Abortus, gedefinieerd als zwangerschapsafbreking, kan nodig zijn om het leven van een vrouw te redden

woman sitting on picnic table

Foto van Brooke Cagle

In de VS is er momenteel heel wat beroering omwille van het afschaffen van abortus in verschillende staten.  Na vijf decennia vernietigde het Amerikaanse Hooggerechtshof Roe v. Wade , de historische beslissing die vrouwen het recht gaf om een ​​abortus te kiezen voordat de foetus levensvatbaar was. De nieuwe uitspraak stelt staten in staat hun eigen abortuswetten vast te stellen.  Uiteraard heeft deze uitspraak de discussie over abortus op sociale media versterkt. Een populair pro-choice gespreksonderwerp is de zwangerschapsafbreking voor bepaalde medische aandoeningen die een risico vormen voor zwangere vrouwen. Een virale tweet die door duizenden is gedeeld, stelt bijvoorbeeld de volgende bewering: “De behandeling voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, een septische baarmoeder of een miskraam die je lichaam niet loslaat, is abortus. Als je die abortussen niet kunt krijgen , je sterft.”  Trending op Twitter op 2022-06-24

De online nieuwszender Newswise beoordeelt deze bewering als waar. Bepaalde medische aandoeningen kunnen de beëindiging van een zwangerschap vereisen om fatale complicaties voor de moeder te voorkomen. Wetenschappelijke studies in de afgelopen twee jaar hebben opgemerkt dat abortusverboden de moedersterfte waarschijnlijk zullen verhogen. Een  studie  gepubliceerd in Demography in 2021 wees uit dat een totaal verbod op de procedure het aantal zwangerschapsgerelateerde sterfgevallen zou kunnen verhogen tot 21% in het algemeen en tot 33% voor zwarte vrouwen.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Tijdens de perinatale periode rekening houden met de geestelijke gezondheid van beide ouders

person touching person's belly

Foto van John Looy

Perinatale stemmingsstoornissen zoals postnatale depressie en perinatale angst kunnen zowel moeders als vaders tegelijkertijd treffen, vindt een nieuwe systematische review en meta-analyse onder leiding van UCL-onderzoekers.

Ongeveer 3 op de 100 paren (3,18%) bleken beide te lijden aan een late postnatale depressie , die drie tot twaalf maanden na de geboorte van een kind optreedt.

Ondertussen hadden bij ongeveer 2 op de 100 paren beide ouders een prenatale depressie – voordat de baby werd geboren – (1,72%), en een vroege postnatale depressie – tot 12 weken na de geboorte – (2,37%).

De studie, gepubliceerd in JAMA Network Open , analyseerde 23 studies met gegevens van 29.286 paren die een zwangerschap met een laag risico hadden, gepubliceerd tussen 1 januari 1990 en 8 juni 2021 .

De bevindingen toonden aan dat moeders die psychosociale factoren ervoeren, zoals stressfactoren in het vroege leven, beperkte sociale steun en blootstelling aan partnergeweld, meer risico liepen op het ontwikkelen van een perinatale stemmingsstoornis.

Voor vaders waren de belangrijkste factoren die verband hielden met een verhoogd risico op perinatale stemmingsstoornis een lager opleidingsniveau, werkloosheid, lage sociale steun en huwelijksproblemen.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Muisstudie koppelt blootstelling aan luchtvervuiling aan nadelige gevolgen tijdens de zwangerschap

Foto van Joshua J. Cotten

Een nieuwe studie bij muizen door UCLA-wetenschappers onthult hoe blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreinigende stoffen cellulaire veranderingen in de placenta veroorzaakt die kunnen leiden tot zwangerschapscomplicaties en de gezondheid van zowel moeder als nakomelingen kunnen beïnvloeden.

De onderzoekers ontdekten dat de cellulaire veranderingen veroorzaakt door chronische blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen verband hielden met immuunactivering door vreemde stoffen die vanuit de longen het bloed binnendringen. Deze immuunrespons valt enkele van de placentacellen aan die nodig zijn om de placenta structureel in stand te houden, en vooral de bloedstroom van moeder naar zich ontwikkelende baby.

Hoewel eerder onderzoek het effect van luchtvervuiling op de zwangerschap heeft geanalyseerd , maakten die onderzoeken geen gebruik van celspecifieke methoden of waren ze niet gericht op moleculaire kenmerken van de placenta. Deze studie is de eerste om te beoordelen hoe een dergelijke blootstelling de placenta negatief kan beïnvloeden, wat leidt tot nadelige resultaten tijdens de zwangerschap.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

IVF: hoe genetica het succes kan beïnvloeden?

three people inside factory wearing masks and coats

Foto van Walter Otto

Het is bijna 44 jaar geleden dat de eerste in-vitrofertilisatie (IVF)-procedure met succes werd uitgevoerd in 1978 in Lancashire, Engeland . Sindsdien zijn er wereldwijd meer dan 8 miljoen baby ’s geboren met geassisteerde voortplantingstechnologieën, zoals IVF.

Maar ondanks het toenemende gebruik blijft het slagingspercentage van IVF nog steeds relatief laag, rond de 30%. Hier kunnen een aantal redenen voor zijn. In ons recente artikel stellen we dat dit lage percentage gedeeltelijk te wijten is aan de vele ongunstige genetische veranderingen die we in ons DNA dragen.

Genetische veranderingen vinden plaats wanneer mutaties in onze genen delen van het DNA vervangen, invoegen of verwijderen. Meer van deze mutaties komen nu voor bij mensen omdat we op latere leeftijd baby’s krijgen. Naarmate we ouder worden, zullen zich waarschijnlijk meer mutaties ophopen — wat betekent dat oudere ouders genetische mutaties eerder aan hun kinderen doorgeven dan jongere ouders. Mutaties kunnen ook worden veroorzaakt door omgevingsfactoren (zoals ultraviolette straling in zonlicht) of levensstijlkeuzes (bijvoorbeeld roken).

Alle genetische veranderingen die we tijdens ons leven erven of ontwikkelen, vormen wat bekend staat als onze genetische belasting. Deze genetische belasting kan van invloed zijn op ons vermogen om te reproduceren. En zoals onze studie suggereert, kan dit ook van invloed zijn op ons vermogen om ons voort te planten via methoden zoals IVF.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Bepaalt het standje of je een jongen of meisje krijgt?

baby, smile, portrait

Vic_B (CC0), Pixabay

Als je aan kinderen begint, heb je misschien wel een lichte voorkeur voor een jongen of een meisje. Er doen veel verhalen de ronde over manieren waarop je dat kan beïnvloeden, maar hoeveel geloof kan je daaraan hechten? Van tevoren bepalen of je een jongetje of meisje krijgt, dat zouden veel mensen wel willen! Nu heeft de natuur het zo geregeld dat de verdeling van het mannelijk en vrouwelijk geslacht 50/50 is. Wist je dat er statistisch gezien iets meer jongensbaby’s worden geboren dan meisjesbaby’s? Dat komt omdat er meer jongensbaby’s overlijden bij of na de geboorte dan meisjes, zo houdt de natuur het evenwicht in stand.

Als je een kind wilt, denk je vast na over het geslacht van dat kind. Je wilt misschien graag een groot, gemengd gezin, of juist specifiek een jongen of een meisje. Als je meerdere zoons hebt, zou je het misschien wel leuk vinden ook een dochter te krijgen. Er zijn allerlei tips op internet te vinden over hoe je ervoor zorgt dat jouw baby dan een meisje wordt. Maar werken die echt?

De tips die je online kunt vinden, gaan over van alles, zoals je voeding, je slaaphouding en het moment waarop je het kind verwekt. Zo zou een vrouw die zwanger wil worden van een jongetje veel zout binnen moeten krijgen, extra veel (rood) vlees eten en in de avond seks moeten hebben. Om een meisje te krijgen zou je juist overdag seks moeten hebben, zout moeten schrappen, caloriearm eten en veel fruit en melk binnenkrijgen.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Geboortebeperking: wat kunt u verwachten als u ervoor kiest om er vanaf te komen?

white medication pill blister package

Foto van Reproductive Health Supplies Coalition

Beslissen om te stoppen met het gebruik van uw reguliere anticonceptie is een grote beslissing. Er zijn een aantal redenen waarom je dit zou kunnen overwegen – of dat nu is om een ​​baby te krijgen, of vanwege negatieve bijwerkingen die je zou kunnen ervaren (zoals stemmingswisselingen). Maar hoewel er veel discussie is over wat u kunt verwachten bij het starten van anticonceptie, is er minder informatie over wat u kunt verwachten als u besluit te stoppen.

Een van de belangrijkste dingen om te overwegen als u stopt met het gebruik van uw normale anticonceptie, is de mogelijkheid om zwanger te worden . Als u dit probeert te vermijden, is het belangrijk om een ​​aanvullende anticonceptiemethode te gebruiken.

Maar sommige vrouwen kunnen ook veranderingen in hun menstruatie, huid of stemming ervaren wanneer ze van de pil afkomen en hun natuurlijke cyclus terugkeert. Dit komt omdat de meeste anticonceptiemethoden hormonen bevatten – meestal oestrogeen en progesteron – die de normale hormonale veranderingen van het lichaam onderdrukken. Dit voorkomt niet alleen zwangerschap, maar kan ook andere effecten hebben, zoals het verminderen van menstruatiepijn of het beïnvloeden van de stemming.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Baby’s die in de baarmoeder aan cannabis worden blootgesteld, lopen mogelijk risico op obesitas, hoge bloedsuikerspiegel

pregnant near door

Foto van Camylla Battani

Cannabisgebruik onder zwangere vrouwen neemt toe en kan in verband worden gebracht met negatieve gezondheidsresultaten bij kinderen, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in  The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism van de Endocrine Society .

Een onderzoek uit 2016 in Colorado onthulde dat tot 22% van de zwangere vrouwen detecteerbare hoeveelheden cannabinoïden in hun lichaam had. Vrouwen die tijdens de zwangerschap cannabis gebruiken, zowel tetrahydrocannabinol (THC) als cannabidiol (CBD), kunnen hun kind in gevaar brengen voor een laag geboortegewicht en gedragsproblemen. Blootstelling aan cannabinoïden kan ook het toekomstige risico op obesitas en een hoge bloedsuikerspiegel van het kind vergroten.

Een deel van de populariteit van CBD is dat het op de markt wordt gebracht als “niet-psychoactief”, en dat consumenten gezondheidsvoordelen van de plant kunnen plukken zonder de high. CBD wordt geadverteerd als verlichting van angst, depressie en posttraumatische stressstoornis. Het wordt ook op de markt gebracht om de slaap te bevorderen.

“We ontdekten dat cannabisgebruik tijdens de zwangerschap verband hield met een verhoogd vetmassapercentage en nuchtere glucosewaarden bij 5-jarige kinderen”, zegt Brianna Moore, Ph.D., van de Colorado School of Public Health in Aurora, Colo. ” We raden vrouwen aan om geen cannabis te gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding om nadelige gezondheidseffecten bij het nageslacht te minimaliseren.”

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

VN-rapport: bijna de helft van alle zwangerschappen is onbedoeld

women's white dress

Foto van Devon Divine

De website MedicalXpress verwijst naar het VN-bevolkingsfonds dat beweert dat onderzoek aantoont dat bijna de helft van alle zwangerschappen wereldwijd – 121 miljoen per jaar – onbedoeld is, wat het ‘een verwaarloosde crisis’ noemt.

In zijn jaarlijkse State of World Population Report 2022, dat woensdag werd vrijgegeven, zei het fonds dat meer dan 60% van de onbedoelde zwangerschappen eindigt in abortus en dat naar schatting 45% van de abortussen onveilig is, wat leidt tot 5% tot 13% van de moedersterfte .

“Dit rapport is een wake-up call”, aldus dr. Natalia Kanem, uitvoerend directeur van het fonds, dat zichzelf nu de VN-organisatie voor seksuele en reproductieve gezondheid noemt.

“Het duizelingwekkende aantal onbedoelde zwangerschappen vertegenwoordigt een wereldwijd falen om de fundamentele mensenrechten van vrouwen en meisjes te handhaven. Voor de getroffen vrouwen is de meest levensveranderende reproductieve keuze – al dan niet zwanger worden – helemaal geen keuze”, zei ze.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Hormoon prolactine blijkt het gedrag van moeders te reguleren

woman carries baby

Foto van Luiza Braun

Onderzoekers van de Universiteit van Otago hebben een nieuwe functie ontdekt voor het hormoon prolactine: het beperkt de investering van een nieuwe moeder in agressief gedrag en richt ze in plaats daarvan op de interactie met hun baby’s.

Dr. Rosemary Brown, onderzoeker van de Universiteit van Otago, van de afdeling Fysiologie, zegt dat een van de gedragsveranderingen die bij alle moeders van zoogdieren plaatsvindt, een toename van beschermend gedrag is, zodat moeders hun kind kunnen beschermen tegen gevaar of een waargenomen dreiging.

“Moeders zijn bereid aanzienlijke risico’s te nemen om hun baby’s agressief te beschermen. Ondanks dat ze tijdens het moederschap bij zoveel verschillende soorten voorkomen, wisten we niet hoe dit beschermende gedrag wordt gereguleerd.”

Onderzoekers van de laboratoria van Dr. Brown en Professor Dave Grattan zijn begonnen te proberen te begrijpen hoe hormonen dit gedrag bij moeders kunnen veranderen.

Onderzoekers hadden eerder opgemerkt dat prolactine zou kunnen inwerken op cellen in een gebied van de hersenen dat de ventromediale hypothalamische kern wordt genoemd, een gebied waarvan bekend is dat het agressief gedrag bij mannen en vrouwen reguleert, zegt Dr. Brown.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Eén op zes vrouwen slikt schadelijke medicijnen tijdens zwangerschap

pregnant near door

Foto van Camylla Battani

In een overzicht van meer dan 3 miljoen zwangerschappen, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Florida dat 1 op de 16 vrouwen werd blootgesteld aan schadelijke teratogene geneesmiddelen – medicijnen die zwangerschapsverlies, geboorteafwijkingen en andere gezondheidsproblemen voor het ongeboren kind kunnen veroorzaken.

De studie gepubliceerd in het American Journal of Obstetrics and Gynecology benadrukt de noodzaak voor vrouwen en hun leveranciers om medicijnen die tijdens de zwangerschap worden ingenomen, zorgvuldig te onderzoeken.

Teratogene geneesmiddelen kunnen zwangerschapsverlies, geboorteafwijkingen en andere gezondheidsproblemen voor het ongeboren kind veroorzaken.

De nieuwe bevindingen benadrukken de noodzaak voor vrouwen en hun leveranciers om medicijnen die tijdens de zwangerschap worden ingenomen, zorgvuldig te onderzoeken.

“Als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of seksueel actief bent, moet u de risico’s begrijpen die verbonden zijn aan het gebruik van teratogene geneesmiddelen”, zegt studieauteur Almut Winterstein, professor en voorzitter van de afdeling farmaceutische resultaten en beleid aan het University of Florida College of Apotheek, onderdeel van University of Florida Health.

“Praat met uw leverancier over uw medicijnen en bekijk de medicijnetiketten om ervoor te zorgen dat de medicijnen die u gebruikt uw ongeboren kind niet in gevaar brengen”, zegt Winterstein, die ook leiding geeft aan het Center for Drug Evaluation and Safety.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

1 2 3 19