Redenen waarom mannen geen zin in seks hebben / libidoproblemen man

Geschatte tijd om tekst te lezen: 7 minu(u)t(en)
'Man heeft gemiddeld 10 bedpartners, vrouw 5'
Seksonderzoek: Vlaming best tevreden over seks

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Photo by Sayla Brown

Dat mannen gemiddeld één keer per zeven seconden aan seks denken is een mythe, maar ze denken wel vaker aan seks dan vrouwen. Onderzoek aan de Ohio State University toonde aan dat mannen gemiddeld 34 keer per dag aan seks denken terwijl de gedachte bij vrouwen maar 18 keer per dag door hun hoofd spookt. Wat echter het meest opvallend was aan dit onderzoek was dat er zo’n grote variëteit zat in het aantal keren dan de deelnemers aan seks dachten. Terwijl de ene man maar 1 keer per dag aan seks dacht, dachten andere mannen maar liefst 380 keer aan seks. Hoe kan het dat de ene man meer aan seks denkt, en misschien meer behoefte heeft aan seks, dan de andere man? Het libido van mannen is ook niet ontoereikend blijkt maar, sterker nog, het is ook gevoelig voor lichamelijke sores, emotionele verwikkelingen en ingrijpende veranderingen. Hieronder staan veel voorkomende redenen waarom mannen geen zin in seks hebben:

1. Slaaptekort

Een man in zijn puber- of twintiger jaren vergeet zijn slaapbehoefte, zodra de gelegenheid voor seks zich voordoet. Maar als de jaren bij de man verstrijken, en het nieuwe van de relatie af is, lokt het bed soms meer dan een wilde vrijpartij. Helemaal als er slaaptekort in het spel is. zijn de oorzaken van een laag libido? Waardoor verdwijnt seksueel verlangen? Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke oorzaken en een advies hoe u hiermee om kunt gaan.

2. Spanningen en vermoeidheid

Lichamelijke en geestelijke vitaliteit is belangrijk voor een goed libido. Door stress, spanningen op het werk, vermoeidheid, zorgen over de kinderen, geld of andere zaken is er vaak alleen nog maar behoefte aan slaap. De interesse in seks en het verlangen om te vrijen verdwijnt. Dit geldt overigens niet voor alle mannen. Sommigen gebruiken seks juist als accu om zichzelf weer op te laden.

3. Gebrek aan zelfvertrouwen en/of negatief zelfbeeld

Zelfvertrouwen is essentieel voor seksueel verlangen. Als een man lekker in zijn vel zit, op zijn werk en in zijn relatie dan heeft dit een enorm positief effect op zijn zin in seks. Krijgt dit zelfvertrouwen een knauw, dan kan dat direct consequenties hebben voor zijn seksueel verlangen. Een partner die veel kritiek op hem heeft of hem afwijst kan een negatieve uitwerking hebben. Maar dat zelfde geldt voor het verlies van een baan of het ontevreden zijn met het eigen lichaam. Wanneer mannen onzeker zijn over hun plek in de maatschappij, hun werk of familie, dan kan de zin in seks flink afnemen. Dit soort identiteitsproblemen kunnen zich voordoen doordat bijvoorbeeld zijn positie op werk wankelt, hij zijn baan verliest of een naaste komt te overlijden.

4. Medicatie

Medicatie met verstorende werking. Sommige medicijnen, zoals middelen tegen depressie, bepaalde kalmeringsmiddelen, medicijnen tegen hoge bloeddruk (bètablokkers) en HIV medicatie kunnen een ernstig verstorende werking hebben op het seksueel verlangen van een man (en vrouw). De bijwerkingen van medicijnen, zoals middelen tegen depressie (selectieve serotonine heropname-remmers) bijvoorbeeld, kunnen de zin in seks verminderen. Ook kalmeringsmiddelen en medicijnen tegen hoge bloeddruk (bètablokkers), kunnen het libido van een man verlagen.

5. Hormonen

De belangrijkste motor achter het mannelijk libido is het hormoon testosteron. Klachten die ontstaan door een testosterontekort zijn onder andere afname van het libido, depressieve gevoelens en botontkalking. Een tekort van testosteron komt voor bij bijna 1 op de 10 mannen tussen de 40 en 79. Gelukkig zijn er manieren om je testosteron op te krikken. De belangrijkste motor achter het mannelijk libido is het hormoon testosteron. Een tekort aan testosteron kan leiden tot afname van het libido. Een te lage testosteronspiegel komt voor bij bijna 1 op de 10 mannen in de leeftijd tussen 40 en 79. Het gehalte aan testosteron daalt geleidelijk met de jaren, bij de ene man is dat meer dan bij de andere. Gelukkig zijn er eenvoudige manieren om de testosteronspiegel te meten en te verbeteren. Uw huisarts kan u desgewenst voorzien van testosteron-injecties, patches of een testosteron-crème die u dagelijks moet smeren. Een bekende oorzaak van te weinig testosteron is een dikke buik. Het buikvet heeft een negatieve invloed op het testosteron. Een eenvoudige manier om zelf het testosteron te verbeteren is dus te zorgen dat u vet verliest. Grote kans dat de zin in seks toeneemt.

6. Te laag dopamine-gehalte

Lust en verlangen ontstaan in de hersenen, dus ook de stoffen in de hersenen spelen een rol. Dopamine, dat wordt aangemaakt in de hersenen, is een neurotransmitter. Dat wil zeggen dat het ervoor zorgt dat zenuwen met elkaar kunnen communiceren. Dopamine is direct gelinkt aan seksuele verlangens en een daling van het dopamineniveau kan dan ook invloed hebben op het libido. Het mannelijk libido schijnt hiervoor gevoeliger te zijn dan het vrouwelijk libido.
Een laag dopamineniveau kan behandeld worden met dopaminestimulerende medicatie. Deze kunnen echter bijwerkingen hebben, dus hiervoor moet u contact opnemen met uw huisarts.

7. Prestatiedruk

Mannen hebben soms de neiging zich te moeten bewijzen. Voor hen is seks geen moment van ontspanning maar juist van druk, ze moeten presteren. Deze druk kan ertoe leiden dat de zin in seks afneemt. Mannen kunnen ook druk voelen door erectieproblemen of wanneer een man het idee heeft dat hij te snel klaar komt. Hierdoor kan hij seks gaan vermijden.

8. Een kinderwens

Wanneer er een kinderwens is, zal er veel kunnen veranderen in de seksuele relatie: seks krijgt dan een andere betekenis. Wanneer het niet meteen lukt om zwanger te raken, kan seks een verplicht nummer worden. Wanneer de zwangerschap eenmaal tot stand is gekomen, kan angst een rol spelen in het verminderen van de zin in seks.  Soms zijn mannen bang dat het stoten van de penis de baarmoeder kan schaden of zelfs kan leiden tot een miskraam. Dit is overigens een ongegronde angst.

9. Erectiestoornis

Het is niet moeilijk voor te stellen dat een man met een erectiestoornis zijn zin om te vrijen verliest. Hij is er niet meer zeker van dat hij kan presteren en dat is een serieuze bedreiging voor zijn zelfvertrouwen. Hierdoor ontstaat faalangst, neemt de stoornis toe en neemt de lust af. Een vervelende vicieuze cirkel is zo geboren.

 

10. Sleur en verveling

Sleur is dodelijk voor lust en verlangens. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. De zin in seks verdwijnt op den duur als je precies weet wat er gaat gebeuren en hoe je partner reageert.
Als een man ouder wordt heeft hij ook meer prikkels nodig om opgewonden te raken. Dus hoe ouder we worden, hoe belangrijker leuke en gevarieerde seks wordt om seksuele verlangens en passie te behouden. Geen enthousiasme van partner. Een man die zijn hele leven het initiatief moet nemen en weinig enthousiasme, initiatief en opwinding van de vrouw daarbij ervaart, loopt ook de kans dat op den duur zijn zin in seks verdwijnt.

11. Afknappers in bed

Als er dingen tussen de lakens gaande zijn waar hij op af knapt, kan een man zich van seks gaan afkeren. Dit kan komen doordat hij zich bijvoorbeeld niet meer aangetrokken voelt tot zijn partners lichaam, zijn partner dingen doet waar hij op afknapt, hij het gevoel heeft dat hij niet eerlijk behandelt wordt of dat de seks hem teveel energie kost. Het kan ook zijn dat hij zich schaamt voor zijn seksuele interesses die hij niet durft te delen met zijn partner.

12. Ziekte van de partner

Door ziekte van een partner kan de man de zorgrol toebedeeld krijgen. Deze rol gaat gevoelsmatig vaak niet samen met de rol van minnaar.

13. Buitenechtelijke relatie

Het hebben van een buitenechtelijke relatie beïnvloedt de zin in seks met de vaste partner meestal in negatieve zin. Vaak spelen schaamtegevoelens hier een rol bij.

14. Ruzie

Door irritaties of ruzie zijn sommige mannen geneigd om seks te weigeren of te vermijden. Sommige mannen doen dit om hun partner dwars te zitten, andere mannen kunnen simpelweg niet opgewonden worden als er nog onuitgesproken issues spelen. Sowieso zijn emoties als boosheid, angst of verdriet echte libidokillers.

15. Porno en internetseks

Door de komst van internet kunnen seksuele fantasieën naar hartelust online vervuld worden. Menig man neemt daarbij letterlijk het heft in eigen hand. Gelukkig vormt dit fenomeen voor de meeste relaties geen bedreiging. Toch kan bij overmatige internetseksconsumptie, de zin in seks met een echte partner langzaam afnemen. Het is niet makkelijk om te concurreren met een ideaalbeeld op internet, waar iemand direct krijgt wat hij of zij wil, hoe extreem ook.

16. Alcohol

Alcohol is een belangrijke veroorzaker van een laag libido. Een paar glazen alcohol kunnen het libido verhogen, maar grote hoeveelheden of veelvuldig gebruik van alcohol zorgen voor het tegenovergestelde effect.

17. Niet meer aantrekkelijk

Een man kan zich op een bepaald moment niet meer aangetrokken voelen tot het lichaam van zijn partner. Dat kan gebeuren na bijvoorbeeld een borstamputatie of door een stoma.  Maar ook als de vrouw erg dik is geworden of zich niet verzorgt kan dit invloed hebben op zijn verlangen om met haar te vrijen. Vrouwen denken vaak dat dit de meest voorkomende oorzaak is van het verminderde seksuele verlangen van hun man. Maar dat is onterecht. Veel vaker zijn er andere redenen.

18. Andere seksuele voorkeuren en fantasieën

Een man kan zich schamen voor zijn seksuele interesses en deze niet durven delen met zijn partner. Het kan gaan om extreme fantasieën maar veel vaker gaat het om gewone seksuele fantasieën die niet passen in zijn of haar romantische ideaalbeeld van de man en/of vrouw.
Ook kan de man wel zin hebben in seks maar is die beleving niet verenigbaar met de relatie die hij met zijn partner heeft. In zijn gevoel zijn liefde en seksuele lusten niet verenigbaar.

Bronnen
Franka van Arendonk  Medisch A-Z, WebMD, Fisher, T. D., Moore, Z. T., & Pittenger, M. (2012). Sex on the brain? An examination of frequency of sexual cognitions as a function of gender, erotophilia, and social desirability. Journal of Sex Research, 29, 69-77

http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/seksualiteit-en-relatie/10-redenen-waarom-mannen-geen-zin-in-seks-hebben/

https://www.depaarsekeizerin.nl/info-adviezen/geen-zin-seks-bij-mannen-oorzaken-laag-libido#.Vv6dIXoq5Zg