Behoefte aan het kunnen afsluiten van het voorbije bij relatieproblemen

Groter aantal valse aanklachten grensoverschrijdend gedrag dan beweerd
Emoties voor kinderen niet verborgen houden!

Bart Booms/Flickr, CC BY-SA

Stel je voor dat je partner onverwacht zijn Facebook-status verandert van ‘in een relatie’ naar ‘single’ en vervolgens weigert om met je te communiceren. Dit klinkt ontzettend wreed en berooft je volledig van je recht om erachter te komen waarom je bent gedumpt.

Het wordt zo gewoon dat Facebook nieuwe tools heeft gemaakt om mensen te helpen bij het beheren van hun Facebook-profielen na een uiteenvallen  met voormalige partners.
De behoefte aan duidelijkheid omtrent het “afgesloten worden” is niet alleen van toepassing op relaties. De dood van een geliefde, het verlies van een baan, status of een manier van leven zijn andere voorbeelden van pijnlijke eindes. Het loslaten van iets dat ooit belangrijk was, kan moeilijk zijn en veel mensen proberen dit te verhelpen. Maar helpt het eigenlijk? En kun je echt van andere mensen verwachten dat ze je volledig afsluiten?

Pam Ramsden, professor psychologie van de University of Bradford deed onderzoek naar het thema en probeert in ‘The Conversation’ antwoorden te geven.

De sociale psycholoog Arie Kruglanski bedacht de uitdrukking “noodzaak tot afsluiting van het voorbije” (need for closure) in de jaren negentig, verwijzend naar een kader voor besluitvorming dat tot doel heeft dat mensen antwoorden vinden op de vraag waarom een relatie stukloopt, een prachtjob plots wordt afgebroken, vrienden je zomaar opeens dumpen, onprettige dingen je overkomen. Vaak creëert dit  verwarring en ambiguïteit bij personen omdat ze er het raden naar hebben waarom het voorbije plots wordt afgebroken zonder uitleg.

Wanneer we zoeken naar het voor zichzelf kunnen afsluiten van een relatie zoeken we naar antwoorden voor de oorzaak van een bepaald verlies om de pijnlijke gevoelens die het heeft gecreëerd op te lossen. Door dit te doen lijken we een mentale puzzel te vormen van wat er is gebeurd waarbij we elk stuk en zijn relatie met de algehele puzzel onderzoeken. Iets dat voorbij is, kunnen afsluiten wordt bereikt wanneer we tevreden zijn dat de puzzel tot onze tevredenheid is samengesteld, dat de antwoorden zijn bereikt en het daarna mogelijk is om verder te gaan met leven.

Wanneer mensen het meest behoefte hebben aan afsluiting van het voorbije, komt dit meestal doordat de beëindiging van het gebeuren voor hen van grote betekenis was. Laten we een relatiebreuk als voorbeeld nemen. Als je partner als verklaring voor de relatiebreuk vertelt dat hij/zij ervoor kiest om de relatie te beëindigen om een ​​nieuwe te beginnen, kun je de afsluiting meteen vinden zonder verdere uitleg. Echter, in de wereld van sociale media, waar mensen vaak plots uitgesloten worden( “ghosted”) en waar iemand gewoon verdwijnt uit je contacten zonder enige uitleg, blijven vragen en gevoelens onbeantwoord.

Uiteindelijk kan het hebben van antwoorden over afgelopen breuken ons helpen onze identiteit te behouden en iets te leren over het gedrag van onszelf en anderen. Dit is gedeeltelijk de reden waarom we vaak het gevoel hebben dat we als we ouder worden makkelijker een partner kunnen kiezen. We kunnen dan veel sneller relativeren en hebben door al de jaren geleerd dat er nu eenmaal ons dingen kunnen overkomen en ouderen hebben geleerd daar mee te leven. Jongeren hebben daar veel meer moeite mee en kunnen minder relativeren.  Veel ouderen nemen bijvoorbeeld ook een meer ontspannen kijk aan op de dood dan jongere mensen – ze hebben vaak meerdere dierbaren verloren en hebben daardoor al voor zichzelf eindpunten aangegeven.

