Angstige gehechtheid versterkt de wraakmotieven na ontrouw

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Reports heeft licht

woman leaning on bed

Photo by M.

geworpen op de manier waarop angstige gehechtheid en persoonlijk leed de motivatie van onvergevingsgezindheid na seksuele ontrouw beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een hoge mate van angstige gehechtheid aan hun partners een grotere kans hebben om onvergevingsgezinde gevoelens te koesteren en aanzienlijk persoonlijk leed te ervaren wanneer ze met dergelijk verraad worden geconfronteerd.

Ontrouw is een van de meest pijnlijke ervaringen in een romantische relatie, die vaak leidt tot sterke negatieve emoties zoals verdriet, angst en zelfs symptomen die lijken op posttraumatische stress. Dit geldt vooral in gevallen van seksuele ontrouw, die wordt gezien als de ernstigste vorm van verraad.

Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid onderzoek naar de nasleep van ontrouw, blijft er een leemte bestaan ​​in het begrip van hoe specifieke psychologische factoren, zoals angstige gehechtheid aan een partner en persoonlijk leed, de motivaties voor onvergeving na dergelijk verraad beïnvloeden.

Lees meer

Blootstelling aan pornografie vóór de leeftijd van 16 jaar gekoppeld aan verminderde levenstevredenheid op volwassen leeftijd

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Uit een recent onderzoek blijkt dat de leeftijd waarop individuen voor het eerst aan

woman in white shirt standing in front of window

Photo by Daniil Onischenko

pornografie worden blootgesteld, van invloed is op hun levenstevredenheid en andere factoren. De bevindingen, gepubliceerd in Sexual Health & Compulsivity , geven aan dat vroege blootstelling aan pornografie gepaard gaat met een lagere levenstevredenheid, een hogere frequentie van pornografisch gebruik, meer seksuele partners en een grotere acceptatie van gewelddadige of dwingende seksuele inhoud.

Door de opkomst van internettoegang is pornografie voor veel jonge mensen een onvermijdelijk aspect van het moderne leven geworden. Onderzoekers wilden onderzoeken hoe de timing van de eerste blootstelling aan pornografie tijdens de kindertijd en adolescentie de toekomstige resultaten beïnvloedt. Terwijl eerdere studies zich vooral hebben gericht op de negatieve kortetermijneffecten en gedragsconsequenties tijdens de jeugd, probeerde de nieuwe studie de langetermijnimpact op de levenstevredenheid, seksueel gedrag en attitudes op volwassen leeftijd te begrijpen.

Lees meer

Alleen of samen kijken? Hoe verschillende pornografische gewoonten verband houden met de band van romantische partners

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

De effecten van pornografisch gebruik op seksueel gedrag en relatieresultaten hebben veel

man and woman looking on silver laptop while smiling

Photo by bruce mars

aandacht getrokken van onderzoekers. Een recente studie gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior werpt licht op deze complexe relatie, waarbij de nadruk ligt op hoe verschillende soorten pornografisch gebruik – alleen versus met een partner – verband houden met verschillende seksuele gedragingen en, op hun beurt, hoe dit gedrag de relatiedynamiek beïnvloedt.

De intriges rond de rol van pornografie in moderne relaties zijn niet nieuw. Nu de consumptie ervan steeds gebruikelijker wordt, willen onderzoekers graag de nuances begrijpen van hoe het zowel individueel gedrag als interpersoonlijke relaties beïnvloedt. Deze studie begeeft zich op relatief onbekend terrein door niet alleen de directe impact van pornografie op relaties te onderzoeken, maar ook hoe seksueel gedrag kan dienen als brug tussen het gebruik van pornografie en de kwaliteit van relaties.

“Ik was geïnteresseerd in dit onderwerp omdat er veel onderzoek is gedaan naar het gebruik van pornografie, en zelfs een behoorlijke hoeveelheid onderzoek naar de manier waarop dit relaties beïnvloedt”, zegt studieauteur Carson R. Dover, onderzoeksassistent aan de Brigham Young University. “Ik geloofde echter dat er een leemte bestond in ons begrip van waarom pornografie relaties beïnvloedt. Daarom wilde ik graag meer laten zien over hoe en waarom het gebruik van pornografie de uitkomsten van relaties kan beïnvloeden.”

Lees meer

Nieuw onderzoek werpt licht op de mondiale impact van problematisch pornografisch gebruik

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Uit een uitgebreid internationaal onderzoek onder tienduizenden deelnemers uit tientallen

woman covering her face with her hands

Photo by Johannes Krupinski

landen blijkt dat problematisch pornografisch gebruik een prevalentiepercentage van wel 16,6% zou kunnen hebben. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Addiction , werpen licht op hoe problematisch gebruik van pornografie mensen in verschillende delen van de wereld, en over verschillende geslachten en seksuele geaardheden heen, treft.

