepubliceerd in Sexual Health & Compulsivity , geven aan dat vroege blootstelling aan pornografie gepaard gaat met een lagere levenstevredenheid, een hogere frequentie van pornografisch gebruik, meer seksuele partners en een grotere acceptatie van gewelddadige of dwingende seksuele inhoud.

Door de opkomst van internettoegang is pornografie voor veel jonge mensen een onvermijdelijk aspect van het moderne leven geworden. Onderzoekers wilden onderzoeken hoe de timing van de eerste blootstelling aan pornografie tijdens de kindertijd en adolescentie de toekomstige resultaten beïnvloedt. Terwijl eerdere studies zich vooral hebben gericht op de negatieve kortetermijneffecten en gedragsconsequenties tijdens de jeugd, probeerde de nieuwe studie de langetermijnimpact op de levenstevredenheid, seksueel gedrag en attitudes op volwassen leeftijd te begrijpen.

Lees meer

Onderzoek ontwart de verbanden tussen pornografische genres en seksueel welzijn bij jonge volwassenen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Recent onderzoek gepubliceerd in The Journal of Sex Research heeft intrigerende

woman in white shirt standing near wall

Photo by Johannes Krupinski

bevindingen blootgelegd over hoe verschillende soorten pornografische inhoud verband houden met seksuele bevrediging en functioneren onder jongvolwassenen. De bevindingen geven aan dat hoewel pornografie met als thema passie en romantiek verband houdt met een hogere seksuele bevrediging, inhoud die zich richt op macht, controle en ruige seks vaak verband houdt met een lagere seksuele bevrediging en functie, vooral onder cisgendermannen.

Pornografie is breed toegankelijk en vormt een belangrijk onderdeel van de seksuele ervaringen van veel volwassenen. Hoewel eerder onderzoek gemengde resultaten heeft opgeleverd op het gebied van seksuele bevrediging en functioneren, richtten deze onderzoeken zich vooral op de frequentie van pornografisch gebruik zonder rekening te houden met de aard van de inhoud. Het brede scala aan seksuele thema’s in pornografie, variërend van romantische en instemmende handelingen tot agressievere of niet-consensuele scenario’s, heeft onderzoekers ertoe aangezet te onderzoeken hoe deze verschillende thema’s mogelijk gebruikers beïnvloeden.

Lees meer

Alleen of samen kijken? Hoe verschillende pornografische gewoonten verband houden met de band van romantische partners

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

De effecten van pornografisch gebruik op seksueel gedrag en relatieresultaten hebben veel

man and woman looking on silver laptop while smiling

Photo by bruce mars

aandacht getrokken van onderzoekers. Een recente studie gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior werpt licht op deze complexe relatie, waarbij de nadruk ligt op hoe verschillende soorten pornografisch gebruik – alleen versus met een partner – verband houden met verschillende seksuele gedragingen en, op hun beurt, hoe dit gedrag de relatiedynamiek beïnvloedt.

De intriges rond de rol van pornografie in moderne relaties zijn niet nieuw. Nu de consumptie ervan steeds gebruikelijker wordt, willen onderzoekers graag de nuances begrijpen van hoe het zowel individueel gedrag als interpersoonlijke relaties beïnvloedt. Deze studie begeeft zich op relatief onbekend terrein door niet alleen de directe impact van pornografie op relaties te onderzoeken, maar ook hoe seksueel gedrag kan dienen als brug tussen het gebruik van pornografie en de kwaliteit van relaties.

“Ik was geïnteresseerd in dit onderwerp omdat er veel onderzoek is gedaan naar het gebruik van pornografie, en zelfs een behoorlijke hoeveelheid onderzoek naar de manier waarop dit relaties beïnvloedt”, zegt studieauteur Carson R. Dover, onderzoeksassistent aan de Brigham Young University. “Ik geloofde echter dat er een leemte bestond in ons begrip van waarom pornografie relaties beïnvloedt. Daarom wilde ik graag meer laten zien over hoe en waarom het gebruik van pornografie de uitkomsten van relaties kan beïnvloeden.”

Lees meer

Nieuw onderzoek werpt licht op de mondiale impact van problematisch pornografisch gebruik

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Uit een uitgebreid internationaal onderzoek onder tienduizenden deelnemers uit tientallen

woman covering her face with her hands

Photo by Johannes Krupinski

landen blijkt dat problematisch pornografisch gebruik een prevalentiepercentage van wel 16,6% zou kunnen hebben. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Addiction , werpen licht op hoe problematisch gebruik van pornografie mensen in verschillende delen van de wereld, en over verschillende geslachten en seksuele geaardheden heen, treft.

Problematisch pornografisch gebruik verwijst naar een aandoening waarbij individuen een oncontroleerbare drang ervaren om pornografie te consumeren, wat leidt tot aanzienlijk leed of beperkingen in hun dagelijks functioneren. Dit kan zich manifesteren in verschillende aspecten van het leven, zoals persoonlijke relaties, werk en geestelijke gezondheid. De gebruiksfrequentie alleen is niet bepalend voor problematisch gebruik ; het zijn eerder de dwangmatige aard van het gedrag en de negatieve gevolgen ervan die kenmerkend zijn voor problematisch pornografisch gebruik.

De komst van de dwangmatige seksuele gedragsstoornis in de nieuwste internationale statistische classificatie van ziekten heeft het problematische gebruik van pornografie meer onder de aandacht gebracht. Ondanks uitgebreid onderzoek dat meer dan twintig jaar besloeg, bleven er cruciale lacunes bestaan, vooral wat betreft de ervaringen van vrouwen, genderdiverse individuen en mensen uit niet-westerse culturen.

Lees meer

Onderzoekers ontdekken de ‘pornificatie’-trend onder vrouwelijke streamers op Twitch

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

In een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Humanities and Social Sciences

turned-onsilver iMac

Photo by DESIGNECOLOGIST

Communications onderzochten onderzoekers geseksualiseerde inhoud op Twitch.tv, een livestreaminggigant met een wereldwijd dagelijks kijkerspubliek van 3 miljoen. Uit hun analyse van ongeveer 2.000 livestreams blijkt een zorgwekkende trend: vrouwen zijn vaker en intensiever bezig met zelfseksualisering dan mannen, wat duidt op een breder patroon van ‘pornificatie’ in digitale inhoud om het publiek te lokken.

Studies over traditionele media (zoals tv en films) hebben de seksualisering van vrouwen en de gevolgen daarvan uitgebreid gedocumenteerd. Het interactieve en gebruikersgestuurde karakter van nieuwe digitale platforms zoals Twitch.tv zorgt echter voor een nieuwe dynamiek die onderzoek rechtvaardigt, vooral omdat ze een integraal onderdeel worden van dagelijks entertainment en sociale interactie.

In tegenstelling tot traditionele media, waar afbeeldingen van vrouwen vaak worden gecontroleerd door externe entiteiten, bieden platforms als Twitch.tv individuen de mogelijkheid hun eigen online persona’s samen te stellen. Deze autonomie roept vragen op over de factoren die zelfseksualisering aandrijven, waaronder maatschappelijke druk, het nastreven van populariteit en de economische prikkels van het platform.

Lees meer

Eenzaamheid speelt een sleutelrol bij problematisch pornogebruik

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

In een recente studie gepubliceerd in het International Journal of Sexual Health hebben

a woman wearing a bra posing for a picture

Photo by Thiago Rebouças

onderzoekers ontdekt dat gevoelens van eenzaamheid een belangrijke rol spelen in de relatie tussen problemen met emotieregulatie en problematisch pornografisch gebruik.

Hoewel het verband tussen emoties en gedragingen zoals middelenmisbruik of dwangmatig gokken duidelijk lijkt, kunnen emoties een uitlaatklep vinden in ogenschijnlijk goedaardige handelingen, zoals het kijken naar pornografie. Het probleem ontstaat echter wanneer de frequentie en de afhankelijkheid van dergelijk gedrag toenemen, wat leidt tot problematisch pornografisch gebruik. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties vaak hun toevlucht nemen tot externe mechanismen om ermee om te gaan – een daarvan kan het veelvuldig consumeren van pornografie zijn.

Als zodanig werd een onderzoek uitgevoerd met als doel te begrijpen hoe specifieke emoties, en het onvermogen om deze te reguleren, kunnen escaleren tot problematisch pornografisch gebruik en waar eenzaamheid in deze vergelijking past. Onderzoekers probeerden de relaties tussen deze elementen bloot te leggen, gezien de toenemende afhankelijkheid van digitale media en de daaropvolgende toename van gevoelens van isolatie onder velen.

Lees meer

Waarom zijn sommige mensen moreel gekant tegen pornografie?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Religieuze overtuigingen en zorgen over misbruik/uitbuiting behoren tot de belangrijkste

portrait, naked, body

JerzyGorecki (CC0), Pixabay

redenen voor morele oppositie tegen pornografie in de Verenigde Staten, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in Journal of Sex & Marital Therapy . Uit de studie bleek dat de redenen voor morele afkeuring van pornografie konden worden gegroepeerd in 14 verschillende categorieën, wat suggereert dat de redenen die mensen hebben om bezwaar te maken tegen pornografie divers en gevarieerd zijn.

Pornografie is een veelgebruikte vorm van amusement in ontwikkelde landen en er is voortdurende controverse rond het gebruik ervan. Hoewel er de afgelopen jaren een aanzienlijke toename is geweest in het onderzoek naar het gebruik van pornografie, is er beperkt onderzoek gedaan naar de factoren die bijdragen aan morele oppositie tegen pornografie. De nieuwe studie had tot doel een beter begrip te krijgen van deze morele overtuigingen en hun sociodemografische correlaten door de redenen voor morele bezwaren tegen pornografie te beoordelen in een nationaal representatieve steekproef van inwoners van de VS.

