Complexe relatie tussen religie en gezondheid onder seksuele minderheden

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Nieuw onderzoek heeft een genuanceerde relatie blootgelegd tussen religieuze praktijken

woman sitting on brown bench while reading book

Photo by Ben White

en de gezondheid van individuen uit seksuele minderheden. In tegenstelling tot de verwachtingen onthulde het onderzoek dat het deel uitmaken van religieuze gemeenschappen, ongeacht of ze de LGBQ-identiteit wel of niet bevestigen, over het algemeen correleert met een betere gezondheid voor deze individuen, hoewel de voordelen variëren per religieuze traditie.

Traditioneel wordt religie in verband gebracht met positieve gezondheidsresultaten in de algemene bevolking. Deze relatie is echter minder duidelijk voor seksuele minderheden, die vaak te maken hebben met complexe interacties binnen religieuze omgevingen die hun identiteit al dan niet verwelkomen. Eerder onderzoek op dit gebied werd beperkt door kleine steekproeven en een gebrek aan diepgang bij het onderzoeken van verschillende religieuze dimensies. Deze nieuwe studie had tot doel deze lacunes op te vullen door de gezondheidsresultaten van seksuele minderheden te onderzoeken in relatie tot hun religieuze voorkeuren en praktijken.

Lees meer

Nieuw onderzoek koppelt percepties van de religiositeit van romantische partners aan partnerretentiegedrag

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Nieuw onderzoek suggereert dat onze eigen religieuze neigingen en onze perceptie van de

people inside room

Photo by Pedro Lima

religiositeit van onze partner een aanzienlijke impact kunnen hebben op de manier waarop we omgaan met de uitdagingen van het onderhouden van een toegewijde relatie. De studie, gepubliceerd in Personality and Individual Differences , geeft aan dat religieuze individuen in de Verenigde Staten de neiging hebben om meer inspanningen te leveren om hun romantische partners te behouden, zowel door voordelen aan te bieden als door kosten op te leggen. Het specifieke partnerretentiegedrag varieert echter afhankelijk van de vraag of religieuze individuen hun partners als religieus beschouwen of niet.

Ontrouw in romantische relaties kan emotioneel verwoestend zijn, en leidt vaak tot het wegvallen van vertrouwen en toewijding. Begrijpen wat individuen motiveert om gedrag te vertonen dat erop gericht is hun partners trouw te houden, is een onderwerp van groot belang voor psychologen en relatiedeskundigen.

Lees meer

Katholiek collectief narcisme gekoppeld aan acceptatie van mythen over seksueel misbruik van kinderen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

man in white dress shirt holding white flower

Foto van Gabriella Clare Marino

Een nieuwe studie heeft een verband blootgelegd tussen hoge niveaus van katholiek collectief narcisme en acceptatie van mythen over seksueel misbruik van kinderen. De bevindingen, die zijn gepubliceerd in het European Journal of Social Psychology , kunnen helpen bij het bestrijden van vooroordelen over minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik.

“Hoewel seksuele relaties tussen priesters en minderjarigen al eeuwenlang plaatsvinden binnen de katholieke kerk, was de katholieke hiërarchie niet altijd geneigd om pedofilie op een officiële manier te bestrijden”, zegt studieauteur Marta Marchlewska, een universitair hoofddocent en het hoofd van de Political Cognition Lab aan de Poolse Academie van Wetenschappen.

“Ze hebben daarentegen veel moeite gedaan om het bestaan ​​van dergelijke activiteiten voor het publiek verborgen te houden om het schandaal te verdoezelen en het positieve imago van hun in-groep te beschermen. Sommige religieuze functionarissen suggereerden zelfs dat de kinderen deels verantwoordelijk zijn voor seksueel misbruik door priesters. De Poolse aartsbisschop Józef Michalik suggereerde bijvoorbeeld dat een pedofiele daad zich manifesteerde ‘wanneer een kind op zoek is naar liefde (…) het klampt zich vast, het zoekt. Het raakt zelf verdwaald en trekt vervolgens een andere persoon hierin’ (Daily Mail Reporter, 2013, par. 9).”

