Meer volwassenen kiezen zonder spijt voor een kindervrij leven

Onderzoekers van de Michigan State University hebben in een recent onderzoek opnieuw

two toddler playing letter cubes

Photo by Marisa Howenstine

bevestigd dat ongeveer één op de vijf volwassenen in Michigan, wat overeenkomt met ruim 1,6 miljoen mensen, er bewust voor kiezen om geen kinderen te krijgen. Deze bevinding, die nauw aansluit bij een eerdere schatting, suggereert dat een aanzienlijk deel van de bevolking kiest voor een kindervrije levensstijl.

De eerste onthulling afgelopen zomer dat bijna 1,7 miljoen volwassenen in Michigan kinderloos waren, had velen verrast. Nu zijn deze gegevens gevalideerd in een vervolgstudie gepubliceerd in PLOS ONE , die meer licht werpt op deze maatschappelijke verschuiving.

Begrijpen waarom mensen ervoor kiezen om zonder kinderen te leven, is een steeds belangrijker studiegebied geworden. Historisch gezien hebben de meeste volwassenen kinderen gekregen, hetzij door keuze of door omstandigheden. De afgelopen decennia kiezen echter steeds meer mensen voor een kindvrij leven. Deze verschuiving bracht onderzoekers ertoe de redenen achter deze beslissing te onderzoeken, hoe deze individuen verschillen van ouders en andere niet-ouders, en hoe ze in de samenleving worden gezien.

“Er wordt veel gesproken over dalende vruchtbaarheidscijfers in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen open geweest over hun keuze om geen kinderen te krijgen. We wilden deze kinderloze mensen beter begrijpen, vooral omdat ze nog steeds niet vaak worden opgenomen in academisch onderzoek”, legt studieauteur Jennifer Watling Neal uit , hoogleraar psychologie aan de Michigan State University.

Lees meer

Relaties ontstaan uit vriendschap

Je zou het niet denken, maar het is toch echt zo: veel tortelduifjes waren eerst puur en

man and woman holding each others hands

Photo by Nathan Dumlao

alleen vrienden. Geen liefde op het eerste gezicht, maar een aantrekking die geleidelijk is gegroeid.

Eerst een vriendschap
Waarschijnlijk is het enorm lastig om bevriend te zijn met iemand die je superaantrekkelijk vindt. Bij koppels die eerst vrienden waren, was dit dan ook juist niet het geval. Een sterke band ontstond meteen, maar de attraction groeide. En zo geschiedde: de vriendschap is ingeruild voor romantiek. Dit roept gelijk vraagtekens op, want hoe gaat dit precies in z’n werk?

Relaties die uit vriendschap ontstaan
Uit een onderzoek aan de Universiteit van Victoria blijkt dat meer dan de helft van de relaties uit vriendschap ontstaan. Meer dan de helft?! Ja, echt. En om er nog een schepje bovenop te doen: maarliefst tweederde van de getrouwde stellen bleken eerst bevriend te zijn. Zo’n vriendschap duurde gemiddeld zo’n twee jaar, daarna bloeiden er pas romantische gevoelens op. Doordat deze (inmiddels) koppels niet de intentie hadden om iets serieus op te bouwen, liep alles wat soepeler en natuurlijker. Geen druk, geen verwachtingen, geen lijstje met criteria waaraan iemand moet voldoen. Gewoon, een platonische connectie waarbij er ineens een vonkje komt kijken.

Wat is vriendschap?
Dit is gewoon bekend zijn met iemand. En je hebt nergens recht op. Bij vriendschappen zijn er grenzen, ruimtes en geen enkele aantrekkingskracht.

Wat is relatie?
Dit kan een hoogtepunt van vriendschap zijn. Het verschil is dat een relatie gepaard gaat met verantwoordelijkheid, verwachtingen, delen, openheid en uiteindelijk exclusiviteit.

