De psychologie van sugerdating: Nieuw onderzoek duikt diep in de realiteit

Geschatte tijd om tekst te lezen: 9 minu(u)t(en)
Wetenschappers laten zien hoe emotionele uitdrukkingen de aantrekkingskracht van vrouwen op mannelijke gezichten beïnvloeden
Donkere persoonlijkheidskenmerken die verband houden met betrokkenheid bij milieuactivisme

Heb je je ooit afgevraagd wat de dynamiek achter sugerdating is? Een recente studie

a close up of a person with blue eyes

Photo by Alexandru Zdrobău

gepubliceerd in The Journal of Sex Research werpt licht op deze vorm van daten en onthult nieuwe inzichten in de motivaties, voordelen, waargenomen nadelen en de genuanceerde machtsdynamiek die een rol speelt.

Sugar dating is een soort relatie waarbij een rijkere persoon, vaak een ‘sugar daddy’ of ‘sugar mama’ genoemd, financiële steun, geschenken of andere materiële voordelen biedt aan een partner, in het algemeen een ‘sugar baby’ genoemd. ruil voor gezelschap, intimiteit of beide.

Eerder onderzoek naar sugerdating heeft zich vooral gericht op de differentiatie ervan met traditioneel sekswerk of op de publieke perceptie van het aangaan van dergelijke regelingen. Er is echter een merkbare leemte in het begrijpen van de ervaringen en perspectieven van de individuen die bij deze relaties betrokken zijn, evenals in de dynamiek van macht en onderhandeling binnen deze relaties.

“Er lijkt een toename te zijn in de aandacht voor sugar daddies, sugarbaby’s en de arrangementen die zij vormen in de media en in gesprekken”, legt studieauteur Kate Metcalfe uit, een PhD-student klinische psychologie aan de Universiteit van Texas in Austin.

“De wijdverspreide opvatting dat het hebben van een sugar daddy tegenwoordig een oplossing biedt voor financiële problemen of een vorm van bescherming tegen de gevaren van daten, was iets dat ik vaak hoorde van mijn leeftijdsgenoten, maar er is zo weinig onderzoek dat daadwerkelijk onderzoek heeft gedaan naar sugerdating. Het zorgde ervoor dat onderzoekers in ons laboratorium ( Sex Meets Relationships ) zich afvroegen wat “suikerarrangementen” werkelijk inhouden, hoe ze werken, en of er risico’s verbonden zijn aan het aangaan van relaties van verschillende leeftijden waarbij transacties voor intimiteit en seks betrokken zijn.’

Hoe het onderzoek werd uitgevoerd

Voor hun onderzoek rekruteerden de onderzoekers een breed demografisch spectrum van deelnemers in de Verenigde Staten en Canada, in totaal 77 personen. Deze groep bestond uit 45 vrouwen, 31 mannen en één niet-binair individu, die allemaal recente of voortdurende ervaring hadden met suikerdaten. Bij het rekruteringsproces werd gebruik gemaakt van verschillende platforms, zoals sugerdatingsites, forums en sociale-mediakanalen, om potentiële respondenten te bereiken.

De onderzoekers gebruikten verschillende specifieke maatregelen om verschillende factoren te onderzoeken die verband houden met relaties met sugerdating. Een demografische vragenlijst verzamelde gedetailleerde informatie over de achtergronden van de deelnemers, waaronder hun leeftijd, geslacht, ras, opleiding en arbeidsstatus.

Om de machtsdynamiek binnen deze relaties te beoordelen, werd de Relationship Power Inventory gebruikt. Deze tool meet de waargenomen macht van elke partner in een relatie en biedt inzicht in hoe beslissingen worden genomen en hoe invloed wordt uitgeoefend binnen de context van sugerdating. De Hypergender Ideology Scale-Short Form werd gebruikt om de goedkeuring door deelnemers van traditionele genderrollen te evalueren, terwijl een aangepaste versie van de Sex Worker Stigma Index werd gebruikt om het waargenomen stigma te beoordelen dat verband houdt met deelname aan sugerdatingarrangementen.