“In ons onderzoeksproject wilden we begrijpen waarom mensen dergelijke overtuigingen aannemen”, legt Marchlewska uit. “We wilden met name de rol onderzoeken van narcistische versus veilige identiteit binnen de groep bij het accepteren van pedofilie-mythen die de schuld verschuiven van de dader naar de overlevende. We verwijzen naar acceptatie (vs. afwijzing) van die mythen als een onderbestudeerd verdedigingsmechanisme dat gericht is op het beschermen van het imago van de in-groep in de ogen van anderen.

Lees meer

Een grotere religiositeit hangt samen met een bevredigender seksleven

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Foto van Jakob Owens

Verbetert of belemmert religiositeit iemands seksleven? Volgens bevindingen gepubliceerd in de  Journal of Sex Research is het antwoord genuanceerd. In een groot Brits onderzoek meldden mensen met sterkere religieuze overtuigingen gemiddeld minder seks, maar een hogere algehele seksuele bevrediging.

Religie neemt af in westerse landen, en tegelijkertijd stellen jongeren het huwelijk uit. Aangezien huwelijk en seksuele relaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan secularisatie een impact hebben op seksueel gedrag. Verrassend genoeg is er een gebrek aan onderzoek naar de relaties tussen religiositeit, seksuele frequentie en seksuele bevrediging. Bovendien zijn de bestaande bevindingen inconsistent.

Studie auteurs Nitzan Peri-Rotem en Vegard Skirbekk leggen uit dat religiositeit is geassocieerd met zowel hogere als lagere seksuele bevrediging. Deze inconsistentie kan deels te wijten zijn aan contrasterende religieuze idealen rond echtelijke en niet-huwelijkse seks. Seks buiten het huwelijk wordt binnen de meeste religies ontmoedigd, wat schuldgevoelens kan bevorderen bij niet-gehuwde paren, wat hun seksuele bevrediging in de weg staat. Maar seks binnen het huwelijk wordt als zeer heilig beschouwd, wat positieve gevoelens kan bevorderen die de huwelijkstevredenheid en seksuele bevrediging bij gehuwde paren vergroten.

Lees meer

Vrome religieuze volgelingen hebben een beter seksleven

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

person in red panty lying on bed

Foto van Dainis Graveris

Voor goede seks blijkt dat je gelovig moet zijn en vertrouwen moet hebben. Mensen met sterke religieuze overtuigingen hebben een hogere seksuele bevrediging, volgens een  studie gepubliceerd in de Journal of Sex Research .

Ondanks het feit dat vrome mensen in de leeftijd van 18 tot 59  minder vaak seks hebben, geven de bevindingen van de British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles aan dat religieuze individuen meer genieten van de slaapkamer.

Vrome getrouwde vrouwen meldden volgens de bevindingen een bevredigender seksleven te hebben dan niet-vrome dames. Alleenstaande religieuze mannen beweerden dat ze ook een zeer bevredigend liefdesleven hadden, maar reageerden minder gunstig als ze rekening hielden met de houding ten opzichte van losse seks.

Onderzoekers ontdekten ook dat seks buiten de heilige verbintenis van het huwelijk – of het nu casual of zonder liefde is, beide typisch no-nos voor de meest vrome – niet als seksueel bevredigend werd beschouwd voor zowel mannen als vrouwen die aanbidden.

Lees meer

Kan meditatie je seksleven echt verbeteren?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Bron https://www.standard.co.uk/escapist/meditation-better-sex-mindfulness-how-to-sexual-dysfunction-b1020368.html

Een nieuwe golf van mindfulness-audiosessies belooft problemen met het libido op te lossen en het plezier te vergroten.