Lees meer

Toenemende desinteresse in vaderschap in VS

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

man in blue denim jacket carrying girl in white sweater during daytime

Foto van Isaac Quesada

Voor de meeste mensen door de tijd heen omvatte het idee van een ideale toekomst het stichten van een gezin. Momenteel heeft meer dan een derde van de Amerikaanse mannen geen kinderen, wat de vraag oproept waarom? Een studie gepubliceerd in Journal of Marriage and Family suggereert dat dit gedeeltelijk te wijten is aan een toenemende desinteresse in het vaderschap.

Vruchtbaarheidscijfers kennen eb en vloed als gevolg van vele factoren, waaronder sociaaleconomische stabiliteit en culturele normen. In de afgelopen jaren lijken economische onzekerheid en een afnemende focus op een traditionele gezinseenheid te hebben geleid tot de daling van het geboortecijfer, wat veel mensen zorgen baart omdat het geboortecijfer in Amerika nu onder het vervangingsniveau ligt. Het meeste onderzoek naar gezinsplanning en vruchtbaarheid is gericht op vrouwen, maar het nieuwe onderzoek probeerde het perspectief van kinderloze mannen te begrijpen.

Voor zijn onderzoek gebruikte Robert Bozick gegevens uit 3 bronnen: de National Survey of Family Growth, de Monitoring the Future-studie en de Panel Study of Income Dynamics’ Transition to Adulthood-supplement. Alle gegevens waren gericht op de jaren 2000-2020.

Lees meer

Kan vriendschap tussen mannen en vrouwen?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

couple, love, travel

Hans (CC0), Pixabay

Vriendschap is voor de meeste mensen erg belangrijk. Hoewel het onderzoek naar vriendschap niet zo sterk ontwikkeld is als onderzoek naar ouder-kind relaties, partneronderzoek en ontwikkelingsonderzoek, weten we dat het hebben van goede vrienden vanaf jonge leeftijd – het ervaren van levenslange vriendschappen – van enorme waarde is. Blijvende vriendschap is een bron van stabiliteit en groei, plezier en herinnering een manier om iemands leven te verrijken en als individu vollediger te zijn.

In veel opzichten zijn vrienden soms hechter dan echtgenoten, even intiem op emotioneel vlak, zo niet meer, misschien door minder tijd samen door te brengen en over het algemeen om romantische complicaties te vermijden. Hoewel velen aannemen dat vriendschap tussen verschillende seksen over seks gaat, of het hebben van een side- of back-up, zijn dat misschien niet de enige redenen. Seks kan sommige vriendschappen bemoeilijken, maar voor mensen van alle geslachten en genderidentiteiten zijn vrienden gewoon compatibel. Waar gaat die compatibiliteit over?

Vrienden met voordelen

Het bestaande onderzoek naar vriendschap, volgens Tobias Altmann in de Journal of Individual Differences (2022), suggereert dat vriendschap wordt geassocieerd met veerkracht , welzijn, tevredenheid met het leven en misschien zelfs een langere levensduur. Vriendschap is er in een paar verschillende soorten, gebaseerd op hoe hecht mensen zijn, de functie van de relatie en gedeelde kenmerken zoals leeftijd, interesses of andere eigenschappen.

De meeste mensen geven er de voorkeur aan om vrienden van hetzelfde geslacht te hebben , maar sommige mensen hebben ook een aanzienlijke subgroep van vrienden van het andere geslacht. Vrouwen hebben vooral vrouwelijke vrienden, en sommige mannelijke vrienden (tot 30 procent), maar voor mannen is het andersom. Vriendschappen tussen mannen en vrouwen is een fenomeen dat psychologen ‘heterosocialiteit’ noemen, een onderzoeksgebied dat weinig is onderzocht.

Lees meer

Het opnemen van seksueel genot in gezondheidsprogramma’s voor seksuele voorlichting kan veilig seksgedrag verbeteren

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

three men and laughing two women walking side by side

Foto van Eliott Reyna

Hoewel het belangrijk is om je bewust te zijn van seks, om soa’s te voorkomen, is het ook belangrijk om erover voorgelicht te worden. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat seksuele gezondheidsprogramma’s die seksueel verlangen en seksueel genot omvatten, de kennis en houding rond seks kunnen verbeteren, evenals condoomgebruik in vergelijking met programma’s die dat niet doen.

