Blootstelling aan antifeministische complottheorieën versterkt de acceptatie van de verkrachtingsmythe

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

 

In de Victoriaanse tijd ging men ervan uit dat verkrachting zeldzaam was. Als een vrouw

woman with hands tied

Photo by engin akyurt

zei dat ze verkracht was, moest ze het dus wel verzonnen hebben. Zo’n verhaal werd afgedaan als pseudologia fantastica, het verlies van controle op de realiteit. Onder invloed van de vrouwenbeweging is het denken over verkrachting volledig veranderd. Een van de manieren waarop dat is gebeurd, is door zogeheten verkrachtingsmythes te weerleggen. Een voorbeeld van zo’n mythe is dat verkrachters altijd vreemde engerds zijn die plots uit de bosjes springen. Een andere verkrachtingsmythe is dat er heel veel valse aangiftes worden gedaan. In werkelijkheid zou dat aantal heel laag liggen. Dit blijkt moeilijk empirisch aan te tonen. Is er sprake van een mythe over een mythe?

In recent onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Violence Against Women hebben

wetenschappers licht geworpen op de relatie tussen het geloof in complottheorieën over feministen, seksisme en de acceptatie van verkrachtingsmythen. Hun bevindingen suggereren dat individuen die een hoger niveau van vijandig seksisme koesteren, eerder geneigd zijn verkrachtingsmythen te accepteren, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan feministische complottheorieën. Dit verband benadrukt de wisselwerking tussen politieke predisposities, seksistische ideologieën en samenzweringsovertuigingen bij het vormgeven van de houding ten opzichte van seksueel geweld.

“Samenzweringstheorieën kunnen een intergroepsfocus hebben, waarbij doelwitten van complottheorieën het slachtoffer kunnen worden van vooroordelen en discriminatie”, zegt studieauteur Daniel Jolley, assistent-professor in de sociale psychologie aan de Universiteit van Nottingham.

“In ons werk wilden we onderzoeken of complottheorieën over feministen – die stellen dat feministen in het geheim handelen voor hun eigenbelang (bijvoorbeeld het in het geheim ontmantelen van traditionele familiewaarden) voor hun eigen gewin – vooroordelen jegens vrouwen kunnen inspireren, met name seksuele vooroordelen ( dat wil zeggen, de goedkeuring van verkrachtingsmythes).”

Lees meer

Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie in beeld

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)

Grensoverschrijdend gedrag is een complex en hardnekkig probleem, dat overal in de

closeup photographyo fwoman singing

Photo by Vidar Nordli-Mathisen

samenleving voorkomt. In opdracht van de Taskforce GO! deed Movisie onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie. De Taskforce GO! is opgericht om dit gedrag aan te pakken.

Het is het eerste grootschalige onderzoek naar verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag dat in deze sector is uitgevoerd, met als doel een beeld te krijgen van de aard en omvang van vier verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag:

 • intimiderend of emotioneel grensoverschrijdend gedrag,
 • verbaal/online seksueel grensoverschrijdend gedrag,
 • fysiek grensoverschrijdend gedrag,
 • fysieke agressie.

Het onderzoek richt zich op de afgelopen vijf jaar en bestond uit gesloten (meerkeuze) en open vragen.

Lees meer

Britse politie doet onderzoek naar VIRTUELE verkrachting in metaverse

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Britse politie doet onderzoek naar VIRTUELE verkrachting in metaverse: de digitale

man in blue crew neck shirt wearing black vr goggles

Photo by Maxim Tolchinskiy

persoonlijkheid van een jong meisje ‘wordt seksueel aangevallen door een bende volwassen mannen in een meeslepende videogame’ – wat leidt tot het eerste onderzoek in zijn soort en vragen over de mate waarin de huidige wetten van toepassing zijn in de online wereld.
De politie onderzoekt het eerste geval van verkrachting in de metaverse nadat een kind werd ‘aangevallen’ in een virtual reality-videogame.

Het meisje jonger dan 16 jaar zou radeloos zijn achtergebleven nadat haar avatar – haar digitale personage – door een groep online vreemden was verkracht.

Het slachtoffer met de koptelefoon liep geen verwondingen op omdat er geen sprake was van een fysieke aanval.

Maar agenten zeiden dat ze hetzelfde psychologische en emotionele trauma heeft opgelopen als iemand die in de echte wereld is verkracht, omdat de ‘VR’-ervaring is ontworpen om volledig meeslepend te zijn.

Lees meer

Waarom het zo moeilijk is voor mensen om beschuldigingen van seksueel geweld naar buiten te brengen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Toen schrijver E. Jean Carroll werd gevraagd waarom ze eindelijk – na meer dan 25 jaar –

man in yellow and red jersey shirt

Photo by Mika Baumeister

naar buiten kwam om de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump te beschuldigen van aanranding, was haar antwoord iets dat talloze anderen dachten: “Denk eens aan hoeveel vrouwen zich hebben gemeld en er gebeurt niets.”

De duizenden reacties op een YouTube-fragment van dat interview laten de typische reactie zien waarmee mensen te maken krijgen die dergelijke beschuldigingen uiten. Het zijn wrede en vrouwonvriendelijke, ongefundeerde beschuldigingen dat de persoon gek is, op zoek is naar aandacht, een geldgrijper, een leugenaar en geen ‘echt’ slachtoffer.

Commentatoren beweren te weten hoe een ‘echt’ slachtoffer reageert – ze schreeuwen, vertellen het meteen aan iemand of gaan naar de politie. Ze houden zich niet jarenlang stil.

In tegenstelling tot Carroll zullen de meeste slachtoffers niet over de middelen beschikken om hun misbruikers voor de rechter te vervolgen. Nog zeldzamer is dat daders aansprakelijk worden gesteld, zoals Trump dat deed voor seksueel misbruik en smaad .

Maar wat alle vrouwen die vooraanstaande mannen beschuldigen van seksueel misbruik gemeen hebben, is hun ervaring met het vitriool, de mythen en de misvattingen die zoveel anderen ervan weerhouden zich uit te spreken. Dit is al te zien in de publieke reactie op de aantijgingen tegen cabaretier Russell Brand, hoewel we niet mogen vergeten dat de aantijgingen nog door geen enkele rechtbank zijn getoetst.

Lees meer

Uit een onderzoek bleek dat 1 op de 6 mannen seksuele gevoelens voor kinderen toegeeft.

Geschatte tijd om tekst te lezen: 7 minu(u)t(en)

Eén op de zes (of 15,1% van) de onlangs ondervraagde Australische mannen ouder dan

girl with paint of body

Photo by Senjuti Kundu

18 jaar zei seksuele gevoelens te hebben voor een kind of tiener jonger dan 18 jaar.

Deze gegevens maakten deel uit van een onderzoek door UNSW Sydney en Jesuit Social Services. Onderzoekers vroegen 1.945 mannen naar hun aantrekkingskracht op kinderen via een online rekruteringsproces.

De onderzoekers vonden ook:

 • ongeveer een op de tien (9,4%) Australische mannen heeft seksueel misbruik gemaakt van kinderen
 • ongeveer de helft van deze groep (4,9%) rapporteert seksuele gevoelens jegens kinderen, terwijl de anderen mogelijk aanstootgevend zijn vanwege situationele of opportunistische redenen
 • van de mannen met seksuele gevoelens jegens kinderen wilde 29,6% hulp.

Vergeleken met mannen zonder seksuele gevoelens voor of overtredingen jegens kinderen, had de 4,9% van de mannen met seksuele gevoelens en eerdere overtredingen jegens kinderen een grotere kans om:

 • werken met kinderen
 • getrouwd zijn
 • hebben een hoger niveau van sociale steun
 • hogere inkomens verdienen
 • slachtoffer zijn van seksueel kindermisbruik.

Lees meer

Blootstelling aan seksuele prikkels maakt mensen impulsiever, vooral mannen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Een experimenteel onderzoek uitgevoerd in Duitsland onderzocht hoe de nauwkeurigheid

man standing near to tree

Photo by Ana Nichita

van reacties op visuele signalen wordt beïnvloed wanneer verschillende emotionele beelden op de achtergrond worden weergegeven. Uit de bevindingen bleek dat deelnemers de meeste fouten maakten wanneer ze werden blootgesteld aan seksuele beelden, wat duidt op een toename van impulsieve reacties. Dit effect was met name sterker bij mannen dan bij vrouwen. De studie werd gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior .

Gevoelens worden sterk geassocieerd met acties. Wanneer iemand gelukkig is, zal hij/zij de neiging hebben zich te verplaatsen, andere mensen te benaderen, te dansen, te zingen of een aantal andere acties uit te voeren die we associëren met geluk. Aan de andere kant zullen mensen, als ze verdrietig zijn, de neiging hebben zich terug te trekken en veel minder actief te zijn. Deze correlatie tussen emotie en gedrag is niet alleen duidelijk bij mensen, maar manifesteert zich ook bij zoogdieren en vele andere dieren, met duidelijke overeenkomsten.

Gebeurtenissen rondom een ​​persoon zijn belangrijke bepalende factoren voor de emoties van die persoon, maar dat geldt ook voor de gedachten die een persoon kan hebben. Studies hebben aangetoond dat het denken aan seks of het zien van foto’s en gebeurtenissen die verband houden met seks (bijvoorbeeld seksuele foto’s of het samenzijn met een persoon tot wie je je seksueel aangetrokken voelt) een reeks fysiologische veranderingen in gang zet die ons voorbereiden op seksuele activiteit, maar ook leidt tot sterke emoties die veranderen. hoe mensen zich gedragen. Zowel mannen als vrouwen nemen bijvoorbeeld vaker deel aan seksuele activiteiten na het bekijken van seksueel opwindende inhoud.

Lees meer

Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)

Op 13 januari 2023 is het Nationaal Actieprogramma ‘Aanpak Seksueel

grayscale photography of man lying on floor

Photo by Žygimantas Dukauskas

Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld’ gelanceerd. Dit actieprogramma wordt gecoördineerd door het ministerie van OCW en het ministerie van SZW. Er was behoefte aan een peiling onder het algemeen publiek in Nederland. I&O Research voerde deze peiling in februari 2023 uit door aan de hand van een vragenlijst onderzoek te doen naar het sentiment dat er rond deze thematiek leeft in Nederland en naar de posities die verschillende Nederlanders hierover innemen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten, welke betrekking hebben op het algemene publiek in Nederland. Meer informatie over significante verschillen tussen mensen met bepaalde achtergrondkenmerken staat in de rapportage beschreven.

Uit de Prevalentiemonitor ‘Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’ van het WODC en het CBS (2022) weten we hoe vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld voorkomen. Ook weten we welke groepen hier vaker dan gemiddeld slachtoffer van zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld brengen grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen met zich mee.

Lees meer

Regeringscommissaris Hamer Nederland komt met handreiking voor organisaties om meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op te pakken

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Organisaties helpen bij het opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend

love shouldn't hurt-printed on back of woman

Photo by Sydney Sims

gedrag, dat is het doel van Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer met de handreiking die zij vandaag publiceert. Hamer: “We hebben allemaal gezien dat het vaak misgaat met de opvolging van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, met grote gevolgen voor melder, beschuldigde en organisatie. Deze handreiking is geen panklare oplossing, maar wel een gids in het maken van weloverwogen beslissingen. Waaruit vooral ook blijkt: niets doen is geen optie.”

Verschillende voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben het afgelopen jaar de media gehaald, waarin een onderzoek werd ingesteld dat niet goed verliep of geen stand hield bij de rechter. Hamer: “We zien dat veel organisaties zoekende zijn: hoe moeten we deze situaties dan aanpakken? Daar willen we duidelijkheid in bieden, al kunnen we nooit voor elke situatie en voor elke organisatie compleet zijn: het blijft maatwerk.”

Lees meer

Referentiekader om objectiever te kijken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Grensoverschrijdend gedrag is een ingrijpend en veelvoorkomend probleem dat

woman leaning against a wall in dim hallway

Photo by Eric Ward

verschillende domeinen van onze samenleving raakt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwsberichten die het maatschappelijk debat voeding blijven geven. Of het nu gaat om seksueel geweld, intimidatie op de werkvloer of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, de impact op slachtoffers en de samenleving als geheel is verwoestend. Een referentiekader vormt de basis voor het vaststellen van duidelijke normen en waarden zodat we objectiever naar gedrag kunnen kijken.

Om grensoverschrijdend gedrag te duiden en te beoordelen, maakt Movisie in haar methodieken rondom (ex-)partnergeweld en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren gebruik van een referentiekader. Wat houdt dit referentiekader in?

Met een referentiekader wordt gedrag langs een aantal criteria gelegd. De criteria zijn: is er wederzijdse toestemming, hoe zit het met de vrijwilligheid en gelijkwaardigheid, past het gedrag bij de leeftijd (met name bij kinderen en jongeren) of is er sprake van zelfbeschikking (bij volwassenen), is er respect voor jezelf en de ander en past het in de omgeving?

Lees meer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

Geschatte tijd om tekst te lezen: 8 minu(u)t(en)

We moeten met een andere blik kijken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op het

person holding brown wooden mannequin

Photo by Marco Bianchetti

werk, schrijven Djoeke Ardon en Saskia Daru van Movisie. Om dit gedrag te voorkomen en er goed op te reageren, moeten we ons meer bewust zijn van de rol die macht speelt.

‘Je hebt hem toch zelf gezoend?’ krijgt een kennis als reactie als ze vertelt dat ze last heeft van de seksuele avances van haar leidinggevende. ‘Jullie wilden het toch allebei?’ Het is een reactie die vaak voorkomt bij situaties van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit komt door een te grote nadruk op toestemming bij het kijken naar grensoverschrijdend gedrag op het werk en te weinig oog voor macht.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat sinds de BOOS-uitzending over de The Voice of Holland hoog op de agenda. Er is zelfs een regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangesteld: Mariëtte Hamer. Zij publiceerde dit jaar een handreiking over hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Toch is er nog vaak discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag: ‘Mag een complimentje ook al niet meer?’

Toestemming is niet voldoende
Bij seks is het belangrijk dat allebei de partners het graag willen. Dit noemen we consent, of toestemming. Na een lange strijd vanuit activisten en maatschappelijke organisaties is consent nu ook centraal komen te staan in het maatschappelijk gesprek over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in de nieuwe wet seksuele misdrijven die bij de Eerste Kamer ligt. Het gaat niet meer over fysieke dwang, maar over actieve toestemming.[1]

Lees meer

1 2 3 20