Problematisch pornografisch gebruik verwijst naar een aandoening waarbij individuen een oncontroleerbare drang ervaren om pornografie te consumeren, wat leidt tot aanzienlijk leed of beperkingen in hun dagelijks functioneren. Dit kan zich manifesteren in verschillende aspecten van het leven, zoals persoonlijke relaties, werk en geestelijke gezondheid. De gebruiksfrequentie alleen is niet bepalend voor problematisch gebruik ; het zijn eerder de dwangmatige aard van het gedrag en de negatieve gevolgen ervan die kenmerkend zijn voor problematisch pornografisch gebruik.

De komst van de dwangmatige seksuele gedragsstoornis in de nieuwste internationale statistische classificatie van ziekten heeft het problematische gebruik van pornografie meer onder de aandacht gebracht. Ondanks uitgebreid onderzoek dat meer dan twintig jaar besloeg, bleven er cruciale lacunes bestaan, vooral wat betreft de ervaringen van vrouwen, genderdiverse individuen en mensen uit niet-westerse culturen.

Lees meer

De psychologie van sugerdating: Nieuw onderzoek duikt diep in de realiteit

Geschatte tijd om tekst te lezen: 9 minu(u)t(en)

Heb je je ooit afgevraagd wat de dynamiek achter sugerdating is? Een recente studie

a close up of a person with blue eyes

Photo by Alexandru Zdrobău

gepubliceerd in The Journal of Sex Research werpt licht op deze vorm van daten en onthult nieuwe inzichten in de motivaties, voordelen, waargenomen nadelen en de genuanceerde machtsdynamiek die een rol speelt.

Sugar dating is een soort relatie waarbij een rijkere persoon, vaak een ‘sugar daddy’ of ‘sugar mama’ genoemd, financiële steun, geschenken of andere materiële voordelen biedt aan een partner, in het algemeen een ‘sugar baby’ genoemd. ruil voor gezelschap, intimiteit of beide.

Eerder onderzoek naar sugerdating heeft zich vooral gericht op de differentiatie ervan met traditioneel sekswerk of op de publieke perceptie van het aangaan van dergelijke regelingen. Er is echter een merkbare leemte in het begrijpen van de ervaringen en perspectieven van de individuen die bij deze relaties betrokken zijn, evenals in de dynamiek van macht en onderhandeling binnen deze relaties.

“Er lijkt een toename te zijn in de aandacht voor sugar daddies, sugarbaby’s en de arrangementen die zij vormen in de media en in gesprekken”, legt studieauteur Kate Metcalfe uit, een PhD-student klinische psychologie aan de Universiteit van Texas in Austin.

Lees meer

Relatiestatus beïnvloedt de keuze van mannen voor seksuele ervaringen met sekswerkers

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

In nieuw onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Human Nature , ontdekten

people walking on street during nighttime

Photo by Gio

onderzoekers dat heteroseksuele mannen in romantische relaties die hulp zochten bij sekswerkers, liever een ‘afwisselingservaring’ hadden dan een ‘relatie-ervaring’.

De studie probeerde het mannelijke gebruik van een dubbele paringsstrategie te onderzoeken, een theorie in de evolutionaire psychologie die suggereert dat mensen vaak twee verschillende paringsstrategieën gebruiken om hun reproductieve succes te maximaliseren.

Volgens deze theorie zoeken mannen seksuele ontmoetingen op korte termijn om hun kansen om hun genen wijd te verspreiden te maximaliseren. Deze strategie wordt gedreven door het verlangen naar seksuele variatie en meerdere partners. In deze context geven mannen meer prioriteit aan fysieke aantrekkelijkheid en vruchtbaarheidssignalen bij potentiële partners. De focus ligt op seksuele bevrediging op de korte termijn in plaats van op langetermijnverbintenis of investering.

Aan de andere kant zoeken mannen ook langdurige relaties om de overleving en succesvolle opvoeding van hun kroost te verzekeren. In toegewijde relaties zoeken mannen naar kwaliteiten als loyaliteit, emotionele binding en koesterende vaardigheden bij potentiële partners. Ze investeren meer tijd en middelen om voor hun partner en nakomelingen te zorgen, met als doel ervoor te zorgen dat hun genetische afstamming voortduurt.

Lees meer

Sekswerkers vertonen verhoogde openheid, consciëntieusheid en machiavellisme

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Een nieuwe studie gepubliceerd in Sexuality and Culture onderzoekt de

woman in black and yellow floral dress sitting on white wooden fence during daytime

Photo by Marionel Luciano

persoonlijkheidskenmerken van sekswerkers. Een groep sekswerkers werd vergeleken met degenen die niet in de branche actief waren, waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende persoonlijkheidsmetingen, waaronder de Big Five, de Dark Triad en Life History Strategy.

Uit de resultaten bleek dat degenen in de sekswerkgroep hogere scores hadden op het gebied van gewetensvolheid en openheid voor ervaringen. Ze scoorden ook hoger in de Dark Triad-eigenschap van het machiavellisme. Ten slotte waren sekswerkers ook eerder geneigd om vroeger te menstrueren en eerder drugs te gebruiken dan de controlegroep.

