CyberSquad : nieuwe website waarop jongeren elkaar kunnen helpen en hulp kunnen vragen

Covid 19 : virus in zaad van jonge mannen met COVID-19/verminderde vruchtbaarheid ?

De gevolgen van de toegenomen online aanwezigheid van jongeren van 13 tot 17 jaar zijn

Bron https://cybersquad.be/nl/

niet onschuldig. Om maar één voorbeeld te geven: cyberpesten komt in Europa en wereldwijd steeds meer voor. België blijft uiteraard niet gespaard. 90% van onze jongeren is online actief en meer dan 80% gebruikt elke dag sociale media. Hun smartphone is hun levenslijn met de rest van de wereld. Hun sociaal leven speelt zich af tussen het scherm en de echte wereld.

Jongeren beleven fantastische momenten online, maar soms loopt het fout. En dan weten ze vaak niet hoe ze zich kunnen laten helpen.

Child Focus wil de jongeren meer bieden dan een telefonische hulplijn. Zij moeten ook op andere manieren vragen kunnen stellen, praten over de problemen die ze online ondervinden en advies vragen over hun houding ten opzichte van seksualiteit, liefde, vriendschap, digitale relaties, privacy, reputatiebescherming en natuurlijk digitale veiligheid.

De ouders blijven een belangrijke bron van informatie en hulp voor de kinderen. Maar soms is de mening van een leeftijdgenoot nog zo sprekend.

Om hen te helpen lanceert Child Focus een nieuw initiatief met de hulp van Google en Test Aankoop: CyberSquad. Een digitale oplossing, samen met hen en voor hen gecreëerd.

Sinds 25/11/2020 staat CyberSquad.be online, een nieuwe website waar jongeren met vragen over moeilijke thema’s terechtkunnen. Het moet een online plek worden voor en door jongeren, onder het motto “Never alone, together online”. Ze kunnen er hulp zoeken, maar ze kunnen er anderen op basis van hun eigen ervaringen op het internet en sociale media ook zelf helpen.

CyberSquad.be is een initiatief van Child Focus, met steun van Molengeek, Test-Aankoop en Google. Child Focus heeft sinds 2014 al een hulplijn voor veilig internet (bereikbaar op het gratis noodnummer 116 000), met als doel iedereen met een probleem of vraag over de online veiligheid van minderjarigen te ondersteunen. 90% van de oproepen op die lijn komen echter van volwassenen die zich zorgen maken over het digitale welzijn van een minderjarige.

Daarom wil Child Focus de jongeren, die heel veel digitaal sociaal contact hebben waar vaak risico’s aan verbonden zijn, nog meer rechtstreeks ondersteunen. Want uit onderzoek blijkt dat jongeren eerst vooral proberen zelf hun problemen op te lossen of ermee naar vrienden stappen.  Om aan die behoefte te voldoen is er nu CyberSquad, een website voor en door jongeren, een veilige digitale ontmoetingsplek waar ze bij elkaar terechtkunnen met hun problemen onder het motto “Never alone, together online”.

“CyberSquad wil echt een soort burgerbeweging zijn onder jongeren, die zich allemaal samen engageren om elkaar te helpen en online problemen waar ze zelf mee geconfronteerd worden of waarvan ze zien dat anderen ermee geconfronteerd worden niet zomaar blauwblauw te laten, maar echt samen te gaan kijken en te gaan zoeken naar oplossingen”, zegt Nel Broothaerts van Child Focus. Jongeren en jongvolwassenen kunnen op CyberSquad terecht met problemen rond seksualiteit, liefde, vriendschap, online relaties, pesten of cyberpesten, privacy, seksuele intimidatie, online reputatie, online veiligheid.

  • Waarover gaat het?
    Seksualiteit, liefde, vriendschap, online relaties, pesten of cyberpesten, privacy, online reputatie, online veiligheid…
  • Wie geeft antwoord?
    Andere jongeren via hun eigen ervaringen. Je kan hen op een discrete en anonieme wijze je verhaal vertellen, vragen stellen en zo advies krijgen via het forum. Daarnaast kan jij antwoorden op vragen van andere jongeren en zo zelf advies geven via het forum.
  • Toch hulp nodig van een professional?
    Je kan ook de hulp inroepen van een Child Focus-professional. De oren van Child Focus zijn psychologen, juristen, opvoeders, … gespecialiseerd in sociale media. Kortom, ze staan voor je klaar! Een vraag stellen aan een professional kan doen via het platform of via de ‘Help’-knop die elke woensdag tussen 14 en 17 uur toegankelijk is. Uiteraard kan je dit helemaal anoniem doen. Als je op een andere dag dringend professionele hulp nodig hebt, kan je Child Focus ook bereiken via het gratis noodnummer 116 000.

Bronnen

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/25/cybersquad/

https://cybersquad.be/nl/about-us/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge