Corona leidt tot gewijzigd seksueel gedrag aldus Chinese studies

Kan het Coronavirus verspreid worden via seks?
Studie suggereert dat de zoenfrequentie een belangrijke indicator is voor seksuele betrokkenheid en relatiebinding

Twee recente onderzoeken tonen aan dat de pandemie van het coronavirus heeft geleid

couple, kissing, romance

Free-Photos (CC0), Pixabay

tot veranderingen in seksueel gedrag. Het vooronderzoek geeft een glimp van hoe de ziekte het seksleven van mensen over de hele wereld beïnvloedt.

Als gevolg van de nieuwe uitbraak van het coronavirus gingen veel landen op slot, waardoor reizen buiten de deur werd beperkt en bedrijven werden gesloten. De onderzoekers waren geïnteresseerd in het onderzoeken van hoe deze plotselinge verandering in het dagelijks leven van invloed was op seks.

Uit een online onderzoek onder 459 personen in China, gepubliceerd in The Journal of Sexual Medicine, bleek dat 1 op de 4 deelnemers melding maakte van een afname van seksueel verlangen in verband met de coronaviruspandemie. Daarentegen zei 18% van de mannen en 8% van de vrouwen dat ze een toename van seksueel verlangen hadden ervaren.

Ongeveer 37% van de deelnemers meldde een afname in seksuele frequentie, terwijl 32% van de mannen en 39% van de vrouwen een afname in seksuele tevredenheid rapporteerde.

De deelnemers werden half maart ondervraagd, terwijl China nog streng was afgesloten.

“Over het algemeen vonden we op het hoogtepunt van de COVID-19-epidemie dat zowel seksuele activiteiten als seksuele bevrediging van jonge mannen en vrouwen afnamen. Een laag seksueel verlangen en onbevredigende partnerrelaties waren belangrijke factoren die van invloed waren op seksuele activiteiten, wat in overeenstemming is met eerdere studies, ”aldus de onderzoekers.

“Bovendien valt niet te ontkennen dat strikte fysieke beperkingen de mogelijkheid om nieuwe seksuele partners te hebben en risicovol seksueel gedrag direct hebben beïnvloed. Maar in de aanvullende vraag gaf 32% van de mannen en 18% van de vrouwen aan dat ze geneigd waren het aantal seksuele partners of risicovol seksueel gedrag te verhogen zodra de epidemie was beëindigd, ”voegde de onderzoekers eraan toe.

In een ander online onderzoek onder 120 gehuwde personen uit Bangladesh, India en Nepal, ontdekten onderzoekers dat 45% van de deelnemers meldde dat de blokkades van het coronavirus  impact op hun seksuele leven hadden veroorzaakt. De bevindingen zijn gepubliceerd in Psychiatry Research.

De meeste deelnemers zeiden dat ze 1 tot 5 keer per week vóór de lockdowns geslachtsgemeenschap hadden met hun partner, en dat dit grotendeels ongewijzigd bleef tijdens de lockdowns.

Maar ongeveer 3,3% van de deelnemers gaf aan dat seksuele activiteit was gestegen van 1 tot 5 keer per week tot meer dan vijf keer per week nadat ze waren opgesloten. Deze toename kan het gevolg zijn van “zoeken naar intimiteit en geruststelling, of gewoon meer tijd doorbrengen met hun partner”, aldus de onderzoekers.

Uit de enquête bleek ook dat 50% van de deelnemers van mening was dat de blokkering hun emotionele band met hun partner positief had beïnvloed, terwijl ongeveer 47% zei dat er geen verandering was en ongeveer 3% dacht dat het een negatief effect had.

“Tijdens deze COVID-19-lockdown zijn er verschillende factoren die waarschijnlijk de intimiteit beïnvloeden, wat resulteert in een verandering in seksueel gedrag. De factoren die seksuele intimiteit kunnen vergemakkelijken, zijn: meer tijd samen doorbrengen, weinig gelegenheid voor recreatie, minder werkdruk, minder sociale of gezinsverplichtingen. Evenzo zijn er verschillende factoren die het seksuele leven nadelig kunnen beïnvloeden: meer kans op interpersoonlijke conflicten, stress, gebrek aan privacy en medische problemen, ”aldus de onderzoekers.

The study, “Changes in sexual behaviors of young women and men during the coronavirus disease 2019 outbreak: a convenience sample from the epidemic area“, was authored by Weiran Li, Guanjian Li, Cong Xin, Yaochi Wang, and Sen Yang.

The study, “Does COVID-19 pandemic affect sexual behaviour? A cross-sectional, cross-national online survey“, was authored by S.M. Yasir, Arafat, Angi Alradi Mohamed, Sujita Kumar Kar, Pawan Sharma, and Russell Kabir.

Bronnen

https://www.psypost.org/2020/04/new-psychology-studies-provide-insight-into-changes-in-sexual-behavior-amid-the-coronavirus-pandemic-56655