Deelnemers gaven ook zelfrapportage over hun geschiedenis van sugerdating, inclusief het aantal partners, de aard van hun arrangementen en hun ervaringen met emotionele intimiteit en druk binnen deze relaties. Deze informatie werd aangevuld met open vragen waarmee deelnemers in hun eigen woorden hun motivatie voor het aangaan van suikerdatering konden uiten, de voor- en nadelen die zij ervoeren, en hun ervaringen met betrekking tot macht, vertrouwen en compensatie binnen deze regelingen.

De onderzoekers voerden een inhoudsanalyse uit van de kwalitatieve antwoorden om de belangrijkste thema’s en patronen te identificeren. Deze analyse was bedoeld om de onderliggende motivaties voor sugerdating bloot te leggen, de waargenomen voor- en nadelen van deze regelingen, en de dynamiek van macht en keuzevrijheid zoals ervaren door deelnemers.

Sugar Dating-geschiedenissen en aanverwante activiteiten

De studie bracht een aanzienlijk leeftijdsverschil aan het licht tussen sugarbaby’s en hun weldoeners, waarbij de leeftijden van de deelnemers varieerden van 18 tot 74 jaar oud. Gemiddeld waren sugarbaby’s aanzienlijk jonger, met een gemiddelde leeftijd van 28,76 jaar, vergeleken met sugarweldoeners, die een gemiddelde leeftijd van 48,15 jaar hadden.

Sugarbaby’s meldden gemiddeld dat ze gedurende hun hele leven aan ongeveer vier sugerdate-arrangementen deelnamen, met een bereik dat zich uitstrekte van één tot vijftig arrangementen. Dit duidt op een aanzienlijke variatie in de mate van deelname aan suikerdatering, waarbij sommige individuen het als een eenmalige of incidentele onderneming beschouwen, terwijl anderen er vaker mee bezig zijn of als een substantieel onderdeel van hun datingleven.

Meer dan een derde van de sugarbaby’s gaf aan dat ze zich in het verleden bezighielden met ander transactioneel sekswerk, zoals strippen, het verkopen van inhoud op online webcamdiensten of traditioneel sekswerk (bijvoorbeeld escorteren).

Sugardaddy’s rapporteerden daarentegen een iets hoger gemiddeld aantal arrangementen, met een gemiddelde van meer dan zes arrangementen, wat wijst op een potentieel grotere neiging onder weldoeners om meerdere of opeenvolgende sugerdatingsrelaties aan te gaan.

De meerderheid van de sugerdaddy’s rapporteerde een geschiedenis van het betalen voor seksuele activiteiten, hetzij in nachtclubs, via online webcamdiensten of bij traditionele sekswerkers. Dit benadrukt een breder patroon van transactionele seksuele relaties tussen weldoeners, wat suggereert dat sugerdating een van de vele manieren zou kunnen zijn die zij nastreven voor gezelschap en seksuele interactie.

Motivaties voor sugardaten

Een primaire motivatie voor sugerbaby’s om deze regelingen aan te gaan, was financiële compensatie, in lijn met de verwachtingen over het transactionele karakter van suikerdatering. Naast de financiële prikkels zochten sugarbaby’s echter ook naar emotionele verbondenheid, gezelschap en de mogelijkheid om een ​​levensstijl te ervaren die hun stand te boven ging.

Sugardaddy’s daarentegen werden gedreven door het verlangen naar gezelschap en intimiteit met partners die in conventionele datingscenario’s als aantrekkelijker of anderszins buiten hun klasse werden gezien. Dit verlangen ging vaak gepaard met een gevoel van avontuur en de aantrekkingskracht van het begeleiden van jongere partners.

Zowel sugarbaby’s als weldoeners meldden dat gezelschap en het datingaspect van hun arrangementen belangrijk waren, waarbij velen benadrukten dat hun relaties activiteiten met zich meebrachten die typisch waren voor traditioneel daten. Deze bevinding benadrukt het belang van emotionele en sociale interacties in deze relaties.