De behoefte aan het kunnen afsluiten van het voorbije bestaat op een schaal van weinig tot veel behoefte aan duidelijkheid. Sommige mensen willen zelfs ten koste van alles voorkomen dat ze worden afgesloten. Dit zou kunnen zijn omdat ze niet willen dat ze zich schuldig voelen, afgewezen of bekritiseerd worden door anderen.

Maar zelfs bij mensen met een vergelijkbare behoefte aan afsluiting, zal wat een bevredigend antwoord voor de ene persoon kan zijn, niet voldoende zijn voor een ander. De behoefte van elke persoon om uitleg te krijgen is anders en lijkt te variëren in functie van de situatie, evenals persoonlijkheidskenmerken en waarden die men belangrijk vindt. Wanneer we bijvoorbeeld onder druk staan, neemt onze behoefte aan om iets te kunnen afsluiten en duidelijkheid daaromtrent toe.

Onderzoek wijst uit dat bepaalde typen persoonlijkheden verschillend zijn in de manier waarop ze een beëindiging van bijvoorbeeld een relatie benaderen. Een studie wees uit dat mensen die de voorkeur geven aan orde en voorspelbaarheid – met een meer rigide manier van denken en een lage tolerantie voor ambiguïteit – worstelen met zichzelf wanneer ze niet in staat zijn de antwoorden te vinden waarom iets stopt. Daarentegen zijn mensen die meer open van geest, creatief en comfortabel met dubbelzinnigheden zijn, beter in staat  om om te gaan met het niet bereiken van duidelijkheid omtrent de breuk.

Psychologen hebben ook geconstateerd dat mensen die makkelijker in staat zijn om het voorbije af te sluiten, gewoonlijk waardesystemen hebben die gemakkelijk antwoorden kunnen incorporeren om hun wereldbeeld te valideren. Een religieuze ideologie verklaart bijvoorbeeld veel vragen als “Gods wil”, zonder verdere uitleg.

Individuele verschillen in de noodzaak en het vermogen om iets te kunnen afsluiten, kunnen ook een cruciale rol spelen in de mogelijk schadelijke gevolgen van het niet verkrijgen van duidelijkheid omtrent het afsluiten van een voorbij iets. Dit omvat psychologische problemen, zoals gevoelens van angst en depressie, waarbij individuen zichzelf in vraag stellen -en in het bijzonder hun oordelen, vaardigheden en capaciteiten in twijfel trekken.

Wat moet je doen als je iemand je afsluit (‘ghosting’)? Het is belangrijk om te onthouden dat je zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van duidelijkheid. Je moet dit niet door anderen voor jou laten doen.

Een goed uitgangspunt is om verantwoordelijkheid voor je eigen acties te nemen en die van anderen zo goed mogelijk te interpreteren. Als iemand niet met je wil communiceren, zegt dat ook iets.

Je moet ook accepteren dat je misschien nooit het perfecte antwoord krijgt. Maar je kunt jezelf toch wat tijd gunnen om verdrietig te zijn, proberen uit te zoeken wat er  gebeurd is en uiteindelijk leren en verder gaan met je leven. Onderzoek heeft aangetoond dat het opschrijven soms mensen in staat stelt om hun verlies te onderzoeken en het zich richten op het positieve ook nuttig kan zijn om het voorbije voor jezelf af te sluiten.

Uiteindelijk is het afsluiten van een voorbij hoofdstuk in bijvoorbeeld een relatie een gecompliceerd cognitief proces en de sleutel is leren leven met de ambiguïteit wanneer het niet duidelijk is waarom het eindigt. Soms gaat het gewoon nu eenmaal mis en hoewel het niet eerlijk aanvoelt en het erg pijnlijk is, gaat het leven gewoon door. Je krijgt niet altijd antwoorden op je vragen en als de antwoorden niet komen, heeft het weinig zin daarover te blijven dubben en is het veel verstandiger door te gaan met je leven en het voorbije gewoon af te sluiten, desnoods zonder antwoorden te hebben gekregen.

Bronnen

http://theconversation.com/the-psychology-of-closure-and-why-some-need-it-more-than-others-104159

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge