Nieuwe bevindingen werpen licht op waarom vrouwen vaker een orgasme krijgen met vrouwelijke partners

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science werpt licht

woman in black and white floral bikini lying on bed

Photo by We-Vibe Toys

op de orgasmepercentages van vrouwen en hoe deze verschillen per seksuele geaardheid, waaruit blijkt dat vrouwen hogere orgasmes ervaren wanneer ze samenwerken met een andere vrouw dan wanneer ze met een man zijn. Het onderzoek benadrukt de invloed van seksuele scripts – sociaal aangeleerde manieren om te reageren in seksuele situaties – die aanzienlijk verschillen op basis van het geslacht van de partner.

Uit eerder onderzoek blijkt consequent dat er een aanzienlijk verschil bestaat in het aantal orgasmes tussen mannen en vrouwen, vooral in heteroseksuele relaties. Dit fenomeen, ook wel de ‘orgasme gap’ genoemd, zorgt ervoor dat 95% van de mannen doorgaans een orgasme bereikt tijdens seksuele ontmoetingen met partners, vergeleken met slechts 65% van de vrouwen.

Deze kloof wordt echter aanzienlijk kleiner in lesbische relaties, waar ongeveer 86% van de lesbische vrouwen meldt dat ze regelmatig een orgasme bereiken. De onderzoekers probeerden deze ongelijkheid te onderzoeken door verwachtingen en seksuele praktijken te onderzoeken in ontmoetingen waarbij vrouwen betrokken waren die samenwerkten met andere vrouwen versus vrouwen die samenwerkten met mannen.

Lees meer

Polyamorie onder jongeren: nieuw onderzoek benadrukt stigmatisering en depressieve symptomen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in Psychology & Sexuality suggereert dat polyamorie niet

woman sitting outdoor during daytime

Photo by Kyle Broad

alleen voorkomt onder adolescenten, maar ook gepaard gaat met aanzienlijke stigmatisering en uitdagingen op het gebied van de geestelijke gezondheid. Uit dit onderzoek, een van de eerste dat zich richtte op polyamoreuze jongeren, bleek dat 16,7% van de deelnemers aan een LGBTQ+-zomerkamp zich identificeerde als polyamoreus of ambiamorous. Deze adolescenten rapporteerden hogere niveaus van depressieve symptomen vergeleken met hun leeftijdsgenoten.

Polyamorie verwijst naar een relatiestructuur waarin individuen meerdere romantische partners tegelijk hebben, met medeweten en toestemming van alle betrokkenen. In tegenstelling tot bedrog, waarbij geheimhouding en verraad betrokken zijn, is polyamorie gebaseerd op eerlijkheid, communicatie en wederzijdse overeenstemming tussen alle partners. Polyamoreuze relaties kunnen sterk variëren en houden niet noodzakelijkerwijs seksuele activiteit in; ze kunnen zich concentreren op emotionele en romantische connecties.

Lees meer

Bedreigingsperceptie bij online daten: hoe gelaatstrekken en biografieën de keuzes van vrouwen beïnvloeden

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een nieuwe studie gepubliceerd in Computers in Human Behavior werpt licht op hoe

woman wearing white crew-neck t-shirt on bed holding silver MacBook

Photo by charlesdeluvio

vrouwen potentiële bedreigingen waarnemen in online datingprofielen, waaruit blijkt dat vrouwen over het algemeen minder snel interesse tonen in mannen wier profielen subtiele signalen van bedreiging bevatten. Deze signalen omvatten zowel gelaatstrekken als geschreven inhoud die wijzen op een grotere kans op seksuele agressie. Interessant is dat typische veiligheidsaanbevelingen voor online dating weinig effect lijken te hebben op het vergroten van de gevoeligheid van vrouwen voor deze dreigingsgerelateerde signalen.

De COVID-19-pandemie heeft veel sociale problemen verergerd, waaronder huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen. Het aantal meldingen van toegenomen huiselijk geweld en verzoeken om noodopvang nam tijdens de lockdowns sterk toe, en ook het vrouwonvriendelijk gedrag nam aanzienlijk toe. Online datingplatforms, die in deze periode een toenemend gebruik zagen, brengen extra risico’s voor vrouwen met zich mee. Deze platforms kunnen ontmoetingen faciliteren met mannen die vatbaar zijn voor seksuele agressie, waardoor het van cruciaal belang is om te begrijpen hoe vrouwen signalen van dreiging in deze contexten identificeren en erop reageren.

Lees meer

Frequent saunagebruik en een hoge conditie zijn gekoppeld aan een verminderd risico op psychose

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het Journal of Psychiatric Research werpt licht op de

woman in white tank top sitting on brown wooden bench

Photo by CRYSTALWEED cannabis

potentiële voordelen voor de geestelijke gezondheid van frequent saunabaden en een hoge cardiorespiratoire conditie. Uit het onderzoek blijkt dat regelmatige saunasessies, vooral in combinatie met een goede conditie, het risico op het ontwikkelen van psychose kunnen verminderen.

