Nieuwe bevindingen werpen licht op waarom vrouwen vaker een orgasme krijgen met vrouwelijke partners

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science werpt licht

woman in black and white floral bikini lying on bed

Photo by We-Vibe Toys

op de orgasmepercentages van vrouwen en hoe deze verschillen per seksuele geaardheid, waaruit blijkt dat vrouwen hogere orgasmes ervaren wanneer ze samenwerken met een andere vrouw dan wanneer ze met een man zijn. Het onderzoek benadrukt de invloed van seksuele scripts – sociaal aangeleerde manieren om te reageren in seksuele situaties – die aanzienlijk verschillen op basis van het geslacht van de partner.

Uit eerder onderzoek blijkt consequent dat er een aanzienlijk verschil bestaat in het aantal orgasmes tussen mannen en vrouwen, vooral in heteroseksuele relaties. Dit fenomeen, ook wel de ‘orgasme gap’ genoemd, zorgt ervoor dat 95% van de mannen doorgaans een orgasme bereikt tijdens seksuele ontmoetingen met partners, vergeleken met slechts 65% van de vrouwen.

Deze kloof wordt echter aanzienlijk kleiner in lesbische relaties, waar ongeveer 86% van de lesbische vrouwen meldt dat ze regelmatig een orgasme bereiken. De onderzoekers probeerden deze ongelijkheid te onderzoeken door verwachtingen en seksuele praktijken te onderzoeken in ontmoetingen waarbij vrouwen betrokken waren die samenwerkten met andere vrouwen versus vrouwen die samenwerkten met mannen.

Lees meer

Angstige gehechtheid versterkt de wraakmotieven na ontrouw

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Reports heeft licht

woman leaning on bed

Photo by M.

geworpen op de manier waarop angstige gehechtheid en persoonlijk leed de motivatie van onvergevingsgezindheid na seksuele ontrouw beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een hoge mate van angstige gehechtheid aan hun partners een grotere kans hebben om onvergevingsgezinde gevoelens te koesteren en aanzienlijk persoonlijk leed te ervaren wanneer ze met dergelijk verraad worden geconfronteerd.

Ontrouw is een van de meest pijnlijke ervaringen in een romantische relatie, die vaak leidt tot sterke negatieve emoties zoals verdriet, angst en zelfs symptomen die lijken op posttraumatische stress. Dit geldt vooral in gevallen van seksuele ontrouw, die wordt gezien als de ernstigste vorm van verraad.

Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid onderzoek naar de nasleep van ontrouw, blijft er een leemte bestaan ​​in het begrip van hoe specifieke psychologische factoren, zoals angstige gehechtheid aan een partner en persoonlijk leed, de motivaties voor onvergeving na dergelijk verraad beïnvloeden.

Lees meer

Een verrassend eenvoudige oefening kan je relatie verbeteren

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Personal Relationships onderzoekt hoe

woman unpacking groceries from local market

Photo by DoorDash

eenvoudige reflectie-interventies koppels kunnen helpen relatieconflicten effectiever te beheren. De onderzoekers ontdekten dat het nemen van een paar minuten om nadenkend na te denken over relatieconflicten het vertrouwen van individuen in het oplossen van deze conflicten aanzienlijk kan vergroten en het leed dat zij daarover voelen kan verminderen.

Conflicten zijn een onvermijdelijk onderdeel van elke intieme relatie. De manier waarop paren met deze conflicten omgaan, kan een grote invloed hebben op hun persoonlijke en relationele welzijn. Slecht conflictbeheer wordt in verband gebracht met een slechtere fysieke en psychologische gezondheid en een lagere kwaliteit van relaties. Bovendien is het een sterke voorspeller van het uiteenvallen van relaties.

Onderzoekers erkennen het belang van effectief conflictbeheer en hebben verschillende programma’s ontwikkeld om paren te helpen hun vaardigheden op het gebied van conflictoplossing te verbeteren. Niet iedereen voelt zich echter zelfverzekerd of kalm genoeg om deze vaardigheden toe te passen in realistische, emotioneel geladen situaties. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of eenvoudige reflectieoefeningen partners kunnen helpen conflicten het hoofd te bieden op een manier die hun lijden zou verminderen en hun doeltreffendheid bij het oplossen ervan zou vergroten.

Lees meer

Binnen de broers en zussen bleken meisjes net zo agressief te zijn als jongens

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Mannen zijn vaak fysiek agressiever dan vrouwen, of het nu gaat om een ​​gevecht op het

two girls in shirts posing for photo

Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič

schoolplein of het aanvallen van een andere volwassene.

Als het echter om de dynamiek tussen broers en zussen gaat, blijkt uit onderzoek dat onlangs in het tijdschrift Evolution and Human Behavior is gepubliceerd dat vrouwen soms net zo agressief zijn als mannen. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Psychologie van de Arizona State University.

Douglas Kenrick , hoogleraar psychologie van de president, sprak met ASU News over het onderzoek en de implicaties ervan. Andere bijdragen aan het onderzoek zijn onder meer Michael Varnum , universitair hoofddocent psychologie; Amanda Kirsch, afgestudeerd psychologiestudent en eerste auteur; en ASU psychologie-alumnae Ahra Ko en Cari Pick.

Vraag: Waarom heeft u verschillen in fysieke agressie tussen de seksen onderzocht?

Antwoord: Familierelaties zijn onvoldoende bestudeerd door evolutionaire en sociaal psychologen, en we vermoedden dat een deel van de kennis over agressie die van toepassing is op relaties tussen vrienden, vreemden of romantische partners, misschien niet geldt voor het gezin.

Lees meer

Onderzoek toont aan dat vrienden ons kunnen beschermen tegen door stress veroorzaakt eten

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nutrients werpt een fascinerend aspect van

variety of foods on top of gray table

Photo by Ali Inay

menselijk gedrag op: de rol van sociale steun bij het verminderen van door stress veroorzaakt overeten. Uit het onderzoek bleek dat deelnemers die steun kregen van vrienden, aangaven zich minder gestrest te voelen, kleinere voedselporties kozen en minder snacks consumeerden tijdens perioden van acute stress.

Door stress veroorzaakt overeten, ook wel comfort-eten genoemd, is een gedragsmatige reactie waarbij individuen te veel voedsel consumeren, met name voedsel dat rijk is aan calorieën, vet of suiker, als een manier om met emotionele stress of ongemak om te gaan. Er wordt aangenomen dat dit gedrag een tijdelijke ontsnapping aan stress biedt en een gevoel van opluchting en voldoening biedt door de plezierige ervaring van eten. Hoewel dit misschien een onschuldig coping-mechanisme lijkt, brengt het aanzienlijke gezondheidsrisico’s op de lange termijn met zich mee, waaronder obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.

De onderzoekers probeerden mogelijke strategieën te identificeren om deze ongezonde eetgewoonten te verminderen, met de nadruk op preventieve maatregelen die in het dagelijks leven kunnen worden geïntegreerd. In het bijzonder probeerden ze de rol van sociale steun beter te begrijpen als een potentiële buffer tegen de dwang om te veel te eten als reactie op stress. Daartoe voerden ze twee experimenten uit.

Lees meer

De formule voor geluk? Getrouwde vrouwen uit de hogere klasse die denken dat ze aantrekkelijk zijn, hebben de hoogste tevredenheid over het leven, zeggen wetenschappers

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)

Hoe gelukkig ben je met je leven? Als het antwoord ‘zeer’ is, is de kans groot dat je een

closeup photography of woman smiling

Photo by Michael Dam

getrouwde vrouw bent die denkt dat ze aantrekkelijk is.

Dat zeggen onderzoekers van de York University, die de belangrijkste factoren hebben onthuld die bijdragen aan geluk.

Hoewel eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat geld verband houdt met geluk, geeft de nieuwe studie aan dat dit niet altijd het geval is.

“Hoewel inkomsten zeker een rol spelen, is het zeker niet de enige of zelfs de belangrijkste,” schreven de onderzoekers.

In de studie wilden de onderzoekers begrijpen welke variabelen leiden tot de hoogste mate van tevredenheid over het leven.

Meer dan 12.000 deelnemers werden in dienst gemeld voor het onderzoek, waaronder werkende en niet-werkende volwassenen in de leeftijd van 25-64 jaar.

Lees meer

Alleen of samen kijken? Hoe verschillende pornografische gewoonten verband houden met de band van romantische partners

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

De effecten van pornografisch gebruik op seksueel gedrag en relatieresultaten hebben veel

man and woman looking on silver laptop while smiling

Photo by bruce mars

aandacht getrokken van onderzoekers. Een recente studie gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior werpt licht op deze complexe relatie, waarbij de nadruk ligt op hoe verschillende soorten pornografisch gebruik – alleen versus met een partner – verband houden met verschillende seksuele gedragingen en, op hun beurt, hoe dit gedrag de relatiedynamiek beïnvloedt.

De intriges rond de rol van pornografie in moderne relaties zijn niet nieuw. Nu de consumptie ervan steeds gebruikelijker wordt, willen onderzoekers graag de nuances begrijpen van hoe het zowel individueel gedrag als interpersoonlijke relaties beïnvloedt. Deze studie begeeft zich op relatief onbekend terrein door niet alleen de directe impact van pornografie op relaties te onderzoeken, maar ook hoe seksueel gedrag kan dienen als brug tussen het gebruik van pornografie en de kwaliteit van relaties.

“Ik was geïnteresseerd in dit onderwerp omdat er veel onderzoek is gedaan naar het gebruik van pornografie, en zelfs een behoorlijke hoeveelheid onderzoek naar de manier waarop dit relaties beïnvloedt”, zegt studieauteur Carson R. Dover, onderzoeksassistent aan de Brigham Young University. “Ik geloofde echter dat er een leemte bestond in ons begrip van waarom pornografie relaties beïnvloedt. Daarom wilde ik graag meer laten zien over hoe en waarom het gebruik van pornografie de uitkomsten van relaties kan beïnvloeden.”

Lees meer

Nieuwe studie koppelt verschillende facetten van seksueel narcisme aan specifieke dwangtactieken

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

In een nieuwe studie gepubliceerd in het International Journal of Sexual Health hebben

woman in brown shirt covering her face

Photo by Fa Barboza

onderzoekers een significant verband blootgelegd tussen componenten van seksueel narcisme en strategieën van seksuele agressie bij zowel mannen als vrouwen. Concreet ontdekten ze dat seksuele uitbuiting en seksuele rechten, aspecten van seksueel narcisme, voorspellend zijn voor het gebruik van bepaalde tactieken voor seksuele agressie.

De bevindingen van het onderzoek onderstrepen het belang van het begrijpen van seksueel narcisme als een risicofactor voor seksuele agressie, en wijzen op de noodzaak van preventieprogramma’s die deze onderliggende persoonlijkheidskenmerken aanpakken.

Seksuele agressie blijft een zeer zorgwekkende kwestie, vooral in de universiteitsomgeving, waar jongvolwassenen door complexe sociale en seksuele landschappen navigeren. Eerder onderzoek heeft een zorgwekkende prevalentie van seksueel agressief gedrag op universiteiten aangetoond, waarbij een aanzienlijk deel van de mannelijke studenten toegeeft dwang te gebruiken of misbruik te maken van wilsonbekwame partners om seks te verkrijgen. Deze studie heeft tot doel dieper in te gaan op de persoonlijkheidskenmerken die individuen vatbaar maken voor het plegen van dergelijke daden, waarbij de nadruk ligt op de rol van seksueel narcisme.

Lees meer

Testosteron vergroot de dominantie naarmate individuen de sociale ladder beklimmen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Uit een longitudinaal onderzoek onder leden van een Japans universiteitsrugbyteam bleek

man in white and black pinstripe suit jacket

Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič

dat individuen met hogere testosteronniveaus een grotere dominantie vertoonden die correleerde met hun stijgende hiërarchische status. Hoewel alle deelnemers dominanter werden naarmate hun sociale status verbeterde, was dit effect aanzienlijk sterker bij degenen met hogere testosteronniveaus. Het artikel werd gepubliceerd in Scientific Reports .

Testosteron is een steroïde hormoon dat een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling en het behoud van mannelijke fysieke kenmerken, zoals spiermassa, botdichtheid en lichaamshaar. Het wordt voornamelijk geproduceerd in de teelballen bij mannen en in kleinere hoeveelheden in de eierstokken bij vrouwen. Kleine hoeveelheden testosteron worden ook door de bijnieren geproduceerd.

Testosteron is betrokken bij verschillende lichaamsfuncties, waaronder het libido, de productie van sperma, de vetverdeling en de productie van rode bloedcellen. Het beïnvloedt de stemming en het energieniveau. Een verstoord testosteronevenwicht kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals hypogonadisme bij mannen en polycysteus ovariumsyndroom bij vrouwen.

Lees meer

Psychologie onthult verbanden met psychopathie en lagere cognitieve vaardigheden bij deepfakes

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

De afgelopen dagen heeft de kwestie van deepfakes centraal gestaan ​​in het publieke

graffiti on a wall that says fake

Photo by Markus Spiske

bewustzijn, onderstreept door de verontrustende zaak rond de wereldwijd bekende popster Taylor Swift. Kunstmatige intelligentie (AI) is gebruikt om zeer overtuigende, maar volledig valse, expliciete beelden van Swift te creëren, wat aanleiding gaf tot wijdverbreide bezorgdheid en discussie.

Deepfakes, een combinatie van ‘deep learning’ en ‘fake’, zijn geavanceerde synthetische media waarbij een persoon in een bestaande afbeelding of video wordt vervangen door de gelijkenis van iemand anders met behulp van geavanceerde AI-technologieën. Hoewel deze technologieën indrukwekkende toepassingen hebben, roepen ze ook aanzienlijke ethische en privacyproblemen op, vooral wanneer ze worden gebruikt om expliciete inhoud te creëren zonder de toestemming van de afgebeelde personen.

Het Taylor Swift-incident

De verspreiding van pornografische deepfake-afbeeldingen van Taylor Swift op sociale-mediaplatforms, waaronder een afbeelding die door meer dan 47 miljoen gebruikers op X (voorheen bekend als Twitter) werd gezien, heeft de discussies over de wettigheid en ethiek van dergelijke inhoud opnieuw aangewakkerd. Ondanks pogingen van platforms om deze afbeeldingen te verwijderen en de verantwoordelijken te bestraffen, blijft de impact aanzienlijk en verreikend.

Dit incident heeft in de Verenigde Staten geleid tot tweeledige oproepen tot strengere federale wetten tegen deepfake-pornografie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de diepgaande emotionele, financiële en reputatieschade die het kan toebrengen, vooral aan vrouwen.

Lees meer

1 2 3 41