Reproductieve en seksuele gezondheid houdt in dat mensen een bevredigend en veilig seksleven kunnen hebben, seksuele infecties kunnen voorkomen, het vermogen hebben om zich voort te planten en de vrijheid hebben om te beslissen of, wanneer en hoe vaak dit te doen. Met andere woorden, toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, kwaliteitsinformatie over het handhaven van een gezonde levensstijl en fysieke en mentale gezondheidsdiensten kunnen paren helpen een optimale gezondheid en welzijn te bereiken.

Het onderzoek is gepubliceerd in het open access tijdschrift ‘PLOS ONE’. De meta-analyse van onderzoeksliteratuur van 2005-2020 wees uit dat het opnemen van plezier in dergelijke programma’s positieve effecten kan hebben op attitudes en veiliger seksgedrag en adviseerde om seksuele voorlichting en gezondheidsinterventies opnieuw te bekijken die niet erkennen dat seksuele ervaringen plezierig kunnen zijn.

Lees meer

Wil je indruk maken, breng haar aan het lachen.

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

couple, piggyback, woman

scottwebb (CC0), Pixabay

Mannen hebben de neiging om een ​​partner te zoeken die hun gevoel voor humor waardeert , terwijl vrouwen de neiging hebben om een ​​man te zoeken die hen aan het lachen kan maken. Deze twee complementaire factoren werken in het voordeel van elke bloeiende relatie: als een man bij een eerste ontmoeting een vrouw aan het lachen kan maken, vergroot dit de kans dat ze geïnteresseerd is in het aangaan van een relatie aldus Ben-Ze’ev in zijn blog over de liefde.

Intelligentie (en wijsheid) is van vitaal belang in ons leven en maakt unieke menselijke activiteiten mogelijk, zoals het begrijpen van complexe problemen, het schrijven van boeken en het maken van kunstwerken. Hoewel gevoel voor humor een vorm van intelligentie uitdrukt, hebben niet alle intelligente mensen gevoel voor humor. Studies hebben aangetoond dat mensen met een sterk gevoel voor humor een hogere intelligentie hebben dan minder grappige mensen en minder last hebben van depressies en agressie . Lachen kan een serieuze impact hebben op ons allemaal; het verandert onze hersenen op een manier die ons wijzer, vriendelijker en tevredener maakt met ons leven (Willinger, et al., 2017; Dowthwaite, 2017).

Lees meer

Ruzie bijleggen in bijzijn kinderen is bepalend voor welzijn en ontwikkeling

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

dispute, man, woman

geralt (CC0), Pixabay

Kan het kwaad om in het bijzijn van je kinderen een meningsverschil uit te vechten? Kinder- en jeugdpsycholoog Willemijn van Eldik zocht het uit voor haar promotieonderzoek en verdedigde dit eind september 2020. ‘Als je de ruzie bijlegt, hebben de kinderen er geen last van.’

De omgeving waarin kinderen opgroeien, is bepalend voor hun welzijn en ontwikkeling. De relatie tussen beide ouders hoort ook bij die omgeving. Toch constateerde Willemijn van Eldik (Erasmus Universiteit Rotterdam) dat er zowel in de praktijk als in het wetenschappelijk onderzoek weinig aandacht is voor de effecten van de partnerrelatie op de kinderen. ‘Vaak gaat het over de relatie tussen de moeder en het kind, of over de effecten van een scheiding’, legt Van Eldik uit. ‘Alle ouders hebben weleens ruzie. Soms zelfs waar de kinderen bijzijn. En die spanningen of conflicten kunnen confronterend zijn voor kinderen.’

