Sekswerkers vertonen verhoogde openheid, consciëntieusheid en machiavellisme

Een nieuwe studie gepubliceerd in Sexuality and Culture onderzoekt de

woman in black and yellow floral dress sitting on white wooden fence during daytime

Photo by Marionel Luciano

persoonlijkheidskenmerken van sekswerkers. Een groep sekswerkers werd vergeleken met degenen die niet in de branche actief waren, waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende persoonlijkheidsmetingen, waaronder de Big Five, de Dark Triad en Life History Strategy.

Uit de resultaten bleek dat degenen in de sekswerkgroep hogere scores hadden op het gebied van gewetensvolheid en openheid voor ervaringen. Ze scoorden ook hoger in de Dark Triad-eigenschap van het machiavellisme. Ten slotte waren sekswerkers ook eerder geneigd om vroeger te menstrueren en eerder drugs te gebruiken dan de controlegroep.

Studies uit het verleden waarin werd gevraagd naar de persoonlijkheidskenmerken van degenen die bij sekswerk betrokken waren, waren vaak gericht op degenen die van de diensten gebruik maakten. Andere studies richten zich op de gevolgen van sekswerk voor degenen die het nastreven. Recent onderzoek is tegenstrijdig. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat sekswerk soms een waardevolle en stimulerende strategie is voor economisch succes, terwijl andere onderzoeken hebben aangetoond dat het werk niet-vrijwillig en onontkoombaar aanvoelt.

Lees meer

Heb jij een normale penis of vagina. Universiteit van Vlaanderen

De penis van een volwassen man is ontspannen gemiddeld 9,8 cm lang met een omtrek

Bron Universiteit van Vlaanderen

van 8-12 cm, in erectie gemiddeld 14,8 cm bij een omtrek van 12-13 cm. Voor alle duidelijkheid: ‘gemiddeld’ is niet hetzelfde als ‘normaal’. Een slappe penis van 6 tot 11 cm en een stijve van 11 tot 20 cm worden als ‘normaal’ beschouwd. Een slappe penis kleiner dan 6 cm wordt als klein beschouwd (micropenis), groter dan 11,5 cm als groot. Een stijve penis kleiner dan 10 cm komt maar bij 1 op de 5000 mannen voor, groter dan 22 cm komt slechts bij 1 op de 10.000 mannen voor.
• Bij koud weer of in koud water krimpen de penis en balzak, de penis is dan vaak tussen de 2 en 5 cm lang.
• De penis begint te groeien tijdens de puberteit. Wanneer het maximum wordt bereikt hangt af van persoon tot persoon. Sommige jongens hebben op hun veertiende al een flinke penis, bij andere duurt dit tot 17-18 jaar. Jongens met een ‘kleine’ penis hoeven dus niet direct te panikeren.

Lees meer

Hoe conservatiever je seksuele waarden, hoe moeilijker het is om je eraan te houden

Een nieuwe studie in het Journal of Sex & Marital Therapy probeerde de relatie tussen

woman in black long sleeve shirt using macbook

Photo by Magnet.me

seksuele waarden en seksuele incongruentie te onderzoeken, evenals de effecten van religiositeit op deze relatie. De bevindingen geven aan dat religiositeit seksuele incongruentie voorspelt, maar niet meer dan conservatieve seksuele waarden, die de meest substantiële relatie aantoonden.

Seksuele congruentie verwijst naar de afstemming van seksuele waarden en gedrag, terwijl incongruentie optreedt wanneer individuen zich bezighouden met seksueel gedrag dat in strijd is met hun morele overtuigingen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat religiositeit wordt geassocieerd met grotere seksuele incongruentie. In de nieuwe studie probeerden onderzoekers Brinna Lee en Joshua Grubbs aan de onderzoeksliteratuur een duidelijker beeld te geven van de rol die specifieke seksuele waarden zouden kunnen spelen in de relatie tussen religiositeit en seksuele incongruentie.

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd om seksuele waarden en hun associatie met religiositeit en seksuele incongruentie te onderzoeken. Studie 1 rekruteerde 923 volwassenen via Amazon’s Mechanical Turk, terwijl studie 2 een nationaal representatieve steekproef van 2.519 Amerikaanse volwassenen gebruikte. Deelnemers aan beide onderzoeken werd gevraagd hun seksuele waarden te beschrijven in een vraag met vrij antwoord.

Lees meer

Is seksuele eenzaamheid een probleem voor de volksgezondheid?

In een gastredactioneel commentaar in het tijdschrift Bioethics bespreekt Joona Räsänen

man in white shirt sitting on rock looking at mountains during daytime

Photo by Abhijith P

van de universiteit van Aarhus de mogelijkheid van seksuele eenzaamheid als een verwaarloosd probleem voor de volksgezondheid.

Uit een recente studie bleek dat tussen de jaren 2000-2002 en 2016-2018 het aandeel mannen tussen de 18 en 24 jaar dat geen seksuele activiteit meldde in het afgelopen jaar is gestegen van ongeveer 19% naar 31%. Deze trend gold echter niet voor vrouwen. Een soortgelijk patroon is ook in ander onderzoek bevestigd.

Ondanks deze trend bij mannen speelt er ook nog een ander patroon; er is een categorie mannen die aangeeft meer seksuele partners te hebben dan eerder werd waargenomen. Volgens de National Survey of Family Growth had vanaf 2002 de meest seksueel actieve top 5% van de Amerikaanse heteroseksuele mannen 38 levenspartners; maar vanaf 2012 was dat aantal 50 geworden. Gedurende dit decennium werd er geen verandering gevonden in het aantal levenslange sekspartners voor heteroseksuele vrouwen.

Lees meer

Psychologen ontwikkelden een nieuwe maatstaf voor seksuele angstgevoeligheid.

Een team van onderzoekers heeft een nieuwe schaal ontwikkeld en getest om seksuele

woman tucked while sitting

Photo by Alexander Krivitskiy

angstgevoeligheid te meten – een angst voor fysiologische opwindingssensaties tijdens seks. De schaal voorspelde seksueel welzijn aan de hand van meerdere indicatoren, bovenop een bestaande schaal die angst voor opwindingssensaties in het algemeen meet. De bevindingen werden gepubliceerd in het  Journal of Sex & Marital Therapy .

Mensen met angstgevoeligheid ervaren een angst voor hun eigen fysiologische gewaarwordingen. Deze angst wordt veroorzaakt door de overtuiging dat deze gewaarwordingen hen grote schade zullen berokkenen. Iemand die bijvoorbeeld na het sporten een snelle hartslag ervaart, kan dit interpreteren als een teken van een naderende hartaanval. Of iemand die moeite heeft met concentreren, kan dit interpreteren als een teken dat hij zijn verstand aan het verliezen is.

Mensen met een hoge angstgevoeligheid hebben de neiging om een ​​reeks nadelige gevolgen te ervaren die verband houden met het welzijn. Aangezien seksuele activiteit gepaard gaat met fysiologische opwinding, is het niet verwonderlijk dat een van deze nadelige gevolgen een slechter seksueel welzijn is. Studieauteur E. Sandra Byers en haar team wilden meer licht werpen op het verband tussen angstgevoeligheid en seksueel welzijn.

Lees meer

Onderzoek naar overtuigingen over “symbolische” seksuele weerstand onthult onverwachte gendereffecten

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

woman in red fur coat

Foto van Womanizer Toys

Een recente studie gepubliceerd in het  Journal of Social Psychology  werpt licht op hoe seksuele opwinding de houding van een persoon met betrekking tot seksuele toestemming kan beïnvloeden. De bevindingen onthulden dat seksuele opwinding ertoe leidde dat zowel mannen als vrouwen meer geneigd waren het geloof in symbolische weerstand van vrouwen te onderschrijven – het idee dat vrouwen soms “nee” zeggen tegen seks als ze echt “ja” bedoelen.

Het gesprek over seksuele toestemming is de afgelopen jaren gegroeid, samen met meldingen van aanranding en dwang op universiteitscampussen. Hoewel seksuele toestemming het onderwerp is geweest van veel onderzoeken, hebben weinig van deze onderzoeken onderzocht hoe percepties van toestemming kunnen worden beïnvloed door seksuele opwinding.

“Mijn interesse in dit onderwerp nam toe toen ik op de graduate school aankwam”, zegt studieauteur Peter O. Rerick, assistent-professor psychologie aan de Oklahoma City University. “Ik heb de manieren waarop mannen en vrouwen seksueel communiceren altijd erg interessant gevonden, en toen mijn adviseur een gerelateerd project voorstelde en ik de gerelateerde literatuur begon door te spitten, wist ik dat ik deze onderzoekslijn wilde voortzetten.”

Lees meer

Onderzoek onthult de impact van optimisme op het oplossen van problemen in romantische relaties

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Foto van Mary Brennan

Nieuw onderzoek levert bewijs dat optimistische mensen de neiging hebben om op constructievere manieren met hun romantische partners om te gaan om hun dagelijkse problemen op te lossen. De nieuwe bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Social and Personal Relationships .

“Het oplossen van problemen is een natuurlijk onderdeel van alle relaties. Mensen maken bijvoorbeeld ruzie met familieleden, mensen hebben slechte dagen op het werk/op school en gaan naar hun vrienden om te praten over wat er is misgegaan, en mensen nemen gezamenlijke beslissingen over hun leven met een partner, waarbij ze moeten uitzoeken wat ze prioriteit moeten geven, “zei studie auteur Katelin E. Leahy, een promovendus in sociale/persoonlijkheidspsychologie aan de Michigan State University.