Psychotische stoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen die worden gekenmerkt door verstoringen in het denken, de perceptie en het gedrag. Mensen met deze stoornissen ervaren vaak hallucinaties, zoals het horen of zien van dingen die er niet zijn, en wanen, dit zijn sterke overtuigingen die niet op de werkelijkheid zijn gebaseerd. Deze symptomen kunnen tot aanzienlijk lijden leiden en het dagelijks functioneren belemmeren, waardoor iemands vermogen om relaties te onderhouden, te werken en dagelijkse activiteiten uit te voeren, wordt aangetast. Veel voorkomende voorbeelden van psychotische stoornissen zijn onder meer schizofrenie en schizoaffectieve stoornis.

Lees meer

Onveilige gehechtheid vergroot het risico op liefdesverslaving,

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Nieuw onderzoek suggereert dat onveilige hechtingsstijlen, vooral angstige hechting, een

woman in red long sleeve shirt

Photo by rajat sarki

cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van liefdesverslaving. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Psychology & Sexuality , werpen licht op waarom sommige mensen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van ongezond, obsessief gedrag ten opzichte van hun romantische partners.

Liefdesverslaving is een psychologische aandoening die wordt gekenmerkt door een overweldigende obsessie en afhankelijkheid van een romantische partner, wat leidt tot aanzienlijk leed en beperkingen in het dagelijks functioneren. Mensen die lijden aan een liefdesverslaving vertonen gedrag zoals voortdurend aan hun partner denken, de behoefte voelen om buitensporig veel tijd met hen door te brengen, de relatie gebruiken om met emotionele problemen om te gaan en ontwenningsverschijnselen ervaren als ze niet bij elkaar zijn.

De legitimiteit van liefdesverslaving als een diagnosticeerbare aandoening is nog steeds een onderwerp van discussie binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Hoewel het overeenkomsten vertoont met andere gedragsverslavingen, waarschuwen sommige deskundigen voor het overpathologiseren van normale, intense emoties en passies die in romantische relaties kunnen voorkomen.

Lees meer

Masturbatie helpt psychologische problemen bij vrouwen te verlichten

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het International Journal of Sexual Health geeft inzicht

woman in blue denim shorts lying on bed

Photo by Chase Yi

in de relatie tussen masturbatie en psychologische problemen bij vrouwen. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen die meer psychische problemen ervaren, vaker masturbatie beoefenen, met name clitorale stimulatie, als een vorm van stressverlichting. Dit daagt het al lang bestaande stigma rond vrouwelijke masturbatie uit en benadrukt de potentiële voordelen ervan voor het geestelijk welzijn.

Masturbatie is een veel voorkomend seksueel gedrag onder vrouwen in westerse samenlevingen. Ondanks de wijdverbreidheid ervan hebben maatschappelijke en religieuze stigma’s vrouwen historisch gezien ontmoedigd hun seksualiteit te verkennen, waarbij masturbatie vaak als schadelijk werd bestempeld.

Eerdere studies hebben aangetoond dat seksuele opwinding en een orgasme de stemming kunnen verbeteren en stress kunnen reguleren, wat suggereert dat masturbatie zou kunnen dienen als een gunstig coping-mechanisme voor psychologische problemen. De specifieke rol van clitorale en vaginale stimulatie in deze context was echter nog niet grondig onderzocht, wat de onderzoekers ertoe aanzette dit verder te onderzoeken.

Lees meer

Onderzoek werpt licht op de rol van Instagram bij het promoten van wellustige schoonheidsnormen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in Sex Roles biedt nieuwe inzichten in de relatie tussen

woman in red tank top

Photo by Patrik Velich

Instagram-gebruik en lichaamsbeeld onder jonge vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat intense betrokkenheid bij Instagram correleert met een verhoogde goedkeuring van wellustige lichaamstypes, vaak geïllustreerd door beroemdheden als Kim Kardashian en Scarlett Johansson.

Het ‘dunne ideaal’ is een alomtegenwoordige schoonheidsnorm die slankheid benadrukt als het toonbeeld van vrouwelijke aantrekkelijkheid. Dit concept heeft de westerse cultuur decennia lang gedomineerd en gepromoot via verschillende media, waaronder tijdschriften, televisieshows en advertenties. Het presenteert een enge definitie van schoonheid, vaak gekenmerkt door een laag lichaamsgewicht, minimaal lichaamsvet en een slank figuur.