De bevindingen geven aan dat “sugardates niet zo eenvoudig zijn als ze lijken of zoals ze vaak online worden afgebeeld. Het meest interessante aan hen is dat ze duidelijk aspecten van zowel transactionele seks als traditionele romantische relaties omvatten,” vertelde Metcalfe aan PsyPost.

“Er bestaat een misvatting dat je geschenken (of geld) kunt ontvangen alleen maar om iemand te sms’en zonder enige vorm van seksuele activiteit, maar dit klopt gewoon niet. De meeste, zo niet alle, sugararrangementen brengen een bepaald niveau van seksuele uitwisseling met zich mee, wat doorgaans samenvalt met een niveau van intimiteit of emotionele verbondenheid, evenals een ‘dating’-component waarbij sugarpartners samen tijd doorbrengen buiten de slaapkamer.’

Zorgen, uitdagingen, genderrollen en stigma

Ondanks de voordelen uitten de deelnemers grote zorgen, vooral over de veiligheid en de authenticiteit van hun relaties. Sugarbaby’s uitten hun zorgen over fysieke veiligheid en dwang en namen voorzorgsmaatregelen, vooral in de vroege stadia van een arrangement. Weldoeners maakten zich ondertussen zorgen over uitbuiting en de mogelijke impact op hun reputatie, wat wijst op het sociale stigma dat nog steeds op sugerdating rust.

Weldoeners voelden een sterkere emotionele band dan sugarbaby’s, die vaker aangaven zich onder druk gezet te voelen binnen deze regelingen. Maar het transactionele karakter van deze arrangementen leidde ook tot twijfels onder weldoeners over de echtheid van de gevormde emotionele banden, wat de inherente spanning tussen financiële transacties en authentieke intimiteit bij sugerdating onderstreepte.

In tegenstelling tot wat zou kunnen worden verwacht bij arrangementen die kunnen worden gezien als een versterking van de traditionele genderdynamiek – waarbij mannen financiële steun verlenen aan vrouwen in ruil voor kameraadschap of seksuele intimiteit – rapporteerden de deelnemers slechts een gematigde steun voor de traditionele genderrollen.

Bovendien bracht het onderzoek een redelijk laag niveau van waargenomen stigma aan het licht dat verband houdt met deelname aan sugerdating, wat suggereert dat deelnemers zich misschien niet zo sociaal gemarginaliseerd voelen als zou worden verwacht.

De verrassende machtsdynamiek van Sugar Dating

Interessant is dat de studie ook aan het licht bracht dat de machtsdynamiek bij sugerdating genuanceerder is dan doorgaans wordt voorgesteld. Hoewel financiële transacties inherent zijn aan deze regelingen, was een aanzienlijk aantal deelnemers, waaronder weldoeners, van mening dat sugarbaby’s aanzienlijke macht binnen de relatie hadden. Deze macht werd vaak toegeschreven aan het vermogen van de sugarbaby’s om over voorwaarden te onderhandelen en de wenselijkheid ervan.

“We hadden aanvankelijk de hypothese aangenomen dat de oudere partner (de sugar daddy, mama of weldoener) zou melden dat hij meer macht in de relatie had vanwege de aard van zijn leeftijd, financiële positie en geslacht (meestal oudere, cis-gender mannen),” merkte Metcalfe op. “Hoewel we de bijdrage van financiën erkennen bij het bepalen van macht, laten onze bevindingen zien dat fysieke verschijning en compensatie ook op unieke wijze de waargenomen macht en keuzevrijheid bepalen in de context van sugerdating.”

“Dat wil zeggen dat sugarbaby’s (meestal jonge vrouwen van het cis-gender) vaak een sterk gevoel van empowerment ontlenen aan het gevoel dat ze gewenst zijn – waardevol en sexy – en dat ze daarvoor een vergoeding krijgen. Tegelijkertijd geven sommige weldoeners blijk van een verrassende mate van kwetsbaarheid – vooral hun onzekerheid over de vraag of de aantrekkingskracht van hun sugarpartner authentiek of performatief was.”