“Veel eerder onderzoek naar het oplossen van problemen was expliciet gericht op conflicten of het kijken naar koppels die één specifiek probleem bespreken. Ik wilde weten hoe stellen van dag tot dag met problemen omgaan en hoe die ervaringen verband houden met hoe optimistisch mensen zijn en hoe gelukkig ze zijn in hun relaties.”

De studie onderzocht 112 paren die een romantische relatie hadden en minstens 6 maanden samenwoonden. De steekproef omvatte 107 heteroseksuele stellen en 5 lesbische stellen, en de gemiddelde relatieduur was ongeveer 4,5 jaar.

Lees meer

Kunnen open relaties werken?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

green and yellow banana fruit

Foto van Dainis Graveris

Kan een open relatie werken? Onderzoek – dat vijf soorten van dergelijke niet-monogame arrangementen identificeert – zegt dat het ervan afhangt.

Open relaties beschrijven typisch paren waarin de partners seksuele activiteit zijn overeengekomen met iemand anders dan hun primaire romantische partner, terwijl de band van het paar behouden blijft.

“We weten dat communicatie nuttig is voor alle stellen”, zegt Ronald Rogge, universitair hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Rochester en hoofd van het Rogge Lab, waar het onderzoek plaatsvond.

“Het is echter van cruciaal belang voor stellen in niet-monogame relaties, omdat ze de extra uitdagingen aangaan van het onderhouden van een niet-traditionele relatie in een door monogamie gedomineerde cultuur. Geheimhouding rond seksuele activiteit met anderen kan maar al te gemakkelijk giftig worden en leiden tot gevoelens van verwaarlozing, onzekerheid, afwijzing, jaloezie en verraad, zelfs in niet-monogame relaties.”

Open relaties variëren

Eerdere studies hebben geprobeerd het succes van niet-monogame relaties te meten. Maar het cruciale verschil deze keer is dat het onderzoeksteam onderscheidingen en nuances binnen verschillende soorten niet-monogame relaties heeft overwogen en vervolgens het succes van elk type onafhankelijk heeft beoordeeld.

Lees meer

Verband tussen de houding van vrouwen ten opzichte van verkrachtingsmythen en hun pogingen om naar het lichaam te kijken

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

close-up photo of persons eye

Foto van Amanda Dalbjörn

Volgens nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior , geven degenen die zich bezighouden met verheven lichaamsstaren, meer kans om vrouwen de schuld te geven van seksueel geweld . De nieuwe bevindingen leveren bewijs dat de neiging om naar de lichamen van anderen te kijken en de wens om anderen naar het eigen lichaam te laten kijken, geassocieerd is met belangrijke seksuele attitudes en gedragingen bij zowel vrouwen als mannen.

“Mijn interesse in dit onderwerp komt grotendeels voort uit mijn passie voor meten en de uitdaging om geldige manieren te ontwikkelen om sociaal gedrag te begrijpen, met name die met seksueel afwijkende gevolgen”, zei studieauteur Ross Hollett , een docent aan de Edith Cowan University. “Toen we met dit onderzoek begonnen, was het gebruik van eye-tracking voor het begrijpen van seksuele objectivering vrij schaars. Het was een kans om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan dit groeiende gebied van de wetenschap.”

In de nieuwe studie werden 1.113 heteroseksuele deelnemers gevraagd om hun blik naar het andere geslacht te beoordelen (pervasive body gaze) en hun pogingen om de blik van het andere geslacht aan te trekken (body gaze provocatie).

Lees meer

Pornografie kan dienen als een existentiële ontsnapping voor mensen die aan verveling lijden

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

person using MacBook Pro

Foto van Campaign Creators

Verveelde mensen kunnen zich tot pornografische inhoud wenden om af te leiden van de perceptie dat hun leven zinloos is, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in Personality and Individual Differences .

“Voorheen ontdekten mijn collega’s en ik dat wanneer mensen verveling ervaren, dit een bedreiging vormt voor hun gevoel van zin in het leven. Als een ontsnapping aan deze ongunstige existentiële ervaring, kunnen mensen zich vervolgens overgeven aan hedonistisch gedrag, “legde studieauteur Andrew B. Moynihan van de Universiteit van Limerick uit.

“We ontdekten dat mensen in deze context ongezond eten, impulsief zijn of een promiscue houding onderschrijven. In het huidige artikel hebben we onderzocht of pornografieconsumptie, althans in sommige omstandigheden, ook kan dienen als een ontsnapping aan de bedreiging van de zin in het leven die uitgaat van verveling.”

De studie, die 179 volwassenen in Ierland of het Verenigd Koninkrijk ondervroeg, ontdekte dat verveling en emotionele vermijding de associatie tussen waargenomen zinloosheid en pornografiegebruik bemiddelden.

Lees meer

1 2 3 30