Uit een onderzoek bleek dat 1 op de 6 mannen seksuele gevoelens voor kinderen toegeeft.

Eén op de zes (of 15,1% van) de onlangs ondervraagde Australische mannen ouder dan

girl with paint of body

Photo by Senjuti Kundu

18 jaar zei seksuele gevoelens te hebben voor een kind of tiener jonger dan 18 jaar.

Deze gegevens maakten deel uit van een onderzoek door UNSW Sydney en Jesuit Social Services. Onderzoekers vroegen 1.945 mannen naar hun aantrekkingskracht op kinderen via een online rekruteringsproces.

De onderzoekers vonden ook:

  • ongeveer een op de tien (9,4%) Australische mannen heeft seksueel misbruik gemaakt van kinderen
  • ongeveer de helft van deze groep (4,9%) rapporteert seksuele gevoelens jegens kinderen, terwijl de anderen mogelijk aanstootgevend zijn vanwege situationele of opportunistische redenen
  • van de mannen met seksuele gevoelens jegens kinderen wilde 29,6% hulp.

Vergeleken met mannen zonder seksuele gevoelens voor of overtredingen jegens kinderen, had de 4,9% van de mannen met seksuele gevoelens en eerdere overtredingen jegens kinderen een grotere kans om:

  • werken met kinderen
  • getrouwd zijn
  • hebben een hoger niveau van sociale steun
  • hogere inkomens verdienen
  • slachtoffer zijn van seksueel kindermisbruik.

Lees meer

Blootstelling aan seksuele prikkels maakt mensen impulsiever, vooral mannen

Een experimenteel onderzoek uitgevoerd in Duitsland onderzocht hoe de nauwkeurigheid

man standing near to tree

Photo by Ana Nichita

van reacties op visuele signalen wordt beïnvloed wanneer verschillende emotionele beelden op de achtergrond worden weergegeven. Uit de bevindingen bleek dat deelnemers de meeste fouten maakten wanneer ze werden blootgesteld aan seksuele beelden, wat duidt op een toename van impulsieve reacties. Dit effect was met name sterker bij mannen dan bij vrouwen. De studie werd gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior .

Gevoelens worden sterk geassocieerd met acties. Wanneer iemand gelukkig is, zal hij/zij de neiging hebben zich te verplaatsen, andere mensen te benaderen, te dansen, te zingen of een aantal andere acties uit te voeren die we associëren met geluk. Aan de andere kant zullen mensen, als ze verdrietig zijn, de neiging hebben zich terug te trekken en veel minder actief te zijn. Deze correlatie tussen emotie en gedrag is niet alleen duidelijk bij mensen, maar manifesteert zich ook bij zoogdieren en vele andere dieren, met duidelijke overeenkomsten.

Gebeurtenissen rondom een ​​persoon zijn belangrijke bepalende factoren voor de emoties van die persoon, maar dat geldt ook voor de gedachten die een persoon kan hebben. Studies hebben aangetoond dat het denken aan seks of het zien van foto’s en gebeurtenissen die verband houden met seks (bijvoorbeeld seksuele foto’s of het samenzijn met een persoon tot wie je je seksueel aangetrokken voelt) een reeks fysiologische veranderingen in gang zet die ons voorbereiden op seksuele activiteit, maar ook leidt tot sterke emoties die veranderen. hoe mensen zich gedragen. Zowel mannen als vrouwen nemen bijvoorbeeld vaker deel aan seksuele activiteiten na het bekijken van seksueel opwindende inhoud.

Lees meer

Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland

Op 13 januari 2023 is het Nationaal Actieprogramma ‘Aanpak Seksueel

grayscale photography of man lying on floor

Photo by Žygimantas Dukauskas

Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld’ gelanceerd. Dit actieprogramma wordt gecoördineerd door het ministerie van OCW en het ministerie van SZW. Er was behoefte aan een peiling onder het algemeen publiek in Nederland. I&O Research voerde deze peiling in februari 2023 uit door aan de hand van een vragenlijst onderzoek te doen naar het sentiment dat er rond deze thematiek leeft in Nederland en naar de posities die verschillende Nederlanders hierover innemen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten, welke betrekking hebben op het algemene publiek in Nederland. Meer informatie over significante verschillen tussen mensen met bepaalde achtergrondkenmerken staat in de rapportage beschreven.

Uit de Prevalentiemonitor ‘Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’ van het WODC en het CBS (2022) weten we hoe vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld voorkomen. Ook weten we welke groepen hier vaker dan gemiddeld slachtoffer van zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld brengen grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen met zich mee.

Lees meer

Regeringscommissaris Hamer Nederland komt met handreiking voor organisaties om meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op te pakken

Organisaties helpen bij het opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend

love shouldn't hurt-printed on back of woman

Photo by Sydney Sims

gedrag, dat is het doel van Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer met de handreiking die zij vandaag publiceert. Hamer: “We hebben allemaal gezien dat het vaak misgaat met de opvolging van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, met grote gevolgen voor melder, beschuldigde en organisatie. Deze handreiking is geen panklare oplossing, maar wel een gids in het maken van weloverwogen beslissingen. Waaruit vooral ook blijkt: niets doen is geen optie.”

Verschillende voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben het afgelopen jaar de media gehaald, waarin een onderzoek werd ingesteld dat niet goed verliep of geen stand hield bij de rechter. Hamer: “We zien dat veel organisaties zoekende zijn: hoe moeten we deze situaties dan aanpakken? Daar willen we duidelijkheid in bieden, al kunnen we nooit voor elke situatie en voor elke organisatie compleet zijn: het blijft maatwerk.”

Lees meer

Referentiekader om objectiever te kijken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een ingrijpend en veelvoorkomend probleem dat

woman leaning against a wall in dim hallway

Photo by Eric Ward

verschillende domeinen van onze samenleving raakt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwsberichten die het maatschappelijk debat voeding blijven geven. Of het nu gaat om seksueel geweld, intimidatie op de werkvloer of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, de impact op slachtoffers en de samenleving als geheel is verwoestend. Een referentiekader vormt de basis voor het vaststellen van duidelijke normen en waarden zodat we objectiever naar gedrag kunnen kijken.

Om grensoverschrijdend gedrag te duiden en te beoordelen, maakt Movisie in haar methodieken rondom (ex-)partnergeweld en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren gebruik van een referentiekader. Wat houdt dit referentiekader in?

Met een referentiekader wordt gedrag langs een aantal criteria gelegd. De criteria zijn: is er wederzijdse toestemming, hoe zit het met de vrijwilligheid en gelijkwaardigheid, past het gedrag bij de leeftijd (met name bij kinderen en jongeren) of is er sprake van zelfbeschikking (bij volwassenen), is er respect voor jezelf en de ander en past het in de omgeving?

Lees meer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

We moeten met een andere blik kijken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op het

person holding brown wooden mannequin

Photo by Marco Bianchetti

werk, schrijven Djoeke Ardon en Saskia Daru van Movisie. Om dit gedrag te voorkomen en er goed op te reageren, moeten we ons meer bewust zijn van de rol die macht speelt.

‘Je hebt hem toch zelf gezoend?’ krijgt een kennis als reactie als ze vertelt dat ze last heeft van de seksuele avances van haar leidinggevende. ‘Jullie wilden het toch allebei?’ Het is een reactie die vaak voorkomt bij situaties van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit komt door een te grote nadruk op toestemming bij het kijken naar grensoverschrijdend gedrag op het werk en te weinig oog voor macht.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat sinds de BOOS-uitzending over de The Voice of Holland hoog op de agenda. Er is zelfs een regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangesteld: Mariëtte Hamer. Zij publiceerde dit jaar een handreiking over hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Toch is er nog vaak discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag: ‘Mag een complimentje ook al niet meer?’

Toestemming is niet voldoende
Bij seks is het belangrijk dat allebei de partners het graag willen. Dit noemen we consent, of toestemming. Na een lange strijd vanuit activisten en maatschappelijke organisaties is consent nu ook centraal komen te staan in het maatschappelijk gesprek over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in de nieuwe wet seksuele misdrijven die bij de Eerste Kamer ligt. Het gaat niet meer over fysieke dwang, maar over actieve toestemming.[1]

Lees meer

Vrouwelijke overlevenden van seksueel misbruik in de kindertijd hebben doorgaans hogere niveaus van ghreline in hun bloed

Een nieuw onderzoek in Duitsland meldde dat vrouwen die seksueel misbruik in hun

woman leaning on bed

Photo by M.

kindertijd overleefden doorgaans hogere ghrelinewaarden in hun bloedserum hadden. Vrouwen die ernstige emotionele verwaarlozing ervoeren, hadden doorgaans ook hogere niveaus van ghreline in hun bloed dan degenen die dat niet deden. De studie werd gepubliceerd in Translational Psychiatry .

Ghreline is een hormoon dat voornamelijk in de maag en dunne darm wordt geproduceerd. Het speelt een cruciale rol bij het reguleren van de eetlust en honger. De ghrelinespiegels stijgen doorgaans vóór de maaltijd, wat aan de hersenen aangeeft dat het lichaam voeding nodig heeft. Dit hormoon stimuleert de afgifte van groeihormoon en verhoogt de voedselinname, wat leidt tot een hongergevoel.

Het ghrelinegehalte heeft de neiging te dalen na het eten, waardoor de eetlust onder controle wordt gehouden en de voedselinname wordt verminderd. Ontregeling van de productie en gevoeligheid van ghreline wordt in verband gebracht met eetluststoornissen en obesitas, waardoor het een belangrijke focus is van onderzoek op het gebied van voeding en metabolisme.

De ghrelinespiegels nemen echter ook toe als het lichaam onder stress staat. Uit dieronderzoek blijkt dat het ghrelinegehalte in het bloedserum toeneemt wanneer dieren worden blootgesteld aan zowel acute als chronische stress. Eén onderzoek onder menselijke adolescenten meldde dat verhoogde niveaus van ghreline in het bloed bleven bestaan ​​lang nadat de stressvolle ervaring was geëindigd.

Een ander onderzoek bij anorexiapatiënten rapporteerde een verband tussen verhoogde ghrelineniveaus en traumatisering in de kindertijd. Verschillende andere onderzoeken leverden ook resultaten op die erop wezen dat er mogelijk een verband bestaat tussen de ghrelineniveaus op volwassen leeftijd en trauma in de kindertijd. Dit betrof echter allemaal studies over zeer specifieke cohorten en kleine groepen.

Lees meer

Hogere prenatale blootstelling aan testosteron is gekoppeld aan machiavellisme en psychopathie, suggereert onderzoek

Nieuw onderzoek levert bewijs dat sommige aspecten van de Dark Triad van

portrait photography of man in gray sweater

Photo by Eugenia Maximova

persoonlijkheid verband houden met markers van prenatale blootstelling aan testosteron. De bevindingen, gepubliceerd in Biological Psychology , werpen licht op de relatie tussen biologische processen en persoonlijkheidsontwikkeling.

The Dark Triad verwijst naar een set van drie persoonlijkheidskenmerken: machiavellisme, narcisme en psychopathie. Individuen met een hoog machiavellisme zijn manipulatief en strategisch in hun interacties, terwijl degenen met een hoog narcisme een buitensporig gevoel van eigendunk en een behoefte aan bewondering vertonen. Psychopathie wordt gekenmerkt door impulsiviteit en een gebrek aan spijt.

Het is consequent waargenomen dat mannen de neiging hebben om hoger te scoren dan vrouwen op Dark Triad-kenmerken. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre deze sekseverschillen het gevolg zijn van biologische factoren, zoals geslachtshormonen. De auteurs achter de nieuwe studie probeerden te helpen deze leemte in de onderzoeksliteratuur op te vullen.

Testosteron, het primaire mannelijke geslachtshormoon, speelt een cruciale rol bij het reguleren van geslachtsdifferentiatie, voortplantingsweefsels en secundaire geslachtskenmerken. Het wordt geproduceerd in de teelballen bij mannen en in mindere mate in de eierstokken bij vrouwen, evenals in de bijnieren en hypothalamus bij beide geslachten. De hypothalamus-hypofyse-gonadale (HPG)-as regelt de afgifte van testosteron en andere gonadale steroïden.

Lees meer

Psychopathische mannen vertonen verhoogde niveaus van seksuele dwang en verdachte jaloezie in romantische relaties

Uit een onlangs gepubliceerde studie bleek dat mannen met hogere niveaus van

group of people holding happy birthday greeting cards

Photo by Mélodie Descoubes

psychopathische eigenschappen meer geneigd zijn seksuele dwang uit te oefenen en verdachte jaloezie te vertonen in hun romantische relaties. De studie, die werd gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior , benadrukt de noodzaak van verder onderzoek en interventies om de risico’s van psychopathische mannen aan te pakken en seksuele dwang binnen intieme relaties beter te begrijpen.

“Er is niet veel informatie beschikbaar over hoe mannen met verhoogde niveaus van psychopathische eigenschappen functioneren binnen hun romantische relaties, maar onderzoek toont aan dat deze mannen de neiging hebben om (soms meerdere) romantische relaties te hebben,” zei studieauteur Kristopher Brazil, een postdoctoraal onderzoeker. aan de Carleton-universiteit.

“Twee onderzoeksstromen hebben het specifieke onderwerp van seksuele dwang in relaties geïnformeerd. Ten eerste is psychopathie in verband gebracht met hogere niveaus van paringsinspanning, die de tijd en energie vangen die organismen richten op paringssucces. Maar de meeste onderzoeken hebben zich gericht op paringsinspanning, aangezien dit van toepassing is op het verkrijgen van nieuwe partners, dus wilden we een onderdeel van paringsinspanning onderzoeken dat gepaard gaat met succes bij het paren met de huidige partner.

Lees meer

Meta-analyse onthult factoren die van invloed zijn op de gerapporteerde prevalentie van verkrachting onder vrouwen in de Verenigde Staten

Nieuw onderzoek werpt licht op de verschillende percentages van slachtoffers van

orange and white happy birthday balloons

Photo by Mika Baumeister

verkrachting die in bestaand onderzoek worden gerapporteerd. De bevindingen benadrukken verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de onderzoeksresultaten, waaronder de specifieke manieren waarop verkrachting wordt gedefinieerd en gemeten. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Aggression and Violent Behavior .

De bestaande onderzoeksliteratuur over dit onderwerp bevat substantiële verschillen in gerapporteerde slachtofferschapscijfers. Deze variabiliteit kan worden toegeschreven aan verschillen in metingen en methodologieën die in verschillende onderzoeken zijn gebruikt. Om beleid en praktijk effectief te informeren, zeiden de onderzoekers achter de nieuwe studie dat het cruciaal was om duidelijke en specifieke prevalentiegegevens over verkrachting te verkrijgen.

De onderzoekers wilden een meta-analyse uitvoeren om te onderzoeken hoe methodologische factoren de waargenomen variatie in de prevalentie van verkrachting onder vrouwen in de Verenigde Staten voorspellen. Door een breed scala aan onderzoeken en steekproeven te analyseren, zou de meta-analyse een uitgebreidere verkenning van de impact van methodologische verschillen mogelijk kunnen maken.

Lees meer

1 2 3 20