Bezoek van de paus als anticonceptiemiddel????

Vrouwen met grotere borsten zijn langer ziek??? Fake news????
Leven zonder reukzin kan je seksleven verpesten

Source Pixabay/Commons wikipedia.org

Na het bezoek van de pausen Johannes Paulus II en zijn opvolger Benedictus XVI in  85 Italiaanse provincies  tussen 1979 en 2012 blijkt dat het bezoek blijkbaar toevallig een goed  anticonceptiemiddel is. Italianen blijken minder seks te hebben als de paus hun stad had bezocht. Dat berichtte De Morgen (9 januari 2020)

In de maanden nadat de paus langs was geweest, werden 10 tot 20 procent minder abortussen uitgevoerd. Dat was de conclusie van de economen Egidio Farina van de universiteit van Belfast en Vikram Pathania van de universiteit van Sussex aan de hand van door hen bijeengezochte cijfers.

De katholieke kerk is een uitgesproken tegenstander van abortussen, en 71 procent van de Italianen noemt zichzelf katholiek. ‘Het wegnemen van een mens via abortus is als het inhuren van een huurmoordenaar om een probleem op te lossen’, waren vorig jaar nog de woorden van de huidige Paus Franciscus .

Wat de twee economen wel verbaasde, was dat het geboortecijfer in dezelfde periode niet omhoog ging zoals men vermoedde als er minder abortussen gebeurden.

De onderzoekers merkten interessant op dat de pauselijke invloed op seksuele activiteit aanzienlijk meer uitgesproken was dan zijn invloed op het kerkbezoek. Eerdere studies hadden aangetoond dat vrouwen een significante toename van de kerkbezoek laten zien na een pauselijk bezoek, maar slechts gedurende drie maanden daarna, terwijl er geen verhoogde aanwezigheid was voor mannen.

Dr. Pathania, professor economie aan de Universiteit van Sussex Business School, zei: “De gegevens laten duidelijk een duidelijke trend zien in een daling van abortussen maar geen significante toename van geboorten na een pauselijk bezoek. Hoewel we niet precies kunnen weten wat dit kan veroorzaken, lijkt een vermindering van de frequentie van seks tussen koppels de meest logische conclusie te zijn.

“We merken wel dat vrouwen na een pauselijk bezoek religieuzer opletten, hoewel we natuurlijk niet met zekerheid kunnen zeggen dat het vrouwen zijn die de gedragsverandering in paren veroorzaken. Ondanks uitgebreid zoeken waren we niet in staat om bestaande Italiaanse enquêtegegevens van huishoudens te vinden waarmee we konden meten hoe pauselijke bezoeken de frequentie van geslachtsgemeenschap of het gebruik van voorbehoedsmiddelen beïnvloeden die dit effect verder hadden kunnen schijnen. ”

De conclusie van de onderzoekers was dat de mensen die de paus hebben ontmoet, blijkbaar meer voorbehoedsmiddelen gebruikten of dat ze minder goesting in seks hadden nadat ze de paus hadden gezien. Persoonlijk geloven de onderzoekers in het laatste.

Een andere hypothese is dat het aantal illegale abortussen is toegenomen na een pauselijk bezoek. Jaarlijks vinden naar schatting 10.000 tot 20.000 illegale abortussen plaats in Italië, tegenover 100.000 legale. Dat komt doordat zeven op de tien Italiaanse gynaecologen nog altijd weigeren een abortus uit te voeren. Of de religieus leider hiervan werkelijk de oorzaak is, blijft echter schimmig.

Bronnen

https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-019-00759-0

http://www.sussex.ac.uk/broadcast/read/50625

https://www.mysterie-wetenschapsforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?p=355734

https://www.demorgen.be/nieuws/bezoek-van-de-paus-blijkt-een-effectief-anticonceptiemiddel

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bezoek-van-de-paus-als-anticonceptiemiddel

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge