Jaloezie en concurrentie tussen vrouwen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Nieuw onderzoek naar verliefdheden onder heteroseksuele jongeren is in tegenspraak met het stereotype van de hook-up-cultuur
Partnerkopiërend daten

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

people sitting on chair near table during daytime

Foto van S O C I A L . C U T

Studie suggereert dat jaloezie een aanpassing is die intraseksuele concurrentie tussen vrouwen in de vorm van roddels bevordert.

Een nieuwe studie gepubliceerd in Evolutionary Psychological Science meldde dat een opwaartse vergelijking van het uiterlijk verhoogde jaloezie bij vrouwen voorspelde; dit voorspelde op zijn beurt de bereidheid om negatieve maar niet positieve roddels over een aantrekkelijke vrouw te verspreiden.

Aangezien mannen (vs. vrouwen) meer waarde hechten aan schoonheid, zullen vrouwen (vs. mannen) eerder concurreren op dit domein. Afgunst – die “gekenmerkt wordt als een onaangename, negatieve emotionele reactie op een andere persoon of groep mensen die een individu beschouwt als een superieure kwaliteit, prestatie, status of bezit die ze wensen en wensen dat een rivaal zou ontbreken” kan een belangrijke rol spelen. motivator voor intraseksuele competitie voor vrouwen. Dit is met name relevant bij het maken van sociale optredens op het gebied van fysieke verschijningen, om te peilen waar men staat ten opzichte van andere vrouwen.

In dit werk onderzochten Rachael Morgan en collega’s “of afgunst het verband medieert tussen experimenteel geïnduceerde vergelijkingen van opwaartse verschijningen en intraseksuele roddels van vrouwen.” Wanneer vrouwen hun aantrekkelijkheid als lager beschouwen dan die van de concurrentie, kunnen ze meer gemotiveerd zijn om deel te nemen aan intraseksuele competitie.

Zelfpromotietactieken, die betrekking hebben op pogingen om de eigen partnerwaarde te vergroten ten opzichte van leden van hetzelfde geslacht, is een manier om dit te doen. De derogatietactieken van concurrenten daarentegen werken om de partnerwaarde van rivalen van hetzelfde geslacht te verminderen, ten opzichte van die van jezelf. Aangezien het de bedoeling is om de reputatie van de rivaal te schaden en hun wenselijkheid als partner te verminderen, wordt dergelijk gedrag beschouwd als “agressieve intraseksuele competitietactieken”.

Indirecte agressie kan het verspreiden van negatieve roddels inhouden, en vrouwen (vs. mannen) hebben een voorkeur voor het gebruik van roddels als agressietactiek tegen concurrenten van hetzelfde geslacht. Vrouwen zouden, meer dan mannen, op valse beschuldigingen reageren door de reputatie van een rivaal aan te vallen. Eerder werk heeft gesuggereerd dat de agressie van vrouwen van hetzelfde geslacht niet willekeurig is, maar eerder gericht op de meest aantrekkelijke en geseksualiseerde vrouwen. In mindere mate rapporteren vrouwen die hun aantrekkelijkheid vergelijken met die van anderen, vaker indirect slachtofferschap door andere vrouwen.

Emoties hadden het oplossen van domeinspecifieke problemen in onze evolutionaire geschiedenis kunnen vergemakkelijken. Bij vrouwen wordt jaloezie opgewekt wanneer ze zich bedreigd voelen door de aantrekkelijkheid van andere vrouwen. Voorafgaand onderzoek heeft een motiverende rol van jaloezie aangetoond, waarbij ongunstige uiterlijkvergelijkingen de jaloezie bij vrouwen deden toenemen, en op hun beurt de houding en intenties van uiterlijkverbeterende procedures (bijv. cosmetische chirurgie, het aanbrengen van make-up).

In totaal werden 182 Amerikaanse en Canadese vrouwen tussen 18 en 39 jaar in dit onderzoek opgenomen. De deelnemers werd verteld dat ze vijf advertenties zouden bekijken en vragen over hen zouden beantwoorden, als onderdeel van een ‘marketingonderzoek naar de effectiviteit van tijdschriftadvertenties’. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een van de twee voorwaarden, waarbij ofwel vijf advertenties met een vrouwelijk model werden bekeken (voorwaarde voor het vergelijken van uiterlijk), ofwel advertenties die waren gemaakt door dezelfde bedrijven waarin alleen het product werd getoond (controleconditie).

Advertenties met een model hadden betrekking op een vrouw die naakt was / een bikini of bh en ondergoed droeg. Controleadvertenties bevatten een collage van foto’s met mensen die merkkleding dragen, of verschillende producten (bijv. bierfles, auto). Advertenties werden 30 seconden bekeken. In de controleconditie gaven de deelnemers beoordelingen aan vijf uitspraken die specifiek zijn voor de advertenties/het product op een 5-puntsschaal (bijv. “Ik vind de lay-out van deze advertentie leuk”, “Deze advertentie is effectief in het promoten van zijn product” ).

In de conditie voor het vergelijken van het uiterlijk gaven de deelnemers beoordelingen voor de bovengenoemde uitspraken, evenals de uitspraken “Ik zou willen dat mijn lichaam eruitziet als het lichaam van deze vrouw”, “Deze vrouw is dunner of mooier dan ik”, “In een drukke kledingwinkel , Ik zou niet graag bikini’s passen in dezelfde kamer als deze vrouw als ze ook bikini’s zou passen.”

Deelnemers beoordeelden de mate waarin ze zich “afgunstig”, “vijandig”, “minderwaardig”, “verlangen naar wat een ander heeft”, “middelmatig”, “motivatie om te verbeteren”, “verontwaardigd”, “ongelukkig” en “wenselijk” voelden. op een 7-puntsschaal. Deze beoordelingen werden gebruikt om een ​​staatsjaloeziescore te creëren.

De deelnemers lazen vervolgens een scenario met 4 stukjes positieve informatie (bijv. spreekt vier talen, IQ van een genie) en 3 stukjes negatieve informatie (bijv. was ontrouw aan vorige vriend) over een vrouw genaamd Veronica. Ze beoordeelden hun waarschijnlijkheid om elk van deze stukjes informatie te delen, die werd gebruikt om positieve en negatieve roddelscores te creëren.

Morgan en collega’s ontdekten dat afgunst de associatie tussen opwaartse vergelijking van uiterlijk en negatieve (maar niet positieve) roddels over een aantrekkelijke concurrent van hetzelfde geslacht bemiddelde. Dit model werd gerepliceerd in twee transversale onderzoeken onder vrouwelijke studenten, waarbij werd vastgesteld dat vrouwen die vaker opwaartse vergelijkingen maakten ook meer roddels en meer indirecte agressie jegens andere vrouwen. Belangrijk is dat deze associaties werden verklaard door dispositionele afgunst.

De auteurs concluderen: “Deze bevindingen leveren empirisch bewijs ter ondersteuning van de hypothese dat jaloezie een adaptief psychologisch mechanisme is dat compenserend gedrag bevordert, rekening houdend met ongunstige sociale vergelijkingen over belangrijke eigenschappen van partnerwaarde.”

Deze studie rekruteerde een Noord-Amerikaanse, overwegend blanke steekproef, wat de generaliseerbaarheid van de bevindingen kan beperken, evenals mogelijke argumenten vanuit een intercultureel perspectief.

De studie, ” Afgunst bemiddelt de relatie tussen fysieke verschijningsvergelijking en intraseksuele roddels bij vrouwen “, is geschreven door Rachael Morgan, Ashley Locke en Steven Arnocky.

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/06/new-study-suggests-envy-is-an-adaptation-that-promotes-intrasexual-competition-among-women-in-the-form-of-gossip-63317