Seksuele toestemming. Jongeren begrijpen het concept, maar vragen er niet altijd op dit moment naar

Geschatte tijd om tekst te lezen: 9 minu(u)t(en)

Seksuele toestemming is de afgelopen jaren een belangrijk aandachtspunt geweest in Australië. Begin 2022 heeft de federale overheid toestemmingsonderwijs op scholen verplicht gesteld. Dit omvat informatie over wat toestemming is en hoe u consensuele relaties kunt garanderen.

In heel Australië hebben vier staten (Victoria, New South Wales, Queensland en Tasmanië) en het Australian Capital Territory nu positieve toestemmingswetten aangenomen . Hoewel de precieze formulering van de wetten per rechtsgebied verschilt, kan bevestigende toestemming worden gedefinieerd als de noodzaak voor “elke individuele persoon die deelneemt aan een seksuele handeling om stappen te ondernemen om iets te zeggen of te doen om te controleren of de andere betrokken perso(o)n(en) ermee instemmen een seksuele activiteit”.

Er zijn ook belangrijke campagnes geweest, zoals de Make No Doubt -campagne in NSW, om voorlichting te geven over veilige, plezierige seks met wederzijds goedvinden.

Lees meer

Veilig online daten

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Tijdens het daten leer je elkaar beter kennen. Je ontdekt en tast af wat jullie wensen zijn Bron Rutgers NLen waar jullie grenzen liggen. Want wat je fijn vindt tijdens een date is voor iedereen anders. Hoe je dit weet van elkaar? Door het erover te hebben! Check daarom altijd bij jezelf én de ander hoe je in de wedstrijd staat. Met deze vijf dating tips helpen wij je hierbij schrijft Rutgers, expertisecentrum seksualiteit.

Fijne en veilige seks gaat over plezier, voor jezelf en voor de ander(en). Over wat je allebei wil, fijn en lekker vindt. En wat niet. Wensen en grenzen zijn voor iedereen anders. Wat voor de ene persoon oké is, kan voor een ander niet oké zijn. En omgekeerd. Ook verschilt wat je wenst en wat je niet fijn vindt van situatie tot situatie en natuurlijk ook met wie.

Soms is het lastig om goed bij jezelf te voelen wat jij zou willen. En vervolgens je wensen en grenzen aan te geven bij een ander. Ook vinden veel mensen het lastig om te herkennen wat de ander wil, fijn vindt of lekker (en wat niet). Om te laten weten wat jij graag wil (en wat niet)  en beter te begrijpen wat de ander wil, zal je dit met elkaar moeten afstemmen.

Tijdens het daten leer je elkaar beter kennen. Je ontdekt en tast af wat jullie wensen zijn en waar jullie grenzen liggen. Want wat je fijn vindt tijdens een date is voor iedereen anders. Hoe je dit weet van elkaar? Door het erover te hebben! Check altijd bij jezelf én de ander hoe je in de wedstrijd staat.

Lees meer

Waarom het zo moeilijk is voor mensen om beschuldigingen van seksueel geweld naar buiten te brengen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Toen schrijver E. Jean Carroll werd gevraagd waarom ze eindelijk – na meer dan 25 jaar –

man in yellow and red jersey shirt

Photo by Mika Baumeister

naar buiten kwam om de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump te beschuldigen van aanranding, was haar antwoord iets dat talloze anderen dachten: “Denk eens aan hoeveel vrouwen zich hebben gemeld en er gebeurt niets.”

De duizenden reacties op een YouTube-fragment van dat interview laten de typische reactie zien waarmee mensen te maken krijgen die dergelijke beschuldigingen uiten. Het zijn wrede en vrouwonvriendelijke, ongefundeerde beschuldigingen dat de persoon gek is, op zoek is naar aandacht, een geldgrijper, een leugenaar en geen ‘echt’ slachtoffer.

Commentatoren beweren te weten hoe een ‘echt’ slachtoffer reageert – ze schreeuwen, vertellen het meteen aan iemand of gaan naar de politie. Ze houden zich niet jarenlang stil.

In tegenstelling tot Carroll zullen de meeste slachtoffers niet over de middelen beschikken om hun misbruikers voor de rechter te vervolgen. Nog zeldzamer is dat daders aansprakelijk worden gesteld, zoals Trump dat deed voor seksueel misbruik en smaad .

Maar wat alle vrouwen die vooraanstaande mannen beschuldigen van seksueel misbruik gemeen hebben, is hun ervaring met het vitriool, de mythen en de misvattingen die zoveel anderen ervan weerhouden zich uit te spreken. Dit is al te zien in de publieke reactie op de aantijgingen tegen cabaretier Russell Brand, hoewel we niet mogen vergeten dat de aantijgingen nog door geen enkele rechtbank zijn getoetst.

Lees meer

Blootstelling aan seksuele prikkels maakt mensen impulsiever, vooral mannen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Een experimenteel onderzoek uitgevoerd in Duitsland onderzocht hoe de nauwkeurigheid

man standing near to tree

Photo by Ana Nichita

van reacties op visuele signalen wordt beïnvloed wanneer verschillende emotionele beelden op de achtergrond worden weergegeven. Uit de bevindingen bleek dat deelnemers de meeste fouten maakten wanneer ze werden blootgesteld aan seksuele beelden, wat duidt op een toename van impulsieve reacties. Dit effect was met name sterker bij mannen dan bij vrouwen. De studie werd gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior .

Gevoelens worden sterk geassocieerd met acties. Wanneer iemand gelukkig is, zal hij/zij de neiging hebben zich te verplaatsen, andere mensen te benaderen, te dansen, te zingen of een aantal andere acties uit te voeren die we associëren met geluk. Aan de andere kant zullen mensen, als ze verdrietig zijn, de neiging hebben zich terug te trekken en veel minder actief te zijn. Deze correlatie tussen emotie en gedrag is niet alleen duidelijk bij mensen, maar manifesteert zich ook bij zoogdieren en vele andere dieren, met duidelijke overeenkomsten.

Gebeurtenissen rondom een ​​persoon zijn belangrijke bepalende factoren voor de emoties van die persoon, maar dat geldt ook voor de gedachten die een persoon kan hebben. Studies hebben aangetoond dat het denken aan seks of het zien van foto’s en gebeurtenissen die verband houden met seks (bijvoorbeeld seksuele foto’s of het samenzijn met een persoon tot wie je je seksueel aangetrokken voelt) een reeks fysiologische veranderingen in gang zet die ons voorbereiden op seksuele activiteit, maar ook leidt tot sterke emoties die veranderen. hoe mensen zich gedragen. Zowel mannen als vrouwen nemen bijvoorbeeld vaker deel aan seksuele activiteiten na het bekijken van seksueel opwindende inhoud.

Lees meer

Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)

Op 13 januari 2023 is het Nationaal Actieprogramma ‘Aanpak Seksueel

grayscale photography of man lying on floor

Photo by Žygimantas Dukauskas

Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld’ gelanceerd. Dit actieprogramma wordt gecoördineerd door het ministerie van OCW en het ministerie van SZW. Er was behoefte aan een peiling onder het algemeen publiek in Nederland. I&O Research voerde deze peiling in februari 2023 uit door aan de hand van een vragenlijst onderzoek te doen naar het sentiment dat er rond deze thematiek leeft in Nederland en naar de posities die verschillende Nederlanders hierover innemen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten, welke betrekking hebben op het algemene publiek in Nederland. Meer informatie over significante verschillen tussen mensen met bepaalde achtergrondkenmerken staat in de rapportage beschreven.

Uit de Prevalentiemonitor ‘Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’ van het WODC en het CBS (2022) weten we hoe vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld voorkomen. Ook weten we welke groepen hier vaker dan gemiddeld slachtoffer van zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld brengen grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen met zich mee.

Lees meer

Regeringscommissaris Hamer Nederland komt met handreiking voor organisaties om meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op te pakken

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Organisaties helpen bij het opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend

love shouldn't hurt-printed on back of woman

Photo by Sydney Sims

gedrag, dat is het doel van Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer met de handreiking die zij vandaag publiceert. Hamer: “We hebben allemaal gezien dat het vaak misgaat met de opvolging van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, met grote gevolgen voor melder, beschuldigde en organisatie. Deze handreiking is geen panklare oplossing, maar wel een gids in het maken van weloverwogen beslissingen. Waaruit vooral ook blijkt: niets doen is geen optie.”

Verschillende voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben het afgelopen jaar de media gehaald, waarin een onderzoek werd ingesteld dat niet goed verliep of geen stand hield bij de rechter. Hamer: “We zien dat veel organisaties zoekende zijn: hoe moeten we deze situaties dan aanpakken? Daar willen we duidelijkheid in bieden, al kunnen we nooit voor elke situatie en voor elke organisatie compleet zijn: het blijft maatwerk.”

Lees meer

Referentiekader om objectiever te kijken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Grensoverschrijdend gedrag is een ingrijpend en veelvoorkomend probleem dat

woman leaning against a wall in dim hallway

Photo by Eric Ward

verschillende domeinen van onze samenleving raakt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwsberichten die het maatschappelijk debat voeding blijven geven. Of het nu gaat om seksueel geweld, intimidatie op de werkvloer of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, de impact op slachtoffers en de samenleving als geheel is verwoestend. Een referentiekader vormt de basis voor het vaststellen van duidelijke normen en waarden zodat we objectiever naar gedrag kunnen kijken.

