De meest efficiënte gezichtsuitdrukkingen om te flirten

Mooi willen zijn doet lijden, vooral voor vrouwen
Dealmakers en dealbreakers van een nieuwe relatie

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Wie geen relatie heeft en er graag eentje zou willen, moet er vroeg of laat aan geloven: flirten. Voor sommige mensen is dat erg makkelijk – het lijkt wel of ze ervoor geboren zijn. Voor anderen ligt de kwestie echter een pak moeilijker.

Uit een onderzoek van de University of Kansas blijkt namelijk dat je gezichtsuitdrukking erg belangrijk is tijdens het flirten.
Succesvol flirten doe je zo

En voor ons algemeen welzijn onderzochten de wetenschappers ook welke gezichtsuitdrukkingen dan precies het meest succesvol zijn. «Voor het eerst waren we niet enkel in staat om de uitdrukkingen die laten zien dat je flirt apart te nemen en te identificeren, maar waren we ook in staat om de functie van deze uitdrukkingen te onthullen: associaties activeren die verband houden met relaties en seks», aldus Omri Gillath, hoogleraar psychologie aan de University of Kansas en één van de auteurs van de studie. Dankzij Facial Action Coding System (FACS) identificeerden de onderzoekers de volgende uitdrukkingen als succesvol:

– Draai je hoofd op zij en houd het lichtjes gekanteld.
– Glimlach lichtjes.
– Richt je ogen naar voren en volg de ander.

Flirten wordt beschouwd als een vorm van sociale kunst en heeft een lange geschiedenis. Tijdens het Victoriaanse tijdperk werd mensen bijvoorbeeld als onderdeel van socialisatie geleerd hoe ze moesten flirten, hoe ze flirten konden identificeren en hoe ze moesten reageren. Hoewel flirten nooit is uitgestorven, veranderde ook het flirten toen de relaties van mensen veranderden.

Misverstanden over flirten kunnen mogelijk leiden tot onhandigheid of, in het ergste geval, tot problemen zoals beschuldigingen van seksuele intimidatie. Hoe kunnen we erachter komen wat andere mensen bedoelen als ze naar ons glimlachen? Is er een unieke, herkenbare gezichtsuitdrukking die flirten vertegenwoordigt – en zo ja, wat brengt het over en hoe effectief is het?

Hoewel flirten veel genoemd wordt in de algemene media en er overal voorbeelden zijn, is er relatief weinig wetenschappelijk werk over flirten, de onderliggende mechanismen en functie ervan.

Omri Gillath, Ph.d. publiceerde een onderzoek in  The Journal of Sex Research waarin hij schrijft hoe flirten vanuit wetenschappelijk oogpunt best gebeurd : heeft flirten een bepaald gezichtssignaal dat effectief door vrouwen wordt gebruikt om interesse in een man aan te geven, en kan een man het identificeren? Er zijn maar weinig wetenschappelijke artikelen die dit bekende fenomeen systematisch hebben bestudeerd. Geen van deze onderzoeken heeft de flirtende gezichtsuitdrukking geïdentificeerd en de effecten ervan getest. Samen met Parnia Haj-Mohamadi, een doctoraalstudent psychologie aan de KU, en Erika L. Rosenberg van de University of California, Davis, ging Gillath de dingen uitzoeken.

De onderzoekers ontdekten dat interne toestanden – zoals romantisch of seksueel geïnteresseerd zijn in iemand – non-verbaal op anderen kunnen worden overgebracht door middel van gezichtsuitdrukking. Met andere woorden: flirten werkt.

In zes onderzoeken ontdekten ze dat de meeste mannen een bepaalde vrouwelijke gezichtsuitdrukking konden herkennen als flirten. Het heeft een unieke morfologie en verschilt van uitdrukkingen die vergelijkbare kenmerken hebben, bijvoorbeeld glimlachen, maar die door mannen niet worden geïdentificeerd als flirtende uitdrukkingen.

In de onderzoeken werden vrouwen, enkele professionele actrices en enkele vrijwilligers uit de gemeenschap gevraagd om ofwel spontaan een flirtende uitdrukking op te stellen (vergelijkbaar met wat ze aan een bar zouden gebruiken om aandacht te krijgen van een potentiële partner), ofwel om instructies te volgen op basis van op bestaande antropologische literatuur voor wat onderzoekers als flirten definiëren.

Ze ontdekten dat sommige vrouwen effectiever zijn dan andere in het effectief overbrengen van een flirterig gezichtssignaal, terwijl sommige mannen dit signaal beter herkennen. Afgezien van deze individuele verschillen, werden enkele uitdrukkingen door de meeste (zo niet alle) mannen als flirten geïdentificeerd.

Ze gebruikten het Facial Action Coding System (FACS) om de morfologie van zeer erkende flirterige gezichtsuitdrukkingen te classificeren. De codering toonde de meest effectieve flirtaanwijzingen, waaronder een hoofd opzij gedraaid en een beetje naar beneden gekanteld, een lichte glimlach en ogen die naar voren waren gericht in de richting van het geïmpliceerde doelwit.

Na het identificeren van deze meest erkende uitingen van flirten, hebben de onderzoekers deze gebruikt in experimentele onderzoeken.

Mannen kregen een flirtende uitdrukking of een gecontroleerde uitdrukking te zien (bijvoorbeeld een vrolijke of neutrale uitdrukking). De experimenten toonden aan dat de flirterige gezichtsuitdrukkingen, in vergelijking met vrolijke of neutrale uitdrukkingen, leidden tot een snellere identificatie van sekswoorden door mannen in het onderzoek.

Deze bevindingen ondersteunen de rol van flirterige expressie in communicatie en datingsinitiatie . Voor het eerst waren de onderzoekers niet alleen in staat om de uitdrukkingen die flirten vertegenwoordigen te isoleren en te identificeren, maar ze waren ook in staat om hun functie te onthullen: associaties met relaties en seks activeren.

Het artikel plaatst flirten in dezelfde categorie als goed bestudeerde emoties en biedt onderzoekers hulpmiddelen om de functies van flirten verder te bestuderen. Het kan soms ook onwetende mannen, zoals in het voorbeeld hierboven, een meer concrete manier geven om erachter te komen of een vrouw echt flirt.

Haj-Mohamadi, P., Gillath, O., & Rosenberg, E. L. (2020). Identifying a Facial Expression of Flirtation and Its Effect on Men. The Journal of Sex Research, 1-9.

Bronnen

Omri Gillath, Ph.D., is a professor of psychology at The University of Kansas. He studies close relationships and their underlying mechanisms.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-we-need-is-love/202012/flirting-101

https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-zijn-de-meest-efficiente-gezichtsuitdrukkingen-om-te-flirten