“Mijn onderzoeksadviseur, Josh Grubbs , Ph.D., heeft veel van zijn werk gericht op het begrijpen van morele incongruentie ten opzichte van het gebruik van pornografie – dat wil zeggen, pornogebruik door iemand die gelooft dat porno immoreel is – en hoe deze morele incongruentie een betere indicator van zelf waargenomen pornoverslaving dan pornografiegebruik zelf, “zei studieauteur K. Camille Hoagland ( @CamilleHoagland ), een promovendus klinische psychologie aan de Bowling Green State University.

Lees meer

Studie werpt licht op wanneer het gebruik van pornografie verband houdt met eenzaamheid en angst voor intimiteit

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Nieuw onderzoek heeft vier verschillende profielen van gebruikers van pornografie

grayscale photo of woman on seashore

Photo by Shifaaz shamoon

geïdentificeerd, wat licht werpt op hoe specifieke patronen van pornografiegebruik verband houden met sociaal welzijn. De bevindingen, gepubliceerd in het Journal of Sex & Marital Therapy , suggereren dat personen die verschillende motivaties en problematisch gebruik rapporteren, ook verhoogde eenzaamheid en angst voor intimiteit melden. Degenen die voornamelijk gemotiveerd zijn om pornografie voor hun plezier te gebruiken, vertonen daarentegen een vergelijkbaar niveau van sociaal welzijn als degenen die geen pornografie consumeren.

De consumptie van pornografie komt steeds vaker voor en er is groeiende bezorgdheid over de mogelijke negatieve effecten ervan op seksuele en niet-seksuele relaties. De huidige studie had tot doel verschillende gebruikersprofielen te identificeren door de motieven achter het gebruik van pornografie te onderzoeken. De onderzoekers wilden ook onderzoeken hoe patronen van problematische pornografie verband hielden met gevoelens van eenzaamheid, angst voor intimiteit en sociale steun.

De onderzoekers wierven deelnemers via aankondigingen in de klas en via e-mail. De deelnemers kregen te horen dat ze online vragenlijsten zouden invullen, waaronder aandachtscontroles om nauwkeurige antwoorden te garanderen. Het uiteindelijke monster voor analyse bestond uit 389 deelnemers (met een gemiddelde leeftijd van 22,93). De meeste deelnemers (83,7%) identificeerden zich als vrouw en ongeveer 80% van de steekproef waren gebruikers van pornografie.

Lees meer

Psychologieonderzoekers onderzoeken ‘klaarkomen’ bij porno

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

woman in white crew neck t-shirt

Foto van Johannes Krupinski

De meeste moderne pornografie toont scènes van externe ejaculatie op het gezicht of lichaam van iemand anders, algemeen bekend als een ‘klaarkomen’, wat vragen heeft doen rijzen over waarom deze handeling in het bijzonder aantrekkelijk is voor kijkers. Sommigen hebben gesuggereerd dat externe ejaculatie  geworteld is in het verlangen van mannen om vrouwen te domineren of te vernederen. Maar nieuw onderzoek, gepubliceerd in Archives of Sexual Behavior , levert bewijs tegen deze theorie.

Uit de studie bleek dat zowel vrouwen als mannen beelden van externe ejaculatie positiever bekeken wanneer ze vergezeld gingen van gezichtsuitdrukkingen die op plezier duidden. Bovendien waren de oordelen van mannen over dergelijke beelden niet gerelateerd aan hun niveaus van psychopathische persoonlijkheidskenmerken.

Maar hoe raakten onderzoekers geïnteresseerd in externe ejaculatie?

“Ik ben geïnteresseerd in de perceptie van externe ejaculaties in pornografie sinds eind tot midden jaren negentig, toen ik samen met Don Symons aan het boek ‘Warrior Lovers’ werkte , waar we sekseverschillen in erotiek en seksuele fantasie bespraken”, legt auteur van het onderzoek uit. Catherine Salmon , hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Redlands.

“Sommige academici en leken hebben gesuggereerd dat het doel van pornografie is om vrouwen te degraderen en hebben de uitwendige ejaculatie als voorbeeld daarvan gebruikt. Ik vond dit echter niet overtuigend, aangezien er veel externe ejaculaties zijn in homoporno zonder dat er vrouwen in de buurt zijn. Daarnaast had ik een artikel gelezen in Playboy van James Petersen en hij maakte een interessant punt: ‘Wat maakt ejaculeren aan de buitenkant vernederend…terwijl ejaculeren aan de binnenkant… heilig? … masturberende jongens ejaculeren de hele tijd op hun eigen lichaam en niet één zegt: ‘Oh God, ik heb mezelf gewoon verlaagd.’”

Lees meer

1 2 3 9