“Ik zit thuis, met een lichte kater op een woensdag maar het is me gelukt om 10 minuten vrij te maken om wat mindfulness te proberen schrijft Flora Gill. Ik zoek naar een manier om de sessie van 11 minuten op 1,7x snelheid te zetten, zoals ik doe met hoorbare boeken. Dit zou de eerste indicator moeten zijn dat ik van nature geen mindful persoon ben. Ik probeer een mindfulness-sessie genaamd Befriending our Bodies, die tot doel heeft je te helpen meer plezier te bereiken. Ik krijg sussend te horen dat ik mezelf moet behandelen alsof ik ‘een vriend in nood verzorg’ terwijl ik mijn aandacht richt op de gevoelens in specifieke delen van mijn lichaam, te beginnen met mijn linkervoet. Zes minuten later hoor ik een dreun van mijn telefoon en kan het niet helpen dat ik een TikTok zie die een vriend me stuurt van een lamp die eruitziet alsof hij een voorhuid heeft – mijn aandachtsspanne heeft nog een lange weg te gaan.”

Lees meer

Waarom psychopaten zo aantrekkelijk kunnen zijn

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

man in black collared shirt

Foto van Muhmed El-Bank

Het oude cliché dat psychopaten zachtaardige charmeurs zijn, is misschien niet ver van de waarheid, althans volgens een nieuwe studie.

De studie door psychologen van Brock University en Carleton University in Canada beweert dat jonge vrouwen zich meer aangetrokken voelen tot mannen met sterkere psychopathische persoonlijkheidskenmerken, ondanks het gebrek aan interesse van deze potentiële partners voor een toegewijde relatie.

Gepubliceerd in het tijdschrift Evolutionary Psychological Science, wilden de onderzoekers de “rapporten” opvolgen dat psychopathische eigenschappen aantrekkelijk waren bij potentiële romantische partners, ondanks de bekende valkuilen van relaties met mannen. psychopaten .

Voor het eerste deel van hun onderzoek rekruteerden de onderzoekers 46 mannen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar en evalueerden ze psychopathie en sociale intelligentie met behulp van een nepdatumscenario dat gedurende ongeveer 2 minuten met een assistent werd gefilmd. Volgens de studie identificeerde de meerderheid van de mannelijke deelnemers (89%) zichzelf als heteroseksueel.

Mannen kregen vragen als “wat vind je leuk om te doen op een eerste date?” of “Wat is volgens jou het belangrijkste in een relatie?” », toen gebeurde het behoud op natuurlijke wijze.

Lees meer

Australische scholen en holebi gerelateerde discriminatie van leraren

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

www.flickr.com

Jonge Australiërs met verschillende achtergronden zijn nadrukkelijk : ze ondersteunen geen discriminatie van LGBTIQ leerkrachten in het onderwijs.
Een team van onderzoekers van de Australian National University (ANU), Deakin University en Monash University ondervroeg meer dan 1.200 Australische tieners. Men deed ook ook enquête-interviews  met 30 tieners. (Mary Lou Rasmussen, Andrew Singleton, Anna Halafoff, Gary D Bouma)

Uit het onderzoek bleek dat tieners sterk voorstander zijn van het recht van religieuze mensen om hun geloof te uiten. Maar ze waren ook overwegend voorstander van de opname van LGBTIQ leerkrachten in het onderwijs. Men vond bovendien dat 80% van de ondervraagde Australische tieners gelooft dat seksuele voorlichting informatie moet bevatten die relevant is voor LGBTIQ-mensen en 84% vindt dat leerlingen van secundaire scholen de mogelijkheid moeten hebben om elke seksuele of genderidentificatie uit te drukken.

In interviews na de  enquête vroeg men de 30 tieners wat ze dachten over religieuze redenen om bijvoorbeeld homo’s of lesbiennes te weigeren als leerkracht. Meer in het bijzonder wilde men weten of ze akkoord waren dat sommige scholen mogen discrimineren in relatie tot wat er op school wordt onderwezen en hoe personeel in dienst wordt genomen overeenkomstig de religieuze opvattingen van scholen.

Lees meer

BEAM liefdes-, relatie- en seksonderzoek

Geschatte tijd om tekst te lezen: 7 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Christenen hebben geen seks voor het huwelijk, zijn keurig voorgelicht en betrekken God

Bron https://www.pexels.com/search/wedding/

bij hun liefdesleven. Toch? Of zeggen de cijfers iets anders? BEAM was benieuwd naar hoe de vork nou echt in de steel zit en vroeg het aan bijna 1.900 christelijke jongeren tussen de 15 en 25 jaar. In dit artikel vind je de meest opvallende en interessante resultaten.