Om grensoverschrijdend gedrag te duiden en te beoordelen, maakt Movisie in haar methodieken rondom (ex-)partnergeweld en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren gebruik van een referentiekader. Wat houdt dit referentiekader in?

Met een referentiekader wordt gedrag langs een aantal criteria gelegd. De criteria zijn: is er wederzijdse toestemming, hoe zit het met de vrijwilligheid en gelijkwaardigheid, past het gedrag bij de leeftijd (met name bij kinderen en jongeren) of is er sprake van zelfbeschikking (bij volwassenen), is er respect voor jezelf en de ander en past het in de omgeving?

Lees meer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

Geschatte tijd om tekst te lezen: 8 minu(u)t(en)

We moeten met een andere blik kijken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op het

person holding brown wooden mannequin

Photo by Marco Bianchetti

werk, schrijven Djoeke Ardon en Saskia Daru van Movisie. Om dit gedrag te voorkomen en er goed op te reageren, moeten we ons meer bewust zijn van de rol die macht speelt.

‘Je hebt hem toch zelf gezoend?’ krijgt een kennis als reactie als ze vertelt dat ze last heeft van de seksuele avances van haar leidinggevende. ‘Jullie wilden het toch allebei?’ Het is een reactie die vaak voorkomt bij situaties van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit komt door een te grote nadruk op toestemming bij het kijken naar grensoverschrijdend gedrag op het werk en te weinig oog voor macht.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat sinds de BOOS-uitzending over de The Voice of Holland hoog op de agenda. Er is zelfs een regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangesteld: Mariëtte Hamer. Zij publiceerde dit jaar een handreiking over hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Toch is er nog vaak discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag: ‘Mag een complimentje ook al niet meer?’

Toestemming is niet voldoende
Bij seks is het belangrijk dat allebei de partners het graag willen. Dit noemen we consent, of toestemming. Na een lange strijd vanuit activisten en maatschappelijke organisaties is consent nu ook centraal komen te staan in het maatschappelijk gesprek over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in de nieuwe wet seksuele misdrijven die bij de Eerste Kamer ligt. Het gaat niet meer over fysieke dwang, maar over actieve toestemming.[1]

Lees meer

Eerlijkere relaties kunnen leiden tot een beter seksleven

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

girl, breasts, erotica

MurrrPhoto (CC0), Pixabay

Relatiegelijkheid wordt geassocieerd met relatietevredenheid.
Relatietevredenheid speelt een belangrijke rol bij het bemiddelen van vrouwelijk seksueel verlangen binnen relaties.
Eerlijkheid binnen een paar, via relatiebevrediging, voorspelt het seksuele verlangen naar de partner, maar speelt geen rol bij het verlangen naar solospel.

In tijden met een toenemende focus op kwesties die verband houden met gelijkheid, diversiteit en inclusie, is een gebied van het leven dat minder nauwkeurig is onderzocht dan andere het niveau van relatieve eerlijkheid binnen relaties. Dit ondanks een reeks sociaalwetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat een onevenredig groot aantal onbetaald huishoudelijk werk voor de voeten van vrouwen valt. Als zodanig kan het belangrijk zijn om te overwegen hoe de arbeidsverdeling en andere indicatoren van gelijkheid binnen paren een rol spelen in de ervaringen van partners van hun intieme relaties.

Lees meer

Verlies van mannelijk geslachtschromosoom leidt tot eerdere dood voor mannen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

man, sexy, masculine

efes (CC0), Pixabay

UVA-onderzoeker Kenneth Walsh, PhD,

segt dat de nieuwe ontdekking suggereert dat mannen die lijden aan verlies van Y-chromosoom, naar schatting 40% van de 70-jarigen, in het bijzonder baat kunnen hebben bij een bestaand medicijn dat zich richt op gevaarlijke weefsellittekens.

Chromosoomverlies en hartgezondheid

Terwijl vrouwen twee X-chromosomen hebben, hebben mannen een X en een Y. Maar veel mannen beginnen hun Y-chromosoom in een fractie van hun cellen te verliezen naarmate ze ouder worden. Dit lijkt vooral het geval te zijn voor rokers. Het verlies doet zich voornamelijk voor in cellen die een snelle turnover ondergaan, zoals bloedcellen. (Verlies van het Y-chromosoom komt niet voor in mannelijke voortplantingscellen, dus het wordt niet geërfd door de kinderen van mannen die Y-chromosoomverlies vertonen.)

Lees meer

1 2 3 5