Dat ouders meningsverschillen hebben is onvermijdelijk. Juist de manier waarop ouders omgaan met meningsverschillen en de inhoud van ruzies kunnen het gedrag van kinderen sterk beïnvloeden is de conclusie van haar onderzoek.  Het belang van de ouderlijke partnerrelatie voor kinderen is daarom groot.

Lees meer

Bezoek van de paus als anticonceptiemiddel????

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Source Pixabay/Commons wikipedia.org

Na het bezoek van de pausen Johannes Paulus II en zijn opvolger Benedictus XVI in  85 Italiaanse provincies  tussen 1979 en 2012 blijkt dat het bezoek blijkbaar toevallig een goed  anticonceptiemiddel is. Italianen blijken minder seks te hebben als de paus hun stad had bezocht. Dat berichtte De Morgen (9 januari 2020)

In de maanden nadat de paus langs was geweest, werden 10 tot 20 procent minder abortussen uitgevoerd. Dat was de conclusie van de economen Egidio Farina van de universiteit van Belfast en Vikram Pathania van de universiteit van Sussex aan de hand van door hen bijeengezochte cijfers.

De katholieke kerk is een uitgesproken tegenstander van abortussen, en 71 procent van de Italianen noemt zichzelf katholiek. ‘Het wegnemen van een mens via abortus is als het inhuren van een huurmoordenaar om een probleem op te lossen’, waren vorig jaar nog de woorden van de huidige Paus Franciscus .

Wat de twee economen wel verbaasde, was dat het geboortecijfer in dezelfde periode niet omhoog ging zoals men vermoedde als er minder abortussen gebeurden.

Lees meer

Kunnen vrienden helpen bij relatieproblemen : relationele eerstehulpverleners of vertrouwenspersoon.

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Photo by Helena Lopes

Mary Baremore herinnert zich de tijd een paar jaar geleden toen een goede vriendin haar in vertrouwen nam over haar huwelijksproblemen. Haar man was aanmatigend, legde de vrouw uit. Ze voelde dat hij haar mening vaak verwierp en haar seksueel afwees. Toen begon ze te snikken.

Mevrouw Baremore luisterde maar zei niet veel, ook al dacht ze dat haar vriendin harder moest worden en met haar man moest praten. Schuchter vroeg ze of haar vriend erover had nagedacht om naar een therapeut te gaan.

“Ik voelde me totaal onbekwaam hierop te reageren”, vertelt mevrouw Baremore, een 53-jarige tolk in gebarentaal die in St. Paul, Minn woont.

Lees meer

Hulplijn Awel wil meer aandacht voor de negatieve kant van vriendschap

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Vriendschap is positief, toch? Zo klinkt de sociale verwachting. En toch staat het thema

Bron www.awel.be

‘ruzie of problemen met vrienden’ jaar na jaar in de top 10 van gespreksonderwerpen bij Awel, de hulplijn voor kinderen en jongeren. Sommige jongeren hebben geen of weinig echte vrienden. Anderen voelen zich gefrustreerd door grote verschillen: mijn vriendin is knapper, ik heb andere normen, … Sommigen voelen zich door een vriend in de steek gelaten of gaan zelf gebukt onder de zorg voor een kwetsbare vriend.

Regelmatig is er sprake van jaloezie, negeren, pesten, … ‘Maar dat is dan geen vriendschap!’, horen we u denken. Het is complexer dan dat. Jongeren blijven de ander een ‘vriend’ noemen, ondanks soms sterk grensoverschrijdend gedrag. Vriendschap heeft ook een negatieve kant.

Verbondenheid, waardering en erkenning verlangen we allemaal. Het zijn fundamentele noden die vriendschap zo belangrijk maken. Daarom is het ook zo moeilijk om problemen met vrienden aan te pakken: we zijn bang om hen kwijt te raken, om alleen te staan. Jongeren vertellen vaak aan Awel dat het erger wordt wanneer ze een vriend confronteren. Mogelijks doordat ze zich erg emotioneel uiten, of de ander zich aangevallen of beschaamd voelt.

Lees meer