Mijn eerste relatie
Bijna de helft van de jongeren (47%) heeft in ieder geval al één serieuze relatie achter de rug. De gemiddelde leeftijd hiervan ligt tussen de 15 en de 17 jaar. Hoe serieus deze relatie daadwerkelijk was, kun je je afvragen, want de meeste strandden binnen de 4 maanden. Bij slechts een enkeling hield deze relatie 3 tot 4 jaar stand en bij 1% van de ondervraagden zelfs langer dan 5 jaar.

Waarom ging het uit?
“Het was totaal niet wat ik ervan gedacht of gehoopt had. Bovendien was hij alles behalve romantisch en ook helemaal niet in voor spontane acties, wat ik juist heel erg waardeer in mensen.”

“De afstand tussen ons was te groot. We zagen elkaar niet vaak en konden niet gemakkelijk en goedkoop naar elkaar toe.”

“We kregen steeds meer meningsverschillen. En o ja, ik kwam een andere jongen tegen…”

Geloof jij in de ware?

Jongens: 67%
Meisjes: 74%

Bij wie ligt het initiatief?
Je krijgt geen hap meer door je keel, hebt zijn/haar Facebookpagina al honderd keer geopend en kan aan niemand anders meer denken: je bent verliefd! Maar wie neemt het initiatief? Zo’n 63% van de meiden vindt dat dit initiatief bij de jongen hoort te liggen.

God en je liefdesleven
Bijna iedereen (91%) betrekt God bij zijn of haar liefdesleven. Eén van de meest voorkomende manieren om dit te doen is door voor je (toekomstige) partner te bidden. Andere manieren waarop ze God betrekken: samen naar de kerk en samen uit de Bijbel lezen.

Lees meer

Redenen waarom jongeren maagd willen blijven

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Een recente Amerikaanse studie onderzocht 23 jaar verklaringen van studenten voor hun redenen om maagdelijk te blijven of m.a.w. nog niet aan seks te beginnen.  De

autumn, leafes, colorful bleter

RondellMelling (CC0), Pixabay

onderzoekers melden dat de term ‘maagdelijkheid’ een zeer beladen term is, vol met religieuze en morele ondertoon, maar er is geen goed alternatief. ‘Seksuele onthouding’ of “seksueel onervaren” zijn geen goede omschrijvingen voor jongeren die nog geen ervaring hebben met geslachtsgemeenschap.

Meer dan 7.000 studenten vulden een vragenlijst die peilde naar meer details over hun seksuele geschiedenis. Dit onderzoek bleef vrij consistent door de jaren heen. Een totaal van 1060 studenten in de loop van 23-jaar gaven aan nog  maagd te zijn en verstrekten informatie  over hun redenen en gevoelens daarbij. Elk jaar waren er ongeveer  200-350 studenten (ongeveer 15%) die melden nog maagd te zijn. De redenen varieerden over individuen, over geslachten, zelfs over etnische groepen, maar niet zozeer in de tijd.

Hier zijn de meest voorkomende redenen:

“Niet genoeg liefde” en “angst” waren de meest voorkomende redenen voor het behoud van de maagdelijkheid, gevolgd door “persoonlijke overtuigingen”, “onzekerheid”, “een onwillige partner” en “gebrek aan verlangen.”

Vijf van de zes redenen voor het maagd blijven, bleven constant tijdens de studie. Slechts één reden voor maagdelijkheid veranderde in de 23 jaar dat de onderzoekers studenten ondervroegen: angst. Er was een piek in angst als een reden voor het behoud van de maagdelijkheid in de late jaren 1990 tot 2000 tijdens de piek van de HIV / AIDS-epidemie, waarna dit  als reden terug gestaag daalde. Bij de meest recente bevraging scoorde angst op het laagste niveau.

Angst voor ongewenste zwangerschap bleef wel hoog in de hele periode, en dit ondanks voldoende kennis omtrent anticonceptie en het voorhanden zijn van middelen. Angst om zwanger te worden, scoorde hoger dan  angst voor soa’s in het algemeen, of HIV / AIDS in het bijzonder.

Lees meer

1 2