In tegenstelling tot het dunne ideaal bevordert het ‘wulpse ideaal’ een lichaamsvorm die ronder en gespierder is, maar toch binnen een zeer specifiek en smal bereik van aanvaardbare lichaamsverhoudingen valt. Gekenmerkt door vollere borsten, een uitgesproken taille en grotere billen, doet dit ideaal denken aan de zandloperfiguur die in de hedendaagse cultuur weer als wenselijk is opgedoken.

Lees meer

Intelligentie en vriendelijkheid zijn de meest gewaardeerde eigenschappen van romantische partners,

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

In een wereld waarin vaak de nadruk wordt gelegd op oppervlakkige kwaliteiten, heeft een

man hugging woman on her back and kissing her forehead

Photo by Luana Azevedo

recente studie een verfrissend perspectief op menselijke relaties en voorkeuren onthuld. Onderzoekers hebben ontdekt dat individuen, ongeacht hun seksuele geaardheid, bij het kiezen van een partner prioriteit geven aan intelligentie en vriendelijkheid boven fysieke aantrekkelijkheid, gezondheid of sociaal-economische status.

Deze studie, uitgevoerd in Brazilië en gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior , werpt niet alleen licht op de universele aard van deze voorkeuren, maar benadrukt ook de subtiele nuances die seksuele geaardheid en geslacht met zich meebrengen in de dynamiek van partnerkeuze.

Eerdere studies hebben het belang onderstreept van bepaalde eigenschappen, zoals vriendelijkheid, intelligentie, gezondheid, fysieke aantrekkelijkheid en sociaal-economische status bij het kiezen van een partner. Deze eigenschappen worden gezien als cruciaal om niet alleen de biologische kwaliteit van het nageslacht te garanderen, maar ook om voordelen te bieden zoals toegang tot hulpbronnen, fysieke bescherming en sociale status.

Lees meer

De paradox van plezier in pijn: het ontrafelen van de psychologie van goedaardig masochisme

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige mensen genieten van ervaringen die de

woman in white tank top

Photo by Klara Kulikova

meesten van ons onaangenaam of zelfs verontrustend zouden vinden? Waarom genieten sommige mensen van de verbranding van pittig eten, voelen ze zich opgewonden na een hartverscheurende horrorfilm, of vinden ze een bijzondere voldoening in de pijn na een intensieve training?

Een nieuwe studie gepubliceerd in de Journal of Research in Personality werpt licht op deze merkwaardige verschijnselen en onthult dat een instelling die bekend staat als goedaardig masochisme verband houdt met een grotere voorkeur voor ervaringen die zeer opwindend en negatief gewaardeerd zijn – met andere woorden, ervaringen die intens zijn. en schijnbaar negatief, maar leiden uiteindelijk tot plezier.

Goedaardig masochisme verwijst naar de neiging om plezier te beleven aan ervaringen die aanvankelijk als onaangenaam of bedreigend worden ervaren. Hoewel het een veelvoorkomend gedrag is – dat tot uiting komt in acties zoals het kijken naar treurige films die ons aan het huilen maken of het ondernemen van fysiek veeleisende activiteiten vanwege de pure uitdaging – is het niet uitgebreid bestudeerd in de context van het actief op zoek gaan naar dergelijke ervaringen om plezier te beleven.

Deze leemte in het onderzoek wekte nieuwsgierigheid op bij wetenschappers die probeerden te onderzoeken of individuen met masochistische neigingen echt op zoek gaan naar aversieve ervaringen om ervan te genieten.

Lees meer

Intimiteit op de klok: hoe tijdsperceptie zich verhoudt tot relatietevredenheid en verlangen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 7 minu(u)t(en)

Hoe we de tijd sinds onze laatste seksuele ontmoeting waarnemen, hangt samen met onze

grayscale photography of man and woman kissing

Photo by Pablo Heimplatz

relatie en seksuele bevrediging, evenals met ons seksuele verlangen, blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science . De bevindingen geven aan dat wanneer seksuele ervaringen verder weg lijken, individuen minder tevredenheid en verlangen rapporteren, hoewel de daadwerkelijk verstreken tijd deze gevoelens niet noodzakelijkerwijs verandert.

De inspiratie voor dit onderzoek kwam voort uit een nieuwsgierigheid naar hoe subjectieve tijdsperceptie – hoe dichtbij of veraf een gebeurtenis voelt, ongeacht de daadwerkelijk verstreken tijd – romantische stellen beïnvloedde. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het gevoel dat positieve gebeurtenissen dichterbij zijn in de tijd en dat negatieve gebeurtenissen verder weg zijn, de relatietevredenheid vergroot. De onderzoekers speculeerden dat dit fenomeen zich zou kunnen uitstrekken tot seksuele ervaringen binnen relaties, aangezien de seksuele frequentie, hoewel deze in een relatie over het algemeen in de loop van de tijd afneemt, nauw verbonden is met relatietevredenheid.

Lees meer

1 2 3 30