Deze machtsdynamiek kan belangrijke implicaties hebben. In een eerder onderzoek vonden onderzoekers aanwijzingen dat percepties van macht een belangrijke rol speelden bij condoomgebruik. Vooral sugarbaby’s die vonden dat ze meer macht hadden in hun relatie, rapporteerden consistenter condoomgebruik vergeleken met degenen die vonden dat hun suikeroom meer macht had.

Voorbehoud: het potentieel voor selectiebias

Maar de studie kent, net als al het onderzoek, enkele beperkingen. Het onderzoek was met name gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens, die onderhevig zijn aan herinneringsbias. Bovendien vertegenwoordigt de steekproef mogelijk niet volledig de diversiteit van de sugardatingwereld, en kan het een oververtegenwoordiging zijn van degenen met positieve ervaringen met sugerdating.

“We moeten niet vergeten dat er hier sprake is van wat psychologen een ‘selectiebias’ noemen,” legt Metcalfe uit. “Dit betekent dat onze resultaten niet de grotere populatie vertegenwoordigen, of in dit geval, alle ervaringen met sugerdating. Er is een breed spectrum aan ervaringen, sommige goed, sommige slecht, en we moeten aannemen dat degenen die bereid zijn over hun ervaringen te praten voor onderzoek waarschijnlijk een grotere kans hebben op goede ervaringen. Daarom zijn onze resultaten waarschijnlijk een beetje positief; Toch erkenden en begrepen onze deelnemers de risico’s van sugerdating, inclusief risico’s voor de fysieke veiligheid, oplichting of reputatieschade.”

Ergens naar uitkijken

Terwijl sugerdating blijft evolueren en zichtbaarheid wint, wordt het begrijpen van de motivaties en ervaringen van de betrokkenen cruciaal bij het navigeren door de ethische, emotionele en maatschappelijke gevolgen van deze relaties. Toekomstig onderzoek zou kunnen helpen het begrip van sugerdating en de implicaties ervan voor individuen en de samenleving te verdiepen.

“We hopen echt dat onze bevindingen over sugerdatingarrangementen andere onderzoekers aanmoedigen om de dynamiek van deze relaties nader te onderzoeken”, aldus Metcalfe. “Onderzoek in onderzoekslaboratoria, vooral als onze bevindingen worden gerepliceerd, is de beste manier om vertrouwen te hebben in wat we hier hebben ontdekt: een beter beeld krijgen van sugerdating. En meer specifiek moeten we zeker meer horen van de mensen die betalen voor het gezelschap van jonge mensen in deze relaties – dat is zeker iets nieuws uit ons werk. Wat gedeeltelijk verrassend was, was hoe praktisch de stemmen van de jongeren waren en hoe emotioneel en verbindend de stemmen van de weldoeners leken te zijn. Het zou geweldig zijn als sommige onderzoekers dat verder zouden onderzoeken – misschien doen we dat wel!

“Het moeilijkste aan het onderzoeken van dit onderwerp is het stigma dat ermee gepaard gaat, grotendeels vanwege de transactionele aard van deze relaties,” voegde Metcalfe eraan toe. “Sociale media hebben zeker geholpen deze kwesties aan het licht te brengen en er een zekere mate van openheid over te creëren, maar we zijn bezorgd dat daardoor velen die er financieel voordeel bij hebben (dat wil zeggen de bedrijven die deze relaties bevorderen) jongeren blijven uitbuiten. , vooral degenen die in financiële nood verkeren, door te suggereren dat deze relaties gebruikelijk, typisch of normatief zijn. Het is moeilijk om dat punt te omzeilen.”

De studie, “ ‘I Was Worshiped and in Control:’ Sugar Arrangements Involving Transactional Sex from the Perspective of Both Sugar Babies and Sugar Weldoeners ,” werd geschreven door Kate B. Metcalfe, Lauren A. Cormier, Pascale J. Lacroix en Lucia F. O’Sullivan.

Bronnen

https://www.psypost.org/2024/02/the-psychology-of-sugar-dating-new-research-dives-deep-into-the-realities-of-sugar-arrangements-221200