Studies uit het verleden waarin werd gevraagd naar de persoonlijkheidskenmerken van degenen die bij sekswerk betrokken waren, waren vaak gericht op degenen die van de diensten gebruik maakten. Andere studies richten zich op de gevolgen van sekswerk voor degenen die het nastreven. Recent onderzoek is tegenstrijdig. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat sekswerk soms een waardevolle en stimulerende strategie is voor economisch succes, terwijl andere onderzoeken hebben aangetoond dat het werk niet-vrijwillig en onontkoombaar aanvoelt.

Lees meer

Tietenbrug? Ponte de le tette

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Bron https://evenice.it/venezia/storie-tradizioni/traghetto-del-buso-ponte-delle-tette

Een merkwaardige poging om mensen fatsoen bij te brengen.

Lang geleden had Venetië een bruisende wallenwijk in het commerciële hart van de stad: de Rialtobuurt.  Prostitutie was niet alleen legaal, maar werd ook actief bevorderd door de stad. Deze beroepsvrouwen stonden in heel Europa bekend om hun gevatheid, charme en elegantie en trokken zwermen van mannen naar Venetië. Het waren belangrijke en machtige mannen uit die tijd, zoals bankiers, prinsen en kooplieden. En dit stimuleerde de handel in de stad.
De stad gebruikte ook prostitutie om alle jonge dronkaards uit de problemen te houden.
Augustinus van Hippo zei ooit: “Als de hoeren worden afgeschaft, zal de wereld worden opgeslokt door lust.”
Evenzo stelde een 13e -eeuwse Italiaanse priester, St. Thomas van Aquino, dat “als prostitutie zou worden onderdrukt, onvoorzichtige verlangens de maatschappij omver zouden werpen.”
Thomas van Aquino vergeleek prostitutie met de riolen van een paleis. “Verwijder de riolen en het paleis wordt een onreine en onwelriekende plaats,” zei hij.
Prostitutie zelf werd beschouwd als een kwaad, maar een noodzakelijk kwaad, omdat het hielp respectabele vrouwen te beschermen tegen de niet te beheersen vleselijke lusten van mannen. Het afschaffen ervan zou leiden tot nog grotere zonden zoals verkrachting, overspel, masturbatie, sodomie en vooral homoseksualiteit.

Lees meer

Neiging tot losse seks gekoppeld aan grotere indirecte agressie via verhoogde intraseksuele competitiviteit

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

i love, a heart, people

Victoria_rt (CC0), Pixabay

Nieuw onderzoek gepubliceerd in Evolutionary Psychological Science werpt licht op het verband tussen paringsstrategieën op korte termijn en indirecte agressie.

De bevindingen geven aan dat intraseksuele rivaliteit, waarbij mensen een grotere behoefte voelen om te concurreren met leden van hetzelfde geslacht, een mechanisme is dat verklaart waarom jonge volwassenen die een meer onbeperkte kijk op seksuele relaties hebben, meer geneigd zijn om agressief te handelen jegens hen. geslachtsgenoten.

De onderzoekers achter de nieuwe studie waren geïnteresseerd in een beter begrip van de relatie tussen indirecte agressie jegens leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht en socioseksualiteit, de mate waarin een persoon bereid is om seksuele activiteit uit te oefenen buiten een toegewijde relatie. Individuen met een meer onbeperkte socioseksualiteit hebben meer kans om te fantaseren over en zich in te laten met losse seks, en meer geneigd om het eens te zijn met uitspraken als “Seks zonder liefde is OK.”

“We blijven geïnteresseerd in wat het plegen van agressief gedrag vanuit een evolutionair perspectief voorspelt”, zei studieauteur Adam C. Davis , een postdoctoraal onderzoeker aan de Nipissing University. 

Lees meer

Is toevallige seks altijd zo slecht?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

breast cancer, breast, woman

dholl (CC0), Pixabay

De waarde van blijvende, diepe liefde is duidelijk. Recente studies impliceren echter dat oppervlakkige romantische ontmoetingen even belangrijk zijn. Eén studie heeft betoogd dat afwisseling, spontaniteit en een verandering van perspectief cruciaal zijn voor het verrijken van ons leven, essentieel voor een goed leven. Een tweede onderzoek suggereert dat oppervlakkig contact met vreemden ons welzijn verhoogt. En een derde studie heeft aangetoond dat mensen hun informele seksuele ontmoetingen positiever dan negatief bekijken. Impliceren deze onderzoeken het voordeel van losse seks boven duurzame liefde vraagt Aaron Ben-Ze’ev zich af in Psychology Today?

Casual seks (=toevallige seks) en diepe liefde

Casual seks en diepe liefde vallen aan weerszijden van het romantische spectrum, en beide zijn er in veel verschillende smaken. Casual seks heeft een hoge romantische intensiteit, terwijl duurzame liefde vaak romantische diepgang met zich meebrengt. Romantische intensiteit is een momentopname van een kortstondige piek van hartstochtelijk, vaak seksueel verlangen. Romantische diepgang gaat verder dan alleen romantische intensiteit, waar een diepere en langdurige relatie ontstaat.

Lees meer

1 2 3 6